Elektroninio pašto kliento programa
5 (100%) 1 vote

Elektroninio pašto kliento programa

1121314151617181

Turinys

Turinys 1

Sutrumpinimų sąrašas 3

Anotacija 4

Summary 5

1. Įvadas 6

1.1 Elektroninio pašto programos galimybės 7

1.2 Pagrindinės elektroninio pašto savybės 7

1.3 Trumpi patarimai, kaip rašyti elektroninį laišką 9

2. Darbo užduoties analizė 11

2.1 Darbo užduotis 11

2.2 Darbo tikslas 11

2.3 Analogiškų darbų sistema 12

2.4 Per daug elektroninio pašto programų 13

3. Taikomoji sritis 15

3.1 Sistemos kūrimo aktualumas 15

3.2 Elektroninio pašto problematika 15

3.2.1 Lietuviški rašmenys elektroninio pašto laiškuose. 16

3.2.2 Elektroninių pašto programų derinimas 17

4. Teorinio informacinio modelio sudarymas ir analizė 19

4.1 Elektroninio pašto privalumai bei trūkumai 19

4.2 Elektroninio pašto veikimo principai 20

4.3 Elektroninio pašto adresas 21

4.4 Failų prijungimas 22

4.5 Elektroninio pašto apsauga nuo virusų 23

4.6 Elektroninio pašto dėžučių palaikymo paslauga 24

4.7 SMTP protokolas 25

4.8 Paštas POP3/IMAP4 protokolais 26

4.9 Kodų lentelės 27

Būtų idealu, jeigu visi taip pat koduotume raides. Deja, taip nėra. Laiško siuntėjas ir gavėjas gali kalbėtis ta pačia kalba (pvz. lietuviškai), bet tekstą koduoti skirtingai (pvz., laiškas buvo parašytas DOS lentelės 770 kodais, o jo gavėjas naudoja „Windows“ terpės kodų lentelę 1257). Kaip padaryti, kad jie abu vienas kitą suprastų? 27

4. Programinės realizacijos projektavimas 32

4.1 Programinė įranga 32

4.2 Instrumentinių programavimo priemonių parinkimas 32

4.2.1 PHP apžvalga 32

4.2.2 Apache apžvalga 33

4.2.3 MySQL duomenų bazių valdymo sistema 35

4.2.4 Elektroninio pašto serveris 35

4.3 Programinės realizacijos vidinė struktūra 36

5. Testavimas ir testavimo rezultatų analizė 38

5.1 Programos testavimo etapai 38

5.1.1 Atskirų modulių testavimas 38

5.1.2 Bendras programos testavimas 38

5.2 Galimi patobulinimai 39

6. Programos dokumentacija 40

6.1 Programos paskirtis 40

6.2 Vartotojo vardas 40

7. Išvados 45

8. Literatūros sąrašas 46

9. Priedai: 47

Sutrumpinimų sąrašas

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

POP3 – Post Office Protocol, vol.3

TCP – Transmission Control Protocol

UA – (User Agent) vartotojo agentas

MTA – (Message Transfer Agent) žinučių perdavimo agentas

ASCII – (American Standart Code For Information Interchange) JAV

informacijos kodavimo standartas

MIME – (Multipurpose Internet Mail Extensions)

UUCP – Unix-Unix-CoPy

“Online” – Modelis, kurio metu elektroninio pašto žinutėmis manipuliuojama serveryje.

“Offline” – Modelis, kai kliento pašto programa parsiunčia žinutes iš serverio į kompiuterį, tuo pačiu ištrindama iš serverio žinutes.

Anotacija

Aš esu Gražvydas Damidavičius Marijampolės kolegijos, verslo ir technologijų fakulteto, 3VI gr. studentas. Mano baigiamojo darbo tema “Elektroninio pašto kliento programa”. Darbo vadovė: dėst. Daiva Kalvaitienė. Baigiamasis darbas atliktas 2004 m.

Šio darbo tikslas yra sukurti elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo programą, kuri būtų patogi naudoti Marijampolės kolegijos darbuotojams. Darbo kūrimo proceso etapus sudaro: darbo užduoties analizė, analogiškų darbų peržiūra, struktūros konstravimas, programavimas bei programos testavimas. Daug dėmesio skiriama realizuotos programos aprašymui, analizavimui, vartotojo vykdomoms funkcijoms.

Šiame darbe apžvelgiamos esamos ir naudojamos elektroninio pašto programos, nagrinėjami elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo protokolai.

Elektroninio laiško siunčiamas ir gaunamas turinys turi būti atvaizduojamas naudojant lietuviškus iso-8859-13 simbolius.

