Kelionės į čekiją organizavimas
4 (80%) 2 votes

Kelionės į čekiją organizavimas

1121314151

TURINYS

Įvadas …………………………………………………………………………………………………… 2

I. Pagrindiniai duomenys apie Čekijos Respubliką……………………………………..

I.1. Politinė sistema…………………………………………………………………………

I.2. Gyventojų skaičius, sostinė………………………………………………………..

I.3. Valiuta, ekonomika……………………………………………………………………

I.4. Istorija……………………………………………………………………………………..

I.5. Kultūra……………………………………………………………………………………

I.6. Lankytinos vietos………………………………………………………………………

I.7. Geografiniai ypatumai………………………………………………………………

I.8. Turizmo sistema………………………………………………………………………..

I.9. Ambasada………………………………………………………………………………..

I.10. Etiketas…………………………………………………………………………………

II. Kelionės organizavimas………………………………………………………………………

II.1. Kelionės programos sprendimas………………………………………………..

II.2. Kelionės programa……………………………………………………………….

II.3. Kelionės sąmata………………………………………………………………….

Literatūra………………………………………………………………………..

Priedai…………………………………………………………………………… 3

ĮVADAS

Čekijos Respublika – tai vidurio Europos šalis. Gyvenimo lygis šioje šalyje nuolatos kyla. Turtinga šios šalies istorija paliko Europai žymių istorinių įvykių pėdsakų, įdomių architektūrinių paminklų ir reikšmingų kultūros kūrinių. Šalį garsina ir asmenybės, nusipelniusios pasauliui savo darbais įvairiose mokslo, meno ir sporto srityse.

Nuo 2004 metų Čekijos Respublika yra ne tik Europos Sąjungos, bet ir kitų tarptautinių organizacijų aktyvi narė. Per metus šią šalį aplanko keletas milijonų turistų kultūriniais, sportiniais bei rekreaciniais tikslais. Taip pat šioje šalyje gyvena daug užsienio studentų bei verslininkų. Šalies valdžia stengiasi puoselėti visų gyventojų sveikatą ir saugumą, efektyviai naudoti gamtinius išteklius ir tuo užtikrinti relaksacijos galimybes.

Čekija yra garsi pasaulyje Bohemijos krištolu, porcelianu ir stiklu, pastarasis gaminamas Vakarų Čekijoje iš smulkučio smėlio. Viduramžių amatininkai garsėjo įstabiais vitražais. Šiandien Bohemijos stiklo dirbiniai vertinami dėl kokybės ir dailumo.

Čekijoje gaminamas visame pasaulyje garsus alus, tai tradicinis čekų gėrimas (“Pilsner”, “Budweiser”). Jį šalis gamina ir eksportuoja; pagal apynių derlių Čekijai tenka 4 vieta pasaulyje, pagal alaus eksportą – 2 vieta pasaulyje, na o pagal alaus suvartojimą vienam gyventojui – 1 vieta pasaulyje. Taip pat gaminamas ir pilstomas mineralinis vanduo iš daugiau kaip 900 natūralių šaltinių (pasaulio rekordas). Pietiniame Moravijos regione ir dalyje Bohemijos daromas vynas.

Čekijos sostinė yra Praha, tai išsaugotas istorijos centras, viena gražiausių sostinių pasaulyje ir didžiausias miestas Čekijoje, Vidurio Čekijos krašto (Středočeský kraj) administracinis centras. Miesto centras nuo 1992 metų įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Šiame senoviniame mieste šalia istorinio centro išaugo milžiniškas prekybos centras. Ir pramogauti, ir verslo reikalais į Prahą atvyksta daug žmonių.

Praha garsi bažnyčiomis su paauksuotais stogais, dėl kurių vadinama Auksine Praha. Jos šiandieninė išvaizda buvo sukurta per vienuolika amžių. Istorinis miesto branduolys – gotikinė Šv. Vito katedra (XIV-XX a.) su karališkaisiais rūmais (XII-XVIII a.). Yra renesanso stiliaus Belvederio rūmai (XVI a.). Daug gotikos ir baroko stilių pastatų. Yra XIXa. pabaigos eklektinio stiliaus pastatų (nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras).

