Marketingo komplekso elementų analizė vyryklių
5 (100%) 1 vote

Marketingo komplekso elementų analizė vyryklių

Turinys1.Įžanga 2

2. Prekės klasifikacija ir asortimentas 3

2.1 Prekės klasifikacija 3

2.2 Prekės asortimentas 5

3. Informacija apie prekę ir jos pateikimo būdai 9

4. Prekės rinkos segmentacija 13

4.1 Viryklės rinkos segmentacijos pagrindiniai kriterijai 13

4.2 Tikslinio segmento apibūdinimas ir tipinio vartotojo bei pirkėjo

identifikavimas 15

5.Prekių paskirstymas 16

5.1 Didmeninė ir mažmeninė prekyba. 17

5. 2 Pardavimo vietų apžvalga ir identifikavimas 18

6.Konkuruojančių prekių ir naujo produkto apžvalga 22

6.1 Konkuruojančių prekių nustatymas 22

7. Išvados 29

8. Literatūra 30

Priedai 31

1.Įžanga

Marketingo reikšmė ir praktinis taikymas Lietuvos rinkos ūkio

praktikoje nuolat didėja.

Šiandieninėje verslo literatūroje norint tinkamai išanalizuoti marketingo

produktą visada atsižvelgiama į to produkto marketingo komplekso elementus.Grupinio darbo objektas- viryklės.

Grupinio darbo tikslas- išanalizuoti produkto t.y. viryklių marketingo

komplekso elementus.

Marketingo komplekso analizė – tai detali veikla, kurią marketingo

vadybininkai turi koordinuoti, įgyvendindami tam tikras strategijas.

Marketingo komplekso elementai, pagal kuriuos nagrinėjame produktą(t.y.

virykles) skirstomi į keturias grupes:

• Prekės strategija

• Kainos strategija

• Paskirstymo strategija

• Rėmimo strategija

Grupinio darbo uždaviniai yra šie:

1) Pateikti produkto (viryklių) klasifikaciją ir asortimentą, atsižvelgiant

į jų plotį bei gylį. Išvardinti pagrindines jų savybes, naudingumą bei

skirtumus

2)Pateikti pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių gaunama

informacija apie virykles ir jų pardavimo vietas. Išanalizuoti viryklių

pateikimo rinkoje specifiką, reklamą, pardavimo akcijas ir rėmimo

elementus.

3) Išsiaiškinti, koks yra viryklių rinkos segmentacijos taikymas. Pateikti

ir apibūdinti tikslinį segmentą ir identifikuoti tipinį vartotoją/ pirkėją.

4)Išsiaiškinti prekės paskirstymo kanalus, apžvelgti pardavimo vietas ir

jas identifikuoti

5) Nustatyti konkuruojančias prekes ir pateikti pasiūlymus dėl naujo

produkto kūrimo bei modifikacijos

Grupinio darbo metodika: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė

2. Prekės klasifikacija ir asortimentas

2.1 Prekės klasifikacijaŠiuolaikiniame marketingo moksle yra žinoma keletas prekių skirstymo į

grupes požymius. Tradiciškai prekės klasifikuojamos pagal jų apčiuopiamumą,

pirkimą, vartojimą ar naudojimą. Dažniausiai visos prekės skirstomos į

asmeninio ir gamybinio vartojimo.

Asmeninio vartojimo prekės klasifikuojamos pagal vartotojų požiūrį į

jų pirkimą :

1. Kasdieninės paklausos prekės – dažnai perkamos, vartotojas

prekes siekia įsigyti kuo patogiau, sugaišdamas kuo mažiau

laiko.

2. Pasirenkamos prekės – nedažnai perkamos ir atidžiai

pasirenkamos.

3. Ypatingos prekės – specialius vartotojo poreikius tenkinančios,

retai perkamos.

4. Pasyvios paklausos prekės – vartotojas apie jas mažai žino ir

kurių dar nepageidauja pirkti.

5. Nepageidautinos paklausos prekės – vartotojas jų nenori, tačiau

kartais be jų negali apsieiti.

Gamybinės paskirties prekės klasifikuojamos:

1. Žaliavos;

2. Medžiagos;

3. Komponentai;

4. Aptarnavimo medžiagos.

Taip pat prekės klasifikuojamos pagal laiką:

• ilgalaikio vartojimo;

• trumpalaikio vartojimo.

