Informacines technologijos ir nusikaltimai
5 (100%) 1 vote

Informacines technologijos ir nusikaltimai

INFORMACIJOS TECHNOLOGIJOS IR NUSIKALTIMAII. ĮVADAS

II. NUSIKALTIMŲ SFERA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮTAKOJE YRA IŠPLEČIAMA

1. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRODUKTAI TAMPA NUSIKALTIMO VIETA

2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRODUKTAI TAMPA NUSIKALTIMO ĮRANKIU

NUSIKALTIMO RŪŠIS

III. IŠKYLA NAUJŲ PRIEMONIŲ BŪTINYBĖ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS SRITYJE

1) KURIASI SPECIALIZUOTOS INSTITUCIJOS KOVAI SU NUSIKALSTAMUMU

2) KURIAMA ATITINKAMA ĮSTATYMINĖ BAZĖ

IŠVADOS

LITERATŪROS SĄRAŠAS

I. Įvadas

Per pastaruosius penkiasdešimt metų sparčiai besivystančios informacinės technologijos, ženkliai įtakojo tiek kasdieninį, tiek visuomeninį gyvenimą. Atsiradusios naujos informacijos perdavimo bei komunikacijos galimybės, naudojant skaitmeninius technologinius išradimus, tapo lengvai prieinamos kone kiekvienam individui. Šiuo metu informacinės technologijos plačiai taikomos įvairiose srityse, tokiose kaip ekonomika, švietimas, laisvalaikio praleidimo formos, administravimas bei valdymas ir t.t. Tuo būdu visuomenė tampa vis labiau priklausoma nuo kompiuterinių sistemų.Informacinių technologijų įtaka įvairioms bendrabūvio sferoms yra akivaizdi, tačiau iškyla problema – kaip informacinės technologijos įtakoja šias sferas? Padidėję informacijos kiekiai, srautai bei prieinamumas prie jos atveria vis daugiau iki tol neegzistavusių galimybių ir perspektyvų. Pavyzdžiui švietime atsiranda distancinio mokymo galimybės. Ekonomikos srityje informacinės technologijos palengvina tarptautinės prekybos administravimą, mažina laiko sąnaudas, didina efektyvumą ir konkurenciją ir t.t. Tačiau spartus informacinių technologijų vystamasis atneša ne tik pozytivius vaisius, kartu atsiranda ir tam tikri negatyvūs padariniai. Netgi mažiausia klaidelė kompiuterizuotame aplinkos valdyme gali sukelti pavojų žmonių gyvybėms. Informacinės technologijos taip pat atvėrė duris antisocialiems bei nusikalstamiems veiksmams, kurie anksčiau nebuvo įmanomi. Skaitmeninės sistemos, įstatymų laužytojams pasiūlė naujų galimybių, jos sukūrė visiškai naują terpę, kurioje tradiciniai nusikaltimai gali būti atliekami netradiciniais būdais. Sparti kompiuterinio tinklo plėtra padidino įvairių sistemų pasiekiamumą ir tuo pačiu jų pažeidžiamumą. Tokiu būdu informacinių technologijų pagalba padarytų nusikaltimų pasekmės gali sukelti rimtų keblumų tiek ekonominėje, tiek individų saugumo srityje.Taigi, šiame darbe norėtume plačiau panagrinėti ne bendrą informacinių technologijų įtakos įvairioms bendrabūvio sferoms problemą, bet vieną iš šios problemos aspektų – kaip informacinės technologijos įtakoja nusikaltimų sferą. Mūsų nuomone, ši problema pasireiškia tuo, kad:

I) Nusikaltimų sfera informacinių technologijų įtakoje yra išplečiama:

a) informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo vieta;

b) informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo įrankiu.