Karolio tiltas Prahoje jungia Senamiestį rytiniame Vltavos upės krante su Mažuoju miestu vakariniame krante. Senovėje šis 400 m ilgio tiltas buvo ne tik svarbiausia miesto arterija, bet ir eisenų kelias karūnacijų ir kt. valstybinių švenčių metu. Kontrreformacijos metu ant jo pastatyta 30 šventųjų statulų; pasakojama, kad pamaldūs pėstieji eidami per tiltą prieš kiekvieną statulą nusiimdavo kepurę.

Daugiau kaip prieš keturis šimtmečius Prahos rotušės fasade įtaisytas astronominis laikrodis tebetraukia turistus. Jis ne tik laiką rodo, bet ir saulės bei mėnulio fazes, žvaigždžių judėjimą, lygiadienius ir švenčių dienas. Kiekvieną valandą giltinė apverčia smėlio laikrodį ir patraukia varpo virvę.
Pro dureles virš laikrodžio išeina dvylika apaštalų.

Prahą garsina ir Karlo universitetas, įkurtas 1368 m., tai yra seniausias universitetas Vidurio ir Rytų Europoje.

Čekijos sostinės ir jos apylinkių grožis vilioja ne tik turistus, bet ir filmų kūrėjus. Prahoje čekas režisierius Milošas Formanas filmavo filmą apie Mocartą (“Amadėjus”, 1984), šiame mieste sukomponavusį geriausius savo kūrinius ir labai jį branginusį.

Antras miestas pagal dydį Čekijoje yra Brno. Miestas yra įsikūręs Svitavos ir Svratkos upių santakoje, Čekijos-Moravijos aukštumos pietrytinėje dalyje. Miestas garsus tarptautinėmis mugėmis, puikiais valgomaisiais ledais, pigiomis operomis ir kultūros paminklais.

Čekija yra įdomi šalis, turi savitą kultūrą ir tradicijas.

I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ČEKIJOS RESPUBLIKĄ

Čekijos Respublika – valstybė Vidurio Europoje. Respublika ribojasi su Lenkija šiaurėje, Vokietija – šiaurės vakaruose ir vakaruose, Austrija pietuose bei Slovakija – rytuose.

I.1. POLITINĖ SISTEMA

Valstybė pagal 1992 metų konstituciją – respublika, valstybės vadovas – prezidentas, jis taip pat ir ginkluotųjų pajėgų vadas. Prezidentą renka parlamentas penkerių metų kadencijai. Įstatymų leidžiamoji valdžia – Parlamentas, sudarytas iš aukštųjų rūmų – Senato ir žemųjų – Deputatų rūmų (Poslanecka Snemovna). Į abejus rūmus nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose – 81 senatorius 6 metų kadencijai (trečdalis sudėties atnaujinama kas dvejus metus), 200 žemesniųjų rūmų narių – 4 metų kadencijai. Vykdomoji valdžia – Ministrų Taryba, atskaitinga Deputatų Rūmams.

Savivalda – municipalinės tarybos, renkamos ketveriems metams tiesioginiuose rinkimuose proporcinio atstovavimo sistema.

Svarbiausios politinės partijos:

• Čekijos socialdemokratų partija

• Čekijos ir Moravijos komunistų partija

• Demokratinė piliečių partija

• Krikščionių demokratų sąjunga-Čekoslovakijos liaudies partija

• Laisvės sąjunga-Demokratinė sąjunga

I.2. GYVENTOJŲ SKAIČIUS, SOSTINĖ

Gyventojų skaičius Čekijoje siekia 10 235 455 (2006 metų duomenys).

Čekijos gyventojų skaičius po truputį mažėja -0,08 proc. (2003 m. apskaičiavimais). Čekijoje yra vienas mažiausių pasaulyje gimstamumo rodiklis.

Po 1946 m., kai iš Čekijos buvo išvaryta gausi vokiečių mažuma pagal gyventojų tautybę Čekija yra gana homogeniška. 2001 metų duomenimis, 90,1 proc. gyventojų – čekai, 1,8 proc. slovakai, yra vokiečių (0,4%), romų (0,1%), vengrų, ukrainiečių ir lenkų (0,5%) mažumos. 3,6% gyventojų laiko save moravais, 0,1% – sileziečiais. Pagal tikėjimą dauguma (59%) yra netikintys, 27% – Romos katalikai, 1,2% – protestantai.