Summary

The purpose of this work is to create e-mail review and mailing program, which would be handily used by Marijampolė college wokers. Development process consists of several stages: analysis of work, the review of analogous works, construction of structure, coding and testing. A lot of attention is focused on realized testing programs and it’s analyses. All functions are described in detail.

In this work passes in review existing and usable e-mail programs, handles e-mail review and mailing protocols.

Electronic letter is being send and get by using Lithuanians iso-8859-13 standart simbols.

1. Įvadas

Jei iki šiol nesate parašę nė vienos elektroninio pašto žinutės, šio pašto galimybės jus maloniai nustebins ir sužavės. Elektroniniu paštu galite siųsti ir gauti ne vien tik žinutes, bet ir paveikslėlius, vaizdo bei garso įrašus ar elektroninių dokumentų failus, apipavidalinti jas pagal pašto programos siūlomą dizainą ar sukurti savitą ir originalų, tuo pat metu pasiųsti žinutę ar jos kopiją daugiau nei 50 žmonių – ir tai išvardytos vos kelios galimybės. Elektroninio pašto programa pagal jūsų nurodymus sutvarko žinutes, išsaugo visų išsiųstų ir gautų žinučių kopijas, ištrina nepageidaujamas ar automatiškai atsako, pavyzdžiui, kai norite perspėti draugus, jog šiuo metu išvykote kur nors netoli Šiaurės ašigalio. Nors ir ten galite atsiųsti adresuotas elektroninio pašto žinutes.

Internetas leidžia susirašinėti įvairiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, kokiu – akmens amžiaus ar
ateities parametrų – kompiuteriu ir kokiomis – susenusiomis ar ekstranaujomis – programomis jie naudojasi. Prieš kelis metus daug žmonių paštui naudojo OS UNIX programas Mail, Elm, Pine ar MS-DOS programas UUPC (laiškų siuntimui),DML (laiškų skaitymui, rašymui). Dabar galima rinktis iš kelių tuzinų programų. Didesnė jų dalis yra gaunama nemokamai (anoniminis FTP) ir veikia Microsoft Windows aplinkoje. Net primityviausios leidžia siųsti ir gauti laiškus bei prie jų prisektus failus.

Savo pašto programą jūs galite rinktis pagal tai, kaip įsivaizduojate susirašinėjimą, laiškų archyvo tvarkymą. Deja, laikas koreguoja mūsų supratimą ir, neilgai trukus, tenka konstatuoti, kad turima programa nebesusitvarko su visa korespondencija. Jei naujesnė turimos programos versija sugeba atlikti jums reikalingus naujus darbus, belieka ją pasisiųsti iš kokios nors FTP tarnybinės stoties. Daug sudėtingiau, kai pastebite, kad jums reikalinga kitos firmos pašto programa. Prie kitokios programos naujo vaizdo įprantama gana greitai, bet rūpestingai tvarkytas laiškų archyvas dingsta, nes šiuo metu beveik visos pašto programos važiuoja “savo bėgių pločiu” geležinkeliu, t. y. saugo laiškus tik jai suprantamu formatu, naudoja atskiras adresų knygutes.

1.1 Elektroninio pašto programos galimybės

1. Peržiūrėti ir perskaityti pašto serveryje esančius laiškus;

2. Galimybė peržiūrėti įvairių pašto serverių elektroninio pašto dėžutes;

3. Rašyti naujus laiškus;

3. Siųsti naujus laiškus;

4. Trinti laiškus pašto serveryje;

Programoje naudojamas POP3 protokolas, kurio pagalba iš pašto serverio perduodamos elektroninės žinutės kliento pašto programai. Elektroninio laiško išsiuntimui naudojamas SMTP protokolas.

Tai labiausia paplitusi interneto pašto rūšis. Jei reikia specializuotų pašto programų, kurių dauguma nemokamos. Esama WWW tarnybinių stočių siūlančių gauti elektroninį paštą naršyklės pagalba. Senesniu SMTP/POP3 (Simple Mail Transfer Protocol / Post Office Protocol) protokolu dirbančios programos tiesiog perkelia laiškus iš tarnybinės stoties į jūsų kompiuterį, kai kurios turi galimybę palikti laiško kopiją tarnybinėje stotyje. Tai nepatogu, kai reikia turėti galimybę susirašinėti (įskaitant darbą su laiškų archyvu) iš daugelio vietų – kiekvienoje naujoje vietoje reikia įrašyti savo duomenis į pašto programą, baigus darbą juos ištrinti, neturite “po ranka” seniau gautų laiškų.

1.2 Pagrindinės elektroninio pašto savybės

Elektroninis paštas (e-mail) – tai viena populiariausių ryšio priemonių Internete.

