Kvalifikacijos kelimo strategija
5 (100%) 1 vote

Kvalifikacijos kelimo strategija

Žmonės turi būti pasirengę aptarnauti naujas technologijas, teikti modernius patarnavimus, priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Derama profesinė kvalifikacija būtina!

Kita vertus, tai žmogaus egzistencijos ir aukšto gyvenimo lygio sąlyga. Šis teiginys yra bendras ir Vakarų šalims, ir pokomunistinėms Rytų bei Vidurio Europos šalims. Bet ši problema sudėtingesnė pokomunistinėms šalims, nes:

• Ūkio sferos iš esmės perstruktūrizuojamos ;

• Vyksta kapitalo perskirstymas, dėl to keičiasi socialiniai santykiai;

• Reikia susipažinti su visiškai nauju rinkos mechanizmu ir jį suprasti;

• reikia susipažinti su mažai žinomomis Vakarų šalimis, jų įstatymais, tradicijomis;

• šie procesai vyksta remiantis sena išsilavinimo, dažnai tolima rinkai, baze.

Restruktūrizavimas, perėjimas į naujas veiklos sritis veikia visos dirbančios visuomenės struktūrą: kinta kvalifikaciniai reikalavimai ir profesinė struktūra.

Sėkmingai pertvarkyti įmonės įmanoma tik tuo atveju, jei įmonėje dirba deramai motyvuoti, susipažinę su naujausiais laimėjimais, smalsus, energingi, atsakingi darbuotojai. Visa tai pasiekiama ugdant įmonės darbuotojus, sukūrus mokymo ir kvalifikacijos kėlimo stimulų sistemą.

Turizmo agentūra “WEST EXPRESS” nuo savo veiklos pradžios Lietuvoje (nuo 1992 metų) yra sukūrus savo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą kuri atitinka Europos šalių bei Lietuvos reikalavimų sąlygas. Ši sistema apima visų pareigybių darbuotojus.

Lietuvos sąlygomis reikalavimus dar veikia:

o prastas naujų įmonių steigėjų pasirengimas,

o prastas užsienio kalbų mokėjimas,

o nepasiruošimas dirbti rinkos sąlygomis Lietuvoje, tuo labiau užsienyje,

o bazinio pasirengimo ir Vakaruose priimtų standartų skirtumai.

Lietuvos firmos turi didelę kvalifikacijos paklausą, nors kvalifikacijos kėlimas kol kas labai menkai orientuotas į realią paklausą.

Asmenybės formavimo srityje reikia ugdyti daugelį asmenybės bruožų: aplinkos koncepcija, vertybių sistema, nuostatas, idealus, mentalitetą, saviugda, savo asmenybės suvokimą ir t. t.. Siejant su dalykine sritimi, pirmiausia formuojamas vadovo įvaizdis ir reikiamos vadovui savybės.

Žmogus priimtas dirbti kompanijoje “WEST EXPRESS” turi būti ne tik kvalifikuotas, bet ir komunikabilus, jam keliami reikalavimai pabrėžia jo,kaip asmenybės, suvokimą.Tai turi būti savimi pasitikintis, racionaliai mastantis, greitai orientuojantis besikeičiančiose situacijose ir sugebantis priimti teisingus (adekvačius situacijai) sprendimus, darbuotojas.

Profesinio tobulėjimo srityje, atsižvelgiant į veiklos sritį, atsiveria labai platus horizontai: reikia žinoti naujas veiklos sistemas, jų galimybes ir trukumus, išteklių valdymo modelius, infrastruktūros formavimo mechanizmą, naujas rinkotyros tendencijas, technologijas.

Diegiant mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, galima skirti du aspektus: dalykinį ir auklėjamąjį. Tam tikri asmenybės bruožai, būtini profesiniame darbe, tampa profesinio mokymo dalimi.

II..Kvalifikacijos kėlimo strategija

Kiekviena įmonė, atsižvelgdami į aplinkos sąlygas, įmonės vidinius veiksnius, suformuoja individualią kvalifikacijos kėlimo strategiją.

1) Žmogaus išteklių-intensyvi strategija,kuria vadovaudamasi įmonė apsirūpina tinkamo išsilavinimo darbuotojais ir toliau rūpinasi jų intensyviu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu darbo vietose, kurios taip pat nuolat keičiamos, siekiant geriau panaudoti teikiamas darbo vietų kvalifikacijos kėlimo galimybes. Būtina sąlyga-gerai išplėtota bazinio mokymo sistema ir darbo rinka, kuri aprūpina įmones reikiamu skaičiumi kvalifikuotu darbuotojų.

