Komercinis bankas ir jo virtualus modelis
5 (100%) 1 vote

Komercinis bankas ir jo virtualus modelis

TURINYS

ĮVADAS 3

BANKAI 4

KOMERCINIAI BANKAI 5

VIRTUALUS KOMERCINIO BANKO MODELIS 7

Virtualaus modelio samprata 7

„Grynasis“ virtualus modelis 7

NetBank 8

First Internet Bank 8

WingspanBank 8

Elektroninė bankininkystė 8

Internetinė bankininkystė 9

Mokomųjų kortelių rinka 10

Trumpųjų žinučių sistema 11

Mobilioji bankininkystė 12

Telefoninė bankininkystė 12

Elektroninės bankininkystės trūkumai 13

IŠVADOS 14

PRIEDAI 15

NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI 16ĮVADAS

Bankininkystės sektorius labai sparčiai vystosi, veikiamas naujų inovacijų. Bankai vis daugiau dėmesio ir pastangų skiria kuo kokybiškiau aptarnauti savo klientus. Tam jie naudoja ne tik specialias strategijas, vartotojų aptarnavimo ar darbuotojų vadybos sprendimus, bet pasitelkia ir IT technologijas. Jos leidžia bankams sparčiau bei tiksliau priimti savo sprendimus ir atlikti veiksmus, taip užtikrinant lankstesnį ir efektyvesnį klientų aptarnavimą, aktyvesnį darbuotojų galimybių išnaudojimą bei mažesnius paslaugų kaštus.

Lietuvos komerciniai bankai savo veikloje, lyginant su pasauline rinka, pradėjo naudoti informacines technologijas palyginti visai neseniai.

Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kas yra bankas, kas yra komercinis bankas bei kas yra komercinio banko virtualus modelis.

Darbo tikslai:

 išnagrinėti literatūrą šia tema;

 apibrėžti, kas yra komercinis bankas bei jo virtualus modelis;

 išnagrinėti Lietuvos komercinių bankų teikiamas elektroninės bankininkystės paslaugas;

 pateikti išvadas.

Referatui naudoti Lietuvos banko ir Lietuvos komercinių bankų pateikiami veiklos duomenys, remtasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kita literatūra.BANKAI

Bankas – akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė, kuri verčiasi indėlio ir kitų grąžintinų lėšų priėmimų ar (ir) paskolų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, taip pat užsiima kita veikla (operacijos su mokėjimo dokumentais, vertybiniais popieriais, užsienio valiuta ir pan.) [3, 46]. Šiuolaikinis bankas – tai įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti bankines paslaugas. Tokia licencija suteikia teisę rinkti indėlius ir išduoti paskolas. Paprastai bankai uždirba iš mokesčių už paslaugas bei palūkanų maržos.

Žodis bankas yra kilęs iš itališko banca, o šis kilęs iš vokiečių kalbos ir reiškia suolą. Terminas kilo Šiaurės Italijos skolintojams dirbant lauke ar dideliuose kambariuose, kur kiekvienas skolintojas turėjo savo suolą ar stalą. [7, žr. 2005-09-15]

Kiekvienas bankas teikia skirtingas paslaugas, priklausomai nuo banko tipo bei šalies, bet paprastai visi bankai leidžia įnešti pinigus į taupomąsias ir kitas sąskaitas; skolina pinigus įmonėms ir asmenims; išgrynina čekius; tarpininkauja pinigų pervedimuose (tarpbankiniuose ar kelionių čekių); išduoda kredito korteles, debeto korteles, stato bankomatus; teikia internetinės bankininkystės bei vertingų daiktų saugojimo seifuose paslaugas.

Bankai gali būti kelių rūšių [7, žr. 2005-09-15]:

 Centrinis bankas – tokie bankai kontroliuoja monetarinę politiką, grynųjų pinigų leidimą. Centrinių bankų pavyzdžiai – Lietuvos Bankas, Europos Centrinis Bankas ar JAV Federalinių Rezervų Bankas.

 Investicinis bankas – parduoda akcijas ir vertybinius popierius, kuria investicinius fondus.

 Asmeninis bankas – pavyzdžiui Šveicarijos Union Bank.

 Taupomasis bankas – tradiciškai teikia tik taupymo ir skolinimo paslaugas.

 Ofšorinis bankas – bankas, įkurtas šalyje su mažesniais mokesčiais ir mažiau griežta kontrole, pavyzdžiui Šveicarijoje ar Kanarų salose.

