Kompiuterio dalys
5 (100%) 1 vote

Kompiuterio dalys

Turinys1. Kompiuteriu raidos istorija. Vaida Radvilaitė raida

2. Kompiuterio sandara. Andrius Sankauskas sandara

3. PK cenrtinis blokas. Einaras Daunys blokas

4. Procesorius. Nerijus Bukauskas procesorius

5. Vidinė atmintis. Asta Nekrašaitė vidinė_atmintis

6. Išorinė atmintis. Asta Čilinskaitė isorine_atmintis

7. Prievadai. Gintaras Ignatavičius prievadai

8. Specialios vaizdo plokštės. Asta ir Asta spec_video

9. Garso plokštės ir akustinės sistemos. Jurgita Bielicaitė garsas

10. Informacijos įvedimo priemonės. Simas Žemaitis ivedimas

11. Išvedimo sistemos įrenginiai. Evaldas Orlakas isvedimas

12. PK tinklai. Tomas Maneikismodemai

13. Motininių plokščių aprašymai. Andrius Sankauskas plokštės

Kopiuterių struktūros raida

Naujos technikos kūrimas-tai sudėtingas fantazijos , teorijos ir praktikos

persipinimas. Jis susijęs ne tik su kompiuteriais , bet ir su genų

inžinerija ar kosmonautika.Hefestas sukūrė”protingas,auksines,mechanines

tarnaites”-šiuolaikinių pramoninių robotų prototipą.Tačiau nežinoma,ar

Homeras nors nutuokė apie šiuolaikinių robotų kūrimo teorinius

principus.Tuo tarpu Aristotelis jau prieš 2300 metų sukūrė matematinę

logiką –teorinį šiuolaikinių kompiuterių schemų pagrindą.

Pirmuosius mechaninius skaičiavimo įrenginius dar antikos laikais naudojo

matematikai,inžinieriai bei prekeiviai.Kinijoje ir Japonijoje prieš keletą

metų iki Kristaus gimimo jau buvo naudojami skaičiuotuvai, padarytiiš

karoliukų ,pritvirtintų prie specialaus rėmo (karoliukai vadinosi

kalkulėmis). Ant siūlo suvertų kalkulių pozicijaatitkdavo tam tikrą

skaičių.

Vienas iš tobulesnių mechaninių kalkuliatorių 1642 metais sukūrė prancūzų

mokslininkas Blezas Paskalis . Šį įrenginį , pavadintą”Paskalina”,sudarė

ratukai ,ant kurių buvoužrašyti skaičiai nuo 0 iki 9.Apsisukęs vieną

kartą,ratukas užkabindavo gretimą ratuką ir pasukdavo jį per vieną

skaičių.Paskalio taikytas surištųjų ratukų metodas tapo beveik visų

mechaninių skaičiuotuvų,sukurtų per vėlesnius 3šimtmečius pagrindu .

Pagrindinė “Paskalinos” yda –labai sudėtingas įvairių operacijų ,

išskyrussudėti ,atlikimas . Pirmąją mašiną , kuria lengvai atliekami visi

keturi aritmetikos veiksmai , 1673 metais sukūrė vokietis G.V.Leibnicas .

Šis mechaninis kalkuliatorius sudėtį atlikdavo kaip ir “Paskalina” ,

tačiau jo konstrukcijoje Leibnicas pirmą kartą pritaikė judančią dalį

(karunėlę) . Vis dėlto jį išgarsino ne jo sukurtas kalkuliatorius , o

diferencialinis ir integralinis skaičiavimas . Leibnicas taip pat ištyrė

dvejetainę skaičiavimo sistemą , plačiai takomą ir šiuolaikiniuose

kompiuteriuose

Anglųmatematikas Č.Babidžas , sugalvojęs 2 reikšmingiausias mechanines

skaičiavimo mašinas . Pirmąją mašiną ,skirtą matematinių lentelių sudarimui

ir tikrinimui (skaičiuojant skaičių skirtumą) ,sukūrė 1822m.Jivadinosi

skirtumine mašina . 1830m.pradžioje Babidžas atskleidė didiulį šios mašinos

trūkumą:mašina atlikdavo tik vieną užduotį . Jei reikėdavo atlikti kitokią

skaičiavimo operaciją,tekdavo keisti visą mechanizmą . Todėl 1833m. jis

nutarė sukurti universalią skaičiavimo mšiną ir pavadino ją “analizine

mašina” . tai būtų buvusi pirmoji programuojamaskaičiavimo mašina . Ją

turėjo sudaryti aritmetinis įrenginys ir atmintis .tačiau realizuoti

analizinę mašiną buvo labai problematiška –galiausiai ji būtų buvusi ne

mažesnė už garvežį .

