Inventorizacija
5 (100%) 1 vote

Inventorizacija

l

ĮVADAS

Kiekvienas turto objektas turi savininką ir kiekvienas savininkas stengiasi apsaugoti savo turtą, efektyviai ir tikslingai jį naudoti. Turto išsaugojimo ir naudojimo užtikrinimu rūpinasi nevien tik savininkas ar samdytas įmonės vadovas, bet tam tikslui yra sukurta daugybė kontrolės sistemų. Tai galima būtų paminėti ir Valstybinę bei vietos savivaldybių kontrolės tarnybas, Valstybinę mokesčių inspekciją ir jos skyrius, Vidaus reikalų sistemos tarnybas, Valstybinę saugumo tarnybą ir visą eilę kitų kontrolės sistemų. Viena iš šios kontrolės sistemos sudedamųjų dalių yra turto objektų būvimo įmonėje patikrinimas natūra. Tam tikslui įmonės vadovas ar savinikas savo įsakymu sudaro inventorizacijos komisiją, kuriai paveda (vadovaujantis teisės norminiais aktais),patikrinti esantį natūroje visą įmonės turtą. Turto natūroje inventorizavimas padeda užkirsti kelią darbuotojų nesąžiningumui, piktnaudžiavimui, aplaidigaliau turto grobstymui.Apie tikrą padėtį, kaip yra naudojamas įmonės turtas, nori žinoti ne tik įmonės samdytas vadovas, bet ir jos savininkas.

Visos valstybinės kontroliuojančios inspekcijos, kontroliuodamos įmonių turto natūroje būvimą ir jo naudojimo tikslingumą, tuo pačiu tikrina kaip yra mokami mokesčiai ir taip kovoja su šešėline ekonomikaJeigu šios tikrinančios institucijos nustato tarp įmonėje registruoto ir tikrinimo natūroje metu rasto turto neatitikimo rezultatus, įmonė neišvengia skaudžių padarinių. Tuo atveju yra numatytos labai griežtos įmonei sankcijos ir jas pritaikius įmonė gali net bankrotuoti.

Turto tikrinimo natūroje būtinumą, jo atlikimo tvarką, rezultatų įforminimą nustato teisės norminiai aktai. Tam tikslui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 06 03 priėmė nutarimą Nr. 719, kuriuo patvirtino INVENTORIZACIJOS TVARKĄ, kur nuosekliai ir aiškiai reglamentavo inventorizacijos eigą – nuo parengiamųjų darbų iki inventorizacijos dokumentų saugojimo įmonės archyve.

Inventorizacijos būtinumą sąlygoja ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas, kuris reikalauja apskaitos duomenis pagrįsti inventorizacijos duomenimis.

Inventorizacijos komisijos pagrindinis tikslas yra rastų problemų iškėlimas, o ne jų sprendimas. Galutinį konkretų sprendimo būdą priima įmonės samdytas vadovas arba savininkas.2 1. INVENTORIZACIJOS ESMĖ, TIKSLAI IR RŪŠYS

Labai svarbu kiekvienam savininkui žinoti, koks yra natūroje turimas jo turtas ir to turto rezultatas, palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis. Tikrinant turtą natūroje, visada išsiaiškinama, koks turtas yra įmonėje, kokio jo netekta arba kokia dalis to turto apgadinta. Įmonėje esantis natūroje turtas yra svarbus tiek savininkams, tiek jų interesus įmonėje atstovaujantiems vadovams.

Kodėl yra tikrinamas turtas natūroje? Turto tikrinimą natūroje nuliame keletas priežasčių:

1. padeda užtikrinti turto saugumą;

2. padeda išsiaiškinti turto naudojimo efektyvumą;

3. padeda nustatyti jo buvimą ir naudojimą įmonės naudai;

4. padeda nustatyti tolesnio turto naudojimo galimybes;

5. sumažina turto grobstymo galimybes.

Be to, turtą natūroje privalu patikrinti įvykus vagystei ar stichinei nelaimei, nes tuo atveju reikia nustatyti nuostolių dydį ir suregistruoti likusį turtą.

Lietuvių kalbos žodyne nurodomos dvi žodžio „inventorizacija“ reikšmės:

1. įmonės turto surašymas;

2. materialinių gėrybių, lėšų ir sąskaitų patikrinimas.

Inventorizacija, tai įmonės ilgalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų, skolų, pinigų, vertybinių popierių ir kito turto patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos dokumentais. Todėl galima teigti, kad bet koks įmonės materialiojo turto objektų, skolų, įsipareigojimų realaus buvimo nustatymas gali būti vadinamas inventorizacija.