Tankiasiai gyvenama šiaurės rytinėje ir vakarinėje dalyse (daugiau 800 žm/km²), rečiausiai – pietinėje dalyje (mažiau 40 žm/km²).

Miestuose gyvena apie 74% visų gyventojų.

Kaip ir minėjome, Čekijos sostinė yra Praha. Joje gyvena 1 169 800 gyventojų (2007 metų duomenys). Tai Vidurio Čekijos krašto (Středočeský kraj) administracinis centras, miestas taip pat turi atskiro administracinio vieneto statusą. Svarbus susisiekimo, pramonės ir kultūros centras. Išvystyta mašinų, chemijos, tekstilės, siuvimo, poligrafijos, maisto pramonė. Prahoje yra Karlo universitetas, mokslų akademija, daug bibliotekų, nacionalinis ir kiti teatrai, nacionalinė galerija, nacionalinis muziejus ir kt.

Istorinis miesto branduolys – gotikinė Šv. Vito katedra (XIV-XX a.) su karališkaisiais rūmais (XII-XVIII a.). Yra renesanso stiliaus Belvederio rūmai (XVI a.). Daug gotikos ir baroko stilių pastatų. Yra XIX a. pabaigos eklektinio stiliaus pastatų (nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras).

Prahos teritorijoje gyventa jau IV tūkstm. pr. m. e.. V a. pr. m. e. gyveno bojai, nuo VI a. – slavai. Nuo X a. – Čekijos sostinė, kurį laiką buvo ir Šventosios Romos imperijos imperatorių rezidavimo vieta. 973 m. įsteigta vyskupija (nuo 1344 m. – arkivyskupija). XIII a. I-oje pusėje aplink centrinę mūrinę dalį pradėta statyti miesto siena. 1918 m. tapo Čekoslovakijos respublikos sostine. 1939 m. kovo mėnesį Prahą okupavo fašistinė Vokietija, 1945 m. gegužės 9 d. čia įžengė Raudonoji Armija, Praha vėl tapo Čekoslovakijos sostine. „Prahos pavasaris“ išgarsėjo, kaip nepavykęs bandymas demokratizuoti komunistinę sistemą. Nuo 1993 m. – Čekijos sostinė.

Karolio tiltas

Karolio tiltas – jungia Mažajį miestą (Malá Strana) ir Senamiestį (Staré Město). Ilgis – 520 m., plotis – 9,5 m. Pradėtas statyti 1357 m.

Pilis (Pražský hrad)

Prahos Pilis – administracinis rajonas, įkurtas ant didžiausios miesto kalvos, kuriame įkurta Čekijos respublikos prezidento, anksčiau buvusi karalių, rezidencija.

Šv. Vito katedra – Prahos pilies ansamblio akcentas, matomas iš viso miesto.

Auksinė gatvelė (Zlatá ulička) – įkurta 1597 m. pilies lankininkų apgyvendinimui. Vėliau čia įsikūrė amatinkai bei juvelyrai, dėl to atsirado „auksinės“ pavadinimas. Iki Antro pasaulinio karo čia
buvo gyvenamieji namai, be jokių patogumų. 1916-1917 m. čia gyveno žymus rašytojas Francas Kafka (Franz Kafka). Įėjimas turistams į šią gatvelę, skirtingai nuo visos pilies teritorijos – mokamas. Čia įsikūrusios suvenyrų krautuvėlės.

Hradčanai (Hradčany)

Anksčiau buvo neapsaugota teritorija, skirta pilies tarnams gyventi. 1320 m. buvo suteiktas miesto statusas ir apjuostas siena. 1541 m. gaisras sunaikino beveik visą miestą, kuris vėliau buvo atstatomas tam laikmečiui būdingomis renesanso tradicijomis. 1598 m. buvo priskirtas karališkajam miestui ir perstatytas baroko stiliumi. Toks jis ir išliko iki šių dienų.

Mažasis miestas (Malá Strana)

IX—X a. įkurtas prekybinis rajonas. 1419 m. vykęs sukilimas ir 1541 m. kilęs gaisras sunaikino gotikos architektūrą. XVII—XVII a. rajonas susiformavo baroko stiliuje ir toks išliko iki šių dienų.

Žydų kvartalas (Josefov)

Senoji naujoji sinagoga pastatyta 1270 m. Tai seniausia Europoje sinagoga.