Viryklė – tai asmeninio vartojimo prekė, nes ji negali būti gamybinės

paskirties prekė. Viryklė yra užbaigtas produktas ir kitai prekei sukurti

nereikalinga, ji negali būti panaudojama kaip žaliava, medžiaga ar kiti

gamybinės paskirties klasifikavimo elementai.

Viryklė – ilgalaikio vartojimo prekė. Dažniausiai ji perkama vieną ar

du kartus per visą žmogaus gyvenimą.

Viryklė – kasdieninio vartojimo prekė. Tai svarbiausia virtuvės

figūra. Be viryklės sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą. Virykle mes

naudojamės keletą kartų per dieną, ir taip kasdien.

Žiūrint kitu, ne vartojimo, o pavyzdžiui, pirkimo požiūriu viryklė –

ypatingosios paklausos prekė – jos perkamos retai, pirkėjas tiksliai žino,

kokios viryklės jis nori. Pirkimo momentu viryklė jau beveik nesirenkama,

nes sprendimas priimtas iš anksto.

Lietuvos buitinės technikos parduotuvėse viryklės klasifikuojamos

pagal viryklių modelius. Šiuolaikinės viryklės atlieka labai daug funkcijų,

tačiau yra ekonomiškos, jomis paprasta ir saugu naudotis.

VIRYKLIŲ MODELIAI:

• ELEKTRINĖS viryklės;

• DUJINĖS viryklės;

• KOMBINUOTOSIOS viryklės:

• Dujinės – elektrinės viryklės;

• Elektrinės – dujinės viryklės.

Elektrinės viryklės – gali būti gaminamos su ketaus kaitvietėmis arba

stiklo keramikos kaitlentėmis. Šiuolaikinių modelių ketaus kaitvietės yra

daug plonesnės nei ankstesnių modelių, todėl daug greičiau įkaista, puodai

nuo tokių kaitviečių taip kaip anksčiau nevirsta. Vis dėlto ketaus

kaitvietės lėčiau kaista ir daug lėčiau atvėsta nei stiklo keramikos

kaitvietės.
Be to, ruošiant maistą, kaista ne tik ketaus kaitvietės, bet ir

visas viryklės paviršius.

Pastaruoju metu labai populiarios visiškai plokščią stiklo keramikos

paviršių turinčios elektrinės viryklės. Stiklo keramika yra gaminama iš

nedužaus ir karščiui atsparaus stiklo, kuris kaista tik tose vietose, kur

yra įrengti kaitinimo elementai. Visas kitas stiklo keramikos paviršius

lieka šaltas. Brangios stiklo keramikos viryklės turi kaitvietes, kurių

įprastą kaitinamą plotą galima išplėsti. Vienų kaitviečių plotas didinamas

į vieną pusę iki ovalo formos, kitų – koncentriniais ratais didinamas

skersmuo. Yra labai greitai įkaistančių kaitviečių. Tokios kaitvietės turi

„High Light“ kaitinimo elementus.

Dujinės viryklės – Lietuvoje vis dar labai paplitusios dujinės

viryklės. Šiuo metu gaminamos labai įvairios viryklės. Be daugybės įprastų

nebrangių dujinių viryklių, gamintojai siūlo pačių įvairiausių modelių: kai

kurių vienas arba du dujų degikliai pakeisti ketaus kaitvietėmis; kitos

dujinės viryklės turi orkaitę su elektriniu kepintuvu (griliu) arba

daugiafunkcę elektrinę orkaitę; dar kitos turi keletą elektrinių kaitviečių

ir elektrinę orkaitę. Ypač modernūs modeliai turi vieną arba dvi elektrines

greitai įkaistančias kaitvietes, du arba tris liepsnos lankus turinčius

dujų degiklius, netgi ovalo formos kaitvietes, kurias galima pasukti 90°

kampu.

Gamintojai siūlo ir perspektyvių dujinių viryklių su stiklo keramikos

paviršiais. Tokie modeliai yra brangūs, bet dailūs ir praktiški

(elektroninis uždegiklis yra įrengtas dujų degiklio viduje).

Kombinuotosios viryklės – tai viryklės, kuriose yra elektrinis ar

stiklokeraminis paviršius su dujine orkaite (elektrinės – dujinės viryklės)

arba viryklės , kuriose dujinis paviršius su elektrine orkaite (dujinės –

elektrinės viryklės).