II) Iškyla naujų priemonių būtinybė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje:

a) kuriasi specializuotos institucijos kovai su nusikalstamumu;

b) kuriama atitinkama įstatyminė bazė;Pasaulinėje praktikoje šiai problemai skiriama pakankamai daug dėmesio. Tai galima spręsti iš informacijos gausos, šia tema pateikiamos Interneto tinklalapiuose. Ši problema ypač aktuali labiausiai kompiuterizuotoms šalims. Pavyzdžiui Jungtinėse Amerikos Valstijose kuriami netgi atskiri padaliniai prie teisėsaugos institucijų, kovai su kompiuteriniais nusikaltimais. Lietuvoje sprendžiant problemą, susijusią su informacinių technologijų nusikaltimais, yra jau priimti kai kurie įstatymai, kuriuose yra numatyta atsakomybė už tokio pobūdžio nusikaltimus. Tačiau statistinių duomenų apie įvykdytus nusikaltimus šioje sferoje kol kas nėra sukaupta, kas apsunkina šios problemos pasireiškimo Lietuvoje analizę.

II. Nusikaltimų sfera informacinių technologijų įtakoje yra išplečiama

1. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo vietaInformacinės technologijos sukūrė visiškai naują, iki tol neegzistavusią terpę, kurioje yra įmanoma komunikacija, informacijos kaupimas bei perdavimas. Internetas – laisvai prieinamas globalus telekomunikacinis tinklas. Internetui būdinga tai, kad:

a) jame kaupiama bet kokio pobūdžio informacija;

b) didžioji dalis informacijos prieinama bet kuriuo metu;

c) internetas įgalina priėjimą prie informacijos tais pačiais telekomunikacijų tinklais tiek civiliams, tiek juridiniams asmenims;

d) informacija gali būti gaunama ir siunčiama bei talpinama iš bet kurios ir į bet kurią pasaulio vietą (erdvės ir laiko apribojimai tampa minimalūs). Nors pats internetas atsirado ganėtinai nesenai, jis jau vaidina nemažą reikšmę socialiniame gyvenime. Internetu naudojasi beveik du šimtai milijonų pasaulio gyventojų ir jų skaičius nuolat auga. Internetas ir kompiuteriniai komunikacijos ryšiai sukūrė naują socialinę terpę, kurioje vyksta nuolatinis bendravimas tarp individų. Tokiu būdu šioje terpėje formuojasi ne tik įvairios virtualios bendruomenės, virtualūs miestai bet ir kiti realiam socialiniam gyvenimui būdingi atributai – įvairios laisvalaikio praleidimo, edukacijos formos ir t.t. Kaip teigia Howard’as Rheingold’as, interneto
bendruomenėse, kurios kuriasi virtualioje aplinkoje ir kurias jis vadina sociokultūrinėmis bendruomenėmis, realioje visuomenėje egzistuojančios socialinės klasės praranda savo reikšmę. Socialinė padėtis, išsilavinimas, kilmė ir kitos socialiniame bendrabūvyje egzistuojančios kategorijos, kuriomis apibrėžiamos socialinės klasės ir sluoksniai daugumoje atvejų praranda lemiančiąja reikšmę formuojantis virtualiai sociokultūrinei bendruomenei. “Internete vartotojų klasės formuojasi priklausomai nuo tokių faktorių kaip pavyzdžiui anglų kalbos žinios, komunikacijos sugebėjimai, laikas praleidžiamas tinkle ir t.t., kurios veda prie virtualių bendruomenių susikūrimo” (Es bilden sich neue Klassen innerhalb der internet – anwender anhand von Faktoren wie beispielsweise Englischkenntnisse, Kommunikationsfähigkeit, Zeit, die im Netz verbracht wird (Präsenz), usw., die zur Entstehung virtueller Gemeinschaften führen) (www. hfg-karlsruhe.de).Tradiciškai socialines grupes susiformuoja tam tikroje apibrėžtoje fizinėje erdvėje. Tokiu pagrindu formuojasi tokios grupės kaip, pavyzdžiui šeima, studentų kursas ir panašiai. Virtualių bendruomenių formavimosi procese svarbiausias veiksnys yra ne fizinė aplinka, bet bendri interesai. Kaip jau buvo paminėta, kuriasi net tokios virtualios bendruomenės kaip virtualūs miestai. Vieną iš tokių miestų pavyzdžių pateikia Ulrich’as Jung’as ir Christian’as Wiener’is. 1993 metais buvo įkurtas virtualus miestas pagal Amsterdamo pavyzdį. Šį projektą įgyvendino hackerių organizacija “Hack – Tic” ir politinis kultūrinis centras “De Balie”. Šiame mieste yra apie 35 000 nuolatinių virtualių gyventojų. Į šį virtualų miestą galima patekti per internetą ir tai gali padaryti kiekvienas individas, turintis priėjimą prie šio tinklo. Šis miestas yra Amsterdamo miesto kopija, įkūnyta virtualiame pavidale. Jis suskirstytas į 25 sektorius pagal įvairiais socialines sritis: kultūra, verslas, pramogos, švietimas ir panašiai (www. hfg-karlsruhe.de).