 Komercinis bankas – įprastas bankas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų.

Šiame savo darbe aš smulkiau panagrinėsiu komercinio banko veiklą ir jo virtualųjį modelį.

KOMERCINIAI BANKAI

Lietuvos komerciniai bankai yra steigiami ir veikia pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą. Komercinis bankas – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Banko steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio bankai. [2]

Kitame šaltinyje komercinis bankas yra apibrėžiamas kaip kredito institucija, savo veiklą grindžianti priimdama indėlius ar kitas grąžintinas lėšas iš juridinių ar fizinių asmenų bei teikdama kreditą ir prisiimdama su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Tai pelno siekianti institucija, dirbanti savimokos pagrindu, kuri priima indėlius (depozitus), teikia paskolas ir įgyja kitų aktyvų, ypač obligacijų. [3, 46]

Lietuvoje veikia šie komerciniai bankai:

1. AB bankas „Hansabankas“;

2. AB bankas Ūkio bankas;

3. AB bankas „Snoras“;

4. AB bankas „NORD/LB Lietuva“;

5. AB Parex bankas;

6. AB Šiaulių bankas;

7. AB SEB Vilniaus bankas;

8. UAB Sampo bankas;

9. UAB Medicinos bankas;

10. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius;

11. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyrius.Paveikslėlis 1. Einamųjų metų pelnas (2005-10-01) [14, žr. 2005-11-16]

Bankų klientams svarbu, kad jų
pasirinktas bankas būtų patikimas ir atitiktų jų poreikius, todėl kiekvienas komercinis bankas siekia stiprinti finansines pozicijas, užmegzti ir plėtoti ilgalaikius ryšius su klientais, teikti kokybiškas, patrauklias, įvairias paslaugas ir produktus (pvz., mokėjimo korteles) bei tobulinti juos.

Komercinio banko operacijų nomenklatūra [1, 7]:

 operacijos su mokėjimo dokumentais (čekiais, akredityvais, vekseliais ir kt.);

 operacijos su vertybiniais popieriais (akcijomis, obligacijomis ir kt.);

 operacijos su užsienio valiuta atlikimas;

 tauriųjų metalų pirkimas ir pardavimas;

 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas į klientų atidarytas subsąskaitas;

 klientų vertybių saugojimas banko saugyklose;

 seifų, kamerų vertybėms ir dokumentams saugoti nuomojimas;

 paskolų ėmimas;

 mokėjimo dokumentų (čekių, akredityvų, vekselių ir kt.) išleidimas;

 piniginių laidavimų, garantijų ir kitų laidavimo įsipareigojimų išdavimas;

 paskolų davimas;

 kretidinių piniginių priemonių leidimas ir tvarkymas;

 pinigų ar vertybinių popierių perkėlimas erdvėje iš vieno banko į kitą, klientams;VIRTUALUS KOMERCINIO BANKO MODELIS

VIRTUALAUS MODELIO SAMPRATA

Virtualus – [lot. virtualis] galimas, tariamas; galintis arba turintis pasireikšti tam tikromis sąlygomis; perskaičiuotas kitokioms sąlygoms, negu tiriamosios. [17, žr. 2005-11-28]

Modelis – [pranc. modele < it. modello < lot. modus – matas, polinkis] originalo atvaizdas, tapatus pasirinktu struktūros lygmeniu arba pasirinktomis funkcijomis. [17, žr. 2005-11-28]

Taigi, virtualus modelis – tai tapatus pasirinktu lygmeniu arba pasirinktomis funkcijomis originalo atvaizdas, galintis pasireikšti tam tikromis sąlygomis.

O virtualus komercinio banko modelis – tai tapatus pasirinktomis funkcijomis tikrojo komercinio banko atvaizdas, galintis veikti interneto aplinkoje.

„Grynojo“ virtualaus komercinio banko modelio Lietuvoje veikiančio deja nėra. Lietuvos komerciniai bankai siūlo tik elektroninės bankininkystės paslaugas, t.y. lyg ir „tarpinį“ variantą tarp tikrojo komercinio banko ir virtualaus jo modelio.

Kokias elektroninės bankininkystės paslaugas siūlo visi Lietuvos komerciniai bankai ir kokio pobūdžio paslaugas yra pavaizduota 1 lentelėje, esančioje priede.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1028 žodžiai iš 3393 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.