Lietuvos kariai rusijos ir kt valstybių armijose
5 (100%) 1 vote

Lietuvos kariai rusijos ir kt valstybių armijose

Ų Įvadas……………………………………..…………..3

Ų Napoleono kariuomenėje……………………………..4

Ų Prūsijos karalystės dragūnų pulkas……………………4

Ų Lietuviai JAV kariuomenėje……………………….…4

Ų Tarnyba Rusijos armijoje……………………………..5

Ų Išvados…………………………………………….….6

Ų Literatūros sąrašas………………..…………………………….7

Įvadas

Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpiu mes keletą kartų buvome pajungti svetimųjų, ir mūsų vyrai buvo priversti vilkėti svetimų šalių kariuomenių uniformas. Ilgiausiai tai tęsėsi po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo, nuo 1795m. iki pat Nepriklausomybės kovų pradžios 1918-aisiais. Tuo metu mes neturėjome savo kariuomenės. Bet šis laikotarpis – neatskiriama mūsų istorijos, taip pat ir karinės, dalis.

Panaši padėtis XIXa. buvo daugelyje Centrinės ir Pietryčių Europos šalių (nuo Suomijos iki Graikijos), nors galima išskirti daug ryškių specifinių bruožų. Lietuvos istorija šių šalių istorijos kontekste privalėtų susilaukti išsamesnių studijų.

XIX-XX pradž. Lietuvos karo istoriją galima tyrinėti gana plačiai ir geografiniu požiūriu. Kalbant apie lietuvius karius kitų valstybių armijose galima išskirti keturias tyrinėjimų kryptis:

1. Tarnyba Napoleono armijoje bei atskirų asmenų, dažniausiai emigrantų, dalyvavimas Prancūzijos, Italijos, D.Britanijos ir kt. šalių kovose.

2. Mažosios Lietuvos lietuvių dalyvavimas visose Prūsijos, o vėliau ir Vokietijos imperijos vykdytose karinėse operacijose.

3. Emigrantų Amerikoje kuriamos organizacijos. Lietuviai JAV kariuomenėje.

4. Tarnyba Rusijos armijoje.

Šio referato tikslas ir būtų supažindinti su šiomis tyrinėjimų kryptimis.

Napoleono kariuomenėje

Naujos aplinkybės susidarė, Napoleonui pradėjus žygį į Rusiją. 1812m. jis užėmė Lietuvą, pro kurią ir ėjo pagrindinė žygio kryptis į Maskvą. Sulenkėjusi bajorija jo žygį priėmė entuziastingai, bet kaimas liko jam abejingas, nes jis nepanaikino baudžiavos. Napoleonas tuoj pradėjo organizuoti užimtą užnugarį, kuris turėjo duoti jo kariuomenei karių ir išteklių. Įvairiais laikotarpiais jo įsakymu buvo organizuojami 2 tautinės gvardijos batalionai Vilniuje, trečias gvardijos lengvosios kavalerijos ietininkų pulkas, penki pėstininkų pulkai ir keturi kavalerijos pulkai. Organizuoti sekėsi labai sunkiai, nes nemaža vyrų jau buvo rusų kariuomenėje, kraštas buvo nualintas, stigo lėšų ir kitų išteklių. Tačiau įvairių šaltinių duomenimis remiantis, skaičiuojama, kad įvairių rūšių dalyse Napoleono kariuomenėje tarnavo apie 19.000 lietuvių, iš jų 14.000 rikiuotėje. Lietuvių vienetai veikė užfrontėje, saugodami kelius ir sandėlius nuo rusų puldinėjimų ir dengė didžiosios armijos atsitraukimą. Napoleonui pasitraukiant per Nemuną, pasitraukė ir lietuvių vienetų likučiai, apie 6.000 karių. Kai kurie iš jų Lietuvon sugrįžo tik Napoleonui atsitraukus iš šalies.

Prūsijos karalystės dragūnų pulkas

Nemaža lietuvių buvo tarnavę ir Prūsijos karalystės viename dragūnų pulke. 1718m. tas pulkas iš Postdamo atvyko į Įsrutį, kur įsikūrė jo štabas, o daliniai stovėjo Tilžėje, Ragainėje, Goldapėje, Stalupėnuose ir Pilkalnyje. Tuo metu visas pulkas buvo grynai vokiškas, bet netrukus buvo pradėta verbuoti į jį apylinkių lietuvius. Įvairiais laikotarpiais tas pulkas buvo numeruojamas Nr.7, Nr.3, pagaliau galutinai nusistovėjo pavadinimas “Prūsijos princo Albrechto (lietuviškas) dragūnų pulkas Nr.1. Įvairiuose šaltiniuose šio pulko sąrašuose yra daug lietuviškų pavardžių, nors jos dar nereiškia, kad tie kariai buvo tikri lietuviai. Pulkas dalyvavo įvairiuose karuose ir buvo išformuotas tik 1919m. pabaigoje. Dragūnų ginkluotė buvo kaip ir pėstininkų – kardas, ietis, šautuvas, pistoletas.

Kalbant apie Mažąją Lietuvą, išskirtinio dėmesio objektu privalėtu tapti Prancūzijos – Prūsijos karas, nes jame abiejuose kariaujančiose pusėse buvo lietuvių. Tačiau plačiausiai literatūroje iki šiol minimas I Pasaulinis karas, kariniai veiksmai Mažosios Lietuvos teritorijoje.

Lietuviai JAV kariuomenėje

Lietuviai, Amerikoje gavę jos pilietybę, privalėjo atlikti tarnybą Amerikos kariuomenėje kaip ir kitų tautų žmonės.

Jau pirmieji emigrantai JAV pradėjo jungtis į draugijas, kurios iš pradžių dažniausiai buvo sudaromos kartu su lenkais. Ne išimtis ir karinių draugijų kūrimas. Pirmoji žinoma mišri lietuvių ir lenkų karinė draugija, pavadinta “Gvardija Karaliaus Vladislovo Jagėlos”, susikūrė 1885m. Po trejeto metų Pitstone, kur tuomet gyveno daugiau kaip 2000 lietuvių, susikūrė lietuviška “Šv.Jurgio gvardija”. Tai paskatino ir kituose miestuose kurti gvardijas ir divizijas, kurių nariai rengdavosi puošniomis uniformomis ir prisijuosę kardus ant samdytų arklių susėdę dalyvaudavo paraduose. Iš viso JAV žinoma 14 tokių karinių draugijų.

JAV kariuomenėje per I Pasaulinį karą tarnavo daug lietuvių. Dar 1917m. lietuvių spaudoje buvo keliamas klausimas steigti JAV kariuomenėje lietuvių legioną, tačiau sumanymas įgyvendintas
a Rusijos armijoje

Po Napoleono žygio į Rusiją žlugimo dalis lietuvių, įstojusių į jo kariuomenę pasitraukė į vakarus. Rusijos vėl okupuotoje Lietuvoje buvo įvestas rekrūtų ėmimas. Bet caras Aleksandras I, norėdamas pelnyti Lietuvos bajorijos palankumą, 1817m. liepos 1d. įsakė suformuoti ir atskirą lietuvių kariuomenės korpusą iš Lietuvos žemių, kuris po sukilimo buvo išformuotas.

Šiuo metu Jūs matote 55% šio straipsnio.
Matomi 781 žodžiai iš 1418 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.