Elektroninio pašto kliento programa
5 (100%) 1 vote

Elektroninio pašto kliento programa

Turinys

Turinys 1

Sutrumpinimų sąrašas 3

Anotacija 4

Summary 5

1. Įvadas 6

1.1 Elektroninio pašto programos galimybės 7

1.2 Pagrindinės elektroninio pašto savybės 7

1.3 Trumpi patarimai, kaip rašyti elektroninį laišką 9

2. Darbo užduoties analizė 11

2.1 Darbo užduotis 11

2.2 Darbo tikslas 11

2.3 Analogiškų darbų sistema 12

2.4 Per daug elektroninio pašto programų 13

3. Taikomoji sritis 15

3.1 Sistemos kūrimo aktualumas 15

3.2 Elektroninio pašto problematika 15

3.2.1 Lietuviški rašmenys elektroninio pašto laiškuose. 16

3.2.2 Elektroninių pašto programų derinimas 17

4. Teorinio informacinio modelio sudarymas ir analizė 19

4.1 Elektroninio pašto privalumai bei trūkumai 19

4.2 Elektroninio pašto veikimo principai 20

4.3 Elektroninio pašto adresas 21

4.4 Failų prijungimas 22

4.5 Elektroninio pašto apsauga nuo virusų 23

4.6 Elektroninio pašto dėžučių palaikymo paslauga 24

4.7 SMTP protokolas 25

4.8 Paštas POP3/IMAP4 protokolais 26

4.9 Kodų lentelės 27

Būtų idealu, jeigu visi taip pat koduotume raides. Deja, taip nėra. Laiško siuntėjas ir gavėjas gali kalbėtis ta pačia kalba (pvz. lietuviškai), bet tekstą koduoti skirtingai (pvz., laiškas buvo parašytas DOS lentelės 770 kodais, o jo gavėjas naudoja „Windows“ terpės kodų lentelę 1257). Kaip padaryti, kad jie abu vienas kitą suprastų? 27

4. Programinės realizacijos projektavimas 32

4.1 Programinė įranga 32

4.2 Instrumentinių programavimo priemonių parinkimas 32

4.2.1 PHP apžvalga 32

4.2.2 Apache apžvalga 33

4.2.3 MySQL duomenų bazių valdymo sistema 35

4.2.4 Elektroninio pašto serveris 35

4.3 Programinės realizacijos vidinė struktūra 36

5. Testavimas ir testavimo rezultatų analizė 38

5.1 Programos testavimo etapai 38

5.1.1 Atskirų modulių testavimas 38

5.1.2 Bendras programos testavimas 38

5.2 Galimi patobulinimai 39

6. Programos dokumentacija 40

6.1 Programos paskirtis 40

6.2 Vartotojo vardas 40

7. Išvados 45

8. Literatūros sąrašas 46

9. Priedai: 47

Sutrumpinimų sąrašas

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

POP3 – Post Office Protocol, vol.3

TCP – Transmission Control Protocol

UA – (User Agent) vartotojo agentas

MTA – (Message Transfer Agent) žinučių perdavimo agentas

ASCII – (American Standart Code For Information Interchange) JAV

informacijos kodavimo standartas

MIME – (Multipurpose Internet Mail Extensions)

UUCP – Unix-Unix-CoPy

“Online” – Modelis, kurio metu elektroninio pašto žinutėmis manipuliuojama serveryje.

“Offline” – Modelis, kai kliento pašto programa parsiunčia žinutes iš serverio į kompiuterį, tuo pačiu ištrindama iš serverio žinutes.

Anotacija

Aš esu Gražvydas Damidavičius Marijampolės kolegijos, verslo ir technologijų fakulteto, 3VI gr. studentas. Mano baigiamojo darbo tema “Elektroninio pašto kliento programa”. Darbo vadovė: dėst. Daiva Kalvaitienė. Baigiamasis darbas atliktas 2004 m.

Šio darbo tikslas yra sukurti elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo programą, kuri būtų patogi naudoti Marijampolės kolegijos darbuotojams. Darbo kūrimo proceso etapus sudaro: darbo užduoties analizė, analogiškų darbų peržiūra, struktūros konstravimas, programavimas bei programos testavimas. Daug dėmesio skiriama realizuotos programos aprašymui, analizavimui, vartotojo vykdomoms funkcijoms.

Šiame darbe apžvelgiamos esamos ir naudojamos elektroninio pašto programos, nagrinėjami elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo protokolai.

Elektroninio laiško siunčiamas ir gaunamas turinys turi būti atvaizduojamas naudojant lietuviškus iso-8859-13 simbolius.

Summary

The purpose of this work is to create e-mail review and mailing program, which would be handily used by Marijampolė college wokers. Development process consists of several stages: analysis of work, the review of analogous works, construction of structure, coding and testing. A lot of attention is focused on realized testing programs and it’s analyses. All functions are described in detail.

In this work passes in review existing and usable e-mail programs, handles e-mail review and mailing protocols.

Electronic letter is being send and get by using Lithuanians iso-8859-13 standart simbols.

1. Įvadas

Jei iki šiol nesate parašę nė vienos elektroninio pašto žinutės, šio pašto galimybės jus maloniai nustebins ir sužavės. Elektroniniu paštu galite siųsti ir gauti ne vien tik žinutes, bet ir paveikslėlius, vaizdo bei garso įrašus ar elektroninių dokumentų failus, apipavidalinti jas pagal pašto programos siūlomą dizainą ar sukurti savitą ir originalų, tuo pat metu pasiųsti žinutę ar jos kopiją daugiau nei 50 žmonių – ir tai išvardytos vos kelios galimybės. Elektroninio pašto programa pagal jūsų nurodymus sutvarko žinutes, išsaugo visų išsiųstų ir gautų žinučių kopijas, ištrina nepageidaujamas ar automatiškai atsako, pavyzdžiui, kai norite perspėti draugus, jog šiuo metu išvykote kur nors netoli Šiaurės ašigalio. Nors ir ten galite atsiųsti adresuotas elektroninio pašto žinutes.

Internetas leidžia susirašinėti įvairiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, kokiu – akmens amžiaus ar
ateities parametrų – kompiuteriu ir kokiomis – susenusiomis ar ekstranaujomis – programomis jie naudojasi. Prieš kelis metus daug žmonių paštui naudojo OS UNIX programas Mail, Elm, Pine ar MS-DOS programas UUPC (laiškų siuntimui),DML (laiškų skaitymui, rašymui). Dabar galima rinktis iš kelių tuzinų programų. Didesnė jų dalis yra gaunama nemokamai (anoniminis FTP) ir veikia Microsoft Windows aplinkoje. Net primityviausios leidžia siųsti ir gauti laiškus bei prie jų prisektus failus.

Savo pašto programą jūs galite rinktis pagal tai, kaip įsivaizduojate susirašinėjimą, laiškų archyvo tvarkymą. Deja, laikas koreguoja mūsų supratimą ir, neilgai trukus, tenka konstatuoti, kad turima programa nebesusitvarko su visa korespondencija. Jei naujesnė turimos programos versija sugeba atlikti jums reikalingus naujus darbus, belieka ją pasisiųsti iš kokios nors FTP tarnybinės stoties. Daug sudėtingiau, kai pastebite, kad jums reikalinga kitos firmos pašto programa. Prie kitokios programos naujo vaizdo įprantama gana greitai, bet rūpestingai tvarkytas laiškų archyvas dingsta, nes šiuo metu beveik visos pašto programos važiuoja “savo bėgių pločiu” geležinkeliu, t. y. saugo laiškus tik jai suprantamu formatu, naudoja atskiras adresų knygutes.

1.1 Elektroninio pašto programos galimybės

1. Peržiūrėti ir perskaityti pašto serveryje esančius laiškus;

2. Galimybė peržiūrėti įvairių pašto serverių elektroninio pašto dėžutes;

3. Rašyti naujus laiškus;

3. Siųsti naujus laiškus;

4. Trinti laiškus pašto serveryje;

Programoje naudojamas POP3 protokolas, kurio pagalba iš pašto serverio perduodamos elektroninės žinutės kliento pašto programai. Elektroninio laiško išsiuntimui naudojamas SMTP protokolas.

Tai labiausia paplitusi interneto pašto rūšis. Jei reikia specializuotų pašto programų, kurių dauguma nemokamos. Esama WWW tarnybinių stočių siūlančių gauti elektroninį paštą naršyklės pagalba. Senesniu SMTP/POP3 (Simple Mail Transfer Protocol / Post Office Protocol) protokolu dirbančios programos tiesiog perkelia laiškus iš tarnybinės stoties į jūsų kompiuterį, kai kurios turi galimybę palikti laiško kopiją tarnybinėje stotyje. Tai nepatogu, kai reikia turėti galimybę susirašinėti (įskaitant darbą su laiškų archyvu) iš daugelio vietų – kiekvienoje naujoje vietoje reikia įrašyti savo duomenis į pašto programą, baigus darbą juos ištrinti, neturite “po ranka” seniau gautų laiškų.

1.2 Pagrindinės elektroninio pašto savybės

Elektroninis paštas (e-mail) – tai viena populiariausių ryšio priemonių Internete.

