Ip telefonija
5 (100%) 1 vote

Ip telefonija

Kas yra IP Telefonija ?

IP Telefonija – technologija, kuri įmanomu daro bet kokio IP (

Interneto Protokolą ) tinklo ( įskaitant ir Interneto ) panaudojimą

organizacijoje, tarptautinių ir tarpmiestinių pokalbių tvarkymą bei faksų

perdavimą realaus laiko režime. Kitaip tariant, IP telefonija naudoja IP

tinklus ( įskaitant internetą ) užkoduotam balso bei faksimilinio ryšio

perdavimui tarp dviejų vartotojų realaus laiko režime.

IP Telefonija – telefono ryšio paslauga, alternatyvi fiksuotam

ryšiui.

Tai lengviausias ir pigiausias būdas skambinti iš asmeninio kompiuterio,

įprasto ar mobiliojo telefono aparato bet kurios pasaulio valstybės

telefono abonentui.

Paslauga itin naudinga norint bet kurio paros metu pasikalbėti su

kito miesto as net kitos šalies abonentu.

Labai dažnai šia paslauga naudojasi įmonės, kurios turi daug verslo

partnerių užsienyje.

IP Telefonijoje naudojamas IP duomenų tinklas, kad įmonė užuot

naudojusi atskirus balso ir duomenų tinklus, galėtų naudotis bendru tinklu.

Toks duomenis, balsą ir vaizdą jungiantis tinklas naudingas, nes sumažina

išlaidas, supaprastina priežiūros ir konfigūravimo procedūras ir padeda

lengviau integruoti toli esančius įmonės padalinius į bendrą tinklą.

Naudojantis IP Telefonija tereikia turėti Interneto ryšį, programinę

ir garso įrangą ( jeigu norite bendrauti per kompiuterį ) arba paprastą

telefoninį ryšį ir IP telefono aparatą.

IP Telefonijos privalumai :

➢ Ekonomiška – norėdami gauti paslaugas Klientai neprivalo turėti bei

išlaikyti kitų ryšio tiekėjų abonentinių numerių.Pokalbio kokybė

prilygsta tradicinio ryšio kokybei.

➢ Pigu – išlaidos mažos nes naudojamas tinklas apjungia balso ir duomenų

tinklus.Be to tarptautinių pokalbių tarifai yra žemesni nei fiksuoto

ryšio ar mobilaus ryšio tarifai.

➢ Sveika – nėra jokio spinduliavimo ( mobilieji tinklai )

➢ Alternatyvu – tai galimybė pasirinkti fiksuotą telefono ryšį (

nepririšant kliento prie geografinės vietovės – personaliniai 700

numeriai)

➢ Lankstu – paslauga gali efektyviai naudotis valstybės ir institucijos,

ir verslo įmonės, ir privatūs asmenys. Klientai gali naudotis visomis

tinkle teikiamomis paslaugomis, nesvarbu kur jie būtų prisijungę.

➢ Naudinga – klientams atsiranda galimybė gauti daugiau paslaugų

Integruotos IP programos padidina darbo efektyvumą, pagerina klientų

aptarnavimą. Naudojant bendrą IP infrastruktūra ir tinklų architektūros

atvirumas leidžia labai greitai kurti naujas ir vystyti esamas

programas.

➢ Pastovu – tai stabiliai pigi galimybė skambinti savame tinkle bei į

visus kitus tinklus Lietuvoje bei užsienyje.

➢ Universalu – Ryšys realiuoju laiku su bet kuria pasaulio šalimi

pasinaudojant viena iš šių prisijungimo galimybių:

➢ Telefonas prie telefono

➢ Kompiuteris prie telefono

➢ Kompiuteris prie kompiuterio

Egzistuoja du IP Telefonijos prijungimo sprendimai ( biuro ir namų ):

➢ Biuro variantas – sujungiamos dvi ar daugiau įmonės telefonų stočių-

telefonų esančių Interneto arba IP tinkle. Skambučiams tarp šių stočių-

telefonų galioja trumpieji numeriai.

➢ Namų variantas – į kompiuterį, prijungtą prie Interneto tinklo,

diegiama programa, jungiamas IP telefonas arba specialus įrenginys,

kuris leidžia skambinti į užsienį.