Kiekvienos įmonės veiklą reglamentuoja įstatymai ir norminiai aktai, kontroliuoja valstybės institucijos. Taigi, inventorizacija, kai sudedamoji įmonės veiklos dalis, taip pat yra aptarta norminiuose teisės aktuose, kurie reglamentuoja įmonės apskaitą ir mokesčius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 06 03 nutarimu Nr. 719 patvirtino inventorizacijos tvarką ( toliau -Tvarka ),kuri nustato inventorizacijos būtinumą. Be to jos būtinumą nusako Lietuvos Respublikos BAPĮ14 straipsnis.

Bendras Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 336, kuris nusako Kasos darbo organizavimą ir vykdymą, taisyklių 35 punktas reikalauja ne rečiau kaip kartą per mėnesį atlikti netikėtą kasos reviziją. Tikrinamas ne tik kasos darbas, bet ir dokumentų įforminimo teisingumas, pagrįstumas ir teisėtumas, suskaičiuojami grynieji pinigai. Visatai įforminama kasos revizijos aktu, kurio forma nereglamentuojama.

Inventorizacijos norminių teisės aktų reikalavimai yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, tačiau įforminti inventorizacijos rezultatus vieniems ūkio subjektams yra privaloma, o kitiems tik rekomenduojama.

Tvarkos reikalavimai privalomi:

1. akcinėms bendrovėms;

2. uždarosioms akcinėms bendrovėms;

3. kooperatinėms bendrovėms;

4. žemės ūkio bendrovėms;

5. investicinėms bendrovėms;

6. valstybės įmonėms;7. savivaldybių įmonėms;

8. viešosioms
įstaigoms;

9. visuomeninėms organizacijoms;

10.visų tipų įmonių ir organizacijų junginiams (asociacijoms, federacijoms, susivienijimams, konfederacijoms);

11. LR įsteigtoms užsienio valstybių įmonėms, jų susivienijimams, filialams ir

atstovybėms;

12. biudžetinėms įstaigoms.

Tvarkos reikalavimai rekomenduojami:

1. individualioms (personalinėms) įmonėms;

2. tikrosioms ūkinėms bendrijoms;

3. komanditinėms (pasitikėjimo) ūkinėms bendrijoms;

4. biurams (kontoroms).

Ūkio subjektuose, kuriuose inventorizacijos Tvarkos reikalavimai rekomenduojami,

inventorizacija

turi būti atlikta, tik juose kitaip gali būti įforminami inventorizacijos rezultatai, negu to reikalaujama Tvarkoje. Čia gali būti surašomas laisvos formos inventorizacijos aktas arba pažyma.

Tenka pažymėti, kad inventorizacija ūkio subjektuose turi būti atliekama vykdant įstatymus ir kitus norminių aktų reikalavimus, o atsižvelgiant į jos tikslą, inventorizacija gali skirtis apimtimi ir dažnumu.

4 2. INVENTORIZACIJOS RŪŠYS PAGAL DAŽNUMĄ IR APIMTIS

Planinė inventorizacija atliekama pagal iš anksto numatytą grafiką. Be to, jos gali būti atliekamos po stambių sutarčių įvykdymo, sekiant išsiaiškinti įrengimų būklę, jų panaudą, ar jie visi sugražinti į įmonę, ar realūs sunaudotų medžiagų kiekiai, kurie yra nurodyti darbų atlikimo aktuose ir pa n.

Metinė inventorizacija yra laikoma planine ir ji privaloma pagal įstatymus ir kitus norminių teisės aktų reikalavimus. Jos metu inventorizuojamas visas įmonės ir ne įmonės turtas, kuris tuo metu yra įmonėje, o taip pat įmonės turtas esantis kitose įmonėse. Metinė inventorizacija būna tik ištisinė.

Periodinė inventorizaciją atliekamą pagal numatytą planą arba sudarytą grafiką, iš anksto nustatytais periodais. Jį atliekamą dažniausiai tose įmonėse, kur atsargos apskaitomos periodiškai. Pvz. kasoje – grynųjų pinigų inventorizacija ne rečiau kaip kartą per mėnesį.Dalinė inventorizacija yra atliekama tada, kai nebūtina inventorizuoti visą įmonės turtą, tačiau būtina patikslinti kurios nors turto dalies buvimą natūra arba patikrinti, ar tam tikra turto grupė atitinka apskaitos duomenis. Tokia inventorizacija atliekama po netikėtų įvykių: įsilaužimo į įmonės patalpas, vagysčių stichinių nelaimių, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims ir pan.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1069 žodžiai iš 3403 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.