El. paštas kai kuo panašus į paprastą paštą: Jūs siunčiate laiškus (žinutes) adresatams ir gaunate jų parašytus laiškus. Pranašumas – tai, visų pirma, greitis. Čia laiškai pasiekia adresatą valandų, minučių ar net sekundžių bėgyje, priklausomai, tarp kokių pašto serverių siunčiamas laiškas. Pašto serveris – specialus kompiuteris, skirtas priimti, siųsti ir saugoti elektronines žinutes. El. paštu galite pasiekti duomenų bazes ir failų bibliotekas. Be to, visi didieji komerciniai tinklai, pavyzdžiui, CompuServe, SprintNet, keičiasi laiškais su Interneto vartotojais.

Ir dar. Jei iškilo problemų, dirbant Internete, galite pasiųsti laišką sistemos administratoriui ar kolegai ir per kelias minutes gauti atsakymą į klausimus.

Yra daug įvairių elektroninio pašto kliento programų, skirtų įvairių tipų kompiuteriams. Kad galėtumėte tinkamai pasirinkti vieną iš jų, aptarsime pagrindines el. pašto galimybes, adresų sudarymo principus, paaiškinsime, kaip el. paštas veikia.

Kai kuriomis savybėmis el. paštas yra panašus į telefoną, kai kuriomis – į paprastą paštą. Aptarsime pagrindines el. pašto savybes.

Greitis ir sinchroniškumas. Pagalvokime, kokiu greičiu kiekviena ryšio priemonė perduoda žinią. Telefonu žinia perduodama nedelsiant. El. paštu – per kelias sekundes ar minutes, paprastu paštu – per kelias dienas ar savaites. Perduodant žinią telefonu, žinios perdavėjas ir priėmėjas turi veikti sinchroniškai, t.y. jie abu turi būti prie telefono tuo pačiu metu. El. paštas ir paprastas paštas veikia asinchroniškai. Siuntėjas siunčia laišką, kai jis yra tam pasiruošęs, o gavėjas perskaito tada, kai turi laiko ar noro.

Naudojant el. paštą, laiško pristatymo laikas susideda iš dviejų dalių: laiko, per kurį laiškas pasiekia jūsų pašto serverį, ir laiko, per kurį jis yra perskaitomas. Pirmasis priklauso nuo to, kaip jūsų pašto serveris yra įjungtas į tinklą. Antrojo laiko tarpo jūs praktiškai negalite kontroliuoti. Jei jūs reguliariai netikrinate savo el. pašto, pristatymo greitis tampa bereikšmis. El. paštas bus tuo populiaresnis, kuo trumpesnis kelias nuo laiško patekimo į pašto serverį iki laiško perskaitymo momento.

Formalumas. Telefonu su žmonėmis jūs galite bendrauti labai įvairiai. Su kai kuriais būnate labai formalūs, su kai kuriais – draugiški. Taip pat yra ir rašant įprastą laišką. Jūs turite nemažai laiko pagalvoti, galite pasirinkti – rašyti laišką ranka ar spausdinti.

Žinutė, siunčiama el. paštu, visada yra spausdinama, ir jokiame vadovėlyje nėra aprašyta, kaip „elektroninis“ laiškas turi atrodyti. Be to, el. laiške visada išnyksta asmenybė – įstaigos vadovo el.
adresas atrodo lygiai taip pat, kaip ir bet kurio kito žmogaus.

Atsakomybė. Daugelis žmonių rašydami el. laiškus pradeda nesilaikyti formalumo. Tai gali tapti problema, todėl primename, jog rašantysis turi jausti atsakomybę už savo el. laiškus. Raštu parašytas laiškas – tai didesnė atsakomybė, negu žodžiu perteikta žinia. Jei pasakėte kažką, ko vėliau gailitės, jūs galite mėginti viską paneigti. El. paštu parašytų minčių sunku atsisakyti – kažkas gali būti išsaugojęs tą laišką kompiuterio atmintyje. Tačiau siunčiant laišką el. paštu, yra vienas dalykas, kuris gali sumažinti atsakomybę – jūs paprasčiausiai galite nusiųsti laišką su atgaliniu adresu prezidentas@seimas.lt.

Didelės žmonių grupės bendravimas. Telefonas yra puiki ryšio priemonė, tačiau bendrauti vienu metu gali tik maža žmonių grupė. Rašant žinią didelei žmonių grupei, reikia tą žinią daug kartu perrašyti ir išsiųsti visiems skirtingais adresais.

El. paštu laiškas gali lengvai pasiekti dideles bendraujančiųjų grupes, ir bet kuris iš grupės narių gali bendrauti su kitais nariais bet kuriuo metu. Tai labai patogus būdas informacijai platinti ar užduoti klausimą iš karto daugeliui žmonių.

Slaptumas. Siunčiant įprastinį laišką, jis yra saugomas pašto tarnybose, kol patenka adresatui. Be to, kiekvienas laiškas yra užklijuotame voke. Į pokalbį telefonu sunku įsiterpti be telefoninės kompanijos pagalbos.

El. paštas keliauja iš vieno serverio į kitą, kol pasiekia adresatą, tačiau kažkurio kompiuterio sistemos apsauga gali būti nepakankama. Be to, jei jūs neteisingai nurodėte gavėjo adresą, laiškas nepasieks adresato ir pateks sistemos administratoriui. Gal būt jis nėra smalsus žmogus ir neplatins jūsų laiško, tačiau, jei pašto serveris turi slaptumo problemų, jūsų laiškas gali pakliūti ir kitiems žmonėms. Jei negalite pasitikėti pašto serverio saugumu, negalite naudotis ir el. paštu.

1.3 Trumpi patarimai, kaip rašyti elektroninį laišką

1. Niekada nerašykite el. laiške tokių dalykų, kurių nenorite viešai skelbti. Jūs niekada negalite žinoti, kam paklius el. laiškas. Jis gali nepasiekti adresato, jei žmogus, kuriam siunčiate laišką, atostogauja ir paprašė draugo ar kolegos patikrinti jo pašto dėžutę, arba įvyko kokia nors klaida. Viskas nesibaigia tuo, kad laiškas „išimamas“ iš asmeninės pašto dėžutės. El. pašto serverių administratoriai el. laiškus kopijuoja ir saugo gal net keletą mėnesių, senas el. laiškas gali būti rastas be didelių pastangų.

2. Nesiųskite įžeidžiančių, nepakančių, grasinančių el.laiškų. Laikykitės geros taisyklės – jei jaučiate, kad laiško gavėjas bus nepatenkintas, nesiųskite tokio laiško. Galima nesunkiai nustatyti, iš kokio pašto serverio yra išsiųstas laiškas, todėl, jei nenorite, kad pašto administratorius turėtų nusiskundimų dėl per didelio jūsų aktyvumo, prieš siųsdami tokį laišką, gerai pagalvokite.

3. Rašantys laišką dažnai el. paštą naudoja kaip draugišką „pasikalbėjimą“, bet skaitantys laiškus dažnai juose ieško dalykinės informacijos. Jūs galite rašyti laišką su šypsena veide, bet jūs negalite žinoti, kokios nuotaikos bus laiško gavėjas, kada tą laišką skaitys. Todėl, norėdami pajuokauti el. laiške, visada pagalvokite, ar teisingai tas juokas bus suprastas.

4. Nebūkite per daug sarkastiškas. Jūs galite būti neteisingai suprastas ir ilgam sugadinti draugiškus tarpusavio santykius.

Šiek tiek aptarę pagrindines el. pašto etiketo taisykles, pateiksime ir keletą patarimų dėl el. laiškų stiliaus. Šie patarimai padės lengviau perskaityti ir suprasti el. laišką:

1. Nenaudokite ilgų eilučių (patartina ne daugiau 60 simbolių eilutėje). Tai leis jūsų laišką lengviau perskaityti iš bet kokio tipo terminalo. Kartais el. laiške gali būti panaudota tabuliacija.

2. Naudokite mišrias raides – mažąsias ir didžiąsias. Vien didžiųjų raidžių tekstas gali būti naudojamas svarbiai minčiai akcentuoti.

3. Nenaudokite el. laiškuose įvairių šrifto stilių, tokių kaip bold, italic.

4. Prieš išsiųsdami laišką, jį dar kartą perskaitykite ir įsitikinkite, ar kitą dieną nesigailėsite jį išsiuntę.

2. Darbo užduoties analizė

2.1 Darbo užduotis

Darbo tikslas — sukurti patogią naudoti elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo programą, pritaikytą Marijampolės kolegijos darbuotojams. Programos darbo sąsaja turi būti paprasta ir aiški – nedviprasmiška. Informatyvūs pranešimai apie vartotojo padarytas klaidas ruošiant elektroninį laišką. Programa turi leisti skaityti ir rašyti laiškus naudojant lietuvių kalbos simbolius (iso-8859-13 standartas). Šiame darbe apžvelgiamos esamos ir naudojamos elektroninio pašto programos, nagrinėjami elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo protokolai.

El. pašto peržiūros ir siuntimo programa turi išspręsti tokius uždavinius:

· Peržiūrėti ir perskaityti pašto serveryje esančius laiškus

· Peržiūrėti įvairių pašto serverių el. laiškų dėžutes

· Rašyti naujus laiškus

· Siųsti naujus laiškus

· Tikrinti gavėjo adreso teisingumą

· Trinti laiškus pašto serveryje

· Rašyti laiškus ir gaunamus laiškus atvaizduoti lietuvišku
šriftu

Numatyti programoje galimybę, pačiam vartotojui pasirinkti (nurodyti) pašto dėžutės parametrus: pasirinkti saugomų ir siunčiamų laiškų pašto serverio adresą, prisijungimo vardą, slaptažodį, portą, jeigu vartotojas pageidauja, jis gali nurodyti kitą savo el. pašto adresą.