2.2 Prekės asortimentas

Dažniausiai įmonė gamina ir parduoda ne vieną prekę, bet tam tikrą

prekių asortimentą. Prekių asortimentas – tai visų prekių ir prekių grupių,

kurias parduoda įmonė. Marketinge vartojama ir prekių linijos sąvoka.

Prekių linija – tai panašios paskirties prekių rinkinys.

Yra skiriami du pagrindiniai asortimento parametrai – plotis ir ilgis.

Plotį sudaro siūlomų prekių linijų skaičius. Gylį rodo vienoje prekių

linijoje esančių prekių modifikacijų skaičius.

Viryklių asortimentas yra labai platus. 1 lentelėje pateikti viryklių

asortimento gylis ir plotis. (Ši lentelė padaryta pagal schemas, esančias

priede)|Požymiai |Dujinė |Elektri|Dujinė – |Elektrinė – |

| | |nė |elektrinė |dujinė |

|Elektrinis paviršius | |X | |X |

|Stiklo keraminis paviršius | |X | |X |

|Dujinis paviršius |X | |X | |

|Degikliai: |X | |X | |

|Įprastas | | | | |

|Ekonomiškas | | | | |

|Dvigubas | | | | |

|Didelis | | | | |

|Degiklių ypatybės: |X | |X | |

|Su termostatu | | | | |

|Elektrinis uždegimas | | | | |

|Kaitvietės |X |X |X |X |

|Kaitviečių rūšys: | | | | |

|Įprasta |X | |X | |

|Greito kaitinimo | |X | |X |

|Standartinė su apsauga nuo | |X | |X |

|perkaitinimo | | | | |

|Požymiai |Dujinė |Elektri|Dujinė – |Elektrinė – |

| | |nė |elektrinė |dujinė |

|Kaitviečių skaičius: | | | | |

|3 |X |X |X |X |

|4 |X |X |X |X |

|5 |X |X |X |X |

|6 |X |X |X |X |

|Kaitviečių skersmuo ir galia:| | | | |

|53 mm 1,0kW |X | |X | |

|72 mm 1,6kW |X | |X | |

|100 mm 3,0kW |X | |X | |

|133 mm 3,3kW |X | |X | |

|145 mm 1,2kW | |X | |X |

|180 mm 1,4kW | |X | |X |

|210 mm 1,8kW | |X | |X |

|250 mm 2,2kW | |X | |X |

|Kaitviečių ypatybės | |X | |X |

|
|

|Tik elektrinėse arba elektrinėse – dujinėse viryklėse esančios kaitvietės |

|turi tokias ypatybes – apsauginis užraktas, greitas nustatymas, laikmatis, |

|automatinis užvirinimas, skaitmeniniai pakopų parodymai, sensorinis |

|valdymas su laikmačiu, įjungimo/išjungimo mygtukas, likutinės šilumos |

|indikatorius |

|Orkaitė: | | | | |

|Dujinė |X | | |X |

|Elektrinė | |X |X | |

|Multifunkcinė |X |X |X |X |

1 lentelė „Viryklės asortimento

gylis ir plotis“Šiuolaikinių orkaičių galimybės, galima sakyti, yra beribės. Ypač

svarbus yra kaitinimo elemento tipas. Kuo daugiau orkaitė turi kaitinimo ir

vėsinimo elementų, tuo daugiau ji atlieka funkcijų.

Dujinėse orkaitėse kaitinama iš viršaus ir apačios. Šiuolaikinės

orkaitės turi dujinį kepintuvą (grilį), tačiau vis dažniau jis keičiamas

elektriniu kepintuvu su sukamuoju iešmu.

Pastaruoju metu išpopuliarėjo kombinuotosios dujinės viryklės su

elektrinėmis paprastomis ir daugiafunkcinėmis orkaitėmis. Skirtingų

gamintojų modeliai turi nevienodą skaičių priedų ir funkcijų, tačiau visos

elektrinės orkaitės turi viršutinį ir apatinį vamzdelinį elektrinį

kaitinimo elementą, mažo ir didelio kaitinimo ploto kepintuvą, galinėje

sienelėje įtaisytą konvektorių ir aplink jį įrengtą dar vieną žiedinį

kaitinimo elementą, įstrižai arba tiesiai tvirtinamą sukamą iešmą su

keturiais šašlykams kepti skirtais iešmais.