El. paštas kai kuo panašus į paprastą paštą: Jūs siunčiate laiškus (žinutes) adresatams ir gaunate jų parašytus laiškus. Pranašumas – tai, visų pirma, greitis. Čia laiškai pasiekia adresatą valandų, minučių ar net sekundžių bėgyje, priklausomai, tarp kokių pašto serverių siunčiamas laiškas. Pašto serveris – specialus kompiuteris, skirtas priimti, siųsti ir saugoti elektronines žinutes. El. paštu galite pasiekti duomenų bazes ir failų bibliotekas. Be to, visi didieji komerciniai tinklai, pavyzdžiui, CompuServe, SprintNet, keičiasi laiškais su Interneto vartotojais.

Ir dar. Jei iškilo problemų, dirbant Internete, galite pasiųsti laišką sistemos administratoriui ar kolegai ir per kelias minutes gauti atsakymą į klausimus.

Yra daug įvairių elektroninio pašto kliento programų, skirtų įvairių tipų kompiuteriams. Kad galėtumėte tinkamai pasirinkti vieną iš jų, aptarsime pagrindines el. pašto galimybes, adresų sudarymo principus, paaiškinsime, kaip el. paštas veikia.

Kai kuriomis savybėmis el. paštas yra panašus į telefoną, kai kuriomis – į paprastą paštą. Aptarsime pagrindines el. pašto savybes.

Greitis ir sinchroniškumas. Pagalvokime, kokiu greičiu kiekviena ryšio priemonė perduoda žinią. Telefonu žinia perduodama nedelsiant. El. paštu – per kelias sekundes ar minutes, paprastu paštu – per kelias dienas ar savaites. Perduodant žinią telefonu, žinios perdavėjas ir priėmėjas turi veikti sinchroniškai, t.y. jie abu turi būti prie telefono tuo pačiu metu. El. paštas ir paprastas paštas veikia asinchroniškai. Siuntėjas siunčia laišką, kai jis yra tam pasiruošęs, o gavėjas perskaito tada, kai turi laiko ar noro.

Naudojant el. paštą, laiško pristatymo laikas susideda iš dviejų dalių: laiko, per kurį laiškas pasiekia jūsų pašto serverį, ir laiko, per kurį jis yra perskaitomas. Pirmasis priklauso nuo to, kaip jūsų pašto serveris yra įjungtas į tinklą. Antrojo laiko tarpo jūs praktiškai negalite kontroliuoti. Jei jūs reguliariai netikrinate savo el. pašto, pristatymo greitis tampa bereikšmis. El. paštas bus tuo populiaresnis, kuo trumpesnis kelias nuo laiško patekimo į pašto serverį iki laiško perskaitymo momento.

Formalumas. Telefonu su žmonėmis jūs galite bendrauti labai įvairiai. Su kai kuriais būnate labai formalūs, su kai kuriais – draugiški. Taip pat yra ir rašant įprastą laišką. Jūs turite nemažai laiko pagalvoti, galite pasirinkti – rašyti laišką ranka ar spausdinti.

Žinutė, siunčiama el. paštu, visada yra spausdinama, ir jokiame vadovėlyje nėra aprašyta, kaip „elektroninis“ laiškas turi atrodyti. Be to, el. laiške visada išnyksta asmenybė – įstaigos vadovo el.
adresas atrodo lygiai taip pat, kaip ir bet kurio kito žmogaus.

Atsakomybė. Daugelis žmonių rašydami el. laiškus pradeda nesilaikyti formalumo. Tai gali tapti problema, todėl primename, jog rašantysis turi jausti atsakomybę už savo el. laiškus. Raštu parašytas laiškas – tai didesnė atsakomybė, negu žodžiu perteikta žinia. Jei pasakėte kažką, ko vėliau gailitės, jūs galite mėginti viską paneigti. El. paštu parašytų minčių sunku atsisakyti – kažkas gali būti išsaugojęs tą laišką kompiuterio atmintyje. Tačiau siunčiant laišką el. paštu, yra vienas dalykas, kuris gali sumažinti atsakomybę – jūs paprasčiausiai galite nusiųsti laišką su atgaliniu adresu prezidentas@seimas.lt.

Didelės žmonių grupės bendravimas. Telefonas yra puiki ryšio priemonė, tačiau bendrauti vienu metu gali tik maža žmonių grupė. Rašant žinią didelei žmonių grupei, reikia tą žinią daug kartu perrašyti ir išsiųsti visiems skirtingais adresais.

El. paštu laiškas gali lengvai pasiekti dideles bendraujančiųjų grupes, ir bet kuris iš grupės narių gali bendrauti su kitais nariais bet kuriuo metu. Tai labai patogus būdas informacijai platinti ar užduoti klausimą iš karto daugeliui žmonių.