2.2 Darbo tikslas

Sukurti el. pašto peržiūros ir elektroninių laiškų siuntimo programą, kuri:

· Palengvintų naudojimąsi el. paštu;

· Būtų paprasta;

· Suprantama Marijampolės kolegijos darbuotojams;

· Naudotų lietuviškus simbolius.

2.3 Analogiškų darbų sistema

Didelėse įstaigose, į kurias internetas atėjo anksčiau, paštui dar naudojamos senos OS UNIX programos Mail, Elm, Pine, senuose IBM genties kompiuteriuose dar veikia MS-DOS programos UUPC (laiškam siųsti), Dml(laiškams skaityti, rašyti). Dabar galima rinktis iš kelių tuzinų įvairiausių programų. Didesnė jų dalis yra nemokama (anoniminis FTP) ir veikia Microsoft Windows aplinkoje. Visos leidžia siųsti ir gauti laiškus, bei prie jų prisegti failus. Kai kurios “filtruoja” paštą pagal siuntėjus ar parinktus žodžius, automatiškai atsako į kai kuriuos išskirtus laiškus ar net ištrina tiesiog tarnybinėje stotyje. Elektroninio pašto programos yra daugelio operacinių sistemų(UNIX, Windows9x/NT/2000/Me, MacOS, …)sudėtyje.

Renkantis pašto programą reikia galvoti apie ilgalaikį jos naudojimą, nes pereinant prie kitos gali būti sunkumų perkeliant laiškų archyvą, adresų knygeles. Beje, populiariose įstaigų darbo automatizavimo programose (Word, Word Perfect,Excel, Lotus 1-2-3…) pasikeitimo duomenimis problema jau išspręsta, kitos programos failas importuojamas tiesiog komandoje Open arba duomenimis keičiamasi komandų seka Edit – Copy, Edit – Paste.

Kadangi dažnai tuo pačiu kompiuteriu ( nors jis vadinamas asmeniniu, PK) naudojasi ne vienas, reikėtų atkreipti dėmesį į galimybę tikrinti savo paštą keliems žmonėms. Daugelis programų (Outlook Express – taipogi) leidžia registruoti kelis adresus, bet laiškai iš visų vietų suplaukia į bendrą aplinką. Tuo tarpu Pegasus Mail, Eudora Pro, Outlook Express (pradedant 5 versija) kiekvieno laiškus saugo atskirai.

Patogi galimybė – tarnybinėje stotyje esančius laiškų, temų ir siuntėjų peržiūra (Pegasus Mail) ar netgi korespondencijos saugomas tarnybinėje stotyje (protokolas IMAP4) – gal pagal temas nuspręsite, kad laišką reikia tiesiog ištrinti iš pašto tarnybinės stoties, negaištant siuntimui, gal dabar atsiųsite tik svarbiausius.

Eudora Pro (4.2 versija, www.qualcomm.com) laikoma nerašytu pašto programų standartu. Naujausios versijos turi POP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiško tekstą, filtravimą, šlifavimą (PGP5), balso pašto priedą PureVoice, galimybė turėti daug atskirų pašto dėžučių. Turi ir savo kainą – versija 4.2.2 įvertinta 39 USD.

Outlook Express (5 versija, gaunama kartu su Internet Explorer, www.Microsoft.com/ie) yra viena patogiausių, lengviausiai suprantamų programų. Ji skirta elektroniniam paštui ir naujienų grupių skaitymui. Turi POP3/IMAP4 protokolus, filtravimą, šlifavimą (PGP, S/MIME), elektroninį parašą (iš partnerių Verisign) laiškų ir adresų importavimo iš Netscape Communicator galimybę, leidžia rašyti HTMl standarto laiško tekstą. Kelių vartotojų laiškai atskiriami, vietines pašto dėžutes galima apsaugoti papildomu slaptažodžiu. Nemokama.

Pegasus Mail (www.pegasus.usa.com) turi pakankamai aiškią sasają, ja nesunku naudotis netgi naujokams. Dar turi POP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiško tekstą (su klaidomis), filtravimą, šlifavimą (savo ir PGP), atskirtas vartotojų pašto dėžutes, galimybė siųsti laišką naudojant adresų sąrašą (listserv analogas), automatinį periodinį korespondencijos tikrinimą ir pranešimą apie atėjusius laiškus (garso signalas ir animuota piktograma Windows sisteminiame dėkle). Nemokamai.

Savotiškai įdomi programa TalkyMail gali atsiųsti, balsu perskaityti laišką (traktuojama kad jis angliškas) ir parodyti jo tekstą, parašyti ir siųsti atsakymą, įdiegtus Microsoft Agent – skaityti, bet kokį kompiuteryje esantį tekstą. Analogiškai veikia Speak & Mail, įdiegus L&H True Voice Engine, leidžia komanduoti kompiuteriui balsu, tik neturi galimybės atsakyti į laišką.

Vartotojai Lietuvoje naudojasi programomis Eudora (dažniau nemokama vartotojo versija Light), Outlook Express 9 nemokamas Internet Explorer priedas, keli vartotojai, keli adresai, 5 ar aukštesnė versija), Netscape Communicator dalimi Messenger, Pegasus Mail (daug vartotojų, daug adresų, nemokama), daug kas žavisi voratinklio paštu.

2.4 Per daug elektroninio pašto programų

Laikas akis į akį susitikti su elektroninio pašto sistema. Blogai tik, kad yra daugybė programų, skirtų darbui su elektroniniu paštu – tai programos, kurios skaito ir rašo elektroninius laiškus (jų tiek daug, kad net niekas nesiima suskaičiuoti). Galite gauti nemokamą (freeware), apsaugota autorinių teisių (shareware) ar mokamą (commercial) programą; greičiausiai jau gavote ją kartu su kompiuteriu. Daugelis tokių programų atlieka bemaž tas pačias užduotis, na gal su nedideliais skirtumais.

Štai nedidelė elektroninio pašto programų apžvalga:

· Windows’ų ar Mac’o operacinė sistema su PPP tipo Interneto paskyra: Labiausiai tokio tipo naudojama
programa – Eudora (ji ! bus aprašyta šiame skyriuje truputį vėliau, skyrelyje „Kaip siusti paštą ; su Eodora“) ir Netscape naršyklė (pradedant 2.6 versija, ji turi integruotą pašto programą). Eudora veikia tikrai puikiai, ir viena jos versija (Eudora Light) yra nemokama. Microsoft siūlo Internet Mail’ą (Interneto paštą) – dar vieną nemokamą programą, kurią gaunate kartu su Microsoft Internet Explorer’io (Interneto žvalgiklio) 3.0 versija. Su Windows 98 ir Internet Explorer’io 4.0 versija jūs gaunate Outlook Express’ą, kuris turi daug galimybių. Dar viena gera ir nemokama programa – Pegasus.Tinklalapyje (http: //net.gurus.com/mail) rasite nurodymus, kaip naudotis Eudora, Pegasus, Netscape, Outlook Express’u bei Internet Mail’o programomis.

· UNIX’o apvalkalo paskyra: Jūs tikrai galite naudotis Pine programa. Jeigu jūsų Interneto paslaugų teikėjas jos neturi, pareikalaukite jos patys.

· America Online (AOL) ir CompuServe: Šie tiekėjai su visa programine įranga duoda ir pašto programas.

· WebTV: Jei naudojatės šiuo tiekėju, gausite visą reikiama įrangą.

· Microsoft Network (MSN): MSN vartotojai naudoja Microsoft Exchange pašto programa, kuria gauna kartu su Windows 95 operacine sistema: Microsoft Outlook’as, kurį gauna su Microsofl Office 97 paketu: Outlook Express’as, kuri gauna su Windows 98 ar Internet Explorer’iu 4.0.

· Nemokamos pašto paskyros: Yra keletas tiekėjų, kurie teikia tik elektroninio pašto paslaugas. Šie tiekėjai suteikia ir visą reikiamą programinę įrangą.

· Voratinklio pašto tiekėjai: Yra keletas Voratinklio svetainių, kurios siūlo nemokamo pašto paslaugas. Labiausiai žinomos yra HolMail (http: //www. hotmail. com) ir Yahoo Mail (http : // maii.yahoo.com).

Jei jūs naudojatės kokiu nors kitu būdu paštui gauti, galite turėti ir kitokių programų. Galbūt jūs naudojatės savo kompiuteriu darbe, ir šis kompiuteris yra įjungtas į vietinį tinklą, kuriame naudojama cc:Mail, Lotus Notės ar kitokia programinė įranga.

Nesvarbu, kokio tipo paštą naudojate – pagrindiniai dalykai (laiškų skaitymas ir rašymas bei kiti) yra daugmaž vienodi visose programose.

3. Taikomoji sritis

3.1 Sistemos kūrimo aktualumas

Internetas – tai milžiniškas kompiuterių tinklas, jungiantis milijonus mažesnių kompiuterių tinklų. Kompiuterių tinklai visame pasaulyje telefono linijomis bei kabeliais yra sujungti į internetą, globalinį internetinį tinklą. Štai todėl galite pasiųsti elektroninio pašto žinutę iš Lietuvos į Ispaniją ar iš Nigerijos į Suomiją.