Babidžo nuopelnas yra tas , kad jis pirmasis suprato ,kad skaičiavimo

mašiną turi sudaryti 5 pagrindiniai komponentai:

1) įvesties įrenginys informacijai įvesti;

2) atmintis skaičiams ir programinėms komandoms saugoti ;

3) aritmetinis įrenginys,vykdantis skaičiavimo procesą;

4) valdymo įrenginys programos vykdymui kontroliuoti ;

5) išvesties įrenginys skaičiavimo rezultatams išvesti .

Holeritas 1890 metais laimėjęs efektyvaus gyventojų surašymo duomenų

apdorojimo konkursą . Jis naudojo perfokortas . Kiekvienos jų dvylikoje

eilių buvo galima pramušti po 20 skylučių , apibūdinančių tam tikrus asmens

duomenis . Skaitant perfokortas ,pro jos skylutes pralysdavo metaliniai

strypeliai , kurie liesdavo į vonelę supiltą gyvsidabrį . Strypeliams

kaskart prisilietus , buvosužadinama elektros srovė ir atitinkamas

skaitiklis padidinamas vienetu . Holerito tabuliatorius tapo

pirmąjaskaičiavimo mašina ,veikiančia ne mechaniniu procesų pagrindu . Ji

pasirodė esanti labai efektyvi ,ir tai leido įsteigti firmą , gaminančią

tokius tabuliatorius . Nuo 1924 metų iki dabar ji vadinasi IBM

(Internacional Business Machines) .

1934 metais Cūzė ėmė kurti universalią skaičiavimo mašiną .

Paeksperimentavęs sudešimtaine skaičiavimo sistema , Cūzė vis dėlto

pasirinko dvejetainę . 1936m. sukūrė skaičiavimo mašiną Z-1 ,kurioje buvo

pritaikyti Bulio algebros principai (leidžią atlikti elementarius veiksmus

su dvejetainiais skaičiais . Vėlesniame modelyje
Z-2 vietoj mechaninių

jungiklių jis panaudojo elektromechanines rėles , oinformacijai įvesti

pritaikė fotojuostą .

1944m. IBMfirma pagamino gana galingą kompiuterį “Mark-1” , turintį apie

750 tukst.detalių .

1943m. pab. Anglijoje ėmė veikti didelė skaičiavimo mašina “Colossus-1” ,

skirta vokiečių šifrogramoms dešifruoti .

1945m. JAV buvo sukurta galinga grynai elektroninė mašina ENIAC(Elektronic

Numerical Integrator , Analyser and Calculiator – elektroninis skaitmeninis

integratorius , analizatorius ir skaičiuotuvas ) .

1947m. Vilksas sukonstravo mašiną EDSAC . Ji rėmėsi nauja programinio

aprūpinimo strategija ,taigi naudojo standartines , dažnai

skaičiavimamstaikomas programas ir įrangą programų klaidoms aptikti .Joje

pirmą kartą panaudota operacinė sistema t.y. programų rinkinys ,

leidžiantis automatiškai valdyti skaičiavimo procesą .

1 karta (1950m. ENIAC , EDSAC )-didelių matmenų ,menko patikimumo , galingų

aušinimo įrenginių reikalaujančios ,todėl neekonomiškos lempinės mašinos .

Jose pradėta naudoti programinė įranga ,saugoma mašinos

atmintyje,pvz:operacinė sistema . Programuojama mašininiais kodais . darbo

greitis iki kelių dešimčių tūkst. operacijų per sekundę (op./s.) .

2 karta (1960m. IBM 1401)-tranzistorinės , patikimos , ekonomiškos ,

nedidelės mašinos .išorinė atmintis realizuota magnetiniuose diskuose ,

informacijai išvesti panaudoti displėjai . Programuojama algoritminėmis

kalbomis . Darbo greitis –iki 1 milij. Op./s.

3 karta (1964-1965m. IBM S/360 ,B2500)-mašinos , kuriose naudojamos

mikroschemos ,sukurtas pirmasis mikroprocesorius “Intel 4004”

,mikrokompiuteris PDP-8 ,pirmasis asmeninis kompiuteris „K“nbak“ ” Buvo

sukurtas grafinis manipuliatorius – pelė . darbo greitis-iki šimtų milij.

op./s.

