Geoinformacinės sistemos gis duomenų modeliai bei gis pritaikimas urbanistikoje

Turinys Įvadas 4 1. Informacinių sistemų apžvalga 5 1.1. Informacija ir informacinės sistemos 5 1.2. Duomenys, informacija, žinios 6 2. Geoinformacinės sistemos GIS) 9 2.1. Geoinformacinių sistemų tyrimo sritys 9 2.2. Geoinformacinių sistemų duomenys 11 3. Duomenų modeliai 12 3.1.Vektorinis duomenų modelis 12 3.1.1. „Spaghetti“ vektorinis duomenų modelis 14 3.1.2. Topologinis vektorinis duomenų modelis 14 3.2. Rastrinis duomenų modelis 15 4. Geoinformacinių … Daugiau…

Elekrtonis parašas

Skaitmeninis parašas yra Jūsų asmens tapatybės nustatymo priemonė, panaši į vairuotojo pažymėjimą arba asmens pasą. Skaitmeniniu sertifikatu Jūs galite garantuoti savo draugams, verslo partneriams arba interneto tarnyboms, kad informacija, gaunama iš Jūsų yra tikra. Kas yra skaitmeninis parašas? Skaitmeninis sertifikatas – tai elektroninis paso, vairuotojo pažymėjimo arba nario kortelės atitikmuo, … Daugiau…

82 algoritmai

82.AlgoritmaiAlgoritmai – efektyvios procedūros (EP), aprašančios veiksmų seką ir vienareikšmiškai duodančios tam tikrą rezultatą. Mokykliniai daugybos “stulpeliu” ir dalybos “kampu” metodai, sudėtingos funkcijos diferencijavimo taisyklės ir t.t. – algoritmai. Pagrindiniai reikalavimai 1.Algoritmas naudojamas su pradiniais duomenimis ir duoda rezultatus. Be to, algoritmo vykdymo metu pasirodo tarpiniai rezultatai. Taigi, algoritmas operuoja … Daugiau…

Informacinės visuomenės samprata ir ištakos

Informacinės visuomenės samprata ir ištakos1. Žmonijos raidos modeliai Informacinė visuomenė—tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Išsilavinusi—tai kiekvienos valstybės siekis šviesti ir mokyti … Daugiau…