Slaptumas. Siunčiant įprastinį laišką, jis yra saugomas pašto tarnybose, kol patenka adresatui. Be to, kiekvienas laiškas yra užklijuotame voke. Į pokalbį telefonu sunku įsiterpti be telefoninės kompanijos pagalbos.

El. paštas keliauja iš vieno serverio į kitą, kol pasiekia adresatą, tačiau kažkurio kompiuterio sistemos apsauga gali būti nepakankama. Be to, jei jūs neteisingai nurodėte gavėjo adresą, laiškas nepasieks adresato ir pateks sistemos administratoriui. Gal būt jis nėra smalsus žmogus ir neplatins jūsų laiško, tačiau, jei pašto serveris turi slaptumo problemų, jūsų laiškas gali pakliūti ir kitiems žmonėms. Jei negalite pasitikėti pašto serverio saugumu, negalite naudotis ir el. paštu.

1.3 Trumpi patarimai, kaip rašyti elektroninį laišką

1. Niekada nerašykite el. laiške tokių dalykų, kurių nenorite viešai skelbti. Jūs niekada negalite žinoti, kam paklius el. laiškas. Jis gali nepasiekti adresato, jei žmogus, kuriam siunčiate laišką, atostogauja ir paprašė draugo ar kolegos patikrinti jo pašto dėžutę, arba įvyko kokia nors klaida. Viskas nesibaigia tuo, kad laiškas „išimamas“ iš asmeninės pašto dėžutės. El. pašto serverių administratoriai el. laiškus kopijuoja ir saugo gal net keletą mėnesių, senas el. laiškas gali būti rastas be didelių pastangų.

2. Nesiųskite įžeidžiančių, nepakančių, grasinančių el.laiškų. Laikykitės geros taisyklės – jei jaučiate, kad laiško gavėjas bus nepatenkintas, nesiųskite tokio laiško. Galima nesunkiai nustatyti, iš kokio pašto serverio yra išsiųstas laiškas, todėl, jei nenorite, kad pašto administratorius turėtų nusiskundimų dėl per didelio jūsų aktyvumo, prieš siųsdami tokį laišką, gerai pagalvokite.

3. Rašantys laišką dažnai el. paštą naudoja kaip draugišką „pasikalbėjimą“, bet skaitantys laiškus dažnai juose ieško dalykinės informacijos. Jūs galite rašyti laišką su šypsena veide, bet jūs negalite žinoti, kokios nuotaikos bus laiško gavėjas, kada tą laišką skaitys. Todėl, norėdami pajuokauti el. laiške, visada pagalvokite, ar teisingai tas juokas bus suprastas.

4. Nebūkite per daug sarkastiškas. Jūs galite būti neteisingai suprastas ir ilgam sugadinti draugiškus tarpusavio santykius.

Šiek tiek aptarę pagrindines el. pašto etiketo taisykles, pateiksime ir keletą patarimų dėl el. laiškų stiliaus. Šie patarimai padės lengviau perskaityti ir suprasti el. laišką:

1. Nenaudokite ilgų eilučių (patartina ne daugiau 60 simbolių eilutėje). Tai leis jūsų laišką lengviau perskaityti iš bet kokio tipo terminalo. Kartais el. laiške gali būti panaudota tabuliacija.

2. Naudokite mišrias raides – mažąsias ir didžiąsias. Vien didžiųjų raidžių tekstas gali būti naudojamas svarbiai minčiai akcentuoti.

3. Nenaudokite el. laiškuose įvairių šrifto stilių, tokių kaip bold, italic.

4. Prieš išsiųsdami laišką, jį dar kartą perskaitykite ir įsitikinkite, ar kitą dieną nesigailėsite jį išsiuntę.

2. Darbo užduoties analizė

2.1 Darbo užduotis

Darbo tikslas — sukurti patogią naudoti elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo programą, pritaikytą Marijampolės kolegijos darbuotojams. Programos darbo sąsaja turi būti paprasta ir aiški – nedviprasmiška. Informatyvūs pranešimai apie vartotojo padarytas klaidas ruošiant elektroninį laišką. Programa turi leisti skaityti ir rašyti laiškus naudojant lietuvių kalbos simbolius (iso-8859-13 standartas). Šiame darbe apžvelgiamos esamos ir naudojamos elektroninio pašto programos, nagrinėjami elektroninio pašto peržiūros ir siuntimo protokolai.

