Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai
5 (100%) 1 vote

Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS NAMAI………….4

2. INSTITUCIJOS UŽDAVINIAI IR TIKSLAI………………………………………….….6

3.VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ESAMOS PROBLEMOS……………………………………………………………………………………………………………..7

3.1 KAIP TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS…………………………………………………..7

3.2 SUNKUMAI SU KURIAIS SUSIDURIA INSTITUCIJA………………………………………….9

3.3 AKTUALIAUSI KLAUSIMAI ( Seksualinis ir fizinis vaikų išnaudojimas)……………..11

4. DARBAS SU VAIKU……………………………………………………………………………………………….12

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………………14

LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………………………………………………………………………15

ĮVADAS

Atliekant socialinio darbo praktiką vaiko teisių apsaugos sistemoje yra svarbu žinoti kokiais įstatymais ir kokiomis nuostatomis vadovaujasi globos namai norėdami užtikrinti vaiko gerovę, ugdymą ir kitas vaiko teisias. Vaikai tai visų mūsų ateitis todėl yra ypač svarbu išugdyti dorą ir sąžiningą pilietį.

Šiame praktikos darbe apžvelgsiu Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų įsikūrimo istoriją, juos supančias problemas ir kas yra atliekama, kad tų problemų nebūtų. Svarbu ir kokios socialinės paslaugos teikiamos globos namuose, ar yra tarpžinybinis bendradarbiavimas, kaip yra kalbama apie seksualinį ir fizinį išnaudojimą vaikų globos namuose ir dirbama su vaiku. Pateiksiu savo požiūrį į visus aptariamus klausimus.

Praktikos darbo tikslas – įgyti pirminius socialinio darbo su vaiku įgūdžius remiantis praktikos vietoje ir universitete įgytomis žiniomis ir išsiaiškinti socialinio darbo vaiko teisių apsaugos sistemoje specifiką.

1. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS NAMAI

Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namai įsikūrė 1999 metais kovo mėn. Sangrūdos vidurinės mokyklos bendrabutyje. Gyvenimo sąlygos buvo patenkinamos. Globos namuose įkurdinami vaikai našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai. Našlaičiai yra vaikai, kurių mirę abu tėvai arba mirusi vieniša motina ar tėvas. Likę be tėvų globos, atėmus iš jų tėvystės teises, paėmus vaikus teismo sprendimu neatimant tėvystės teisių, pripažinus tėvus nežinia kur esančius arba neveiksniais, taip pat tėvai arba vienintelis iš tėvų ilgai serga ir negali ir negali atlikti tėvų pareigų, yra įkalinimo vietoje arba suimtas tardymo laikotarpiui.

Norinčių globoti beglobius vaikus šeimų nebuvo daug, todėl 2002 metais buvo nuspręsta padidinti vietų skaičių ir pagerinti gyvenimo sąlygas Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namuose perdarant ir pritaikant vaikų darželio pastatą į vaikų globos ir užimtumo namus, kur galėtų gyventi 37 vaikai.

Vaikų globos namai- tai mišraus tipo 37 vietų vaikų globos namai( tuose pačiuose namuose gyvena įvairaus amžiaus bei poreikių vaikai). Vaikų grupės komplektuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų. Maksimalus vaikų skaičius grupėje iki 8. Į šiuos namus nukreipiami vaikai nuo 4 metų amžiaus iki pilnametystės. Jie priimami ištisus metus.

Kalvarijos sav. Vaikų laikinosios globos namuose dirba 16 darbuotojų , iš jų direktorius, 5 pedagogai( plius 1 pavaduojantis pedagogas), likusieji aptarnaujantis personalas( valytoja, skalbėja, virėjos, ūkvedys, auklėtojos ir kt.). Pedagogai ir auklėtojos nuolatos kelia kvalifikacinę kategoriją.

Nuo 2002 m. rugsėjo 27 d. jau visi globotiniai gyveno naujuose namuose. Į įkurtuves atvyko daug garbingų svečių, tačiau buvo dar nemažai problemų. Iš pradžių negalėjo persikelti valgykla į naujas patalpas, nes nebuvo indų ir pinigų už ką juos nupirkti. Tačiau greitai ši problema buvo išspręsta , gavus tam lėšų .

Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namus remia:

· Sasnavos labdaros fondas;

· olandai iš Otmarsono miesto, jie parėmė virtuvės įranga, baldais, ir kt. ;

· ūkininkai remia pinigais, maisto produktais;

· JAV lietuviai remia pinigais;

· Italai nupirko mėsos malimo mašiną ir kiti, kuriems yra dėkingi Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namai.

2003 metais padidėjo vaikų skaičius nuo 24 iki 37, pareikalavo daug jėgų tačiau gana sėkmingai pavyko persiorganizuoti per tokį trumpą laiką.

Šie globos namai bendradarbiauja su : Kalvarijos vaikų lopšeliu darželiu, Kauno miesto vyriausiuoju policijos komisariatu nepilnamečių socialinės pagalbos ir prevencijos centru, Socialinės paramos skyriumi, vaikų teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, kurios teikia savo paslaugas norint išspręsti problemas.

Vaikų globos veikla grindžiama Vaikų teisių deklaracija ir Konvencija dėl vaikų teisių, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei poįstatyminiais aktais ir kitais

2. INSTITUCIJOS UŽDAVINIAI IR TIKSLAI

UŽDAVINIAI:

· Sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas vaikams našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą.

· Puoselėti vaikų dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į jų individualybę, sveikatos būklę. Jų vystymąsi skatinti psichologinėmis, pedagoginėmis bei medicinos priemonėmis.

· Ruošti vaikus gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

· Puoselėti asmens kūrybiškumą, brandinti jo laisvę ir atsakomybę.

· Ugdyti asmens pilietiškumą.

TIKSLAI:

 Auklėti dorą, sąžiningą, kultūringą žmogų, kuris sugebėtų savarankiškai priimti sprendimus, mokėtų analizuoti esamą padėtį, vertinti įvykius, nevengti savikritikos;

 sudaryti saugias gyvenimo sąlygas ugdytiniams;

 kuo daugiau ugdytinių integruoti į miestelio bendruomenės veiklą;

 tęsti namų tradicijas ir jas puoselėti;

 ypatingą dėmesį skirti sportui, darbiniam ugdytinių mokymui.

3. VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ESAMOS PROBLEMOS

3.1 KAIP TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Vaikų globos namuose teikiamos visos vaikui reikalingos socialinės paslaugos. Vaikai yra maitinami , rengiami, auklėjami, mokinami ir t.t. Ypač svarbu ką vykdo ir atlieka direktorius, pedagogai ir vaikai globos namuose, kokios yra jų teisės bei pareigos.

Vaikų globos namų direktorius:

· telkia kolektyvą valstybinės socialinės globos ir švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti ir atsako už kolektyvo darbą;

· atsako už saugų vaikų ugdymąsi vadovaujamoje įstaigoje;

· vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą;

· puoselėja kolegialius darbuotojų, darbuotojų ir vaikų santykius;

· rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, skatina juos atestuotis, tvirtina atestuojamųjų charakteristiką, atstovauja vaikų globos namams atestacinėje komisijoje;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 908 žodžiai iš 3018 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.