Kelių transporto įmonė ūkinės bendrijos
5 (100%) 1 vote

Kelių transporto įmonė ūkinės bendrijos

TURINYS

TURINYS 2

I. ĮSTATYMO PASKIRTIS 3

II. TIKRŲJŲ ŪKINIŲ BENDRIJŲ IR KOMANDITINIŲ 3

ŪKINIŲ BENDRIJŲ SAMPRATA 3

III. BENDRIJOS STEIGIMAS 3

IV. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS 3

V. JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENYS 4

VI. BENDRIJOS DALYVIAI 4

VII. TIKRŲJŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 5

VIII. KOMANDITORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 5

IX. ĮNAŠAI Į BENDRIJĄ 5

X. BENDRIJOS REIKALŲ TVARKYMAS 5

XI. BENDRIJOS BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 6

XII. BENDRIJOS PELNO PASKIRSTYMAS 6

XIII. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PABAIGA 6

XIV. KOMANDITORIAUS SUTARTIES PABAIGA 6

XV. BENDRIJOS REORGANIZAVIMO YPATUMAI 7

XVI. BENDRIJOS PERTVARKYMO YPATUMAI 7

XVII. BENDRIJOS LIKVIDAVIMO YPATUMAI 8

XVIII. TŪB DAIMANTA 8

LITERATŪRA 10

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIŲ BENRDIJŲ ĮSTATYMAS

2003m.lapkričio 6 d. Nr. IX – 1804 Vilnius

I. ĮSTATYMO PASKIRTIS

Nuo 2004 m. Sausio 1 dienos įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos ūkinių benrijų įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų steigimą, valdymą, pertvarkymą, pabaigą, šių bendrijų teises ir pareigas.

II. TIKRŲJŲ ŪKINIŲ BENDRIJŲ IR KOMANDITINIŲ

ŪKINIŲ BENDRIJŲ SAMPRATA

Įstayme numatyta, kad ūkinės bendrijos yra neribotos civilinės atsakomybės privatieji juridiniai asmenys. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius. Tikrosios ūkinės bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „ tikroji ūkinė bendrija“ arba šių žodžių santrupma „TŪB“. Komanditinės ūkinės bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „komanditinė ūkinė bendrija“ arba šių žodžių sanrtumpa „KŪB“. Bendrija savo veikloje vadovaujasi jungtinės veiklos sutartimi, Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

III. BENDRIJOS STEIGIMAS

Bendrijos steigėjais gali būti jungtinės veiklos sutartį sudarę tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Pagal įstatymą ūkinėje bendrijoje turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 steigėjų. Steigėjų atsakomybė yra solidari – tai reiškia, kad ūkinės bendrijos kreditoriai savo reikalavimus gali nukreipti tiek į ūkinės bendrijos turtą, tiek į bet kurio jos nario ar kelių narių turtą. Ši taisyklė gali turėti išimčių. Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Tuomet steigėjai tampa jos tikraisiais nariais.

IV. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Bendrijos jungtinės veiklos sutartis – tai bendrijos steigimo dokumentas, kurio bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra bendrosios veiklos sutartis, kurioje reglamentuojama įmonės veikla, pajų (įnašų ) dydžiai, turtiniai įsipareigojimai. Sutartyje turi būti numatyta:

♦ bendrijos pavadinimas;

♦ veiklos pobūdis;

♦ fizinių asmenų, kurie yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavardės, vardai ir adresai;

♦ tikrųjų narių ar komanditorių teises ir pareigas;

♦ pinigų paėmimo asmeniniams reikalams iš bendrijos kasos tvarka;

♦ bendrosios nuosavybės dalių dydis, nepiniginiai įnašai;

♦ pajamų ir nuostolių paskirstymo tvarka.

Sutartį pasirašo kiekvienas steigiamos bendrijos narys. Sutartis turi būti notaro patvirtinta.

Su kiekvienu tapti komanditinės ūkinės bendrijos komanditoriumi siekiančių asmenų sudaroma rašytinės formos komanditoriaus sutartis. Komanditoriaus sutartyje turi būti nurodyta:

♦ komanditoriaus įnašai, jų įnešimo tvarka ir terminai;

♦ komanditoriui skiriama pelno dalis;

♦ ir kiti nuostatai.

V. JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENYS

Juridinių asmenų registre nurodami šie bendrijos duomenys:

♦ tikrųjų narių įnašų dydis;

♦ tikrųjų narių įnašų priklausymas bendrosios juntinės nuosavybės teise;

♦ veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;

♦ finansinių metų pradžios ir pabaigos datos.

VI. BENDRIJOS DALYVIAI

Tikrasis narys – tai bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į bendriją.

Komanditorius – tai komanditinės ūkinės bendrijos dalyvis, sudaręs komanditoriaus sutartį su komanditine ūkine bendrija ir komanditoriaus sutarties nustatyta tvarka įnešęs įnašą į komanditinę ūkinę bendriją.

Komanditoriui ir tikrajam nariui vartojamas žodis „ dalyvis “. TŪB turi būti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip dvidešimt tikrųjų narių. KŪB – ne mažiau kaip trys dalyviai ir ne daugiau kaip dvidešimt dalyvių. Bendrijų tikraisiais nariais negali būti kitų bendrijų tikrieji nariai, individualių įmonių savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, taip pat ūkinės benrijos ir individualios įmonės.

VII. TIKRŲJŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Tikrasis narys turi šias teises:

♦dalyvauti tvarkant bendrijos reikalus ir priimti sprendimus;

♦ veikti bendrijos vardu, jeigu jungtinės veiklos sutrtyje nenustatyta kitaip;

♦ perleisti tikrojo nario teises kitam asmeniui;

♦ gauti bendrijos pelno dydį;

♦ ir kitas nustatytas teisės.

VIII. KOMANDITORIAUS TEISĖS

IR PAREIGOS

Komanditorius turi šias teises:

♦ gauti KŪB pelno dalį;

♦ pasibaigus komanditoriaus sutarčiai, reikalauti grąžinti įnašą;

♦ ir kitas teises.

IX. ĮNAŠAI Į BENDRIJĄ

Bendrijos dalyvio įnašai yra dalyvio turtas, perduotas bendrijai. Įnašu gali būti pinigai ir kitoks turtas, priklausantis bendrijos dalyviui nuosavybės teise.

X. BENDRIJOS REIKALŲ TVARKYMAS

Bendrijos reikalus tvarko ir sprendžia visais bendrijos veiklos klausymais priima bendrijos tikrieji nariai. Sprendimai priimamai visų tikrųjų narių bendru sutarimu. Bendrijos jungtinės veiklos sutartyje gali būti numatyta, kad sprendimai priimami tikrųjų narių balsų dauguma. Sprendimai turi būti įforminami raštu.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 813 žodžiai iš 1615 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.