Kokybės sistemos x firmoje analizė
5 (100%) 1 vote

Kokybės sistemos x firmoje analizė

Turinys

Įvadas 2

Kokybės sistema, jos sukūrimas ir įdiegimas 3

“Kokybės vadovas” 9

Kokybės sistemos sertifikavimas 12

Išvados 13

Literatūros sąrašas: 14

Įvadas

Paskutiniais metais ekonomikoje stebima tendencija, kurioje kokybės rodiklis užima lyderiaujančią poziciją produkcijos gamyboje bei jos tolesniame realizavime. Produkcijos kokybė (įskaitant jos naujumą, techninį lygį, gamybos defektų sumažėjimą, patvarumą ekspoatacijoje) yra vienas iš svarbiausių konkurencinės kovos būdų, užkariaujant ir išlaikant rinkos pozicijas. Įmonės kokybės vadyboje dalyvauja visi įmonės skyriai, įtakojantys gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybę. To pasekoje įmonės skiria ypatingą dėmesį aukštos produkcijos kokybės palaikymui, įgyvendinant visų gamybos proceso lygių kontrolę, pradedant nuo naudojamų žaliavų ir medžiagų kokybės kontrolės ir baigiant pagaminto produkto techninių parametrų ir charakteristikų atitikimu reikalavimams jo testavimo ir eksploatacijos metu. Produkcijos kokybės vadyba tapo pagrindine gamybinio proceso dalimi. Jos paskirtis ne tik išaiškinti pagaminto produkto broką, bet ir tikrinti gaminio kokybę jo gamybos proceso metu.

Korporacija “National Semiconductors” – tai viena iš didžiausių puslaidininkių gamintojų pasaulyje. Sujungdama naujausiais analogines ir skaitmenines technologijas ji kuria ir gamina modernius komponentus pramoninėms automatizuotoms sistemoms bei personaliniams kompiuteriams, kurie šiame informacijos amžiuje užima svarbią vietą mūsų visuomenėje. Puslaidininkių industrijos pradininkė korporacija “National Semiconductors” įkurta 1959 metais. Nuo tada savo veikloje įmonė naudoja revoliucines elektronikos technologijas. Šiuo metu įmonėje dirba 10.500 žmonių visame pasaulyje, jos metiniai pardavimai siekia 2,1 bilijonus JAV dolerių 2000 metais. Korporacijos būstinė randasi Santa Klara, Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos gamybiniai padaliniai išsidėstę visame pasaulyje. Puslaidininkių shemų gamyklos įkurtos JAV – Arlingtone, Teksase, Pietų Portlende, Maine, Škotijoje – Grenoke. Testavimo ir surinkimo gamyklos Malaizijoje ir Singapūre. “National Semiconductors” komponentai naudojami tokių įmonių kaip Philips, Samsung ir Sony produkcijoje, taip pat aviacijos, automobilių, karinių įrengimų ir kosminių aparatų gamyboje.

Kokybės sistema, jos sukūrimas ir įdiegimas

“National Semiconductors” – tai kompleksinės struktūros įmonė, kurioje derinami puslaidininkių projektavimo, gamybos ir realizavimo procesai, įtraukiantys tiek žmones, tiek įrengimus. Šie procesai privalo efektyviai saveikauti tarpusavyje, įmonei siekiant patenkinti pirkėjų keliamus reikalavimus. Vienas iš įmonės tikslų suteikti savo klientams konkurencinį pranašumą, pasiekiamą tiekiamos produkcijos kokybės užtikrinimu. Analizuojant pirkėjų teikiamą informaciją, produktų ir paslaugų kokybės rezultatus buvo sukurta kokybės sistema, skatinanti pastovų gamybos procesų tobulinimą, susiejanti visus verslo ir gamybinius procesus bei pagrįsta komandinio darbo principais. Kokybės sistema – tai sistema apibrėžianti gamybinių ir realizavimo procesų gerinimą ir jų kontrolę.

Kokybės sistema sukuriama ir įdiegiama kaip įrankis, įgalinantis laikytis numatytos politikos ir siekti užsibrėžto tikslo. Įmonės politika kokybės srityje formuojama įmonės vadovybės. Kokybės sistema numato: kokybės užtikrinimą, kokybės vadybą, kokybės gerinimą. Kokybės sistema apjungia:

• Marketingą, rinkos paiešką ir tyrimus;

• Techninių reikalavimų (specifikacijos) parengimą, gaminių projektavimą;

• Aprūpinimą medžiagomis ir technika;

• Techninių procesų planavimą ir įgyvendinimą;

• Gamybinį procesą;

• Produkcijos kontrolę, testavimą ir ištyrimą.

• Produkcijos pakavimą ir sandėliavimą;

• Produkcijos realizaciją ir paskirstymą;

• Montavimą ir ekspoataciją;

• Techninę pagalbą naudojantis (aptarnaujant);

• Utilizavimą pasibaigus naudojimui.