Senosios žydų kapinės įsteigtos 1478 m. Neleidus plėsti kapinių, žmonės buvo laidojami vienas ant kito toje pačioje teritorijoje, todėl paminklai stovi labai arti vienas kito.

Senamiestis (Staré Město)

Astronominis laikrodis – sukurtas 1490 m. įtaisytas rotušės bokšte.

Naujamiestis (Nové Město)

Įkurtas 1348 m. imperatoriaus Karolio IV. Tai pats naujausias Prahos centro rajonas. Čia gyveno pirkliai ir amatininkai. Centras – arklių turgaus aikštė. Tai buvo pirmasis Europoje suplanuotai statytas miesto rajonas. 1784 m. daugelis gyvenamųjų pastatų buvo nugriauta. Palaipsniui augę nauji pastatai suformavo „Art Nouveau“ stiliaus architektūros „veidą“, tačiau išlaikė ankstesnį gatvių planą.

Nacionalinis teatras – pastatytas 1883 m. labai prabangiai įrengtas. Prieš pat atidarymą 1881 m. kilo gaisras, privertęs restauruoti pastatą ir nukėlęs atidarymo datą.

Vaclovo aikštė – viduramžiais čia buvo arklių turgus.

Nacionalinis muziejus – įsteigtas 1818 m.

Šokantis namas – pastatytas 1996 m., architektas Frank Gehry. Namas dar vadinamas „Džindžer ir Fredas“ (Ginger and Fred). Projektas įkvėptas žinomos amerikiečių šokėjų poros Fred Astaire and Ginger Rogers.

I.3. VALIUTA, EKONOMIKA

Čekijos Respublikos valiuta – Čekijos krona (CZK). Pagal dabartinį Lietuvos kursą 10CZK – 1,44 LT.

Čekija – pramoninė agrarinė valstybė. Svarbiausi naudingi ištekliai – bitumingos ir rusvosios anglys, lignitas. Vienos-Moravijos rajone išgaunama nafta. Taip pat kasamas kaolinas, urano rūda, grafitas, kvarcinis smėlis. 54% teritorijos užima žemės ūkio naudmenos.

Čekijos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį augo lėčiausiai per ketverius metus šoktelėjusiai infliacijai „apkarpius“ vartotojų išlaidavimą.

Šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) balandį-birželį ūgtelėjo 4,6%. Tai – kiek daugiau nei rugpjūtį skelbtas preliminarus rezultatas (4,5%).

Vartotojų išlaidos antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, augo 3,2%. Tuo tarpu prekių ir paslaugų eksportas per metus šoktelėjo 13,5%.

Čekijos valdžia šių metų BVP augimą prognozę neseniai sumažino nuo 4,7% iki 4,1%. Centrinis bankas prognozuoja, kad šalies ekonomika kitąmet augs 3,6%, o 2010-aisiais – 4,1%.

I.4. ISTORIJA

Čekijos teritorija apgyvendinta prieš 26 000 metų, nuo 2 tūkstantmečio pr. m. e. čia atsikėlė lužitėnų kultūros gentys, IV a. pr. m. e. atsikėlė keltų gentys, vėliau germanai (markomanai). V-VI a. Moravijoje apsigyveno avarai, o Bohemijoje slaviškos čekų gentys. 623-659 teritorija priklausė Samo slaviškai valstybei

Čekų žemės apjungtos IX a. gale. Vėliau gyvavo Bohemijos karalystė, bet palaipsniui prarado savo galią ir pateko Austrijos-Vengrijos imperijos sudėtin.

Po Pirmojo pasaulinio karo čekai kartu su slovakais susijungė ir sukūrė bendrą nepriklausomą Čekoslovakijos valstybę 1918 metais, kuri buvo suskaldyta po Miuncheno susitarimų . Po Antrojo pasaulinio karo Čekoslovakija buvo atkurta ir pateko Tarybų Sąjungos ir jos įkurtos Varšuvos sutarties organizacijos įtakon. Po komunistų valdymo Čekoslovakijoje žlugimo 1989 m. ir po taikios Aksominės revoliucijos Čekoslovakija 1993 metų sausio 1 dieną valstybės draugiškai padalintos į Čekijos ir Slovakijos respublikas.

Čekija įstojo į NATO 1999 metais, į Europos Sąjungą – 2004.