El. pašto peržiūros ir siuntimo programa turi išspręsti tokius uždavinius:

· Peržiūrėti ir perskaityti pašto serveryje esančius laiškus

· Peržiūrėti įvairių pašto serverių el. laiškų dėžutes

· Rašyti naujus laiškus

· Siųsti naujus laiškus

· Tikrinti gavėjo adreso teisingumą

· Trinti laiškus pašto serveryje

· Rašyti laiškus ir gaunamus laiškus atvaizduoti lietuvišku
šriftu

Numatyti programoje galimybę, pačiam vartotojui pasirinkti (nurodyti) pašto dėžutės parametrus: pasirinkti saugomų ir siunčiamų laiškų pašto serverio adresą, prisijungimo vardą, slaptažodį, portą, jeigu vartotojas pageidauja, jis gali nurodyti kitą savo el. pašto adresą.

2.2 Darbo tikslas

Sukurti el. pašto peržiūros ir elektroninių laiškų siuntimo programą, kuri:

· Palengvintų naudojimąsi el. paštu;

· Būtų paprasta;

· Suprantama Marijampolės kolegijos darbuotojams;

· Naudotų lietuviškus simbolius.

2.3 Analogiškų darbų sistema

Didelėse įstaigose, į kurias internetas atėjo anksčiau, paštui dar naudojamos senos OS UNIX programos Mail, Elm, Pine, senuose IBM genties kompiuteriuose dar veikia MS-DOS programos UUPC (laiškam siųsti), Dml(laiškams skaityti, rašyti). Dabar galima rinktis iš kelių tuzinų įvairiausių programų. Didesnė jų dalis yra nemokama (anoniminis FTP) ir veikia Microsoft Windows aplinkoje. Visos leidžia siųsti ir gauti laiškus, bei prie jų prisegti failus. Kai kurios “filtruoja” paštą pagal siuntėjus ar parinktus žodžius, automatiškai atsako į kai kuriuos išskirtus laiškus ar net ištrina tiesiog tarnybinėje stotyje. Elektroninio pašto programos yra daugelio operacinių sistemų(UNIX, Windows9x/NT/2000/Me, MacOS, …)sudėtyje.

Renkantis pašto programą reikia galvoti apie ilgalaikį jos naudojimą, nes pereinant prie kitos gali būti sunkumų perkeliant laiškų archyvą, adresų knygeles. Beje, populiariose įstaigų darbo automatizavimo programose (Word, Word Perfect,Excel, Lotus 1-2-3…) pasikeitimo duomenimis problema jau išspręsta, kitos programos failas importuojamas tiesiog komandoje Open arba duomenimis keičiamasi komandų seka Edit – Copy, Edit – Paste.

Kadangi dažnai tuo pačiu kompiuteriu ( nors jis vadinamas asmeniniu, PK) naudojasi ne vienas, reikėtų atkreipti dėmesį į galimybę tikrinti savo paštą keliems žmonėms. Daugelis programų (Outlook Express – taipogi) leidžia registruoti kelis adresus, bet laiškai iš visų vietų suplaukia į bendrą aplinką. Tuo tarpu Pegasus Mail, Eudora Pro, Outlook Express (pradedant 5 versija) kiekvieno laiškus saugo atskirai.

Patogi galimybė – tarnybinėje stotyje esančius laiškų, temų ir siuntėjų peržiūra (Pegasus Mail) ar netgi korespondencijos saugomas tarnybinėje stotyje (protokolas IMAP4) – gal pagal temas nuspręsite, kad laišką reikia tiesiog ištrinti iš pašto tarnybinės stoties, negaištant siuntimui, gal dabar atsiųsite tik svarbiausius.

Eudora Pro (4.2 versija, www.qualcomm.com) laikoma nerašytu pašto programų standartu. Naujausios versijos turi POP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiško tekstą, filtravimą, šlifavimą (PGP5), balso pašto priedą PureVoice, galimybė turėti daug atskirų pašto dėžučių. Turi ir savo kainą – versija 4.2.2 įvertinta 39 USD.

Outlook Express (5 versija, gaunama kartu su Internet Explorer, www.Microsoft.com/ie) yra viena patogiausių, lengviausiai suprantamų programų. Ji skirta elektroniniam paštui ir naujienų grupių skaitymui. Turi POP3/IMAP4 protokolus, filtravimą, šlifavimą (PGP, S/MIME), elektroninį parašą (iš partnerių Verisign) laiškų ir adresų importavimo iš Netscape Communicator galimybę, leidžia rašyti HTMl standarto laiško tekstą. Kelių vartotojų laiškai atskiriami, vietines pašto dėžutes galima apsaugoti papildomu slaptažodžiu. Nemokama.

Pegasus Mail (www.pegasus.usa.com) turi pakankamai aiškią sasają, ja nesunku naudotis netgi naujokams. Dar turi POP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiško tekstą (su klaidomis), filtravimą, šlifavimą (savo ir PGP), atskirtas vartotojų pašto dėžutes, galimybė siųsti laišką naudojant adresų sąrašą (listserv analogas), automatinį periodinį korespondencijos tikrinimą ir pranešimą apie atėjusius laiškus (garso signalas ir animuota piktograma Windows sisteminiame dėkle). Nemokamai.

