Elekrtonis parašas

Skaitmeninis parašas yra Jūsų asmens tapatybės nustatymo priemonė, panaši į vairuotojo pažymėjimą arba asmens pasą. Skaitmeniniu sertifikatu Jūs galite garantuoti savo draugams, verslo partneriams arba interneto tarnyboms, kad informacija, gaunama iš Jūsų yra tikra. Kas yra skaitmeninis parašas? Skaitmeninis sertifikatas – tai elektroninis paso, vairuotojo pažymėjimo arba nario kortelės atitikmuo, … Daugiau…

82 algoritmai

82.AlgoritmaiAlgoritmai – efektyvios procedūros (EP), aprašančios veiksmų seką ir vienareikšmiškai duodančios tam tikrą rezultatą. Mokykliniai daugybos “stulpeliu” ir dalybos “kampu” metodai, sudėtingos funkcijos diferencijavimo taisyklės ir t.t. – algoritmai. Pagrindiniai reikalavimai 1.Algoritmas naudojamas su pradiniais duomenimis ir duoda rezultatus. Be to, algoritmo vykdymo metu pasirodo tarpiniai rezultatai. Taigi, algoritmas operuoja … Daugiau…

Informacinės visuomenės samprata ir ištakos

Informacinės visuomenės samprata ir ištakos1. Žmonijos raidos modeliai Informacinė visuomenė—tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Išsilavinusi—tai kiekvienos valstybės siekis šviesti ir mokyti … Daugiau…

Kas tai yra firewall ugniasienė

Firewall (liet. ugniagiasienė), skirtas apsaugoti kompiuteryje esančius duomenis nuo įsilaužėlių. Ugniasienės būna hardware ir software tipų, tačiau plačiau pakalbėsim apie software ugniagiasienes.Jos prižiūri kompiuterio portus, praneša jei kokia programa bando prisijungti prie internetoir paklausia jūsų leisti tai ar ne. Firewall_as filtruoja ieinančius ir išeinančius duomenis , filtruoja neteisingas užklausas (pvz.: … Daugiau…