I.5. KULTŪRA

Literatūra

Seniausi raštai, kurti Čekijoje – misionierių Kirilo ir Metodijaus IX a. senąja bažnytine slavų kalba rašytos giesmės, pamokslai, šventųjų gyvenimų aprašymai. X-XII a. raštuose įsigalėjo lotynų kalba. Pirmieji kūriniai sukurti čekų kalba – X-XIII a. bažnytinių tekstų vertimai. Kralico biblija (1579 – 1593), pirmasis pilnas biblijos vertimas iš originalo kalbų į čekų kalbą, tapo rašytinės čekų kalbos pagrindu.

Pirmoji spausdinta knyga čekų kalba išleista apie 1468 Pilzene.

Švietimas

Jau X a. pradėtos kurti pirmosios mokyklos prie vienuolynų, XII a. mokyklos jau kuriamos ir miestuose. 1368 Prahoje įkurtas seniausias Rytų Europoje universitetas.

Nuo XV amžiaus čekų
brolių mokyklose pradėta mokyti čekų kalbos.

Nuo XVIII a. pabaigos valstybė pradėjo kontroliuoti švietimą ir įvedė privalomą šešiametį mokslą, nuo 1869 metų mokytis privalėjo visi 6-14 metų amžiaus vaikai. 1960 metais įvestas nemokamas privalomas devynmetis mokslas.

Svarbiausia mokslo įstaiga – Čekijos Respublikos mokslų akademija, įkurta 1992 m.

Architektūra

Čekijos seniausi architektūros paminklai – Předmosti ir Dolni Věstonice paleolito gyvenvietės su ovalaus ar apskrito plano pusiaužeminiais būstais. Neolite, bronzos amžiuje vyravo stulpelinės konstrukcijos molinių sienų namai. IX-X a. Moravijos didžiojoje valstybėje vyravo vėlyvasis antikos ir bizantiška architektūra, X-XIII a. – romantinis stilius, nuo XIII – gotikinis, nuo XVI – renesansas, kurį XVII-XVIII pakeitė barokas, o vėliau – klasicizmas.

Muzika

Čekų liaudies muzika – daugiausiai instrumentinė, vienbalsės dainos, derinamos su šokiais. Instrumentai – švilpynės, cimbolai, arfa, citra, smuikas. Moravų muzika skiriasi nuo čekų – būdinga metrų kaita, vyrauja dviejų dalių metras (čekų muzikoj – trijų), tradiciniai instrumentai – du smuikai ir pučiamasis instrumentas.

Profesionalioji bažnytinė muzika Čekijoje atsirado IX-X a. Pirmieji bažnytinės bei pasaulietinės muzikos kūrėjai – Domoslavas, Janas Jenšteinietis, Zavišas Zapietis.

XV a. atsidaro husitų giesmės.

Didžiausios šventės: Sausio 1d. – Naujieji metai;

Gegužės 1d. – Darbo diena (Svatek prace);

Gegužės 9d. – Išsilaisvinimo diena;

Liepos 5d. – Šv. Kirilo ir Šv. Metodijaus diena;

Liepos 6d. – Jano Huso diena;

Spalio 28 d. – Nepriklausomybės diena;

Lapkričio 1d. – Visų Šventųjų diena;

Gruodžio 25d. – Kalėdos.

I.6. LANKYTINOS VIETOS

Čekija – ypatingo grožio šalis, todėl lankytinų vietovių čia labai daug. Išvardinti visas gan sudėtinga, kadangi joje apstu vietovių, kurios vertos dėmesio. Taigi išvardinkime žinomiausias lankytinas vietoves:

Auksinė gatvelė – viena iš seniausių ir gražiausių Prahos gatvelių. Ji sužavės mažais, įvairiaspalviais nameliais. Po 1541 m. Prahos miesto gaisro, kuris sunaikino visą Mala Strana kvartalą, čia pradėjo kurtis be pastogės likę miestelėnai. Vėliau gatvelėje apsigyveno pilies šauliai ir auksakaliai, nuo kurių ir kilo gatvelės pavadinimas. Turistams visada įdomu pamatyti namą, kuriame gyveno ir kūrė garsusis Kafka. Dabar gatvės nameliuose veikia suvenyrų parduotuvėlės, kuriose kiekvienas suras sau mielą suvenyrą.