Savotiškai įdomi programa TalkyMail gali atsiųsti, balsu perskaityti laišką (traktuojama kad jis angliškas) ir parodyti jo tekstą, parašyti ir siųsti atsakymą, įdiegtus Microsoft Agent – skaityti, bet kokį kompiuteryje esantį tekstą. Analogiškai veikia Speak & Mail, įdiegus L&H True Voice Engine, leidžia komanduoti kompiuteriui balsu, tik neturi galimybės atsakyti į laišką.

Vartotojai Lietuvoje naudojasi programomis Eudora (dažniau nemokama vartotojo versija Light), Outlook Express 9 nemokamas Internet Explorer priedas, keli vartotojai, keli adresai, 5 ar aukštesnė versija), Netscape Communicator dalimi Messenger, Pegasus Mail (daug vartotojų, daug adresų, nemokama), daug kas žavisi voratinklio paštu.

2.4 Per daug elektroninio pašto programų

Laikas akis į akį susitikti su elektroninio pašto sistema. Blogai tik, kad yra daugybė programų, skirtų darbui su elektroniniu paštu – tai programos, kurios skaito ir rašo elektroninius laiškus (jų tiek daug, kad net niekas nesiima suskaičiuoti). Galite gauti nemokamą (freeware), apsaugota autorinių teisių (shareware) ar mokamą (commercial) programą; greičiausiai jau gavote ją kartu su kompiuteriu. Daugelis tokių programų atlieka bemaž tas pačias užduotis, na gal su nedideliais skirtumais.

Štai nedidelė elektroninio pašto programų apžvalga:

· Windows’ų ar Mac’o operacinė sistema su PPP tipo Interneto paskyra: Labiausiai tokio tipo naudojama
programa – Eudora (ji ! bus aprašyta šiame skyriuje truputį vėliau, skyrelyje „Kaip siusti paštą ; su Eodora“) ir Netscape naršyklė (pradedant 2.6 versija, ji turi integruotą pašto programą). Eudora veikia tikrai puikiai, ir viena jos versija (Eudora Light) yra nemokama. Microsoft siūlo Internet Mail’ą (Interneto paštą) – dar vieną nemokamą programą, kurią gaunate kartu su Microsoft Internet Explorer’io (Interneto žvalgiklio) 3.0 versija. Su Windows 98 ir Internet Explorer’io 4.0 versija jūs gaunate Outlook Express’ą, kuris turi daug galimybių. Dar viena gera ir nemokama programa – Pegasus.Tinklalapyje (http: //net.gurus.com/mail) rasite nurodymus, kaip naudotis Eudora, Pegasus, Netscape, Outlook Express’u bei Internet Mail’o programomis.

· UNIX’o apvalkalo paskyra: Jūs tikrai galite naudotis Pine programa. Jeigu jūsų Interneto paslaugų teikėjas jos neturi, pareikalaukite jos patys.

· America Online (AOL) ir CompuServe: Šie tiekėjai su visa programine įranga duoda ir pašto programas.

· WebTV: Jei naudojatės šiuo tiekėju, gausite visą reikiama įrangą.

· Microsoft Network (MSN): MSN vartotojai naudoja Microsoft Exchange pašto programa, kuria gauna kartu su Windows 95 operacine sistema: Microsoft Outlook’as, kurį gauna su Microsofl Office 97 paketu: Outlook Express’as, kuri gauna su Windows 98 ar Internet Explorer’iu 4.0.

· Nemokamos pašto paskyros: Yra keletas tiekėjų, kurie teikia tik elektroninio pašto paslaugas. Šie tiekėjai suteikia ir visą reikiamą programinę įrangą.

· Voratinklio pašto tiekėjai: Yra keletas Voratinklio svetainių, kurios siūlo nemokamo pašto paslaugas. Labiausiai žinomos yra HolMail (http: //www. hotmail. com) ir Yahoo Mail (http : // maii.yahoo.com).

Jei jūs naudojatės kokiu nors kitu būdu paštui gauti, galite turėti ir kitokių programų. Galbūt jūs naudojatės savo kompiuteriu darbe, ir šis kompiuteris yra įjungtas į vietinį tinklą, kuriame naudojama cc:Mail, Lotus Notės ar kitokia programinė įranga.

Nesvarbu, kokio tipo paštą naudojate – pagrindiniai dalykai (laiškų skaitymas ir rašymas bei kiti) yra daugmaž vienodi visose programose.

