Kainodaros organizavimas viešbutyje daniela
5 (100%) 1 vote

Kainodaros organizavimas viešbutyje daniela

Turinys

Įvadas 3

1. Viešbučio “Daniela” pristatymas 4

2. Šakos apibūdinimas 8

Konkurencinė aplinka 8

Rinka 11

3. Viešbučio „Daniela“ paslaugų kainodara 13

4. Viešbučio kainodaros ypatumai 18

5. Pirkimo pasiūlymo formavimas 20

6. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas 22

Išvados 23

Literatūra 24

Įvadas

Kiekvienai įmonei kainodaros organizavimas yra labai svarbus uždavinys, juk galiausiai nuo to priklauso firmos išvaizda vartotojo akyse. Formuojant kainas yra įvairiausių tikslų, metodų, strategijų. Tačiau prekių (paslaugų) kaina turi atitikti jų vertę, tai yra ji (kaina) turi būti tokia, kad vartotojas sutiktų mokėti tiek, kiek jam siūlo pardavėjas. Taigi, tinkamai organizuota kainodara- lemia iš dalies ir pačios įmonės sekmę.

Šio kursinio darbo tikslas – remiantis turimomis duomenimis bei literatūros šaltinių analize, nustatyti kainodaros organizavimo principus bei ypatumus pasirinktoje įmonėje.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai.

• aprašyti siūlomo verslo esmę, jo produktą;

• parodyti konkurencinę aplinką bei rinką;

• parodyti kainodaros organizavimą konkrečioje įmonėje;

• nustatyti kainodaros ypatumus įmonėje;

Kursinio darbo metodologija – konkrečių duomenų apie įmonę, mokslinės literatūros, Interneto puslapių studijavimas, statistinių duomenų analizė.

Šio darbo penktoje ir šeštoje dalyse parodyta kaip formuojamas viešbučio paslaugų pasiūlimas bei sudaroma pirkimo pardavimo sutartis pasirinktoje įmonėje.

1. Viešbučio “Daniela” pristatymas

Mano pasirinkta paslaugų įmonė, viešbutis, UAB “Daniela”, pastatytas Kauno centre- tai ideali vieta tiems, kurie atvyksta į Kauną verslo reikalais ar praleisti laisvalaikį. Šalia įsikūrė pagrindiniai kultūriniai, komerciniai ir finansiniai miesto objektai, o iki senamiesčio vos keletas minučių.

Savo veiklą pradėjo tik 1999 m., sunkiu Lietuvos ekonomikai laikotarpiu. Nepaisant to, įmonei pavyko rasti savo vartotoją ir įsitvirtinti rinkoje. Pagrindinė priežastis tai lėmusi, buvo įmonės savininko nuostata pelno siekti per patenkintą vartotoją. Vartotojų patenkinimas yra svarbiausias marketingo uždavinys. Pelninga įmonės veikla rodo, kad su šiais uždaviniais buvo susitvarkyta sėkmingai. 2002 m. įmonės apyvarta buvo 1.500 tūkst. litų, pelnas prieš apmokestinimą – 300 tūkst. litų. Viešbučio užimtumas lyginant su vidutiniu Lietuvos viešbučių užimtumu pakankamai didelis. Aukštam užimtumo lygiui viešbutyje “Daniela” įtakos turi ir tai, kad šis viešbutis nėra didelis, todėl geba geriau prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, yra lankstesnis tenkinant vartotojų poreikius. Viešbutyje yra 23 kambariai, lovų skaičius lygus 65. Jei kambarių skaičių lygintume su Vakarų viešbučiais (pavyzdžiui JAV), tai mūsų įmonės netgi nebūtų galima laikyti viešbučiu , nes ten 40 kambarių yra minimalus viešbučiui skaičius. Tačiau Lietuvoje, kur viešbučių verslas nėra išplėtotas, tokio masto viešbutis laikomas vidutinio dydžio.