Interneto kompiuterių tinklai yra sujungti su galingais kompiuteriais, vadinamaisiais maršruto parinkimo įrenginiais(router). Internetu pasiųsta žinutė keliauja iš vieno maršruto parinkimo įrenginio į kitą, kol galiausiai pasiekia adresatą.

Elektroninio pašto žinutės kelias:

1. Siuntėjas savo kompiuteryje parašo elektroninio pašto žinutę.

2. Siuntėjas elektroninio pašto žinutės antraštėje įrašo elektroninio pašto adresą, kad žinutė būtų nusiųsta į reikiamą kompiuterį.

3. Žinutė siunčiama į serverį, kuris yra sujungtas su kompiuteriu.

4. Serveris pasiunčia elektroninio pašto žinutę į maršruto parinkimo įrenginį, o šis pasiunčia ją kitam maršruto parinkimo įrenginiui.

5. Maršruto parinkimo įrenginiai tarpusavyje sujungti telefono linijomis bei kabeliais.

6. Žinutė siunčiama iš vieno maršruto parinkimo įrenginio į kitą, kol pasiekia reikiamą. Kol adresatas gaus žinutę, jai gali tekti apkeliauti visą pasaulį.

7. Kartais, kai vieni maršruto parinkimo įrenginiai yra užimti ar neveikia, elektroninio pašto žinutė pasiunčiama kitiems šiuo metu veikiantiems maršruto parinkimo įrengimams.

8. Maršruto parinkimo įrenginys nusiunčia elektroninio pašto žinutę serveriui, kuris yra sujungtas su adresato kompiuteriu.

9. Serveris perskaito elektroninį adresą ir pasiunčia žinutę į reikiamą kompiuterį.

3.2 Elektroninio pašto problematika

Norint sėkmingai naudotis elektroninio pašto programomis mums iškyla problemų, kurias reikia išspręsti siekiant kuo geresnio efektyvumo naudojantis elektroninio pašto programomis. Pasistengsiu išanalizuoti aktualiausias problemas ir iškilusius klausimus su jomis:

3.2.1 Lietuviški rašmenys elektroninio pašto laiškuose.

a) lietuviškų raidžių matymas elektroniniuose laiškuose

Ne visos pašto programos skirtos naudoti įvairiomis pasaulio kalbomis. Kartu su elektroninio pašto laišku išsiunčiama informacija apie tai, kokiu būdu šį laišką reikia rodyti. Dėl programų netobulumo ar neteisingų jų pradinių nuostatų ši informacija gali būti klaidinga arba jos gali iš viso nebūti. Net jei ši informacija teisinga, gavėjo pašto programa gali nesugebėti ja pasinaudoti ir teisingai pavaizduoti laiško tekstą. Įsidiegus programą būtina ją pritaikyti darbui – nustatyti tinkamas kalbos parinktis siunčiamiems laiškams. Kai kurios programos išsiunčia neteisingą tarnybinę informaciją, kai atsakinėjame į laiškus, gautus iš nepritaikytų lietuvių kalbai ar nesutvarkytų programų.

b) lietuviškų raidžių svarba elektroniniuose laiškuose

· Caras irgi atseit leido rašyti lietuviškai, bet tik rusiškais rašmenimis (kirilica). Ar vertėjo stengtis knygnešiams?

· Knygos, laikraščiai, žurnalai dabar rengiami kompiuteriais. Negi
skaitote „shvepla“ lietuvišką tekstą? O kaip gražiau: „sesios zasys su sesiais zasyciais“, „sheshios zhasys su sheshiais zhasychiais“ ar „šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“? Tai, kad daugelis atsisakančių lietuvių kalbos abėcėlės naudoja anglų kalbos fonetinę rašybą, rodo, kad be lietuviškų rašmenų lietuviškas tekstas nėra gerai suprantamas.

· Daug stengtis nereikia – užtenka vieną sykį susitvarkyti pašto programos parinktis!

c) elektroninio laiško rašymas užsienyje gyvenančiam lietuviui

· Reikėtų rašyti taip pat, kaip ir Lietuvoje esančiam adresatui. Pasaulinis kompiuterių tinklas neturi geografinių ribų, o šiuolaikinės kompiuterinės programos numato nacionalinių simbolių naudojimą. Prieš rašydami ilgą tekstą pirma pasiųskite trumpą bandomąjį laiškelį, kuris padės suderinti kompiuterines sistemas.

· Jei visgi adresatas negali perskaityti jūsų laiško, pasiūlykite jam paieškoti internete informacijos, kaip pritaikyti kompiuterį kitų kalbų tekstams rodyti .

d) kompiuterio parengimas lietuvių kalbai(pvz. Esant užsienyje)

· Jei naudojatės Europai skirta „Windows 9x“ operacine sistema, nurodykite, kad jums reikės papildomų rašmenų galimybės: „Start –> Settings –> Control Panel –> Add/Remove programs –> Windows setup“ lange kryžiuku pažymėkite punktą „Multilanguage support“ (jei jis nepažymėtas). Klaviatūros tvarkyklę lietuviškiems rašmenims įdėsite „Start –> Settings –> Control Panel –> Keyboard –> Language“ lange pasinaudoję mygtuku „Add…“. Reikiamą raidžių išsidėstymo būdą parinksite tame pat lange paspaudę mygtuką „Properties“ ir atsivėrusio lango laukelyje „Keyboard layout:“ susiradę tinkamą parinktį. Jei ten nerandate sau įprasto raidžių išdėstymo būdo, galite parsisiųsti ir įdiegti patogią, Lietuvos standartą atitinkančią klaviatūros tvarkyklę ar amerikietiškos klaviatūros su lietuviškomis raidėmis vietoj skaitmenų variantą .

· Jei naudojatės „Windows 9x“ operacine sistema, kuri neturi „Multilanguage support“ galimybės, teks operacinę sistemą pritaikyti, kad galėtumėte matyti ir rinkti lietuviškus rašmenis. Tam reikia atsisiųsti „Windows“ papildymo priemones iš http://www.kada.lt/litwin/ svetainės. Parsisiųskite lietuviškus šriftus „Dideli TrueType fontai *Euro Ready*“ ir išpakuokite į bet kokį specialiai jiems sukurtą katalogą (pvz., c:ttf). Parsisiųskite atitinkamos operacinės sistemos lietuvinimo priemonę („Windows 9x“ terpei tai būtų „Windows 98 priedai * Euro Ready *“), išpakuokite ją ir atidžiai perskaitykite „readme.txt“ byloje esančią instrukciją. Įdiekite priedus naudodamiesi diegimo byla „GoPanAm.inf“. Kai paprašys nurodyti vietą, kur yra reikalingos šriftų bylos, nurodykite katalogą, į kurį jas išpakavote (pvz., c:ttf). Pasibaigus diegimo procedūrai būsite paprašyti perkrauti kompiuterį – padarykite tai. Klaviatūros tvarkyklę lietuviškiems rašmenims įdėkite vienu iš ankščiau aprašytų būdų.

e) Laiškų siuntimas naudojantis „Microsoft“ programomis

Šios bendrovės produktuose iki šiol nerealizuota ISO/IEC 8859-13 koduotė. Todėl turite pasirūpinti, kad laiškus siųstumėte „Windows-1257“ (Baltic Alphabet Windows) koduote. Ši „Windows“ vidinė koduotė atitinka ISO 8859-13 koduotę (skiriasi tik trys ženklai), tad ja pasiųsti lietuviški laiškai nenukenčia. Svarbu, kad Jūsų pašto programa taisyklingai rodytų laiškus, išsiųstus tiek ISO 8859-13, tiek „Windows-1257“ koduote ir sugebėtų išsiųsti laiškus viena iš šių koduočių.

3.2.2 Elektroninių pašto programų derinimas

a) elektroninių pašto programos

Jei naudojatės „Windows“ sistema, siūlytume išbandyti naršyklės „Opera 7“ pašto dalį M2, naršyklių „Mozilla“, „Netscape 7“ pašto programas, atskirą el. pašto programą „Mozilla Thunderbird“.

b) elektroninių pašto programų derinimas

Programų autoriai nustato pradines programų parinktis taip, kad jos tiktų kuo didesniam vartotojų skaičiui, todėl ką tik įdiegta pašto programa dažnai būna skirta angliškai rašantiems ir skaitantiems. Gali būti, kad programa bando prisiderinti prie jau nustatytos krašto parinkties (Lietuva) ir automatiškai parenka netinkamą ir jau nebenaudotiną ISO 8859-4 koduotę. Norint programą pritaikyti lietuvių kalbai, būtina, ją įdiegus, papildomai suderinti, kad naudotų standartinę ISO 8859-13 arba „Windows-1257“ koduotę.

4. Teorinio informacinio modelio sudarymas ir analizė

4.1 Elektroninio pašto privalumai bei trūkumai

Elektroninis paštas labai palengvina bendravimą, tačiau be abejonės turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Sąžiningai išvardysiu visus už ir prieš, kuriuos tik pavyko surasti.

Už:

· Suteikia galimybę labai greitai išsiųsti ir parsisiųsti žinutes.

· Suderina telefoninio ryšio greitį su apgalvotu laiško stiliumi.

· Dokumentų nereikia kopijuoti, siųsti faksu ar spausdinti.