4 karta (1980m. CRAY1)- kompiuteriuose naudojamos didžiosios ir

superdidžiosios integrinės mikroschemos ,atsiranda globalieji telefoniniai

ir kosminio ryšio kompiuterių tinklai ,kompiuteriuose naudojami optiniai

kompaktiniai diskai (CD-ROM) bei jų pagrindu sukurtos daugialypėsterpės

–multimedija .

5karta (1990m. bendras JAV ir Japonijos projektas )- nauja architektūra ,

kuri pereina prie duomenų srauto principo ,manipuliuojančio su daugiau nei

500 lygiagrečiai veikiančių procesorių;labai aukšto lygio programavimo

kalbų naudojimas ;bendravimas operatoriaus kalba , darbo greitis didesnis

nei 1 mlrd. op./s.

Pramoninių asmeninių kompiuterių istorija prasidėjo 1971m. , kai du

amerikieciai Džobsas ir Vozniakas garaže surinko kompiuterį , kurį pavadino

“Apple” .Vaikinai įkūrė firmą , ir jau 1976m. rinkoje pasirodė pirmasis

pramoninis asmeninio kompiuterio variantas “Apple-2” .

populiariausi yra IBM Pcasmeniniai kompiuteriai .1981m. išleido asmeninį

kompiuterį IBM PC ,kuris ir tapo pirmuoju populiariausiu profesiniu

asmeniniu kompiuteriu . Pletojantis mokslui ir technikai , firmos IBM

pirmtaką PC keitė kiti , tobulesni , modeliai:IBM PC/XT ,kuriame pirmą

kartą įmontuotas kietasis 10MB atminties diskas ;IBM PC/AT, PS/2serijos

modeliai 30 , 60 , 70 , 80 . Nuo 1993m. gaminamas kompiuteris su

“Pentium”procesoriumi (AT/586).Pentiumsugeba vienu metu vykdyti keletą

instrukcijų . Juos lengva sujungti lygiagrečiam darbui . 1995m.INTEL jau

gamino Pentium ir Pentium Pro ,sudarytą iš maždaug 5,5 milijono

tranzistorių ir turintįdviejų lugių vidinę spartinančiąją atmintį .

Lietuvoje kompiuteriai pasirodė baigiantis šeštąjam dešimtmečiui . Jie

buvolempiniai labai dideli ,nepatikimi ,be to sudėtinga ir brangi jų

eksplotacija . 1954-1958m. Vilniauselektros skaitiklių gamykla gamino

pirmąsias skaičiavimo mašinėles “Vilnius” su elektromagnetinėmis rėlėmis ,

1963m. Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute ėmė veikti

kompiuteriai “Minsk-14” ,o nuo 1971m. –“Minsk-22” . 1964 Vilniaus

skaičiavimo mašinų gamykla pradėjo gaminti pirmuosius lietuviškus

kompiuterius “Rūta” .

Vieni pirmųjų kompiuterius pradėjo naudoti mokymo tikslams 13 Šiaulių

vidurinės mokytojai . 1986m. “Nuklonas “ pradėjo gaminti buitinius ir

mokyklinius mikrokompiuterius BK 0010Š.Tais pačiais metais Kauno

politechnikos institute kartu su Kauno radijo matavimų technikos MTI

mokslininkais sukurtas pirmasis originalus lietuviškas asmeninis

kompiuteris “Santaka” .

Šiuo metu galima nusipirkti įvairių kompiuterių .Pagal dydį kompiuteriai

skirstomi į kišeninius , nešiojamuosius ir stalinius arba kabinetinius .

Kišeniniaikompiuteriai paprastai naudojami kokiai nors vienai programai

vykdyti . Pvz. ,vieni kišeniniai kompiuteriai turi skaičiuotuvus su grafikų

braižymo primonėmis ,kiti užrašų knygutės ar žodynelis .

Nešiojamieji ir staliniai kompiuteriai išesmės skirisi vieni nuo kitų kaina

ir displėjais (nešiojamųjų –plokščias , stalinių – vamzdinis ). Tobulinant

dizainą , pastarasis skirtumas nyksta , tik lieka kainos skirtumas.

Į_pradžią

Kompiuterio sandara

Šiuo metu gaminami įvairių modifikacijų
kompiuterių sisteminių blokų

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1326 žodžiai iš 4401 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.