Trumpai tariant virtualioje tikrovėje yra aptinkami bene visi realaus socialinio gyvenimo atributai. Vienas iš tokių reiškinių yra nusikaltimai.

Informacinių technologijų srityje, svarbiausias vaidmuo tenka kompiuteriams ir kompiuterizuotoms sistemoms, nesvarbu ar tai būtų personalinis kompiuteris ar skaitmeninės technologijos, kurių pagalba veikia telekomunikacijų operatoriai ir kiti įvairias sistemas reguliuojantys technologiniai įrengimai. Tokios gyvybiškai svarbios operacinės sistemos, kurios reguliuoja traukinių eismą, lėktuvų skrydžius, ar net gynybinius įrenginius dažnai būna prijungtos prie globalaus kompiuterių tinklo. Tokiu būdu jos tampa pasiekiamos ne tik tiems asmenims kurie jas prižiūri ir reguliuoja, bet ir civiliams piliečiams. Todėl individų išmanymas apie kompiuterinių tinklų administravimą, kuris suteikia prieigą prie operacinės sistemos kelia pavojų, nes pakenkus tokioms sistemoms kyla rimta grėsmė civiliams gyventojams. “Pasaulis nėra daugiau valdomas ginklais, pinigais ar energija. Jį valdo nuliukai, vienetukai, duomenys ir informacija. Karas vyksta nebe čia. Jau nebekyla klausimas kas turi daugiau kulkų, iškyla klausimas kas kontroliuoja informaciją ir prieigą prie jos, ką mes matome, ką mes girdime, ką veikiame ir ką galvojame. Visa tai susiję su informacija” (www.hackers.co.za).Viena iš terpių, kurioje nuolat vyksta nusikaltimai, susiję su informacinėmis technologijomis, yra globalus tinklas – internetas. Interneto suformuotoje virtualioje aplinkoje yra aptinkami bene visi realaus socialinio gyvenimo atributai, tame tarpe ir nusikaltimai. Nusikaltimai, kurie yra atliekamai skaitmeninių technologijų pagalba nėra visiškai nauja nusikalstama veika. Tai tradiciniai nusikaltimai – vagystės, terorizmas, šantažas, asmens teisių pažeidimai ir t.t., kurie informacinių technologijų įtakoje įgavo naują formą. Tokiems nusikaltimams atlikti reikia naujų įgūdžių ir žinojimo. Pačios nusikaltimo priemonės, tokios kaip kompiuteris, mobilios ryšio priemonės, orgtehnika (skaneriai, lazeriniai spausdintuvai, kopijavimo aparatai) šiuo metu tampa lengvai prieinamos kone kiekvienam individui. Netgi žinojimas, kuris reikalingas atlikti nusikaltimus, informacinių technologinių priemonių pagalba yra lengvai pasiekiamas. Interneto svetainėse apstu pradedantiesiems įstatymų pažeidėjams detalizuotos medžiagos, kurioje išsamiai išdėstyti algoritmai, kurių procese pralaužiami programų, svetainių ar asmeninių skaitmeninių dokumentų kodai. Interneto tinklalapiuse galiama surasti organizacijas, kurių narius jungia vienas bendras interesas, sugebėjimas apeiti apsaugos sistemas. Tai vadinamosios hacker’ių svetainės. Tokių reiškinių galima aptikti ir Lietuvos informacinių technologijų sferoje. Viena iš žymiausių hackeri’ių svetainių Lietuvoje yra http://www.ucol.lt. Joje galima atrasti nelicenzijuotų programų versijų, kurios nelegaliai platinamos. Tai yra nusikalstama veika, tačiau pateikti vienareikšmišką apibrėžimą, kas yra nusikaltimai, padaryti informacinių technologijų sferoje, yra ganėtinai sudėtinga. Klasikinė kriminologinė paradigma teigia, kad kol nėra atitinkamo įstatymo, kuris apibrėžia vienokią ar kitokią veiką, kaip nusikalstamą ir draudžiamą, ir kol nėra atliktas
kuris pažeidė uždraustą veiką, nėra ir nusikaltimo. Įvairūs įstatymai, baudžiamoji teisė ir visa juridinė sistema dažniausiai atsilieka nuo technologinių pokyčių. Įstatymai, kontroliuojantys veiklos sritis, kuriose nusikaltimai gali būti padaryti naudojant naujus technologinius pasiekimus, priimami pavėluotai.Nusikalstamą veiklą, atliktą informacinių technologijų srityje, galima apibrėžti naudojantis Jungtinių Amerikos Valstijų FTB atskirai įsteigto padalinio kovai su kompiuteriniais nusikaltimais (FBI National Computer Crime Squad’s (NCCS)). Išskiriamos šios informacinių technologijų sferoje atliekamos nusikalstamos veiklos:1) įsiveržimas į viešųjų komutatorių/operatorių tinklus (telefoninės kompanijos);