Internetinės telefonijos sukelta revoliucija

Ši “paketų revoliucija” yra vadinama daugeliu vardų : Voice over

Packet, Voice on the net, Internetinė telefonija ar Voice over IP, trumpiau

pasakius VoIP.

Visą laiką nuo tada, kai pokalbius reikėdavo komutuoti rankiniu būdu,

iki šiuolaikinės technikos lygio su jos sparčiomis ir didelių investicijų

pareikalavusiomis skaitmeninėmis stotimis visa telekomunikacijų

infrastruktūra buvo kuriama turint galvoje vieną tikslą – komutuojamų

grandinių balso telefoniją. Iki pat aštuntojo dešimtmečio ši telefonija

buvo vienintelė ryšio rūšis, o jos veikimui reikėjo iš esmės kokiu nors

būdu, panaudojant krūvą relių ir komutatorių, sudaryti fizinę jungtį ( arba

grandinę) tarp dviejų telefono ragelių.

Nebrangus duomenų perdavimas

Septintajame dešimtmetyje, pradėjus pardavinėti kompiuterius, tas

pats telefono tinklas buvo pradėtas naudoti ir duomenų ryšiui palaikyti,

tačiau tai dar buvo daroma labai nerangiai. Vienintelė išeitis tuomet buvo

modemų aptarnaujamasis tinklas. Daug metų analoginiai modemai vis sparčiau

perduodavo telefono tinklais duomenis, bet juos visą laiką ribojo

nepakankamas dažnių juostos plotis. Tradiciškai telefono tinklai buvo

orientuoti tik nuo 300 Hz iki 3600 Hz į garso dažnių diapazoną, be to,

juose buvo didelis triukšmo lygis. Jeigu abonentai dar sugebėdavo užmegzti

daugmaž normalius pokalbius, tai modemams tekdavo kur kas
otis.

Nuo devintojo dešimtmečio pradžios telefono tinklas palaipsniui virto

skaitmeniniu. Analoginis signalas būdavo užkoduojamas skaitmenine seka,

perduodama nuo vienos telefono stoties iki kitos. Nuo telefono stoties iki

vietinės kilpos ir abonentų perdavimas ir toliau buvo atliekamas dvilaide

analogine jungtimi. Visa tai veikė gana gerai, kol komutatoriai buvo

apkrauti ne per dideliais duomenų srautais, t.y. tol, kol neatsirado

sparčiai besiplečiantis internetas.

VoIP revoliucija vis stipriau reiškiasi dėl primenančio sprogimą

Internetinio ryšio plėtimosi. Dėl to vis didesnė pinigų dalis investuojamų

į infrastruktūrą atitenka sparčioms paketinio duomenų perdavimo

technologijoms. Tie laikai, kai buvo stengtasi į balso ryšio tinklą

sutalpinti kuo daugiau duomenų, jau praėjo. Atėjo metas prie Internetinio

ryšio pritaikyti patį balso ryšį.

Internetas sparčiai juda į priekį

Interneto augimas ir jo populiarumas nustebino visus, ypač tuos

regionų tinklų ryšio operatorių darbuotojus, kurie planavo didinti tinklų

pralaidą. Niekas nesitikėjo tokios sparčiai augančios paklausos, poreikio

vis didesniam dažnių juostos pločiui ir to, kad bendras spaudimas

komutuojamų grandinių infrastruktūrai pradės labai sparčiai stiprėti. Nors

Interneto pagrindą sudaro komutuojamų paketų ryšys, firmos ir atskiri

vartotojai buvo beveik be išimčių priversti prie jo jungtis per modemus ir

komutuojamų grandinių tipo vietinio ryšio kilpas.

Telekomų pralaido planuotojai rėmėsi trunkančiomis apie keletą

minučių tipiškomis įprastinių telefono pokalbių trukmėmis. Kadangi

Amerikoje vietiniai pokalbiai buvo nemokami, atsirado nemažai Internetinių

paslaugų tiekėjų, kurie siūlė tiek Internetinių paslaugų, “kiek sugebėsite

suvalgyti”, naršymo sesija galėdavo užtrukti valandų valandas.

Pasitaikydavo vartotojų, kurie užimdavo liniją po 24 valandas per parą.

Tai, švelniai tariant, darė gana neigiamą poveikį įprastinių pokalbių

tinklo prielaidai.

