Iso 9000
5 (100%) 1 vote

Iso 9000

I. Įvadas

Standartas – tai susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintos įstaigos

patvirtintas dokumentas, nustatantis bendram ir daugkartiniam naudojimui

tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra

skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje.

Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių didinti prekių,

paslaugų konkurencingumą, yra kokybė, jos stabilumas. Verslo klientus

domina kiekvienos įmonės sugebėjimas tvarkytis ir organizuoti savo veiklą,

siekiant rinkai pateikti keliamus reikalavimus atitinkantį produktą. Todėl,

renkantis tiekėją ar verslo partnerį, vertinamas ne tik tiekiamas

produktas, bet ir tiekėjo patikimumas kokybės srityje, kuris labai

priklauso nuo taikomų kokybės vadybos metodų ISO 9000.

ISO 9000 sudaro 26 dokumentai. Trys iš jų skirti kokybės sistemai

apibūdinti, kiti pateikia principus, apibūdina terminologiją bei priemones

(Applying ISO 9000…, 1996). ISO 9000 susideda iš skirtingo pobūdžio ir

turinčių skirtingus tikslus standartų (jie žinomi taip pat ir kitais

pavadinimais: EN 29000 (Europos norma, angl. European Norm) arba

nacionalinė versija BS 5750 (Britų standartas, angl. British Standard

Didžiojoje Britanijoje).

ISO 9000 kokybės standartai išleisti 1987 m. ir (pirmą kartą

atnaujinti 1994 m.) buvo sparčiai diegiami visame pasaulyje. Iki 1996 m.

liepos mėn. jie jau naudojami daugiau kaip 90 valstybių kaip nacionaliniai

standartai bei regioniniai Europoje (jų diegimu rūpinasi CEN ir CENELEC –

European Committee for Standardization (Europos standartizacijos komitetas)

and European Committee for Electrotechnical Standardization (Europos

elektrotechnikos standartizacijos komitetas), Amerikoje, Afrikoje,

Artimuosiuose Rytuose (Dale, 1994).

ISO 9000 serija, viena sėkmingiausių serijų kuri paplito po visą

pasaulį, todėl dabar smulkiau panagrinėsiu šią seriją bei jos diegimo

galimybes.

1. ISO 9000 kokybės vadybos sistemos

.

Vienas iš įmonės sėkmės sąlygų yra pateikti klientams kokybiškus

produktus, kurie atitiktų jų reikalavimus. Firmos sugebėjimus šiuo požiūriu

galima padidinti įdiegus vadybos sistemą, kuri padėtų jai nuolat tenkinti

klientų reikalavimus, taip pat gerinti savo veiklą. ISO standartai –

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (International Organization for

Standartization) išleisti standartai, kuriuose išdėstyti kokybės vadybos

sistemoms keliami reikalavimai, veiklos gerinimo bei kitos kokybės vadybos

rekomendacijos. Pirmoji šios serijos redakcija išleista 1987 m., o 2000 m.

gruodžio mėnesį įsigaliojo trečioji redakcija, pakeitusi antrąją, 1994 m.

redakciją. Šie standartai priimti kaip nacionaliniai daugiau kaip 90

pasaulio valstybių. Tai rodo jų populiarumą ir paplitimą visame pasaulyje.

Su ISO 9000 standartais tiesiogiai susijęs kokybės sistemų

sertifikavimas.Vadybos sistemos sertifikavimas – tai nepriklausomų ekspertų

organizacijos (sertifikavimo įstaigos) patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta

vadybos sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Tačiau reikia

akcentuoti, kad ISO 9000 standartų taikymas ir įmonės kokybės sistemos

sertifikavimas nėra tapatūs dalykai. Vadybos sistemų standartai

nereikalauja sertifikuoti įmonėje įdiegtos sistemos, todėl pati įmonė

apsisprendžia, ar verta naudotis sertifikavimo įstaigos, galinčios

patvirtinti vadybos sistemos atitikimą standartų reikalavimams,

paslaugomis. Labai dažnai kokybės sertifikatas tampa vienu iš pagrindinių

privalumų ar net būtina sąlyga, tiekiant produktus į ES ar kitas Vakarų

šalis. Šių standartų dėka įmonė gali užtikrinti nuolatinę produktų kokybę

bei įrodyti savo galimybes tai padaryti. Lietuvos standartizacijos

departamentas kaupia informaciją apie tas įmones, kurios turi sertifikuotas

kokybės sistemas, atitinkančias ISO 9000 serijos standartų reikalavimus.

1.2. Informacija apie standartus – Lietuvos standartizacijos departamente

Pirmiausia įmonė turėtų susipažinti su ISO 9000 standartuose išdėstytais

reikalavimais ir rekomendacijomis. 2000 m. redakcijos pagrindinius ISO 9000

serijos standartus sudaro šie:

ISO 9000:2000 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir terminai bei

apibrėžimai

Čia aprašomi kokybės vadybos sistemų pagrindai ir paaiškinami jų terminai.

ISO 9001:2000 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai

Šiame standarte nustatyti kokybės vadybos

sistemų reikalavimai produktų, atitinkančių kliento poreikius tiekimui į

rinką. Standarto paskirtis – geriau patenkinti klientą.