2)

3) įsiveržimas į kompiuterinius tinklus;

4)

5) privatumo pažeidimai;

6)

7) gamybinis špionažas;

8)

9) programinės įrangos piratavimas;

10)

11)kiti nusikalimai, kuriems atlikti kompiuteris buvo panaudotas kaip pagrindinis įrankis.

12)

Visi išvardinti nusikaltimai gali būti ir dažniausiai yra atliekami kompiuterio pagalba. Todėl galima teigti, kad absoliuti dauguma nusikaltimų atliekamų informacinių technologijų srityje, gali būti įvardinti kaip kompiuteriniai nusikaltimai. Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamentas prie vyriausybės kompiuterinius nusikaltimus apibrėžia taip: “kompiuterinis nusikaltimas yra bet koks nelegalus veiksmas, kuriame kompiuterinių technologijų žinios yra panaudotos kaip pagrindinis nusikaltimo įrankis”. (A computer crime is any illegal act for which knowledge of computer technology is essential for its perpetration, investigation, or prosecution) (www.scit.wlv.ac.uk). Donn’as B. Parker’is – Jungtinių Amerikos Valstijų kompiuterinių nusikaltimų ir kontrolės tyrinėtojas pateikia dar vieną šiek tiek praplėstą apibrėžimą, kuris savo esme panašus į aukščiau pateiktą kompiuterinių nusikaltimų apibrėžimą: “kompiuterinis nusikaltimas yra bet kokia sąmoninga veikla, bet kokiu būdu susieta su kompiuteriais, kurios rezultate auka patiria žalą, arba galėjo patirti žalą ir nusikaltėlis gauna arba galėjo gauti iš to naudos”. (Computer crime is any intentional act associated in any way with computers where a victim suffered, or could have suffered, a loss and a perpetrator made, or could have made, a gain) (www.scit.wlv.ac.uk).Praktikoje konkretaus nusikaltimo, atlikto informacinių technologijų pagalba, negalima priskirti vienam kokiam nors informacinių technologijų nusikaltimų tipui. Elementai, esantys vieno nusikaltimo sudėtyje, yra persipynė, todėl vieno nusikalstamo veiksmo procese dažniausiai atrandame keletą jo sudėtinių dalių – vagystė, asmeninio privatumo pažeidimas, terorizmas, šantažas ir taip toliau. Nusikaltimai, kuriuose informacinės technologijos yra kaip nusikaltimo objektas dažniausiai apjungia tokius pažeidimus kaip: 1. Vagystė – intelektualios nuosavybės, rinkos informacijos, klientų sąrašas, duomenys apie kainas arba rinkodaros planai, gamybinis špionažas;

2.

3. Šantažas – informacija gauta kompiuterinių dokumentų vagystės būdu kurioje galima rasti informaciją apie asmens medicininę būklę, seksualinės orientacijos, asmenines istorijas ir panašiai naudojama asmeniniams tikslams;

4.

5. Diversiją – rinkos, kainų politikos, intelektualios nuosavybės. Pavogtos informacijos pagalba galima sabotuoti operacines sistemas, kompiuterines programas ir jų pagalba sukelti chaosą visuomeninėje arba privačioje sferoje;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1872 žodžiai iš 6228 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.