Įmonėje diegiant kokybės sistemą formuojama kokybės politika – tai vadovybės oficialiai suformuluotos pagrindinės organizacijos kryptys ir tikslai kokybės užtikrinimo srityje. Kokybės politika – tai vienas iš elementų bendroje įmonės veiklos politikoje. Kitaip tariant tai orientyras bendrai įmonės veiklos krypčiai kokybės srityje. Kokybės politika įforminama kaip įmonės vadovo, ar kito atsakingo už kokybę darbuotojo, pareiškimas ir, kaip taisyklė, įtraukiama į “Kokybės vadovą” (Quality manual). Kokybės vadovas – tai kokybės sistemos aprašymas, naudojamas įmonės vidaus reikmėms bei pateikiamas užsakovams sudarant sutartis. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys kokybės politikos formavimą yra šie: situacija pardavimo rinkoje, mokslinis – techninis progresas ir konkurentų pasiekimai, esama padėtis įmonės viduje, o taip pat bendras ekonomikos stovis ir turimos investicijos įmonės vystymuisi. Vienomis iš pagrindinių kokybės politikos krypčių reikėtų laikyti mokslinius tyrimus, perspektyvių projektų kūrimą, naujausių technologijų įdiegimą siekiant aplenkti konkurentus. Įmonės kokybės politika privalo įtikinti užsakovus tuo, kad įmonėje teisingai numatyti tikslai ir darbų kryptys kokybės užtikrinimo srityje bei pasirinktos
realios lėšos juos įgyvendinti, kas užtikrintų, jog įmonė savo užsakovams tieks reikiamos kokybės produkciją.

Svarbų vaidmenį kokybės sistemos kūrime vaidina kokybės planavimas – tai veikla, kuria nustatomi tikslai ir reikalavimai kokybei, o taip pat ir kokybės sistemos elementų naudojimas. Kokybės planavimas apima ir kokybės įvertinimą, kokybės sistemos ir kokybės programos parengimą bei kokybės gerinimo priemonių parengimą. Kokybės planavimas vykdomas, kaip taisyklė, dviem lygiais:

1. Strateginis planavimas, jo metu nustatomos perspektyvios darbų kryptys kokybės srityje. Strateginis planavimas apjungia išteklių paskirstymą, adaptavimasi prie išorės pokyčių. Kokybės strategija gali būti išdėstyta kartu su kokybės politika;

2. Einamasis kokybės planavimas, apjungiantis veiklos etapus, numatytus einamiems metams. Veiklos etapai paprastai būna tokie: pasenusių gaminių išėmimas iš gamybos; gaminamos produkcijos modernizavimas, siekiant padidinti jos kokybę; naujų gaminių parengimas ir įsisavinimas; moksliniai tiriamieji darbai.

Kokybės planavimo funkcija turi atsakyti į tris klausimus:

1. Kur mes esame šiuo metu?

2. Kur link norime judėti?

3. Kaip ruošiamės tai vykdyti?

Kokybės planavimas vykdomas atsižvelgiant į užsakovų reikalavimus, bei siekiant juos patenkinti. Kokybės planai rengiami įmonės planavimo organų ir kokybės tarnybos, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, konstravimų, technologijų ir gamybos tarnybų, marketingo skyriaus ar, esant reimei, kitų skyrių pasiūlymus. Visi šie pasiūlymai turi būti suderinti tarpusavyje prieš patvirtinant kokybės planą, nustatant pagrindinius rodiklius: tipus, kiekį ir “lyginamąjį svorį” vėl gaminamų, projektuojamų, įsisavinamų ar išimamų iš gamybos gaminių.

Organizuojant kokybės užtikrinimo darbus įmonėje reikėtų išskirti tris etapus: visų pirma – kokybės sistemos parengimo darbai, struktūrų, įeinančių į kokybės sistemos sudėtį nustatymas, jų funkcijų ir darbo metodų apibrėžimas. Kokybės sistema, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, parengiama pagal tarptautinių standartų ISO 9000 rekomendacijas. Po kokybės sistemos parengimo seka jos įdiegimo darbai, kurių metų vykdomi vidiniai sistemos patikrinimai ir, kaip taisyklė, jos papildymai atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus. Užbaigiančiu etapu galima laikyti kokybės sistemos sertifikavimą, pagal ISO 9000 standartus. Tokio sertifikato suteikimas autoritetingu nepriklausomu organu žymiai sustiprina įmonės pozicijas rinkoje, užsakovai įgauna papildomo pasitikėjimo įmonės galimybėmis stabiliai užtikrinant reikiamą produkcijos kokybę. Taip pat po kokybės sistemos įdiegimo vykdomi planiniai vidiniai sistemos patikrinimai, jos efektyvaus funkcionavimo palaikymui ir tobulinimui. Atlikus kokybės sistemos sertifikavimą organizuojami inspekciniai patikrinimai, siekiant patvirtinti išduoto sertifikato atitikimą. Organizuojant kokybės užtikrinim darbus įmonėje labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog visuose gamybinio proceso etapuose turėtų būti numatytos visos reikiamos priemonės kokybės palaikymui: geros medžiagos, šiuolaikiniai įrengimai, įvertinimo instrumentai ir priemonės, apmokytas disciplinuotas personalas ir reikiama dokumentacija. Kokybės sistemos sukūrimas ir sertifikavimas, efektyvaus sistemos funkcionavimo užtikrinimas bei jos tolesnis tobulinimas, tai svarbiausi kokybės užtikrinimo darbai įmonėje.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1160 žodžiai iš 3434 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.