3. Taikomoji sritis

3.1 Sistemos kūrimo aktualumas

Internetas – tai milžiniškas kompiuterių tinklas, jungiantis milijonus mažesnių kompiuterių tinklų. Kompiuterių tinklai visame pasaulyje telefono linijomis bei kabeliais yra sujungti į internetą, globalinį internetinį tinklą. Štai todėl galite pasiųsti elektroninio pašto žinutę iš Lietuvos į Ispaniją ar iš Nigerijos į Suomiją.

Interneto kompiuterių tinklai yra sujungti su galingais kompiuteriais, vadinamaisiais maršruto parinkimo įrenginiais(router). Internetu pasiųsta žinutė keliauja iš vieno maršruto parinkimo įrenginio į kitą, kol galiausiai pasiekia adresatą.

Elektroninio pašto žinutės kelias:

1. Siuntėjas savo kompiuteryje parašo elektroninio pašto žinutę.

2. Siuntėjas elektroninio pašto žinutės antraštėje įrašo elektroninio pašto adresą, kad žinutė būtų nusiųsta į reikiamą kompiuterį.

3. Žinutė siunčiama į serverį, kuris yra sujungtas su kompiuteriu.

4. Serveris pasiunčia elektroninio pašto žinutę į maršruto parinkimo įrenginį, o šis pasiunčia ją kitam maršruto parinkimo įrenginiui.

5. Maršruto parinkimo įrenginiai tarpusavyje sujungti telefono linijomis bei kabeliais.

6. Žinutė siunčiama iš vieno maršruto parinkimo įrenginio į kitą, kol pasiekia reikiamą. Kol adresatas gaus žinutę, jai gali tekti apkeliauti visą pasaulį.

7. Kartais, kai vieni maršruto parinkimo įrenginiai yra užimti ar neveikia, elektroninio pašto žinutė pasiunčiama kitiems šiuo metu veikiantiems maršruto parinkimo įrengimams.

8. Maršruto parinkimo įrenginys nusiunčia elektroninio pašto žinutę serveriui, kuris yra sujungtas su adresato kompiuteriu.

9. Serveris perskaito elektroninį adresą ir pasiunčia žinutę į reikiamą kompiuterį.

3.2 Elektroninio pašto problematika

Norint sėkmingai naudotis elektroninio pašto programomis mums iškyla problemų, kurias reikia išspręsti siekiant kuo geresnio efektyvumo naudojantis elektroninio pašto programomis. Pasistengsiu išanalizuoti aktualiausias problemas ir iškilusius klausimus su jomis:

3.2.1 Lietuviški rašmenys elektroninio pašto laiškuose.

a) lietuviškų raidžių matymas elektroniniuose laiškuose

Ne visos pašto programos skirtos naudoti įvairiomis pasaulio kalbomis. Kartu su elektroninio pašto laišku išsiunčiama informacija apie tai, kokiu būdu šį laišką reikia rodyti. Dėl programų netobulumo ar neteisingų jų pradinių nuostatų ši informacija gali būti klaidinga arba jos gali iš viso nebūti. Net jei ši informacija teisinga, gavėjo pašto programa gali nesugebėti ja pasinaudoti ir teisingai pavaizduoti laiško tekstą. Įsidiegus programą būtina ją pritaikyti darbui – nustatyti tinkamas kalbos parinktis siunčiamiems laiškams. Kai kurios programos išsiunčia neteisingą tarnybinę informaciją, kai atsakinėjame į laiškus, gautus iš nepritaikytų lietuvių kalbai ar nesutvarkytų programų.

b) lietuviškų raidžių svarba elektroniniuose laiškuose

· Caras irgi atseit leido rašyti lietuviškai, bet tik rusiškais rašmenimis (kirilica). Ar vertėjo stengtis knygnešiams?

· Knygos, laikraščiai, žurnalai dabar rengiami kompiuteriais. Negi
skaitote „shvepla“ lietuvišką tekstą? O kaip gražiau: „sesios zasys su sesiais zasyciais“, „sheshios zhasys su sheshiais zhasychiais“ ar „šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“? Tai, kad daugelis atsisakančių lietuvių kalbos abėcėlės naudoja anglų kalbos fonetinę rašybą, rodo, kad be lietuviškų rašmenų lietuviškas tekstas nėra gerai suprantamas.

· Daug stengtis nereikia – užtenka vieną sykį susitvarkyti pašto programos parinktis!

c) elektroninio laiško rašymas užsienyje gyvenančiam lietuviui

· Reikėtų rašyti taip pat, kaip ir Lietuvoje esančiam adresatui. Pasaulinis kompiuterių tinklas neturi geografinių ribų, o šiuolaikinės kompiuterinės programos numato nacionalinių simbolių naudojimą. Prieš rašydami ilgą tekstą pirma pasiųskite trumpą bandomąjį laiškelį, kuris padės suderinti kompiuterines sistemas.