· Nereikia rūpintis, ar pakaks popieriaus, vokų ir pašto ženklų, nuolatos naudotis spausdintuvu ar laukti, kol paštininkas atneš laiškus.

· Nepakeičiamas, kai reikia bendrauti su žmonėmis kitose laiko juostose.

· Nuolatos keliaujantys žmonės elektroniniu paštu gali
susisiekti su įstaiga ar namais (žinutės visada pasiekia adresą, o į jūsų telefono skambutį atsilieps tik tuomet, kai netoli telefono aparato bus žmogus).

· Nebrangu, lyginant su kitomis pašto ar telefono paslaugomis.

· Neįkyrus, juk galite išsiųsti ir parsisiųsti žinutes, kai turite laiko.

· Padeda susisiekti su žmonėmis, kurie negali atsiliepti į telefono skambučius.

· Su žinutėmis galite išsiųsti ir gauti teksto, grafinių vaizdų, garso bei filmukų failus.

· Elektroniniu paštu nedelsiant galite informuoti apie svarbius pasikeitimus(pvz., kainų, darbo laiko, paslaugų), derinti kolektyvinį darbą.

· Adresatai gali atspausdinti gautą žinutę, peradresuoti ją kam nors kitam arba išsaugoti faile.

· Vienu metu galite išsiųsti žinutę daugybei adresų.

Prieš:

· Retkarčiais elektroninio pašto dėžutę užplūsta begalė žinučių, ir dalis jų būna bevertės.

· Adresatas privalo turėti kompiuterį, modemą bei elektroninio pašto programą.

· Nesaugu ir nekonfidencialus.

· Ne visada adresatas gali pamatyti, kaip dailiai sutvarkė tekstą.

· Kai kurie elektroninio pašto paslaugų tiekėjai piko valandomis nesugeba sklandžiai aptarnauti interneto klientų.

· Retkarčiais nepatikimas. (Gali kilti nesklandumų dėl kompiuterio gedimų).

· Labai lengva siųsti neapgalvotas, piktas ar su rašybos klaidomis žinutes.

Tenka pripažinti, kad nėra nei idealių žmonių, nei idealių kompiuterio programų. Vis dėlto, šiuolaikinio verslo pagrindas – “kuo greičiau gaunate informaciją, tuo greičiau galite ja pasinaudoti”, na, o elektroninis paštas iš tiesų suteikia šią galimybę.

4.2 Elektroninio pašto veikimo principai

Kaip ir paprastas laiškas, kuris keliauja iš vieno pašto skyriaus į kitą, kol pasiekia adresatą, taip ir e-laiškas yra persiunčiamas iš vieno kompiuterio į kitą, kol pakliūna į nurodytą adrese pašto serverį. Tas procesas trunka kelias minutes. Siuntėjo ir gavėjo kompiuteriai neturi būti sujungti vienas su kitu tiesiogiai, kad el. laiškai galėtų keliauti iš vieno kompiuterio į kitą.

Jei jūs teisingai nurodėte el. pašto adresą, jums nereikia žinoti tarpinių kompiuterių, per kuriuos jūsų el. laiškas keliauja, adresų. Jums visai nesvarbu, per kokius pašto serverius jūsų laiškas pasieks adresatą.

Jei el. laiško siuntėjo ir gavėjo pašto serveriai nėra sujungti į tą patį tinklą, turi būti vieta, kurioje laiškai iš vieno tinklo persiunčiami į kitą. Dviejų skirtingų el. pašto tinklų susijungimo taškas yra vadinamas „perėjimo vartais“ (application gateways). Tai tarsi stebuklingi vartai tarp dviejų pasaulių.

Prieš išsiųsdami paprastą laišką, jūs turite jį įdėti į voką. Panašiai yra ir siunčiant el. laišką, čia voką atstoja laiško antraštė. Laiško antraštėje jūs būtinai turite nurodyti gavėjo el. pašto adresą.

4.3 Elektroninio pašto adresas

Kiekvienas, kuris nori siųsti ir gauti elektronines žinutes, turi turėti savo el. pašto adresą. Nepainiokite el. pašto adreso su prisijungimo vardu ar slaptažodžiu! El. pašto adresas yra viešas dalykas, kiekvienas, kuris nori rašyti jums laišką, turi tą adresą žinoti.

El. pašto adresas susideda iš trijų dalių:

vartotojo_vardas@pašto_serverio_vardas.srities_vardas

1. vartotojo_vardas nurodo konkretų žmogų, kuriam yra skirtas el. laiškas.

2. @ -specialus ženklas, kuris skiria vartotojo vardą nuo pašto serverio adreso.

3. Pašto_serverio_vardas nurodo konkretaus kompiuterio vardą, srities_vardas nurodo konkrečios organizacijos vardą ir šalies kodą.

Pateiksime el. pašto adreso pavyzdį:

jonas.radvila@santaka.ktu.lt

– jonas.radvila – vartotojo, kuriam siunčiate laišką, vardas ir pavardė,

– santaka – pašto serverio vardas,

– ktu – organizacijos vardas,

– lt – Lietuvos kodas.

Jums tuojau pat gali kilti klausimas – kurgi tą el. pašto adresą gauti? Šį adresą gali suteikti tik pašto serverio administratorius.

Įvedant gavėjo elektroninio pašto adresą, reikia stengtis nepadaryti klaidų. Adreso dalys skiriamos „.“, ne „,“, ir adrese nėra tarpų. Jūsų laiškai niekada nepasiklys tinkle. Jei nurodysite klaidingą adresą, tai, arba laiškas pasieks ne tą adresatą, arba sugrįš atgal. Grąžintame laiške rasite pranešimą apie priežastis, dėl kurių jis nepasiekė adresato. Jei nesupratote priežasčių, klauskite el.pašto serverio administratoriaus.

Jei jūs norite surasti reikalingo žmogaus el. pašto adresą, mėginkite ieškoti kataloge „Four11“ adresu http://www.four11.com. Tai visiems prieinama duomenų bazė, kurioje saugoma daugiau kaip 3 milijonai e-pašto adresų. Tačiau geriausias ir patikimiausias būdas – paklausti paties žmogaus.

4.4 Failų prijungimas

Kurį laiką el. paštu buvo galima siųsti tik trumpas žinutes. Vėliau atsirado poreikis persiųsti MS Windows aplinkos, grafinius, garso ir vaizdo failus, programų paketus. Tam buvo sukurtas specialus Interneto protokolas MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) bei speciali kodavimo programa UUencode. Naudojant šį protokolą, failai siunčiami kaip prijungti dokumentai. Šie specialūs protokolai naudoja sudėtingą matematinę formulę, kuri tokius failus perveda į teksto formatą ir, atvirkščiai, tekstinį formatą – į pirminę failo formą. Šis procesas vadinamas kodavimu ir
Geriausia, kai žmogus, kuriam jūs norite pasiųsti prijungtą failą, naudoja pašto programas, suprantančias MIME ar UUencode kodavimo būdus. Tada programa automatiškai nustato, kad laiškas atsiųstas kartu su prijungtu failu, tą failą dekoduoja ir dažnai pasiūlo saugoti jį atminties diske. Šis procesas yra vartotojui nepastebimas.

Kita vertus, jei jūs norite pasiųsti kažkokį failą kaip prijungtą, pirmiausia įsitikinkite, ar tas žmogus, kuriam siųsite, turės galimybę dekoduoti gautą failą.

Failų prijungimo procedūra priklauso nuo to, kokią pašto programą jūs naudojate.

Rekomenduojamos elektroninio pašto kliento aplinkos:

Sisteminė aplinka

Kliento aplinka

UNIX

Pine

MS-DOS

POP mail, PC-pine

Windows

Eudora, Netscape, MS Internet Explorer, MS Exchanger, Internet Mail

Novell

Pegasus mail

4.5 Elektroninio pašto apsauga nuo virusų

Elektroninis paštas šiandieninėje verslo visuomenėje yra viena pagrindinių komunikacinių priemonių. Tačiau už elektroninio pašto, kaip universalaus komunikacijos įrankio, sėkmės slepiasi ir potenciali grėsmė Jūsų verslo saugumui. Kompiuteriniai virusai dažniausiai plinta būtent elektroniniu paštu per internetą ir tokiu būdu gali rimtai pakenkti Jūsų kompanijai. Kiekvieną savaitę pasaulyje atsiranda net iki 300 naujų kompiuterinių virusų. Todėl elektroninio pašto saugumo klausimas liečia tiek mažiausias, tiek ir pačias didžiausias organizacijas. Įmonių IT skyriams nenusistačius elektroninio pašto saugumo politikos, kompanijos darbo produktyvumui kyla grėsmė. Kompiuterinio viruso pasekmėmis gali būti ne tik darbo vietų prastovos, sulėtėjusi komunikacija su klientais ar partneriais, bet ir sugaištas IT skyriaus darbo laikas, prarasti dokumentai, duomenys, konfidencialios informacijos nutekėjimas ir pan. Kartais problemos išsprendimui reikia atjungti elektroninį paštą visai kompanijai, tokiu būdu paliekant ją be vieno pagrindinių komunikacijos įrankių. Bendrovė „Baltnetos komunikacijos“, siūlo Jums naują paslaugą – elektroninio pašto dėžučių antivirusinį patikrinimą pašto serveryje. Šios antvirusinės paslaugos principas – pašto dėžučių tikrinimas serveryje, laiškams dar nepasiekus Jūsų kompiuterio. Radęs virusu užkrėstą laišką serveris jį ištrins, o Jus bei laiško siuntėją informuos apie šį precedentą. Ši paslauga gali būti įjungta kiekvienam „Baltnetos komunikacijų“ klientui, kurio pašto dėžutė yra saugoma „Baltnetos komunikacijų“ serveryje.