Daugiafunkcinės orkaitės gali maistą gaminti 8–10 kepimo (kaitinimo)

režimų. Galinėje jų sienelėje rengiamas konvektorius cirkuliuoja orą

orkaitėje. Konvekcinėje orkaitėje gaminiai greičiau ir geriau iškepa.

Konvektorius orkaitėje šilumą tolygiai paskirsto, todėl kepiniai niekada

neperkepa ir nepridega. Aptarsime pagrindines pasaulinio kompiuterių tinklo

paslaugas:

• elektroninis paštas. Pranešimų perdavimas bet kuriam pasaulinio

kompiuterių tinklo vartotojui, turinčiam kompiuterinį adresą;

• FTP (File Transfer Protocol) paslauga. Duomenų persiuntimas tarp

serverio ir kliento;

• telnet paslauga. Kliento kompiuteris naudojamas kaip serverio nutolęs

terminalas;

• WWW (World Wide Web) paslauga. Pasaulinio „voratinklio“ (WWW)

serveriuose esančią informaciją, aprašytą specialia HTML kalba, galima

pasiekti iš bet kurio įjungto į pasaulinį tinklą kompiuterio;

• IRC (Internet Relay Chat) paslauga. IRC serveriai suteikia galimybę

keliais kanalais vesti diskusijas realiu laiku. IRC klientas pasirenka

IRC serverį ir IRC kanalą, kuriuo nori vesti diskusiją. Tekstas

vedamas iš klaviatūros.Naudojant kepintuvą (grilį) kartu su konvektoriumi, karštas oras

patiekalą apsupa iš visų pusių, todėl nebūtinas sukamas iešmas. Be to,

kepant mėsą, konvektorius neleidžia riebalams nusėsti ant orkaitės

sienelių: riebalai suteka į padėklą.

Žiedinis kaitinimo elementas, įrengtas aplink konvektorių, leidžia

greitai ir kokybiškai atšildyti šaldytus produktus, labai praverčia šildant

patiekalus. Konvektorių naudojant kartu su viršutiniu ir žiediniu

kaitinimu, galima gaminti keletą skirtingų patiekalų iš karto (pavyzdžiui,

trimis aukštais). Taip kepamų patiekalų kvapai nesusimaišo, nes orkaitės

turi ventiliacijos sistemą.

Šiuolaikinės orkaitės taupiai vartoja elektros energiją. Jos turi

termostatą, kuris reguliuoja kaitinimo elementų veikimą. Jie greitai ir

tolygiai įkaista, ir šiluma dėl specialios izoliacijos šildo tik kepamus

produktus, o ne orkaitės dureles ir išorines sieneles. Kad būtų patogu

išimti kepamąsias skardas, orkaitėse įrengti teleskopiniai bėgeliai.

Modernios elektrinės orkaitės valdomos elektroniniu būdu. Viryklės

valdymo skydelyje įrengtas ekranėlis su elektroniniu programatoriumi ir

orkaitės temperatūros rodytuvu. Programatoriumi galima nustatyti, kad

orkaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų, pasirinkti kepimo režimą

(„Paukštiena“, „Pica“ ir kt.) ir t. t. Tai ne tik labai patogu, bet ir

taupo elektros energiją.Orkaitės atlieka daug funkcijų ir turi labai daug priedų. Lietuvos

buitinės technikos parduotuvėse pardavinėjamos viryklės turinčios šias,

žemiau išvardintas, funkcijas ir priedus.

Funkcijos:

• Laikmatis:

➢ Elektroninis su mėsos kepimo termozondu (EPT + TS)

➢ Elektroninis programuojamas

➢ Skaitmeninis programuojamas

• Kaitinimas:

➢ Tradicinis;

➢ Apatinis – su ventiliatoriumi; su karštu oru (picos funkcija)

➢ Viršutinis – su ventiliatoriumi;

➢ Grilis – su ventiliatoriumi;

• Atitirpinimas

• Apšvietimas

• Aqua Clean (savaiminis išsivalymas)

• Orkaitės ventiliacija

• Priminimas:

➢ Mechaninis minutinis priminimas;

➢ Elektroninis išjungimo minutinis priminimas;

Orkaitės talpa būna įvairi – 45l, 48l, 50l, 51l, 52l, 53l, 54l, 56l, 57l,

58l, 61l.