Naujas tinklo problemos sprendimas

vis daugiau ir daugiau žmonių jungiantis prie tinklo ši problema

nuolat aštrėjo. Ji aštrėja ir toliau. Nustatyta, kad Jungtinėse Amerikos

Valstijose bendras Internetinių duomenų srautas viršijo balso ryšio srautus

jau praėjusiais metais ( Žr. 1 pav.). Šia problemą išspręsti padeda naujas

komutuojamų paketų tinklas, kuris duomenis perduoda atskirai ir

nepriklausomai nuo balso ryšio komutuojamų grandinių tinklo.

1 pav. Balso ir duomenų ryšio srautų augimas.

Vietiniuose tinkluose ši problema sprendžiama keliais būdais:

pasitelkiant kabelinius modemus, palydovinio ryšio jungtis ar DSL. Visų jų

privalumas yra didesnės ryšio spartos, dažnai siekiančios

1-5 Mb/s, be to, išvengiama bet kokio kontakto su tradiciniu telefono

tinklu.

Internetiniai pokalbiai

taigi balso ir duomenų perdavimui iki šiol turime du atskirus

tinklus. Komutuojamų grandinių ir komutuojamų paketų ryšys labai skiriasi,

taigi, ir šių dviejų tinklų tipai turi panašų principinį skirtumą –

apskaitos sistemą. Mes esame pripratę mokėti daugiau, kai atstumas tarp

pašnekovų yra didesnis, ypač jeigu yra kalbama apie tarptautinius

pokalbius. Interneto tokio atstumo komponento nėra. Mokant už savo

prisijungimą prie Interneto, gretimame pastate esančios svetainės

aplankymas kainuoja lygiai tiek pat, kaip ir esančios kitoje planetos

pusėje svetainės.

Nemažai žmonių mąstė, jei tiek metų balso ryšio tinklais

perdavinėjami duomenys, tai kodėl duomenų perdavimo tinklais negalime

užmegzti balso ryšio seansų? Skatinamos naujų verslo galimybių susikūrė

naujos firmos, pasivadinusios “Voice providers” (balso ryšio tiekėjais),

nors jos turėjo tik paketų perdavimui tinkančią infrastruktūrą, o

sujungimus atlikdavo per tradicinius telefono tinklus. Iki šiol pajamos už

VoIP paslaugas, palyginus su kitomis paslaugomis, buvo nedidelės, tačiau

prognozuojama kad netolimoje ateityje jos stipriai išaugs.

2 pav. VoIP įrangos pardavimo augimas.

Interneto telefonijai yra sukurta ir nuolat tobulinama visiškai

naujai sukurta architektūra. Kaip to buvo galima tikėtis, architektūrą

sudaro daug aparatūrinės ir programinės įrangos komponentų. Šių komponentų

augančios pardavimo apimtys rodo, kaip greitai ši infrastruktūra įleido

savo šaknis ir pradeda atimti iš esamų tinklų pajamas. 2 pav. Parodo VoIP

sąsajų ( gateway), atsakingų už senųjų ir naujųjų tinklų sujungimą,

pardavimo dinamika. Pasak MMTA, kasmetinis VoIP sąsajų pardavimo prieaugis

yra beveik 40 %.

VoIP sudedamosios dalys

sąvoką Voice over IP ( balsas per Interneto protokolą ) nurodo

perdavimo mechanizmą, įgalinantį kiekvieną remiantis IP tinklu perduoti

balso ryšį ir priklausomai nuo to, kokia yra tinklo
konstrukcija,

užtikrinti geresnę ar blogesnę ryšio kokybę. Vietiniuose LAN tinkluose ši

kokybė gali būti netgi geresnė nei viešuosiuose PSTN tinkluose. Tinklą

perkraunant, paslaugų kokybės QoS ( Quality o Service ) užtikrinimui

lemiamą reikšmę įgyja suspaudimo mechanizmas. Ryšio IP tinklais

užtikrinimui taip pat buvo sukurtas signalizavimo protokolas, primenantis

tokius kaip SS7 viešuosius tinklų protokolus. VoIP nurodyti keturi

skirtingi prisijungimo ir ryšio IP tinklais komponentai:

➢ Terminalai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1438 žodžiai iš 4792 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.