Kodėl elektroninio pašto apsauga nuo virusų?

§ Duomenų praradimo, neplanuotų problemų prevencija;

§ Nereikės jokios papildomos programinės ar techninės įrangos;

§ Saugus komunikavimas elektroniniu paštu;

§ Serverio virusų atpažinimo duomenų bazė yra atnaujinama kiekvieną dieną, todėl galėsite būti ramūs, kad kiekvienas laiškas, pasiekęs Jūsų kompiuterį, neturi jokio pavojingo turinio;

§ Profesionalus aptarnavimas ir konsultacijos 24/7.

Įkainiai

Elektroninio pašto dėžutės su antivirusine apsauga, mėnesinis palaikymo mokestis priklauso nuo elektroninio pašto dėžučių skaičiaus:

Dėžučių skaičius iki 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 30 nuo 30

Kaina, Lt/mėn. 9* 49** 89** 119** 169** sutartinė

Kainos pateiktos be PVM.* kaina vienai dėžutei** bendra kaina visoms dėžutėms

Pavyzdžiui, jei norėsite apsaugoti 4 elektroninio pašto dėžutes, tuomet Jums reikės mokėti 4x9Lt = 36 Lt. Norint apsaugoti 7, 8, 9 ar 10 dėžučių, Jūs mokėsite fiksuotą 49 Lt mokestį ir t.t. Reikia pažymėti, kad netikslinga yra apsaugoti tik kai kurias kompanijos pašto dėžutes, nes tuomet virusai vis tiek turės galimybę atsidurti Jūsų kompanijos kompiuteriniame tinkle.

Kaip užsisakyti paslaugą?

§ skambinkite telefonu Vilniuje 2745444, Kaune 400140, Klaipėdoje 397080;

§ užeikite Vilniuje Galvydžio g. 5, Kaune Draugystės g. 19, Klaipėdoje Minijos g. 2;

§ arba rašykite elektroninio pašto adresu info@balt.net.

4.6 Elektroninio pašto dėžučių palaikymo paslauga

Mūsų klientams kartu su kitomis paslaugomis yra suteikiamas ir elektroninio pašto dėžučių palaikymas. Koks kiekis elektroninio pašto dėžučių yra palaikoma nemokamai – žiūrėkite prie atskirų paslaugų aprašymų arba kreipkitės į „Baltnetos komunikacijų“ pardavimo skyrių puslapio apačioje nurodytais kontaktais.

Elektroninio pašto paslauga:

§ Maksimalus pašto dėžutės dydis – iki 40 MB. Maksimalus siunčiamo laiško dydis – 50 MB;

§ POP 3 / SMTP protokolai;

§ Galimybė pašto dėžutę apsaugoti nuo virusų;

§ Įsigijus nuosavą vardų zoną (manofirma.lt), galėsite turėti vardas@manofirma.lt adreso elektroninio pašto dėžutes.

Kodėl elektroninis paštas?

§ Tai viena iš pagrindinių bendravimo ir duomenų perdavimo priemonių šiandieninėje verslo visuomenėje;

§ Jūsų įmonei nereikia papildomai investuoti į nuosavas elektroninio pašto palaikymo sistemas – elektroninės žinutės bus laikomos „Baltnetos komunikacijų“ serveryje;

§ Bet kada galite užsisakyti papildomas paslaugas (pvz. žinučių antivirusinę apsaugą);

§ Patikimumas – Jūsų elektroniniai laiškai visada pasieks adresatą;

§ Laikydami savo pašto dėžutę „Baltnetos komunikacijų“ serveryje, Jūs galėsite būti tikri, kad elektroninis paštas visada veiks sklandžiai;

§ Jokių reklaminių
žinučių, būdingų nemokamo pašto sistemoms;

§ Profesionalus aptarnavimas ir konsultacijos 24/7.

Įkainiai

§ Užsisakius interneto ryšio paslaugas iki 30 elektroninio pašto dėžučių yra suteikiama nemokamai (be jokio mėnesinio palaikymo mokesčio);

§ Papildomos elektroninio pašto dėžutės (nesvarbu ar nuosavoje ar @bnk.lt vardų zonose) mėnesinis palaikymo mokestis – 5 Lt.

Papildomos paslaugos

Elektroninio pašto dėžutė „Baltnetos komunikacijų“ serveryje gali būti tikrinama ativirusine, kasdien atnaujinama programine įranga. Tokiu atveju virusais užkrėstos žinutės bus neutralizuojamos serveryje joms dar nepasiekus Jūsų kompiuterio. Elektroninio pašto dėžutės su antivirusine apsauga mėnesinis palaikymo mokestis priklauso nuo elektroninio pašto dėžučių skaičiaus:

Dėžučių skaičius iki 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 30 nuo 30

Kaina, Lt/mėn. 9* 49** 89** 119** 169** sutartinė

Kainos pateiktos be PVM.* kaina vienai dėžutei** bendra kaina visoms dėžutėms

Nemokamų elektroninio pašto dėžučių su antivirusine apsauga skaičių rasite prie atskirų interneto ryšio paslaugų aprašymų.

Kaip užsisakyti paslaugą?

§ skambinkite telefonu Vilniuje 2745444, Kaune 400140, Klaipėdoje 397080;

§ užeikite Vilniuje Galvydžio g. 5, Kaune Draugystės g. 19, Klaipėdoje Minijos g. 2;

§ arba rašykite elektroninio pašto adresu info@balt.net.

4.7 SMTP protokolas

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) protokolas buvo sukurtas el. laiškų siuntimui internete.

Tarpusavio bendravimas SMTP protokolu nustatomas dvipusiu ryšiu tarp gavėjo ir siuntėjo. Siuntėjas inicijuoja ryšio sujungimą ir siunčia užklausimą aptarnavimui, o gavėjas atsako į siuntėjo užklausimus. Faktiškai siuntėjas yra kliento rolėje, o gavėjas – serverio.

Ryšio kanalas nustatomas betarpiškai tarp siuntėjo ir gavėjo. Esant tokiam ryšiui, el. paštas pasiekia abonentą per kelias sekundes.

1. Pav. Tarpusavio sąveikos schema pagal SMTP protokolą

Pasikeitimais pranešimais ir instrukcijomis SMTP protokolu naudojamas ASCII kodas. Protokole nustatoma keletas rūšių ryšių tarp el. pašto siuntėjo ir gavėjo. Čia jie vadinami disciplinomis.

Labiausiai paplitusi disciplina yra el. pašto pranešimo siuntimas, kuris pradedamas komanda Mail, identifikuojantis siuntėją.

4.8 Paštas POP3/IMAP4 protokolais

Tai labiausiai paplitusi interneto pašto rūšis. Jei reikia specializuotų pašto programų, kurių dauguma nemokamos. Esama WWW tarnybinių stočių siūlančių gauti elektroninį paštą naršyklės pagalba. Senesniu SMTP/POP3 (Simple Mail Transfer Protocol / Post Office Protocol) protokolu dirbančios programos tiesiog perkelia laiškus iš tarnybinės stoties į jūsų kompiuterį, kai kurios turi galimybę palikti laiško kopiją tarnybinėje stotyje. Tai nepatogu, kai reikia turėti galimybę susirašinėti (įskaitant darbą su laiškų archyvu) iš daugelio vietų – kiekvienoje naujoje vietoje reikia įrašyti savo duomenis į pašto programą, baigus darbą juos ištrinti, neturite “po ranka” seniau gautų laiškų. Naujesnis protokolas IMAP4 (Ineternet Message Access Protocol) leidžia saugoti ir tvarkyti savo korespondenciją tiesiog tarnybinėje stotyje arba peržiūrėti antraštes ir atsiųsti į savo kompiuterį tik norimus laiškus. Naudodamiesi šia paslauga turite žinoti tikslų pašto tarnybinės stoties vardą (išsiuntimui ir gavimui gali būti atskiros tarnybinės stotys), vartotojo vardą ir slaptažodį. Šiuos parametrus įrašote naudojamoje pašto pramogoje.

Vieną ar kelias pašto dėžutes gaunate sudarę sutartį su interneto paslaugų tiekėju, už papildomas gali tekti mokėti. Tačiau yra galybė vietų, kur galima sukurti pašto adresą (POP/IMAP) nemokamai. Naudojantis nemokamu adresu prie laiško dažniausiai automatiškai priklijuojamas reklaminis sakinys, o jūsų adresu gali būti siunčiami reklaminiai pasiūlymai. Nesenai vienas tokiais pasiūlymais nepatenkintas vartotojas padavė monopolistą “Microsoft” į teismą. Ieškinio priežastis – be paliovos į pašto dėžutę šiai korporacijai priklausančioje tarnybinėje stotyje “Hotmail” plūstantys reklaminiai pasiūlymai. Teismas ieškinį patenkino ir uždraudė “Microsoft” užsiiminėjanti tokiomis nesąmonėmis. Tiesa, kitiems “Hotmail” vartotojams džiaugtis nėra ko – reklama draudžiama atakuoti tik šį ieškovą. Tad jei turite tokių pačių priekaištų, paduokite korporaciją į teismą individualiai.