ISO 9002: 2000 Kokybės Vadybos sistemos. Kokybės užtikrinimo gaminant,

įrengiant ir prižiūrint (atliekant servisą) modelis.

ISO 9003: 2000 Kokybės vadybos sistemos. Kokybės užtikrinimo, atliekant

galutinę kontrolę ir bandymus, modelis.

ISO 9004:2000 Kokybės vadybos sistemos. Veikimo gerinimo

rekomendacijos

Čia pateikiamos rekomendacijos kaip didinti kokybės vadybos sistemų

rezultatyvą ir efektyvumą. Standarto paskirtis – gerinti organizacijos

veiklą ir labiau patenkinti klientų poreikius.

2.3. ISO standartų įdiegimo tvarka

.

Norint sutvarkyti įmonės kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9000 standarto

reikalavimus, reikės skirti laiko, pastangų ir turėti pasiryžimo. Sistemos

įdiegimas gali trukti nuo 0,5 iki 1,5 – 2 metų, priklausomai nuo įmonės

dydžio, esamos vadybos sistemos būklės, projekto diegimo spartos ir kitų

veiksnių. Galima skirti šiuos kokybės vadybos sistemos diegimo etapus:

a) Aukščiausiosios vadovybės sprendimas įdiegti ISO 9000 kokybės sistemą.

Kadangi įdiegti sistemą reikės tam tikrų išteklių, truks ilgesnį laiką,

apims visą įmonę, jos vadovybė turi oficialiai parodyti šio projekto svarbą

visai įmonei.

.

b) Projekto valdymo ir darbo grupės sudarymas. .

Reikia sudaryti projekto koordinacinę grupę, kuri rūpintųsi projekto

įgyvendinimu. Iš įvairių padalinių turėtų būti sudarytos darbo grupės,

kurios kurtų su savo veikla susijusius kokybės sistemos elementus.

.

c) Kokybės vadybos principų propagavimas ir mokymas.

.

Kokybės vadybos principus pravartu išaiškinti kiekvienam darbuotojui

atsižvelgiant į jo vaidmenį sistemoje. Darbuotojai turės išmokti tam tikrų

metodikų, reikalingų kokybės sistemai diegti ir palaikyti (pvz., dokumentų

rengimas, kokybės sistemos auditas ir kt.). Šis etapas yra vienas iš

svarbiausių – tai rezultatyvios ir efektyvios kokybės vadybos sistemos

pamatas.

d) Esamos sistemos tyrimas (procesų identifikavimas) ir kokybės sistemos

įdiegimo veiksmų plano sudarymas.

.

Kadangi kiekvienoje įmonėje egzistuoja vienokia ar kitokia kokybės vadybos

sistema, todėl, siekiant išvengti „dviračio išradinėjimo“, reikia

išsiaiškinti visus esamus su kokybe susijusius procesus, jų tarpusavio

sąsajas ir sąveiką. Tada juos galima palyginti su ISO 9001 standarto

reikalavimais ir nustatyti, ką dar reikia padaryti, kad sistema atitiktų

standarto reikalavimus. Sudaromas veiksmų planas: numatoma reikalingus

atlikti darbus, nurodomi terminai, paskiriami atsakingieji darbuotojai.

.

e) Kokybės sistemos kūrimas (įsk. įforminimą dokumentais).

.

Pagal veiksmų planą kuriami trūkstami sistemos elementai, kokybės sistema

įforminama dokumentais (kokybės vadove, procedūrose ir kituose

dokumentuose).

f) Sistemos veikimo įvadinis laikotarpis.

.

Nustačius kokybės vadybos sistemos procesus, ją įforminus dokumentais,

reikia laiko, kad prie naujos tvarkos priprastų darbuotojai. Jie

supažindinami su naujomis procedūromis ir reikalavimais.

g) Vidaus auditas ir koregavimo veiksmai.

.

Kurį laiką sistemai veikiant pagal ISO 9001 standarto normas, reikia

pradėti vidaus auditus (jie turi būti atliekami periodiškai). Dažniausiai

jie atliekami pačios įmonės pajėgomis. Radus trūkumų, išsiaiškinamos ir

šalinamos jų priežastys. Taip užtikrinama, kad įdiegta sistema įgyvendinama

teisingai.

h) Vadovybinė analizė ir sistemos tobulinimas.

.

Įmonės vadovybė privalo periodiškai analizuoti sistemos veikimą ir jos

rezultatyvumą bei numatyti sistemos gerinimo veiksmus.

.

Neretai įmonės, diegiančios vadybos sistemas, į pagalbą pasitelkia

konsultacines įstaigas. Jos padeda įmonėms greičiau ir efektyviau

įgyvendinti kokybės sistemos įdiegimo projektą. Lietuvoje tokių įstaigų jau

veikia apie porą dešimčių.

.

2. Sertifikavimas

.

Dažnai įmonės pageidauja, kad jose įdiegta kokybės vadybos sistema

būtų sertifikuota. Sertifikavimas yra nepriklausomos įstaigos atliekamas

įvertinimas ir patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta ir veikia kokybės

sistema, atitinkanti ISO 9001, 9002 ar 9003 (1994 m.) arba ISO 9001:2000

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1147 žodžiai iš 3803 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.