· Jei visgi adresatas negali perskaityti jūsų laiško, pasiūlykite jam paieškoti internete informacijos, kaip pritaikyti kompiuterį kitų kalbų tekstams rodyti .

d) kompiuterio parengimas lietuvių kalbai(pvz. Esant užsienyje)

· Jei naudojatės Europai skirta „Windows 9x“ operacine sistema, nurodykite, kad jums reikės papildomų rašmenų galimybės: „Start –> Settings –> Control Panel –> Add/Remove programs –> Windows setup“ lange kryžiuku pažymėkite punktą „Multilanguage support“ (jei jis nepažymėtas). Klaviatūros tvarkyklę lietuviškiems rašmenims įdėsite „Start –> Settings –> Control Panel –> Keyboard –> Language“ lange pasinaudoję mygtuku „Add…“. Reikiamą raidžių išsidėstymo būdą parinksite tame pat lange paspaudę mygtuką „Properties“ ir atsivėrusio lango laukelyje „Keyboard layout:“ susiradę tinkamą parinktį. Jei ten nerandate sau įprasto raidžių išdėstymo būdo, galite parsisiųsti ir įdiegti patogią, Lietuvos standartą atitinkančią klaviatūros tvarkyklę ar amerikietiškos klaviatūros su lietuviškomis raidėmis vietoj skaitmenų variantą .

· Jei naudojatės „Windows 9x“ operacine sistema, kuri neturi „Multilanguage support“ galimybės, teks operacinę sistemą pritaikyti, kad galėtumėte matyti ir rinkti lietuviškus rašmenis. Tam reikia atsisiųsti „Windows“ papildymo priemones iš http://www.kada.lt/litwin/ svetainės. Parsisiųskite lietuviškus šriftus „Dideli TrueType fontai *Euro Ready*“ ir išpakuokite į bet kokį specialiai jiems sukurtą katalogą (pvz., c:ttf). Parsisiųskite atitinkamos operacinės sistemos lietuvinimo priemonę („Windows 9x“ terpei tai būtų „Windows 98 priedai * Euro Ready *“), išpakuokite ją ir atidžiai perskaitykite „readme.txt“ byloje esančią instrukciją. Įdiekite priedus naudodamiesi diegimo byla „GoPanAm.inf“. Kai paprašys nurodyti vietą, kur yra reikalingos šriftų bylos, nurodykite katalogą, į kurį jas išpakavote (pvz., c:ttf). Pasibaigus diegimo procedūrai būsite paprašyti perkrauti kompiuterį – padarykite tai. Klaviatūros tvarkyklę lietuviškiems rašmenims įdėkite vienu iš ankščiau aprašytų būdų.

e) Laiškų siuntimas naudojantis „Microsoft“ programomis

Šios bendrovės produktuose iki šiol nerealizuota ISO/IEC 8859-13 koduotė. Todėl turite pasirūpinti, kad laiškus siųstumėte „Windows-1257“ (Baltic Alphabet Windows) koduote. Ši „Windows“ vidinė koduotė atitinka ISO 8859-13 koduotę (skiriasi tik trys ženklai), tad ja pasiųsti lietuviški laiškai nenukenčia. Svarbu, kad Jūsų pašto programa taisyklingai rodytų laiškus, išsiųstus tiek ISO 8859-13, tiek „Windows-1257“ koduote ir sugebėtų išsiųsti laiškus viena iš šių koduočių.

3.2.2 Elektroninių pašto programų derinimas

a) elektroninių pašto programos

Jei naudojatės „Windows“ sistema, siūlytume išbandyti naršyklės „Opera 7“ pašto dalį M2, naršyklių „Mozilla“, „Netscape 7“ pašto programas, atskirą el. pašto programą „Mozilla Thunderbird“.

b) elektroninių pašto programų derinimas

Programų autoriai nustato pradines programų parinktis taip, kad jos tiktų kuo didesniam vartotojų skaičiui, todėl ką tik įdiegta pašto programa dažnai būna skirta angliškai rašantiems ir skaitantiems. Gali būti, kad programa bando prisiderinti prie jau nustatytos krašto parinkties (Lietuva) ir automatiškai parenka netinkamą ir jau nebenaudotiną ISO 8859-4 koduotę. Norint programą pritaikyti lietuvių kalbai, būtina, ją įdiegus, papildomai suderinti, kad naudotų standartinę ISO 8859-13 arba „Windows-1257“ koduotę.

4. Teorinio informacinio modelio sudarymas ir analizė

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 4639 žodžiai iš 9256 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.