2. Pav. Kliento-serverio konfigūracija POP protokolu

4.9 Kodų lentelės

Būtų idealu, jeigu visi taip pat koduotume raides. Deja, taip nėra. Laiško siuntėjas ir gavėjas gali kalbėtis ta pačia kalba (pvz. lietuviškai), bet tekstą koduoti skirtingai (pvz., laiškas buvo parašytas DOS lentelės 770 kodais, o jo gavėjas naudoja „Windows“ terpės kodų lentelę 1257). Kaip padaryti, kad jie abu vienas kitą suprastų?

Darbas atrodo paprastas, tačiau kodų lentelių yra daug. Tam, kad būtų mažiau perkodavimo variantų, rekomenduojama laiškams persiųsti vartoti jau pripažintas (universalesnes) kodų lenteles. Jeigu norima, kad siunčiamas laiškas būtų geriau, universaliau užkoduotas, tą turi atlikti laiško siuntėjo programa (žr. paveikslą).

3. Pav. Pašto programa

Aukščiausią statusą kompiuterių tinkluose turi tarptautiniai ISO
(International Standard Organization) kodų standartai. Labiausiai žinoma ISO 8859 standartų serija Joje yra net trys kodų lentelės (ISO 8859-4, ISO 8859-10 ir ISO 8859-13), turinčios visas lietuviškos abėcėlės raides.

4.10 Lietuviški ir tarptautiniai kodų lentelių standartai

Paveiksluose pavaizduotos trys Lietuvoje naudojamos kodų lentelės. Parodyti tik 128-255 kodus atitinkantys simboliai, nes visų lentelių pradžia (0-127 kodai) yra ta pati – ją sudaro ASCII simboliai. Lietuviškų raidžių vietos nuspalvintos žaliai.

Lietuvos Respublikos standartu įteisinta kodų lentelė „Baltic Rim“ sutampa su tarptautiniu standartu ISO 8859-13. Dėl to ją dažniausiai ir minime. Tačiau kol kas šis ISO standartas turi projekto statusą. Projektą numatoma oficialiai įteisinti 1999 metų vasario mėnesį. Tarptautinei visuomenei jis jau žinomas.

„Windows“ terpėje vartojama kodų lentelė 1257 beveik sutampa su standartu ISO 8859-13. Skiriasi tik keleto specialiųjų simbolių kodai, kurie čia pateiktuose paveiksluose nuspalvinti geltonai. Be to, 1257 lentelėje turi daugiau specialiųjų simbolių.

ISO standartuose kodai 128-159 rezervuoti valdymo simboliams. Dėl to paveiksle pirmosios dvi eilutės tuščios. Firma „Microsoft“ į šią draudžiamą zoną pridėjo įvairių specialiųjų simbolių. Keletas jų buvo ir ISO standarte, tik kitose vietose. Kadangi tų pačių simbolių negalima dubliuoti, tai vietoj jų 1257 lentelėje atsirado tuščios vietos.

Nors 1257 lentelė ir plačiai vartojama, tačiau vis dėlto ji yra firminė, t.y. neturi standarto statuso. Todėl elektroninio pašto programose, be abejo, išskyrus firmos „Microsoft“ produkciją, laiškams persiųsti įprasta naudoti ISO 8859 serijos kodų lenteles.

Analogiška situacija yra ir su kitų valstybių raidžių kodavimo lentelėmis. Visos valstybės „Windows“ terpėje naudoja 125x kodų lenteles, bet turi į jas labai panašias ISO 8859 serijos lenteles, kurias vartoja elektroniniame pašte, o taip pat kitose operacinėse sistemose.

Standartas ISO 8859-4 egzistuoja jau senai, bet Lietuvoje nebuvo vartojamas. Į Lietuvą jis patenka su užsienine programine įranga. Tokia kodų lentelė būna įdėta į operacinę sistemą UNIX, pašto programą „Pegasus Mail“ ir kitur. Firmos randa šią lentelę standartų serijos ISO 8859 sąraše ir įdeda ją į pašto programas, nes standarto ISO 8859-13 oficialiuose sąrašuose dar nėra.

Standartas ISO 8859-10 Lietuvoje nevartojamas. Užsienio firmos tokios lentelės dar nededa į savo gaminius, nes standartas nesenai priimtas.

Taigi laiškams persiųsti reikėtų naudoti lenteles ISO 8859-13 arba ISO 8859-4. Pašto programą reikėtų sureguliuoti taip, kad ji paruoštų laiškus viena kuria nors iš šių lentelių. Jeigu kompiuteryje vartojama kita kodų lentelė, tai reikėtų pasirūpinti, kad pašto programa prieš išsiųsdama laišką perkoduotų, o laiško antraštėje įrašytų vieną iš eilučių:

Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13

Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-4

Šitaip paruoštą ir išsiųstą laišką teisingai perskaitys visi turintys tvarkingą pašto įrangą.

Jeigu laiškas bus paruoštas lentele ISO 8859-13, tai jį teisingai priims net ir tos pašto programos, kurios nesugeba laiškų perkoduoti, bet veikia „Windows“ terpėje. Mat programa, neatpažinusi kodų lentelės arba negalinti laiško perkoduoti, turi jį palikti tokį, koks jis yra. Kadangi lietuviškų raidžių kodai abiejose lentelėse sutampa, tai laiško tekstas bus matomas teisingas.

Skaitant gautus laiškus reikia neužmiršti, kad ne visi korespondenciją išsiųs čia rekomenduotu kodu. Todėl reikia būti pasiruošusiam įvairiems atvejams. Pašto programa turėtų mokėti perkoduoti į kompiuterio kodą iš lentelių ISO 8859-4, ISO 8859-13 ir 1257. Pastaroji „Microsoft“ firmos pašto programose vadinama „Windows-1257“, o laiško antraštėje prieš jos vardą pridedama raidė x, parodanti, kad ši lentelė nėra standartinė: „x-windows-1257“.

4. Programinės realizacijos projektavimas

4.1 Programinė įranga

Šiuo metu galima rinktis iš daugybės elektroninio paštų programų, net galva gali apsvaigti: Eudora Light (nemokama vieno vartotojo versija), Eudora Pro (mokama kelių vartotojų versija), Messenger (Netscape Communicator dalis), Mail Room (labai greita laiškanešė), Calypso, QuickMail Pro, The Bat!, Poco, Avir Mail (nemokama), Pegasus Mail (nesudėtinga nemokama versija), Outlook Express (nemokama, gaunama drauge su Internet Explorer), jei pavardysime kitų senesnių ir jau prarandančių populiarumą programų. Pastaroji, Outlook Express 5, yra viena patogiausių, suprantamiausių, elektroniniam paštui ir naujienų grupėms skirta programa.

Nesvarbu, kokia elektroninio pašto programa dirbate, ji privalo atlikti keturias užduotis:

1. Parodyti visų jūsų pašto dėžutėje esančių žinučių antraštes (message headers). Antraštėje matysite, kas jums atsiuntė žinutę, apie ką žinutėje rašoma, galbūt išsiuntimo datą ir laiką bei žinutės dydį.

2. Leisti jums pažymėti žinutės antraštę ir perskaityti žinutės tekstą.

3. Leisti jums sukurti naują žinutę, įrašyti elektroninio pašto adresą, žinutės temą ir ją išsiųsti.

4. Daugumą pašto programų leidžia drauge
ir išsaugoti jums atsiųstų žinučių priedus.

Kai kurios sudėtingos elektroninio pašto programos gali pasiūlyti gana įmantrių galimybių, tačiau iš tiesų ir jos atlieka tikslias keturias užduotis.

4.2 Instrumentinių programavimo priemonių parinkimas

4.2.1 PHP apžvalga

Suformuluoto teorinio uždavinio realizavimui buvo pasirinkta objektinio programavimo kalba PHP. Nors PHP paprasta naudotis, tai labai galinga kalba. Joje derantys vieni geriausių šiuolaikinių programavimo kalbų bruožų daro ją unikalia ir įdomia interneto programų rašymo priemone. Nors galima daryti ir su daugybe kitų kalbų, PHP nuo pat pradžių buvo numatyta tinklalapiams kurti. Dėl visų šių veiksmų derinimo PHP yra labai gerai sutvarkyta ir paranki kalba, leidžianti nuosekliai kurti taikomąsias programas. Kuriant kokybišką programinę įrangą svarbu geras projektas ir tinkama organizacija, tačiau ne mažiau svarbu pasirinkti tinkamas priemones.

Ką gi siūlo PHP? Dinamišką turinį galima kurti naudojantis daugybe įvairiausių serveriui skirtų sprendimų. Svarbiausia konkrečiai problemai pasirinkti tinkamas priemones. PHP pateikia daug priemonių turinčių platformą, skirtą žiniatinklio taikomosioms programoms. PHP siūlo platų programavimo sąsajų pasirinkimą ir galimybę susisiekti su daugybe atviro kodo komercinių duombazių, kaip tariant, ja labai lengva operuoti, nes specialiai buvo sukurta dirbti su dideliu technologijų asortimentu. PHP yra atvirojo kodo programa, t. y. ją sudarantis kodas prieinamas nemokamai. Be to, PHP labai mobili ir tinka įvairiausiems žiniatinklio serveriams ir operacijų sistemoms, tarp jų Linux ir Windows.

