Informacinių technologijų panaudojimas anglų kalbos pamokose
5 (100%) 1 vote

Informacinių technologijų panaudojimas anglų kalbos pamokose

Šiame pranešime norėčiau pakalbėti apie kompiuterinių technologijų ir

komunikacijų svarbą ir pasidalinti savo patirtimi ir įdėjomis

Diegiant informacines technologijas mokykloje, pagrindine jų dalimi turi tapti informacinių technologijų naudojimas ne tik anglų kalbos, bet ir įvairių dalykų mokyme(si).

Tarptautiniai tyrimai rodo, jog moderniosios ugdymo priemonės gali pagerinti mokymą ir mokymąsi: informacijos ir komunikacijos technologijos priemonių taikymas ugdymo procese gali tureti reikšmingos teigiamos įtakos moksleivių rezultatams, nuostatoms bei jų bendravimui su mokytojais bei bendraamžiais.

Mokymo ir mokymosi kompiuterines programos palengvina mokytojo darbą, automatizuoja mokymą, modernizuoja įprastas mokymo priemones. Pagal tai, kokio pobūdžio mokomajai veiklai skirtos programos, jas galima suskirstyti i demonstravimo, eksperimentavimo, pratybų, kontroliuojančias, savarankiško mokymosi bei mokomuosius žaidimus. Šios visos mokymo programos skirtos mokinių kūrybiškumui, išradingumui skatinti. Pvz., pratybų ir praktikos programos skirtos mokytis tų anglų kalbos sričių, kurioms išmokti reikia nuolatinio kartojimo ir įsiminimo – įsiminti gramatikos taisykles, taip pat įsiminti naujus žodžius. Mokomosios programos skirtos savarankiškam anglų kalbos mokymuisi, bet jas galima puikiai panaudoti ir per anglų kalbos pamokas.

Tačiau daugelyje kompiuterinių programų realizuoti tradiciniai ugdymo metodai, todėl negalima teigti, kad šios programos yra veiksmingesnės už tradicines. Tiesa, galima išskirti keletą punktų, kurie tarsi išskiria mokomąsias programas iš tradicinio mokymo:

• Labiau sužadinama mokinio motyvacija,

• Pateikiama naujų stimulų mokytis,

• Duodamas greitas įvertinimas

• Skatinama mokytis ne tiesiogiai mokantis, o žaidžiant.

Man tai buvo tikras atradimas – sužinojau kaip svarbu, naudinga ir įdomu dirbti panaudojant IT anglų kalbos mokyme –pirmą kartą tai išgirdau ir pamačiau Vilniuje vykusiame seminare “Informacinių technologijų panaudojimas anglų kalbos mokyme”. Čia buvo pristatyta nemažai labai įdomių ir naudingų mokomųjų programų, skirtų anglų kalbos mokymui(si).

Norėčiau paminėti vieną iš jų – “English Plus”, kuri sėkmingai yra naudojama ir mūsų mokykloje. Joje yra pristatomi 9 lygiai: Basic 1-3 , Intermediate 1-3 , Advanced 1-3 ir dar vienas lygis pradedantiems „Let‘s start“. Kiekviename lygyje yra pristatomi skyriai READING, LISTENING, SPEAKING, WRITING, LANGUAGE , VOCABULARY, THE ADVENTURE GAME .

VOCABULARY: kiekvienoje dalyje yra 250-300 naujų žodžių. Jie suskirstyti pagal temas ir atstovauja tos temos knygai.

LANGUAGE: šioje dalyje jūs sužinosite ir išmoksite pagrindines anglų kalbos gramatikos taisykles. Savo žinias galite pasitikrinti darydami gramatinius pratimus ir testus. Taip pat gausite ir savo žinių įvertinimą.

READING: čia galite rasti įvairių tekstų įvairiomis temomis. Taip pat galite atlikti įvairius pratimus pagal pateiktus tekstus.

SPEAKING: Šios dalies tikslas yra suteikti jums galimybę tobulinti savo šnekamąją kalbą.

LISTENING: Čia galite pasiklausyti įvairių pokalbių per radiją ir televiziją

WRITING: Šioje dalyje galite tobulinti savo rašymo įgudžius.

THE ADVENTURE GAME: tai puikus būdas pasitikrinti kaip išmokote vieną ar kitą temą. Jūsų užduotis – rasti mieste paslėptą daiktą. Jūs galite bendrauti su šio miesto gyventojais ir prašyti jų pagalbos. Taip pat galite pasinaudoti įvairiais informacijos šaltiniais.

Taip pat yra pateikiamos ir kitos naudingos ir įdomios šios mokomosios programos dalys: ROUTES, INTERNET WEBBOARD, HELP, THE TOUR GUIDE, THE DICTIONARY, THE STUDENTS RECORDS, A SPEECH RECOGNITION.

