Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką kitiems
5 (100%) 1 vote

Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką kitiems

TURINYS

I. Įvadas.

II. Trys pagrindiniai elgesio su žmogumi principai.

III. Būdai, kaip patikti žmonėms.

IV. Kaip pakeisti žmones.

V. Pabaigai.

VI. Literatūra.

I. ĮVADAS

Savo pranešimui pasirinkau temą “Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms”. Peržvelgiant pateiktas psichologijos pranešimų temas, šioji labiausiai mane suintrigavo. Maniau, jog man pačiai bus pravartu kuo daugiau sužinoti apie galimybes daryti įtaką žmonėms. Pagrindiniu šio referato šaltiniu tapo Deilo Karnegio (Dale Carnegie) knyga “Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms”. Turiu pripažinti, jog rinkdamasi temą referatui nė neketinau keisti savo gyvenimo, kuriuo buvau tikrai patenkinta. Tačiau, perskaičius šią D.Karnegio knygą, supratau, jog dar nesu išnaudojusi visų savo sugebėjimų. Tikiuosi, jog temos “Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms” pristatymas duos daug naudos ir skaitantiems ši darbą.Darbo “Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms” tikslas – susipažinti su Deilo Karnegio siūlomais būdais kaip palengvinti bendravimą tarp žmonių. Kaip lengviau rasti bendrą kalbą su skirtingais žmonėmis ir kaip tuo pačiu metu padaryti, jog žmonės elgtųsi taip kaip mes norėtume.

Įvade norėčiau trumpai supažindinti su D.Karnegiu ir jo sėkmės istorija. Deilas Karnegis gimė Misūrio valstijoje neturtingoje šeimoje. Jo gyvenimas prasidėjo sunkiu darbu, kuris net nedavė galimybės sočiai pragyventi. Sunkus darbas ir padėties beviltiškumas dažnai sužlugdo žmogaus svajones siekti geresnio gyvenimo, bet taip nenutiko D.Karnegiui. Jis visuomet siekė ko nors daugiau. Noras geriau gyventi paskatino mokytis Varensburgo mokytojų koledže. Mokytis nebuvo lengva. Kiekvieną dieną Deilui teko joti raitam tris myles į koledžą ir atgal. Jaunam vaikinui buvo gėda skurdo: gerokai trumpų kelnių, ankšto palto. Bet tai tik dar labiau skatino ieškoti būdų kaip greičiau išgarsėti. Koledže Deilas pastebėjo, jog vieni studentai mėgaujasi populiarumu. Tai buvo sportininkai ir debatus laimėdavę vaikinai. Suvokdamas, jog tikrai neturi duomenų sportui, jis nusprendė pamėginti įvaldyti oratoriaus meną. Pirmieji jo klausytojai buvo kiaulės, karvės ir kiti jo prižiūrimi gyvūnai. Dirbdamas ruošos darbus vaikinas kūrė kalbas ir repetavo. Deja, pirmieji bandymai buvo nenusisekę. Deilas net ėmė galvoti apie savižudybę. Ir staiga jis ėmė laimėti konkursą po konkurso. Dabar jau jo visi klausinėjo sėkmės paslapties. Nepaisant šios regis didžiulės pergalės, pabaigus koledžą vaikino gyvenimas nebuvo pagerėjas. Taigi jis nusprendė vykti į Omahą ir ten susirasti darbą. Neturėdamas pinigų jis vyko prekiniu traukiniu, o už vežimą atsilygino rūpindamasis vežamais gyvuliais. Darbą gavo “Armour” kompanijoje. Pardavinėjo sriubą, kiaulieną ir taukus nepelningoje teritorijoje. Per dvejus darbo metus savo teritorijos pardavimų kiekiu iškėlė į pirmą vietą ir atsistatydino, nors jam ir buvo siūlomas paaukštinimas. Išvyko į Niujorką ir bandė studijuoti Amerikos draminių vaidmenų akademijoje. Suprasdamas, kad tam neturi talento, grįžo į prekybą. Pardavinėjo “Packard Motor Car” kompanijos automobilius. Deilas norėjo skirti daugiau laiko studijuoti ir rašyti knygas apie kurias dar svajojo koledže. Todėl paliko minėtą darbą ir ėmėsi mokytojauti vakarinėje mokykloje. Jis ėmė mokyti žmones viešai kalbėti. Sukūrė unikalią mokymo sistemą – viešojo kalbėjimo, prekybos, žmonių santykių ir taikomosios psichologijos derinį. Jis davė žmonėms tai ko jiems ir reikėjo – atskleidė užslėptas galimybes. O tai padėjo žmonėm vystyti savo verslą, pagerinti santykius su šeima ir įsigyti daugiau draugų. Deilas Karnegis tai žmogus pakeitęs daugelio žmonių gyvenimus į geresnę pusę.