PHP programos pavyzdys1 Pavyzdys

Iš 1 pavyzdžio galima pastebėti, kap PHP skiriasi nuo kitų interneto programavimo kalbų , tokių kaip Perl arba C – vietoje to, kad rašyti daugelį komandų, tam kad išvesti HTML, galima tiesiog įterpti PHP kodą į patį HTML. PHP kodas yra uždaromas specialiais pradžios ( “” ) simboliais – taip jis yra atskiriamas nuo HTML.

Atsižvelgiant į šiuos privalumus, buvo pasirinkta būtent PHP programavimo kalba.

4.2.2 Apache apžvalga

Apache web serveris yra porpuliariausia tokio tipo programa pasaulyje. Apache kaip ir Linux, PHP bei MySQL yra atvirojo kodo programinės įrangos projektas. Apache serveris geriausiai veikia Unix tipo operacinėse sitemose, tačiau puikiai veikia ir Windows operacinėse sistemose. Apache serveris veikia per modulius. Kadangi tai atvirojo kodo programa, tai bet kuris, turintis sugebėjimų gali susikurti naują Apache modulį, praplėsiantį serverio funkcionalumą. PHP interfeisas taip pat dažniausiai veikia kaip Apache modulis.

Apache yra puikus Web serveris – ši programa veikia labai sparčiai, o be to yra labai stabili. Bene vienintelis nusiskundimas Apache yra toks, kad ši programa, kaip ir daugelis Unix operacinėse sistemose veikiančių programų neturi grafinio interfeiso, skirto valdymui – Apache yra konfiguruojamas per operacinės sistemos komandinę eilutę arba redaguojant konfigūracinius failus.

Apache visiškai palaiko šiuos dažnai interneto puslapio projektuose naudojamus sprendimus :

· Sesijos. Nesvarbu, kokio tikslo e-komercijos sistema siekia, visada bus naudinga sekti vartotojų veiksmus interneto svetainėje. Sesijų naudojimas ne tik suteikia papildomos statistinės informacijos svetainės savininkams, bet taip pat suteikia galimybes skirtingiems vartotojams, rodyti skirtingą informaciją. Kad galima būtų naudoti sesijas, reikia turėti įrankius, kurie suteiktų galimybes kiekvienam svetainės vartotojui kurti unikalius sesijų identifikatorius, naikinti senas sesijas bei leistų saugoti sesijų duomenis. Sesijų naudojimą galima sukurti ir naudojantis PHP bei MySQL priemonėmis;

· Slapukai (Cookies). Tai plačiai naudojama technologija. Slapukai – tai informacija, talpinama vartotojo interneto naršyklėje, kuri leidžia automatiškai atpažinti vartotoją;

· Puslapių šablonai (Template Driven Pages ) – Tai technologija, leidžianti nekurti kiekvieną kartą naujo HTML puslapio, o informaciją dinamiškai kelti į bendrai sukurtą šabloną. Tokiu atveju keičiant svetainės dizainą, tereikia pakoreguoti tik vieną – šablono – bylą;

· Interneto programavimo kalbos – Apache web serveris yra pilnai suderinamas su bet kokia programavimo kalba – tereikia parašyti modulį, kuris praplėstų Apache funkcionalumą. Šiuo metu yra parašyti moduliai visoms populiariausioms programavimo kalboms – taigi e-prekyvietės HTML gali dinamiškai generuoti tiek PHP, tiek ir Perl, C, C++, Python, Ruby, Pascal, ColdFusion ar kitos kalbos;

· Duomenų bazių integravimas;

· Prekių krepšeliai;

· Kreditinių kortelių autorizavimas;

· Saugumas ir saugios komunikacijos;

· Klaidų valdymas;

· Serverio Log failai.

4.2.3 MySQL duomenų bazių valdymo sistema

MySQL yra populiariausia atvirojo kodo duomenų bazė pasaulyje. Atvirasis kodas reiškia, kad pirminis kodas, programinis kodas, kuris sudaro MySQL, yra visiems laisvai pasiekiamas. Viso pasaulio žmonės gali papildyti MySQL, ištaisyti klaidas, tobulinti ar pasiūlyti optimizavimo būdus. MySQL prieš kelerius metus tebuvo duomenų bazė
“žaisliukas”, dabar ji išvysta iki 4 versijos, per tą laiką jau aplenkė nevieną komercinę duomenų bazę ir gąsdina daugelį kitų duomenų bazių kūrėjų.

MySQL yra reliacinė duomenų bazių valdymo sistema (RDBVS). Tai programa, galinti saugoti didžiulį kiekį labai įvairios informacijos ir pateikti ją taip, kad tenkintų bet kokio tipo organizacijos poreikius, pradedančia šeimynine parduotuvėle ir baigiant didžiausiomis komercinėmis įmonėmis bei valstybinėmis institucijomis. MySQL varžosi su gerai žinomomis nuosavybės teisių saugomomis RDBVS, tokiomis kaip Orcle, SQL server ir DB2. MySQL pateikiamas su viskuo, ko reikia norint įdiegti programą, nustatyti skirtingus vartotojų prieigos lygmenis, administruoti sistemą, apsaugoti duomenis ir sukurti jų atsarginę kopiją. MySQL naudoja struktūrinę kalbą (angl. Structured Query Language, stutr. SQL), kalbą, kurią naudoja visos reliacinės duomenų bazės.

Kodėl rinktis MySQL?

· Kaina. MySQL yra visiškai nemokama, kai tuo tarpu už Oracle RDBVS ar kokios kitos RDBVS licencijas e-komercijos verslas sumokėtų didelius pinigus. MySQL pasirinkimas padeda sumažinti kaštus.

· Greitis ir galingumas. Nors MySQL ir neturi visiškai visų reliacinės DBVS savybių, tačiau daugumai vartotojų funkcionalumo pilnai pakanka. Jei kuriama turinio valdymo sistema, ar e-komercijos parduotuvė, MySQL turi visą galią, kurios gali prireikti.Dirbdama su mažomis ir vidutinio dydžio duomenų bazėmis MySQL veikia nepaprastai greitai.

MySQL – nuolat tobulinama. MySQL kūrėjai nestovi vietoje – jie pastoviai tobulina savo produktą, pridėdami vis naujų galimybių

4.2.4 Elektroninio pašto serveris

E-pašto serveris – programa administruojanti e-pašto funkcionavimą. Įmonei patogu turėti savo (vidinį) e-pašto serverį, įdiegtą atskirame kompiuteryje. Vidinis įmonės e-pašto serveris suteikia laisvę nemokamai ir norimais vardais sukurti reikiamą e-pašto dėžučių skaičių. Siunčiant e-pašto žinutes įmonės viduje, neapkraunamas internet ryšys. Jeigu e-pašto serveris realizuotas LINUX operacinėje sistemoje, nebrangiai ir efektyviai galima realizuoti e-pašto dėžučių antivirusinę apsaugą bei nepageidaujamų e-laiškų filtrą. Mūsų diegiami e-pašto serveriai palaiko POP3, SMTP, IMAP technologijas. Naujų vartotojų kūrimą ir administravimą supaprastina papildomai pateikiama WEBinė vartotojo sąsaja (aplinka, user interface).

4.3 Programinės realizacijos vidinė struktūra

Programos struktūros vidiniai ryšiai pavaizduoti 1 pav.

4. Pav. Ryšiai tarp programų modulių

Kiekvieno modulio apžvalga:

1. Forma (el. paštas) – Pagrindinis programos langas, atsirandantis tik paleidus programą. Šiame lange matome ir pagrindinę meniu juostą, kurios pagalba galime peržiūrėti kitus programos modulius ir vartotojo prisijungimo forma.

2. Forma (log in) – el. pašto prisijungimo langas. Vartotojo vardas, slaptažodis.

3. Forma (pašto dėžutė) – čia galima peržiūrėti pašto dėžutės turinį.

4. Forma (nauja žinutė) – pasirinkus rašyti nauja žinutė atsidaro el. laiško siuntimo langas. Jis atsidaro meniu juostoje pasirinkus Nauja žinutė, įvedami duomenys kam siunčiama žinutė, tema, žinutės turinys ir siunčiama.

5. Forma (nustatymai) –vartotojo pašto dėžučių prisijungimo nustatymai, jie saugomi duomenų bazės lentelėje Accounts. Pakeitus parametrus automatiškai pasikeičia duomenų bazė.

6. Forma (nauja pašto dėžutė) – įrašomi naujos pašto dėžutės prisijungimo duomenys.

7. Forma (laiško skaitymas) – el pašto langas. Vartotojas lange pasižymėjęs norimą peržiūros laišką, šio modulio pagalba gali jį peržiūrėti.

8. Forma (esamos pašto dėžutės) – matomi jau sukurtos pašto dėžutės parametrai norint juos galima pakeisti ar ištrinti.

9. Forma (atsakyti) – atsakymo į laišką forma.

10. Forma (atsakyti visiems) – atsakymo į laišką forma visiems.

11. Forma (persiųsti) – norint galima nusiųsti esamą laišką kitam.

12. Forma (rodyti antraštę) – parodo laiško antraštės informaciją.

5. Testavimas ir testavimo rezultatų analizė

5.1 Programos testavimo etapai

Norint užtikrinti sėkmingą programos veikimą ir įsitinkinti ar programa veikia taip, kaip to nori programuotojas, būtina ją testuoti ir analizuoti testavimo rezultatus. Galim