K sirvydas
5 (100%) 1 vote

K sirvydas

Turinys

Turinys………………………………………………………………………………2

Įvadas………………………………………………………………………………………………………….3

Konstantinas Sirvydas …………………………………………………………………………………..4

Iš lietuvių leksikografijos istorijos…………………………………………………………………..9 Išvados………………………………………………………………………………………………………..10

Naudotos literatūros sąrašas…………………………………………………………………………..11

Priedai……………………………………………………………………………………………………….. 12

Įvadas

Konstantinas Sirvydas (1578/1581-1631) – lietuvių filologas, religinis rašytojas, filosofas, M. Daukšos tradicijų tęsėjas ir ugdytojas. Rašė rytiniu (Vilniaus vyskupijos) kalbos variantu. Žymiausias Baroko epochos lietuvių raštijos kūrėjas.Gyveno Sirvyduose. Mokėsi jėzuitų kolegijose Vilniuje, Rygoje, Tartu, Nesvyžiuje, Pultuske. Baigęs mokslus, profesoriavo Vilniaus universitete, dėstė teologiją. Išleido kūrinius: „Giesmių giesmės“ ;„Šv. Pauliaus laiško efeziečiams aiškinimus“ ; „Punktai sakymų“

„Trijų kalbų žodynas”. Apie K.Sirvydo gyvenimą, buitį šeimą žinių trūksta, nes nera faktų liudijančių apie tai .

Konstantinas Sirvydas

Konstantinas Sirvydas (1578/1581-1631) – lietuvių filologas, religinis rašytojas, filosofas, M. Daukšos tradicijų tęsėjas ir ugdytojas. Rašė rytiniu (Vilniaus vyskupijos) kalbos variantu. Žymiausias Baroko epochos lietuvių raštijos kūrėjas.

Gimė Sirvyduose (?) bajorų šeimoje, valdžiusioje dvarelius Dabužiuose ir Griežionėlėse, netoli Anykščių.1598 m. įstojo į Jėzuitų ordiną Vilniuje. Mokėsi jėzuitų kolegijose Vilniuje, Rygoje, Tartu, Nesvyžiuje, Pultuske. Baigęs mokslus, profesoriavo Vilniaus universitete, dėstė teologiją, aiškino Senąjį ir Naująjį Testamentą (išleido, pvz., „Giesmių giesmės“ ir „Šv. Pauliaus laiško efeziečiams aiškinimus“ – Explanationes in Cantica Canticorum Salomonis et in epistolam D. Pavli ad Ephesios). Buvo rektoriaus tarėjas. Daugiau kaip dešimt metų Šv. Jono bažnyčioje Vilniuje sakė pamokslus lietuvių ir lenkų kalbomis. 1631 m. K. Sirvydui buvo suteiktas filosofijos ir laisvųjų menų magistro (daktaro) laipsnis.

K. Sirvydas atsidėjo lietuvių kalbos mokymui Vilniaus universitete. Jėzuitų istorikai mini, kad jis buvo parašęs 1630 m. gramatiką „Lietuvių kalbos raktas“ – Clavis linguae Lituanicae, tačiau apie ją kitų žinių nėra. Jeigu iš tikrųjų tokia gramatika buvo parašyta, tai ją K. Sirvydas turėjo naudoti praktiniam lietuvių kalbos mokymui universitete, kuriame veikė lietuvių kalbos būreliai jėzuitų noviciate ir apskritai universitete tiems, kurie rinkosi dvasininko profesiją ir rengėsi dirbti Lietuvoje. Tie būreliai vadinosi „akademijomis“. Jėzuitai dar mokėsi lietuvių kalbos ir per pamokslų sakymo pratybas. Rūpinosi lietuvių kalbos mokymu ir Vilniaus diecezinė kunigų seminarija. Su lietuvių kalbos vartojimu religiniam švietimui K. Sirvydas turėjo susidurti jau savo studijų metais, nes nuo 1582 m. Vilniaus universiteto studentai, kurie rengėsi tapti kunigais, turėjo mokyti paprastus žmones katekizmo lietuvių kalba keliose sostinės vietose. Apskritai K. Sirvydas studijų ir vėlesniais metais bendravo su daugeliu lietuvių tautybės jėzuitų. Tai skatino dirbti lietuvių kalbos srityje. Didžiulį poveikį šia linkme, be abejo, jam padarė M. Daukšos išleistos knygos – „Katekizmas“ (1595) ir „Postilė“ (1599). Postilės lenkiškoji M. Daukšos parašyta pratarmė, galima sakyti, K. Sirvydui tapo lituanistinės veiklos programa.