II. TRYS PAGRINDINIAI ELGESIO SU ŽMOGUMI PRINCIPAI

1.Nekritikuokite, nesmerkite, nereikškite nepasitenkinimo.

Devyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto nė vienas žmogus savęs nesmerkia, nors ir koks būtų neteisus.Todėl kritika yra visiškai beprasmė. Ji tik verčia žmogų pradėti teisintis. Kritika pavojinga, nes užgauna žmogaus branginamą išdidumą, užgauna jo reikšmingumo jausmą ir sukelia pasipiktinimą. Kritika – kaip naminis balandis. Ji visada grįžta namo.

“Geriausius savo gyvenimo metus aš atidaviau žmonėms, suteikdamas jiems šviesaus džiaugsmo, padėdamas gerai praleisti laiką, o viskas, ką už tai gavau, – tai įžeidimai ir medžiojamo žmogaus egzistencija”.

Taip rašė Al Kaponė, kadaise buvęs baisiausias gangsterių lyderis Čikagoje. Save jis vertino kaip visuomenės geradarį, kilnų ir nesuprastą.

Štai dar viena pamokanti istorija iš paties D.Karnegio gyvenimo. Būdamas jaunas, D.Karnegis parašė laišką žymiam Amerikos literatui Ričardui Hardingui Deivisui, prašydamas papasakoti apie darbo metodus. Laišką pabaigė žodžiais “Dktuota, bet neperskaityta”. Tokia pastaba pasibaigiantį laišką jis pats buvo neseniai gavęs. Ši pastaba jam pasirodė suteiksianti daugiau reikšmingumo. Minėtas autorius į laišką neatsakė, o gražino jį su tokiu prierašu : “Jūs neišsiauklėjęs kaip reta”. Toks atsakymas taip supykdė ir įžeidė D.Karnegį, jog šis net praėjus dešimtmečiui
su nuoskauda prisiminė atsakymą. O sužinojęs apie Ričardo Hardingo Deiviso mirtį, tegalėjo pasakyti, jog tas žmogus mane įžeidė.

Ši istorija atskleidžia dar vieną tiesą apie žmogiškąją prigimtį. Jei norėtumėte rytoj sukelti kam nors apmaudą, kuris graužtų ištisus dešimtmečius ir išliktų iki pat mirties, leiskite sau įsmeigti kritikos geluonį, tegul ir motyvuotą. Bendraujant su žmonėmis visuomet reikia prisiminti ir emocialiąją žmogaus prigimtį, kuri mus dažnai tvirčiau valdo, nei loginis mąstymas. Užuot smerkę ir koneveikę žmones už jų trūkumus ar klaidas verčiau pamėginkime juos suprasti.

Manau, kad geriausia pirmojo elgesio su žmonėmis principo iliustracija yra trumputis V.Livingstono Lorndo kūrinėlis “Tėvas atsiprašo”. Šis kūrinys geba suvirpinti seniai pamirštas stygas žmogaus širdyje,atskleisti žmogiškųjų santykių trapumą, reikšmingumą. Todėl jį ir pateikiu savo darbe.

TĖVAS ATSIPRAŠO

V.Livingstonas Lorndas

Paklausyk, sūnau : sakau tau visa tai, kai tu miegi, pasidėjęs savo mažą letenėlę po skruostu, o šviesios garbanėlės prilipusios prie drėgnos kaktytės. Aš prasmukau į tavo kambarį vienas. Prieš valandėlę aš bibliotekoje skaičiau laikraščius, ir mane užplūdo atgailos banga. Aš atėjau pas tave vedinas kaltės jausmo.

Štai ką aš galvoju, sūnau : aš pykau ant tavęs. Kai rengeisi eiti į mokyklą, išbariau tave, kai veidą tiktai persibraukei rankšluosčiu, kad nenusivalei batų. Piktai užrikau, kai kažką numetei ant grindų.

Per pusryčius irgi prasikaltau. Išliejai gėrimą, per greitai kimšai maistą, laikei alkūnes ant stalo, per storai tepei sviestą ant duonos. Kai nuėjai žaisti, o aš skubėjau į traukinį, tu atsisukai, pamojavai man ir šūktelėjai “Viso gero, tėte”,o aš susiraukiau ir atsakiau “Nesikūprink”.

