Kasos operaciju apskaitos dokumentai
5 (100%) 1 vote

Kasos operaciju apskaitos dokumentai

Turinys

Kasos operacijų apskaitos dokumentai 3

Kasos pajamų orderis 3

Kasos išlaidų orderis 6

Kasos knyga 8

Grynųjų pinigų priėmimo kvitas 9

Literatūra 11

Kasos operacijų apskaitos dokumentai

Kasos operacijos susijusios su viena iš labiausiai grobstomo turto rūšių- grynaisiais pinigais. Apskaitoje registruojant ne visas pinigines įplaukas, susidaro galimybė vesti taip vadinamą „dvigubą buhalteriją“ bei nuslepti mokesčius, todėl auditoriai ir kiti tikrintojai ir kontrolieriai daug dėmesio skiria operacijų grynaisiais pinigais dokumentavimui ir apskaitai. Būtina teisingai ir tinkamai dokumentuoti kasos operacijas, kad išvengtume ne tik nereikalingų tarpusavio įtarinėjimų įminės viduje, bet ir kontroliuojančių sankcijų tvarkos pažeidimus.

Kasos operacijos- viena iš nedaugelio griežtai reglamentuotų apskaitos rūšių. Svarbiausias šią sritį reglamentuojantis dokumentas- Kasos darbo organizavimo ir atlikimo taisyklės- patvirtintas LR Vyriausybės 2001m. vasario 17d. Patogumo sumetimais, be privalomųjų dokumentų, įmonės gali naudoti ir kitus papildomus laisvos formos dokumentus, jeigu tai padeda kaupti duomenis ir tvarkyti kasos operacijų apskaitą pagal įmonės poreikius.

Kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderis priskiriamas mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems dokumentams, todėl jo forma bei blankai griežtai reglamentuoti ir įmonės gali naudoti tik tipografiniu būdu pagamintus šio dokumento blankus, įsigytus teisės aktų nustatyta tvarka apskričių mokesčių inspekcijų teritoriniuose skyriuose.

Kasos pajamų orderis naudojamas įmokoms grynaisiais pinigais į įmonės kasą pajamuoti. Jis išrašomas, kai:

• gaunami pinigai iš atsiskaitomosios sąskaitos pagal čekį;

• priimami pinigai iš kelių klientų už prekes ir paslaugas, kai neprivaloma naudoti kasos aparatą ar pinigų priėmimo kvitus;

• priimamos išankstinės įmokos (avansai) pagal sutartis;

• kreditoriai grąžina paskolintas lėšas grynaisiais pinigais į įmonės kasą;

• priimami grynieji pinigai iš atskaitingų asmenų, kurie su klientais atsiskaito išrašydami Grynųjų pinigų gavimo kvitus;

• inkasuojami pinigai iš elektroninių kasos aparatų;

• priimami atskaitingiems asmenims išduotų ir nepanaudotų grynųjų pinigų (avansų komandiruotėms ir ūkio reikmėms) likučiai;

• priimami iš atlyginimus išmokančių darbuotojų neišmokėti (deponuoti) atlyginimai, jeigu jie buvo išduoti iš kasos pagal Kasos išlaidų orderį;

• kitais grynųjų pinigų gavimo į kasą atvejais.

Kasos pajamų orderis su kvitu taip pat naudojamas ir įplaukoms valiuta į kasą pajamuoti. Vykdant operacijas grynaisiais pinigais užsienio valiuta, naudojami tie patys dokumentų blankai, tik juose papildomai nurodoma valiutos rūšis. Valiutinis kasos pajamų orderis išrašomas:

• gaunant valiutą iš atsiskaitomosios sąskaitos pagal čekį;

• priimant iš įmonės darbuotojo komandiruotės avanso likutį valiuta;

• pajamuojant įmonės kasoje iš užsienio ūkio subjekto gautus pinigus, kai valiuta atsiskaitoma ne LR teritorijoje (valiutą į kasą įneša ją užsienyje gavęs įmonės darbuotojas).