Orkaitės priedai:

➢ Su termostatu

➢ Metaliniai bėgeliai

➢ Eco emalis

➢ Nuimamos orkaitės durelės

➢ Teleskopiniai bėgeliai

➢ Orkaitės grotelės

➢ Kepimo skardos

➢ Riebalų filtras

➢ Indikacinės lemputės

➢ Besisukantis iešmas

➢ Įrankis karštai skardai išimti

➢ Apšviestos įspaudžiamos rankenėlės

3. Informacija apie prekę ir jos pateikimo būdai

Savo praktinėje veikloje vadybininkai traktuoja reklamą ir

realizacijos skatinimą kaip tam tikrą metodų rinkinį, iš kurio galima

pasirinkti viena ar kelis variantus ir panaudoti konkrečioje prekės

pateikimo kampanijoje. Kurios iš daugybės – lemia kampanijos tikslai.

Tikslus gi lemia tai, kad užsako reklamą ir kam ji skirta.Pagal pagrindinius tikslu reklama gali būti suskirstyta į tokias

rūšis:

1. Reklama, skirta įmonės prestižui formuoti. Joje svarbu pabrėžti

patikimumą, veiklos efektyvumą.

2. Skatinamoji – skirta vartotojų reikmei įsigyti konkrečios įmonės

gaminių ugdyti.

3. Stabilumo reklama – iš esmės skirta informuoti pirkėjus bei

partnerius apie įmonės veiklos rezultatų bei padėties rinkoje

stabilumą.

4. Vidinė įmonės reklama – reikalinga tam, kad darbuotojai

pasijustų esą atsakingi ir susiję su įmonės veikla, ir, žinoma,

pasitikėti ja,

5. Reklama, skirta produkcijos realizacijai skatinti – tai

pagrindinė reklamos veiklos sritis.

6. Įtikinamoji reklama – tai agresyviausia reklamos rūšis, kurios

paskirtis yra įtikinti vartotojus įsigyti būtent tų, o ne kitų

prekių.

7. Lyginamoji reklama, ja siekiama reklamuojamas prekes palyginti

su analogiškais konkurentų pasiūlymais.

8. Primenamoji reklama būna skirta tiesiog priminti potencialiems

pirkėjams apie kokios nors prekės egzistavimą ar jų savybes.

9. Stiprinamoji reklama skirta įtikinti jau įsigijusius prekių

pirkėjus, kad jie pasirinko teisingai.

10. Informuojamoji reklama reikalinga teikti informacijai apie

įmonę, jos produkcijos savybes, techninius duomenis, privalumus,

siūlomas naujoves ir t.t.

11. Prevencinė reklama – tai tokia reklama, kuriai demonstratyviai

skiriama daugiau lėšų, nei derėtų.

Pagrindiniai reklamavimo būdai ir priemonės. Šiuo metu reklamos priemonių

yra labai daug ir jos klasifikuojamos pagal daugelį požiūrių. Skiriami šie

pagrindiniai reklamavimo būdai ir priemonės:

• Spausdinta reklama (lapeliai, afišos, bukletai, prospektai, katalogai,

plakatai ir pan.).Šiuo metu tai vis populiarėjanti reklamos rūšis. Jau

nieko nebestebina į spaudos dėžutes metami reklaminiai bukletai,

kuriuose yra pristatomos naujos pardavimų akcijos, nuolaidos ir kiti

pasiūlymai.

• Reklama spaudoje (laikraščiuose, žurnaluose, specialiuose žinynuose,

knygose ir vadovėliuose). Talpinant reklamą specializuotuose

leidiniuose, skirtuose moterims, yra pasiekiama būtent tikslinė rinka

– namų šeimininkės.

• Audio, audiovizualinė ir kino reklama (kino ir video filmai,

demonstruojami kino teatruose ir televizijoje, radijo reklama,

skaidrės, demonstruojamos parodose ar mugėse). Tai viena brangiausių,

galingiausių ir veiksmingiausių reklamos priemonių. Vaizdo, veiksmo,

teksto, garso, muzikos, judesio, spalvų, veikiančių kartu, dėka, video

reklama turi padidintą poveikį žiūrovui. Todėl ji pasižymi

operatyvumu, vaizdumu. Taip yra todėl, kad televizija pritraukia pačią

didžiausią auditoriją. Siekiant paveikti tikslinę auditoriją,

televizijos reklamoms pasirenkamas atitinkamas dienos laikas. Šiam

tikslui tinkamiausias laikas yra vakaras. Dažniausiai tokios reklamos

metu akcentuojamas dizainas, stilius, prekybinis ženklas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2321 žodžiai iš 7733 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.