Kalbant apie viešbučio “Daniela” produktą, reikėtų panagrinėti atskirų autorių nuomones dėl viešbučio apskritai produkto. F. Buttle nuomone, jį sudaro trys komponentai: gyvenama vieta, maistas ir gėrimai. S. Medlik skiria penkis viešbučio produkto komponentus: vieta, kur viešbutis pastatytas (angl. location), teikiamos priemonės, įrengimai (angl. facilities), aptarnavimas (angl. service) , viešbučio įvaizdis (angl. image) ir kaina, kurią nulemia prieš tai išvardinti komponentai. Tačiau darbo autorei priimtimiausias būtų R.Doswell ir P.R.Gamble siūlymas viešbučio produktui priskirti fizinį produktą, į kurį įeitų visi F. Buttle siūlyti komponentai, t.y. gyvenamoji vieta, maistas ir gėrimai, taip pat teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir emocinį pasitenkinimą, kurį vartotojui sukelia gyvenimas viešbutyje ir gaunamos paslaugos.

Pagal šį skirstymą viešbučio “Daniela” teikiamą produktą sudarytų gyvenamoji vieta, jos apstatymas, teikiamas maistas ir gėrimai. Viešbučio “Daniela” restoranas orientuotas į europietišką virtuvę, tačiau gali paruošti pietus pagal susitarimą, t.y. jei vartotojų grupė pageidauja, gali paruošti ir japoniškų ar prancūziškų patiekalų. Taigi yra atsižvelgiama į vartotojo norimą naudą, nes pastarasis iš visų jam siūlomų patiekalų pasirinks – susikurs savo produktą.

Analizuojant paslaugos pasiūlą, jos elementus, paslaugos formas ir paslaugų lygius, reikėtų atsižvelgti į tai, kad paslaugos elementai yra “apčiuopiamų ir neapčiuopiamų dalykų visuma, kuri sudaro paslaugų produktą” .Taip pat vieni iš šių elementų yra lengvai kontroliuojami vadovo ir personalo, o kitų valdyti beveik neįmanoma. Kadangi įmonė “Daniela” daugiau orientuota į verslo žmones, tai jos paslaugos elementai (apčiuopiami ir kontroliuojami) yra pritaikyti būtent šiems poreikiams tenkinti. Viešbutis siūlo nemažai paslaugų: aukštos klasės kambariai su kondicionieriais, aptarnavimu kambariuose ir kitais patogumais (tiesioginis telefonas, plaukų džiovintuvas) , yra įrengtas restoranas – baras, skalbykla. Galima atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis. Viešbutis konferencijoms rengti gali pasiūlyti 24- rių vietų salę.Yra pakankamai gerai apsirūpinęs techniškai, turi vaizdo
projektorių, videoaparatūrą, rašomąją lentą ir kitų posėdžiams ir pasitarimams rengti reikalingų įrengimų.

Trečiasis produkto elementas pagal R. Doswell yra emocinis kliento pasitenkinimas, kurį klientas gauna apsistojęs viešbutyje “Daniela”, bendraudamas su kitais viešbučio gyventojais. Tačiau ne visus vartotojo suvokiamo gaunamo produkto elementus viešbutis “Daniela” gali kontroliuoti. Ilga ir varginanti kelionė lėktuvu ar automobiliu, prastas oras, nemalonūs bendrakeleiviai gali turėti įtakos ne itin palankiai kliento nuomonei ir apie patį viešbutį, bei jo teikiamas paslaugas. Tačiau šiuos veiksnius kontroliuoti praktiškai neįmanoma, dėl to viešbučio “Daniela” savininkas daug dėmesio skiria kontroliuojamiems elementams. Viešbutis pasižymi švara ir tvarka, mandagiu ir įpatingai maloniu aptarnaujančiu personalu.