2) Kita, dualinė, dažnai vadinama poliarizacijos, strategija teigia, kad darbo jėgos potencialas turi būti didinamas efektyviau panaudojant darbuotojų gabumus ir siekius. Čia prioritetas teikiamas darbuotojų atsakomybei už savo kvalifikacijos augimą. Ši strategija labai patraukli, bet visada yra grupė žmonių, kurie gali būti atleisti, nes nesugeba kelti kvalifikacijos. Tokia strategija rekomenduotina šalyse, kuriose bazinio mokymo struktūra yra silpna ir reikia savarankiškai, įmonės jėgomis likviduoti šį trūkumą. Nepakankamo bazinio mokymo lygio, daugumos darbuotojų nepasiruošimo dirbti rinkos sąlygomis problemos sprendžiamos motyvuojant,suinteresuojant pačius darbuotojus savo kvalifikacijos kėlimu. Ši strategija sudaro galimybes darbuotojams tobulėti ir atitinka šiems uždaviniams skiriamus išteklius.

3) Mobilumo strategija leidžia įmonei akcentuoti aukšto išsilavinimo svarbą,nesvarbu, kiek tokių žmonių reikia iš tikrųjų. Mokymasis ir uždarbis-tarpusavyje susiję dalykai. Daug dėmesio mokymuisi skiriama pačioje įmonėje. Toks požiūris užtikrina labai didelį personalo mobilumą, atsiradus naujiems poreikiams. Aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotoju galimybės persikvalifikuoti, prisitaikyti prie naujų sąlygų, darbo reikalavimų yra daug didesnis nei menkesnio išsilavinimo darbuotojų. Ji taikytina mobiliose įmonėse, kuriose dažnai keičiasi padėtis, todėl reikia operatyviai keisti darbuotojų darbo profilį ir pasirengimą.Šią strategiją taikančios įmonės sukuria deramas savo ateities plėtotes.

Atsižvelgiant į tai, kaip suprantamas kvalifikacijos kėlimas, finansinius išteklius,

darbuotojų pasirengimo lygį ir kitas priežastis, kiekviena įmonė kuria viena arba kelias(skirtingoms darbuotojų grupėms) individualias mokymo strategijas.

Akcinės bendrovės “WEST EXPRESS” taikoma projektinio mokymo sistema:

SPRENDIMAS-naujas darbo organizavimas/naujos informacijos įsisavinimas

Pokyčių aprašymas ir įvertinimas,

Kvalifikacijos lygio kėlimas,

Sąnaudų įvertinimas,

PRADŽIA

Kvalifikacijos planavimas

Šiandieninių uždavinių aprašymas,

Reikalavimų kvalifikacijai įvertinimas,

Esamos kvalifikacijos įvertinimas,

Kvalifikavimo priemonių nustatymas,

III. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas

Labai svarbu išsiaiškinti, kaip formuojasi kvalifikacijos kėlimo poreikis. Kvalifikaciją visų pirma lemia kvalifikacijos deficitai. Skiriami profesinės ir asmeninės kvalifikacijos deficitai.

Profesiniai deficitai nustatomi pagal technikos, ekonomikos ir vadybos sritis. Dvi pastarosios valdymo personalui yra svarbiausios. Be tam tikros srities (kompiuterizavimas, kalbos žinios ir t.t.)arba bendro profesinio parengimo, rinkai reikia naujos elgsenos gebėjimų. Prie jų priskiriamas bendradarbiavimo deficitas, lankstumas, mokėjimas dirbti grupėse, konfliktų sprendimo būdai.

Prie vadybos deficitų priskiriami ir socialinės kompensacijos deficitai. Juos labai dažnai lemia darbuotojo asmeninės savybės.

Labai svarbu atsirinkti trūkumus, kurie nesunkiai gali būti likviduojami praktiniame paties darbuotojo darbe. Šie trūkumai turizmo agentūros „WEST EXPRESS“ vadyboje sprendžiami taikant sukurta mokymo sistemą. Jei darbuotojams trūksta patirties kompiuterizavimo arba kalbos srityse, jiems rengiami mokymo kursai atsižvelgiant į jau turimas žinias. Su tokiais darbuotojais, taikant grupinį mokymo būdą dirba patyrę specialistai kurie padeda pasiekti reikiamą kvalifikacijos lygį ir baigus mokymo kursą darbuotojai testuojami.

Taip pat svarbus aspektas, lemiantis darbuotojo kvalifikacijos lygį, tai psichologinis pasiruošimas tiesioginiam darbui su klientais. Turizmo operatorius privalo mokėti bendrauti su klientu, numanyti jo norus bei poreikius. Pagilinti šias žinias bei sugebėjimus, ugdyti save kaip visaverte asmenybę, samdomi psichologai, kurie periodiškai moko personalą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1021 žodžiai iš 3386 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.