Kaip rašyti recenziją
5 (100%) 1 vote

Kaip rašyti recenziją

RECENZIJA

Recenzija – viešai pristatomas ir krtitiškai įvertinantis naują kūrinį straipsnis.

Pasirengimas rašyti:

 Atidžiai ir tiūkslingai perskaityti kūrinį, pasižymėti reikšmingiausias vietas, terminus, neįprastus pasakymus, pasibraukti tas vietas, kurioms pritariate arba nepritariate. Pasižymėti kokias asociacijas kelia viena ar kita mintis. Išsirašyti citatų.

 Jeigu yra šios knygos recenzijų, jas perskaityti.

 Būtinai perskaityti apie autorių.

Rengdamiesi rašyti apmąstote:

a) koks rašymo tikslas (supažindinti, išreikšti nuomonę);

b) nutarti adresatą (kas jis bus) (knygų vertinimo komisiją);

c) kokių veiksmų tikiuosi iš savo skaitytojo (ši knyga (ne)taptų geriausia);

d) kas adresantas;

e) kaip rašysiu, kad pasiekčiau išsikeltus tikslus.

RECENZIJOS STRUKTŪRINĖS DALYS

1) Įžangoje apibūdinamas objektas (ką analizuosime);

2) Dėstymo dalyje supažindinama su turiniu, išdėstomas savas požiūris (pagrindinė knygos mintis) tą požiūrį pagrindžiantys faktai, citatos, pavyzdžiai.

Šioje dalyje kūrinys įvertinamas, aptariami jo įpatumai, apibūdinama kalba, stilius.

3) Pabaigoje apibendrinamos pasakytos mintys, padaroma galutinė išvada:

• teigiamai ar neigiamai vertinamas kūrįinys;

• kokia jo reikšmė, vertė;

• pasakome savo reakciją, įspūdį, pateikiame patarimų skaitytojui.

Rašant recenziją galima laikytis 4 nurodymų:

• įžangoje sudomink;

• pagrindinėje dalyje supažindink su turiniu ir įvertink;

• pabaigoje reaguok.

Kiekviena srtuktūrinė dalis ir nauja mintis (nuomonė) iš naujos pastraipos.