Daug sunkumų kelia viešbučio produkto gyvavimo ciklo nustatymas. Kadangi viešbutis teikia nemažai skirtingų paslaugų ir produktų, tai būtų tikslinga kiekvieno produkto ar panašių produktų / paslaugų grupės gyvavimo ciklą nagrinėti atskirai ir įmonės veiklą organizuoti, paslaugas teikti, marketingo strategiją taikyti atsižvelgiant į atskirų produktų ciklo stadiją.

Pats viešbutis “Daniela” yra augimo stadijoje. Kadangi jis įsteigtas ne taip jau seniai (1999 m.), tačiau viešbučio kliento paveikslą jau galima būtų apibūdinti. Beveik nekintantis įmonės užimtumas rodo, kad greitai įmonė pasieks brandos stadijos. Dėl to, įmonė turi rinktis atitinkamus rėmimo, teikimo būdus.

Įmonė teikia daugybę įvairių paslaugų:

23 puikiai apstatyti kambariai ir liuksai visi su palydovinė spalvota televizija, mini barai, tiesioginis telefonas, plaukų džiovintuvas.

Oro kondicionavimas.

Aukščiausios klasės ir prabangūs kambariai trečiame aukšte susideda iš dviejų lygmenų; gyvenamasis plotas atskirtas nuo miegamojo. Abu lygmenys turi atskirus televizorius.

Restoranas ir baras.

Aptarnavimas kambariuose.

Banketinė salė su konferencijoms reikalinga įranga.

Skalbyklos ir valymo paslaugos.

Lyginimo galimybė ir aptarnavimas.

Saugoma automobilių aikštelė.

Viešbutis “Daniela” nėra didelis , todėl jam pakanka 19 žmonių personalo. Pagrindiniai viešbučio skyriai, bei darbuotojų skaičius juose, pavaizduoti 1 lentelėje.

1 lentelė. Viešbučio “Daniela”skyriai ir darbuotojų skaičius juose.

Direktorius (1)

Registratūra(4). Virtuvė, baras, resto-ranas(4). Ūkio skyrius

(kambarinės (3),tech-nikos prižiūrėtojas(1) sandėlininkas(1)). Buhalterija (2).

Registratūra – tai visame viešbutyje labiausiai matomas skyrius. Nuo jo veiklos daugiausiai priklauso svečių nuomonė apie patį viešbutį. Registratūroje yra teikiama informacija ir pašto paslaugos, registruojami svečiai ir skirstomi kambariai. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra sekti apmokėjimus už kambarius.

Virtuvė – atsakinga už baro, restorano, banketų salės teikiamas paslaugas bei maisto ir gėrimų teikimo į kambarius paslaugas.

Ūkio skyriaus kambarinės atsako už kambarių ir visų viešbučio “Daniela” viešųjų vietų švarą. Techninės priežiūros darbuotojas prižiūri viešbučio išorės bei vidaus mechanizmus ir įrangą (šildymo, kondicionavimo sistemos, apšvietimas). Taip pat remontuoja baldus, atlieka smulkius statybos darbus, taiso santechnikos įrengimus. Sandėlininkas atsakingas už maisto, gėrimų, valiklių, kanceliarinių prekių pirkimą.

Buhalterija tvarko finansinę apskaitą, atsako už pinigų priėmimą, mokėjimų pavedimus, žiniaraščių tvarkymą, finansines ataskaitas.

Viešbučio skyriai glaudžiai bendradarbiauja.

Kiekvienas darbuotojas tiesiogiai atsiskaito direktoriui. Direktoriaus pareiga taip organizuoti darbą, vadovauti personalui ir kontroliuoti viešbučio valdymą, kad būtų pasiekti laukiami rezultatai.

Kadangi viešbutyje daug kas priklauso nuo personalo, tai svarbu darbuotojus nuolat mokyti, kad teikiamų paslaugų kokybė būtų nepriekaištinga. Viešbutyje “Daniela” darbuotojai privalo būti malonūs, paslaugūs ir pagarbūs su svečiais, budrūs ir atidžiai klausytis svečių įsakymų ir paliepimų. Apie kiekvieną svečio nusiskundimą privalo nedelsiant pranešti direktoriui. Privalo vadovautis principu: klientas visada teisus.