Pagal patvirtintą tvarką Kasos pajamų orderis išrašomas buhalterijoje, užregistruojamas Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnale ir perduodamas į kasą. Išrašytą Kasos pajamų orderį draudžiama duoti mokančiam asmeniui, dokumentą kasisninkui privalo tiesiogiai perduoti buhalterijos darbuotojui. Taip pat nerekomenduojama sugretinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio pareigas. Darbo dienos pabaigoje visi kasos operacijų dokumentai su Kasos knygos atplėšiamuoju lapu grąžinami į buhalteriją. Į buhalteriją taip pat grąžinami ir anuliuoti orderiai.

Kasos pajamų orderiai buhalterijoje segami į atskirą bylą chronologiškai, kartu su Kasos išlaidų orderiais bei kasininko apyskaitomis. Šie dokumentai vadinami- Kasos operacijų apskaitos dokumentais. Orderių saugojimas kartu su kasininko apyskaitomis palengvina jų kontrolę- visuomet galima pasitikrinti, ar visi išrašyti Kasos pajamų orderiai įregistruoti Kasos knygoje.

Kasos pajamų orderio su kvitu rekvizitų pildymo paaiškinimai:

1. Įrašomas įmonės pavadinimas ir kodas arba dedamas specialus spaudas. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus įmonės dokumentų rekvizitams, rekomenduojama nurodyti įmonės adresą ir juridinių asmenų registrą, kuriame įmonė įregistruota.

2. Dokumento pavadinimas ant blanko išspausdinamas dar spaustuvėje.

3. Įrašoma suma skaičiais, į skiltį centai įrašomi skaičiai arba nuliai.

4. Trumpai apibūdinama įmoka: pvz., grąžinamas komandiruotės avansas, apmokama už paslaugą, gauta iš banko ir pan.

5. Įrašoma įmonės, kuriai atstovauja pinigus įmokantis asmuo, pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė. Rekomenduojama nurodyti įmonės kodą. Pinigus įmokėjęs asmuo ant orderio pasirašo kasoje, priimant pinigus. Jeigu pinigus įmoka fizinis asmuo, rekomenduojama nurodyti to asmens kodą.

6. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide nuo eilutės pradžios. Likusi laisva eilutės dalis perbraukiama ištisiniu brūkšniu. Centai rašomi skaitmenimis.

7. Įrašomi atitinkamas pareigas atliekančių asmenų- vyriausiojo buhalterio ir kasininko- vardai ir pavardės. Kasininkas pasirašo tik gavęs ir perskaičiavęs dokumente
nurodytą sumą, o vyriausiasis buhalteris- prieš atiduodamas orderį į kasą. Gali būti dedami spaudai su pareigų pavadinimu ir vardu bei pavarde.

8, 9. Kasos pajamų orderio su kvitu serija ir numeris ant blanko išspausdinami dar spaustuvėje.

10. Tai yra neprivalomasis rekvizitas. Tačiau patogumo sumetimais patartina čia nurodyti operaciją pagrindinčio dokumento numerį ir pridėti kopiją ar orginalą. Pridedant dokumento orginalą, kasininkas, gavęs pinigus, jį nuvertina užrašydamas „Apmokėta“ arba pažymėdamas specialiu spaudu.

Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jei pildant suklystama, toliau nepildoma, ant abiejų dalių užrašoma „Anuliuota“, nurodoma anuliavimo data, anuliavimas patvirtinamas išrašiusio darbuotojo parašu.

Kasos išlaidų orderis

Kasos išlaidų orderis priskiriamas tipiniams apskaitos dokumentams. Įmonėje gali būti keičiamas tik dokumento formatas, bet ne rekvizitų išdėstymo tvarka. Patys blankai gali būti spausdinami spaustuvėje, spausdintuvu arba dauginami kitomis priemonėmis.

Kasos išlaidų orderis naudojamas iš įmonės kasos išduodamiems gryniesiems pinigams įforminti, jais negali būti grindžiamos sąnaudos. Kasos išlaidų orderis išrašomas, kai:

• išmokami pinigai kitų įmonių atstovams ir gyventojams pagal autorines, rangos, turto pirkimo- pardavimo ir kitas sutartis;

• išmokami avansai įmonės darbuotojams ūkio išlaidoms, komandiruotėms;

• išmokami atlyginimai darbuotojams, o išmokama suma neįtraukta į bendrą žiniaraštį (atostoginiai, išeitinės, motinystės pašalpos);

• išduodami grynieji pinigai darbo dienos pradžioje atkaitingiems asmenims- grąžai;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 980 žodžiai iš 1954 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.