Ardšpadų draustinis įkurtas dar 1933 metais. Tai didžiausias Čekijos gamtos

draustinis užimantis 1800 ha plotą. Vietovė garsėja vėjo ir vandens suformuotomis, įspūdingomis smiltainio uolomis – „uolų miestu“. Parke galima pasivaikščioti siaurais kalnų takeliais, paklaidžioti painiuose uolų labirintuose, kurie nustebins savo mistiniu grožiu. Draustinyje išvysime keisčiausių formų uolų, kurios pagal savo formą ir įgavo originalius pavadinimus pvz.: Meilužiai, Karalius, Giljotina, Pelės urvas ir daugelis kitų.

Hluboka – romantiška balto mūro pilis, stovėjusi jau 13 a. Kadaise priklausė seniausiai Čekijos valdovų Pšemislų dinastijai, vėliau, nuo 17 a. – Рvarcenbergų giminei, kurių pageidavimu kadaise gotikinė pilis buvo rekonstruota neoromantiniu stiliumi. Garsi turtingu interjeru ir meno kolekcijomis. Apylinkėse – nuostabus angliškas parkas ir gėlynai.

Jozefo kvartalas. Šis senas Prahos žydų kvartalas pavadintas pagerbiant Jozefа II, kuris 1848 m. suteikė vienodas teises žydams ir katalikams. Žydų getas pradėjo kurtis XIII a. ir tapo išskirtinis Prahos rajonas, su unikaliais architektūros paminklais. XIX a. dauguma Josefovo kvartalo pastatų buvo rekonstruoti ir įgavo įvairių architektūros stilių bruožų. Nepakitusios išliko tik žydų sinagogos ir kapinės. Senosios žydų kapinės buvo įkurtos XV a. Dabar jose priskaičiuojama apie 12000 tūkstančių, vienas prie kito prigludusių antkapių. Paradoksalu, bet Gimleris, nusprendęs iš Prahos geto padaryti „egzotišką mirštančios rasės muziejų“, miesto sinagogas praturtino rečiausiomis judaizmo relikvijomis. Dabar Jozefovo kvartale veikia ir seniausia Europoje Staronova sinagoga (1270 m.).

Karlovy Vary kurortas, pasaulyje geriau žinomas senuoju pavadinimu –Karlsbadas vardu. Tai didžiausias mineralinių рaltinių kurortinis miestas Čekijoje, apsuptas miškingų kalvų ir parkų. Nuo viduramžių miestas garsėja dvylika karštu mineralinių šaltinių. 13 – asis šaltinis Karlovy Varuose – specifinė trauktinė Becherofka. Nuo XVI a. didikų lankoma vieta, o XIX – XX a. garsi mokslininkų ir menininkų atostogų vieta. Paties karščiausio рaltinio – Geizerio – vanduo naudojamas ne vien gėrimui, bet ir vonių procedūroms. Yra sauna, masažo kabinetas. Kurortiniame kalnų miestelyje – visos galimybės poilsiui.

Karlšteino Pilis pastatyta 14 a viduryje. Vėliau po kelių rekonstrukcijų vis
keitėsi. Dabartinį savo pavidalą įgavo 19 a. pabaigoje. Autentiškos 14 a. grindys ir lubos pakeistos 19 a. vykusios rekonstrukcijos metu. Pati brangiausia, įspūdingiausia ir labiausiai saugoma Karlšteino pilies vieta yra šventojo kryžѕiaus koplyčia su paauksuotomis sienomis ir brangiausiais pilies paveikslais.

Česky Krumlov yra antras po Prahos gerai saugomas istorinis miestas Bohemijos regione ir yra įtrauktas į UNESCO saugomų Pasaulio paminklų sаrašą. Kadangi sovietiniais laikais jis buvo labai apleistas, dabar šis miestas intensyviai atstatomas. Šismiestas tris šimtus metų buvo oficiali Rosenbergų rezidencija. Česky Krumlov neprarado savo grožio nepaisant praeities įvykių. Senas, didingai atrodantis miesto centras su savo siauromis gatvelėmis, kuriose nėra jokių automobilių, yra labai patrauklus. Turistų dėmesįtraukia įvairios legendos apie miestą, dideli reklaminiai stendai, gatvėse pardavinėjami siuvenyrai, lauko ir vidaus kavinės.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2729 žodžiai iš 5332 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.