Daug dėmesio skiriama ir personalo išvaizdai. Darbuotojai privalo darbo metu vilkėti uniformas, būti susitvarkę.

Paslaugų įmonėse vartotojo pasitenkinimas teikiama paslauga dažnai tiesiogiai priklauso nuo paslaugos teikėjų, aplinkybių, todėl viešbutyje “Daniela” stengiamasi sukurti nuoširdžią svetingumo atmosferą, teikti kokybiškas paslaugas, kas turėtų garantuoti gerą klientų nuotaiką ir palankią viešbučio atžvilgiu nuomonę.

Taigi, pasirinktos firmos “Daniela” veikla- tai viešbučio ir poilsio paslaugos. Teikdama šias paslaugas firma siekia patenkinti visus savo klientų poreikius. Firma klientui suteikia galimybę pasirinkti patogiausią apmokėjimo formą ir garantuoja aukščiausio lygio servisą. Taip pat siekia efektyviausio bendradarbiavimo su savo klientais, kad galėtų pastoviai gerinti paslaugų kokybę.2. Šakos apibūdinimas

Konkurencinė aplinka

Viešbučio “Daniela” konkurentai- tai visos firmos, organizacijos, įmonės,

kurios atlieka panašias paslaugas. Kauno mieste yra apie 42 firmų, teikiančių viešbučio paslaugas. Tačiau pagrindiniais konkurentais įmonė laiko savo lygio konkurentus, kurie be nakvynės dar teikia maitinimą bei kitas paslaugas. Šiuo metu tiesioginiai konkurentai yra 11 viešbučių: ”Babilonas”, “Hermis”, “Kaunas”, “Takioji Neris”, “Žaliakalnio viešbutis”, “Metropolis”, “Minotel”, “Perkūno namai”, “Sandija”, “Santakos viešbutis”, “Sfinksas”. 2 lentelėje pateikta vietų skaičius kiekviename viešbutyje ir teikiamos papildomos paslaugos.

Iš lentelės matyti, kad pagal vietų skaičių didžiausias viešbutis yra “Takioji Neris”, turintis 180 vietų, toliau eina “Metropolis” su 70 vietų, 57 vietų turi “Kaunas”, 40- “Santakos viešbutis”, 30-“ Perkūno namai”, 29- “Žaliakalnio viešbutis”, “Daniela” yra septintoje vietoje ir turi 23 vietų.

Pagal teikiamas papildomas paslaugas viešbučio lankytojams lyderis yra “Hermis” bei “Kaunas”. Šie viešbučiai teikia po 11 papildomų paslaugų. Mažiausiai papildomų paslaugų teikia viešbutis “Metropolis”, t.y. tik 6. Tik 2 paslaugomis (nėra saunos ir baseino) nuo lyderių atsilieka mūsų viešbutis “Daniela”. Kaip matome iš lentelės šis viešbutis (kartu su lyderiais) turi pranašumų prieš kitus konkurentus- treniruoklių salę. Be to mūsų viešbutyje yra kambariai nerūkantiems, seifai kiekviename kambaryje, valiutos keitikla.

Kaip matome, visuose viešbučiuose yra restoranai, barai, nemokamos stovėjimo aikštelės, skalbyklos, mini barai kambariuose, palydovinė televizija. Be to dabar kiekvieno viešbučio klientas gali pasinaudoti transportavimo, bagažo saugojimo, bilietu rezervavimo, fakso, kopijavimo bei kitomis pagal kliento norą (pvz.: nemokamas taksi iškvietimas, ekskursijų organizavimas) paslaugomis. Toks didels paslaugų spektras nėra atsitiktinumas, nes jų kiekį ir priejnamą kainą lemia pati konkurencija tarp viešbučių.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1771 žodžiai iš 5886 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.