Baigęs teologijos studijas Vilniaus universitete (1606-1610), dėstė jame su pertraukomis. Apie 1625 m. ėmė reikštis greičiausiai džiovos simptomai. Dar po kelerių metų buvo atleistas iš visų pareigų, kad galėtų baigti pradėtus veikalus. Mirė Vilniuje 1631 m. rugpjūčio 23 d. K. Sirvydui rengti spaudai lietuviškas knygas padėjo jo buvęs mokinys ir darbo tęsėjas lietuvis jėzuitas Jonas Jaknavičius, išleidęs K. Sirvydo „Punktų sakymų“ II dalį (1644), pats rašęs knygeles lietuvių, lenkų ir lotynų kalbomis, steigęs religines draugijas. J. Jaknavičius įvairiais laikotarpiais vadovavo kelioms jėzuitų mokykloms: Vilniaus alumnatui (popiežiaus kunigų seminarijai), Kražių, Smolensko, Vilniaus kolegijoms. Žymiausias jo darbas – „Lenkiškos ir lietuviškos Evangelijos“, kurios pirmą kartą išleistos Vilniuje 1637 m., o iš viso XVII-XIX a. išspausdintos daugiau kaip 40 kartų. Manoma, kad J. Jaknavičius išvertė į lietuvių kalbą evangelijų ištraukas K. Sirvydo „Punktų sakymų“ I daliai (1629), prisidėjo prie K. Sirvydo žodyno II leidimo (1631) parengimo. Po K. Sirvydo dirbo lietuvių pamokslininku Šv. Jono bažnyčioje.

„PUNKTAI SAKYMŲ“: FILOSOFINIAI
APMĄSTYMAI APIE ŽMOGŲ. Didžiai reikšmingas K. Sirvydo veikalas „Punktai sakymų“. Tai pamokslų santraukos, postilė. Šios srities didelę patirtį K. Sirvydas buvo sukaupęs dirbdamas lietuvių pamokslininku Šv. Jono bažnyčioje Vilniuje. Tuo metu ji priklausė Vilniaus universitetui ir aptarnavo sostinės gyventojus. Postilėje tekstas paskelbtas pagrečiui lietuvių ir lenkų kalbomis. Lenkiškas tekstas yra vertimas iš lietuvių kalbos. Taigi „Punktai sakymų“ yra pirmoji visiškai originali lietuviška postilė. Knyga išėjo dviem dalimis Vilniaus universiteto spaustuvėje: 1629 m. „Punktai sakymų nuo advento iki gavėnios“ ir 1644 m. „Punktai sakymų gavėniai“. Atrodo, kad „Punktų sakymų“ I d., atnaujinus pirmuosius aštuonis puslapius, pakartotinai dar buvo išleista 1644 m. Ši dalis be lenkiško teksto S. Daukanto ir M. Valančiaus pastangomis bei Sedos klebono L. Mantvydo lėšomis išleista Vilniuje ir 1845 m. Mokslo reikalams abiejų dalių fotografuotinį leidimą paskelbė Getingene 1929 m. vokiečių kalbininkas F. Špechtas.

Pirmoji „Punktų sakymų“ dalis turi tris K. Sirvydo parašytus priedus: šešiaeilę epigramą Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus herbui su herbo atvaizdu, vadinamąją stemą, lotynišką knygos dedikaciją tam pačiam vyskupui ir lenkišką „Prakalbą į skaitytoją“.

Valavičiai – LDK didikų giminė, kurios pirmtakas Visaginas 1413 m. Horodlėje gavo iš lenkų herbą. Susiję giminystės ryšiais su Radvilais, Pacais. E. Valavičius (apie 1560-1630 Verkiuose prie Vilniaus) studijavo Vilniaus, Leveno, Paduvos, Romos universitetuose. 1615-1616 m. Lietuvos vicekancleris, nuo 1616 m. Vilniaus vyskupas. Vilniaus universiteto bibliotekai dovanojo knygų rinkinį, Vilniaus katedroje pastatydino Valavičių koplyčią. Buvo K. Sirvydo mecenatas, rėmė jo lietuvišką veiklą.

Lotyniškoje knygos dedikacijoje Vilniaus vyskupui autorius pabrėžia, kad darbą parašė sunkiai sirgdamas tėvų kalba. Ši sąvoka dedikacijoje pavartota du kartus (Patria lingua, patrii sermonis) ir reiškia, kaip rodo kontekstas, ne paties K. Sirvydo gimtąją kalbą, bet tėvų ir protėvių kalbą, darant, be abejo, aliuziją į lietuvių kilmės Valavičių protėvius ir į tuos, kurie, kalbėdami lietuviškai, sukūrė LDK. K. Sirvydo pasakyta, kad tiems dvasininkams, kurie menkiau moka lietuviškai, greta žodis į žodį viską išvertė į lenkų kalbą, „kad jiems būtų lengviau mokytis tėvų kalbos“. Taip išaiškėja K. Sirvydo suvokiamas dvejopas postilės tikslas. Pirmiausia ji skiriama tiesioginei Bažnyčios naudai, religiniam žmonių auklėjimui, o kitas autoriaus noras – kad Vilniaus vyskupijos kunigai būtų paskatinti mokytis lietuvių kalbos. K. Sirvydas sakosi suprantąs, kad vyskupui nėra nieko svarbesnio, negu kad krikščioniškas mokslas būtų perteikiamas aiškiai, lengvai klausytojų išmokstamas. Tai atitinka M. Daukšos ir M. Giedraičio požiūrį, kurie priekaištavo kunigams, niekinantiems lietuvių kalbą arba drįstantiems lenkiškai mokyti tikėjimo paprastus lietuvius.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1087 žodžiai iš 3232 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.