Vakare vėl viskas prasidėjo iš naujo. Perėjęs kelią, pamačiau, kad žaidi rutuliukais, klūpėdamas ant kelių. Kojinės buvo prakiurusios. Aš pažeminau tave draugų akivaizdoje parvarydamas namo.Kojinės brangiai kainuoja, ir jei pats jas pirktum, būtum rūpestingesnis. Ir tai pasakė tėvas.

Ar prisimeni, kaip aš vėliau skaičiau bibliotekoje, o tu įėjai nedrąsiai ir pažiūrėjai su nuoskauda? Kai žvilgtelėjau pro laikraščio viršų nepatenkintas, kad man trukdo, tu stabtelėjai prie durų. Aš sumurmėjau : “Ko nori?”

Nieko nesakęs, tu stryktelėjai prie manęs, apkabinai kaklą ir pabučiavai. Tavo mažos rankutės apkabino mane su tokia meile, žydinčia tavo širdelėje, kuri nevysta net neprižiūrima. Paskui pasišokinėdamas užlipai laiptais aukštyn.

O šiek tiek vėliau laikraštis išslydo man iš rankų, mane apėmė didžiausia kamuojanti baimė. Ką įprotis padarė su manimi? Įprotis kaltinti ir priekaištauti vien todėl, kas tu berniukas. Ne todėl, kad aš tavęs nemyliu, o todėl, kad per daug noriu iš vaiko. Aš juk viską matuoju savo amžiaus saiku.

Tavo charakteryje tiek daug gero, puikaus ir teisingo. Tavo maža širdelė tokia plati kaip saulėlydis virš plačių kalvų. Tai matyti ir iš tavi veržlumo, su kuriuo tu pribėgai prie manęs ir pabučiavai prieš eidamas miegoti. Visa kita šiandien nesvarbu, sūnau. Aš atėjau prie tavo lovelės ir atsiklaupiau. Man gėda.

Tai menka atgaila. Žinau, kad nesuprastum viso to, jei pasakyčiau, kai nemiegosi. Bet rytoj aš būsiu tikras tėtė. Draugausiu su tavimi, kentėsiu, kai tu kentėsi, juoksiuosi, kai tu juoksiesi. Aš prikąsiu liežuvį, jei kils noras pasakyti nepakančius žodžius. Aš kartosiu kaip ritualą : “Jis viso labo tik berniukas, mažas berniukas”.

Deja, laikau tave bemaž suaugusiu. Bet dabar, matydamas pavargusį, susirietusį į kamuoliuką savo lovelėje, suprantu, kad tu dar kūdikis. Dar vakar motina nešiojo tave ant rankų, o tavo galvelė ilsėjosi ant jos peties. Aš per daug, per daug iš tavęs norėjau.

2.Sąžiningai ir nuoširdžiai įvertinkite kitų žmonių privalumus

Yra tik vienas patikimas būdas priversti žmogų padaryti tai ko jūs norite. Neskaitant prievartos, juk kiekvienas viską padarys jausdamas į šoną įremtą ginklą. Taigi, vienintelis būdas įtikinti žmogų pasielgti, taip kaip jums norisi, – duoti tai ko jis nori. Anot Zigmundo Froido, viskas, ką mes darome, turi du motyvus : seksualinio potraukio ir noro būti didžiam. Daktaras Džonas Djujis sako, jog esminis žmogaus prigimties potraukis yra noras būti reikšmingam. Troškimas pasijusti reikšmingu yra vienas svarbiausių bruožų, skiriančių žmones nuo gyvulių. Stiprus troškimas pasijusti reikšmingu paskatino neišsilavinusį, vargšą bakalėjos parduotuvės klerką išstudijuoti kelias teisės knygas, rastas tarp visokių šiukšlių. Šio žmogaus pavardė – Linkolnas.

Žmonės netgi apsimeta invalidais, stengdamiesi, kad juos užjaustų, jais domėtųsi ir tokiu būdu jie pasijunta reikšmingi. Kai kurie autoriai teigia, kad žmonės gali net išeiti iš proto, kad pamišėliškai kliedėdami pasijustų reikšmingi. Todėl didžiausia žmogiška vertybe turėtų būti sugebėjimas sukelti žmonių entuziazmą. Nuoširdus paskatinimas ir įvertinimas padeda sužadinti žmoguje visa, kas geriausia. Svarbu žmogų pagirti, o ne ieškoti jo klaidų.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1693 žodžiai iš 5507 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.