Patiems mažiausiems, pradinėje mokykloje pradėjusiems mokytis anglų kalbos, taip pat yra sukurta nemažai mokomųjų programų, kurių pagalba mažieji moksleiviai mokosi naujų žodžių, dainelių, eilėraščių ir žaidžia. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti “Edusoft” išleistą mokomąją žaidimų programą “English+Kids”. Joje mokiniai kartu su veikėju Gama patyria daugybę nuotykių stebuklingoje kalnų šalyje, o kartu mokosi skaičius, spalvų, kūno dalių, rūbų ir kitus pavadinimus, ne vieną dainelę, mokosi paliepti ir paprašyti, susipažįsta su kitais veikėjais, kalbasi su jais, taip praplėsdami savo žodyną. Jei vaikas nesupranta ką toliau daryti, linksma saulutė viską paaiškina lietuviškai.

Be mokomųjų programų, skirtų anglų anglų kalbos mokymui(si), dar norėčiau pakalbėti apie virtualųjį anglų kalbos mokymąsi ir jo privalumus. Internetas keičia visą mūsų pasaulį ir atveria puikias galimybes mokytis anglų kalbos ir ne tik . Taip pat tai šiuolaikinė, efektyvi, lanksti alternatyva tradiciniam mokymuisi klasėse.

Kuo galėtų pasižymėti veiksmingas virtualus anglų kalbos mokymas(is)? Galima būtų išskirti tokias savybes:

• Efektyviai tobulinami moksleivių sugebėjimai, reikalingi sėkmingam anglų kalbos lavinimui,

• Patraukiami mokiniai, žadinamas jų susidomėjimas anglų kalba.

• Mokytojas gali pateikti šviežią ir nuoseklią informaciją, anglų kalbos pamokų medžiagą reguliariai atnaujinti kompiuteriniu tinklu, o
moksleiviai gali akimirksniu gauti jam reikalingą informaciją.

• “Training Magazine” paskelbė, kad virtualusis mokymas(is) yra 60% nuoseklesnis nei tradicinis mokymas klasėse.

• Mokiniai gali patys valdyti tempą,pritaikyti medžiagą pagal savo lygį ir sugebėjimus,

• Virtualusis anglų kalbos mokymas(is) mažiau baugina, nes mokymo(si) situacijas galima pakartoti.

Tačiau IT taikymas neturi tapti pagrindiniu tikslu. Anglų kalboje yra nemažai sričių, kurių mokymui reikalinga tradicine mokymo forma. Daugelis mokinių, dėl psichologinių savybių, susiformavusio arba įgimto mokymosi būdo, šią form gali priimti labiausiai.

Naudojant IT anglų kalbos mokyme, plečiasi mokytojo veiklos sritys:

• Mokytojas valdo situaciją,

• Pataria ir konsultuoja,

• Kuria ir ieško mokymosi medžiagos internete.

Anglų kalbos mokytojai gali rasti naujausios metodinės literatūros, įvairių testų,

įvairiai mokomąjai veiklai skirtos medžiagos, o taip pat pabendrauti su kolegomis iš kitų mokyklų, kurti bendrus projektus ir dalyvauti juose su savo moksleiviais.

Norėčiau pristatyti tris pamokas, kurias rekomenduočiau pravesti naudojantis internetu.

Pasaulio šalys ir jų sostinės – pamoka 6 kl.

Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:

– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).

– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.

– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Pamokos planas

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis. Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis. Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.

Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Mokymosi uždaviniai:

Pamokos pabaigoje mokiniai mokės surasti pasaulio žemėlapio tinklalapį internete ir sužinos, kiek ir kokių šalių yra skirtinguose pasaulio žemynuose, galės išvardinti įvairių pasaulio šalių sostines, bus pasiruošę namų darbuose palyginti kitų pasaulio šalių gyventojų skaičių su Lietuva, žinos, kokia yra internete rastų šalių valiuta bei tų šalių kaimynės.

Mokymo metodai:

Darbas grupėse po 3 mokinius. Informacijos internete ieškojimas Rašymo įgūdžių ugdymas. Panašumų ieškojimas. Lyginimas.

Mokomoji veikla:

A Mokiniai suskirstomi į grupes po 3 ir kiekvienai grupei skiriama užduotis surasti vieno žemyno šalių ir jų sostinių pavadinimus. Pvz.:I grupė – Europa, II grupė -Azija, III grupė – Šiaurės Amerika, IV grupė – Pietų Amerika, V grupė – Afrika. A. Skaitymas

Mokiniai duodami nurodymai, kaip naudotis internetu:

1. Susirasti simbolį e, reiškiantį interneto ryšį.

2. Parašyti adresą http://www.mapquest.com/

B. Paieška

Mokiniai, mokytojo padedami ir skaitydami nurodymus, atsiverčia tinklalapį ir ieško informacijos:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1241 žodžiai iš 4114 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.