Marketingo strategija uab baltic master
5 (100%) 1 vote

Marketingo strategija uab baltic master

Marketingo strategija UAB „Baltic Master“

TURINYS

Įvadas 2

1 UAB „Baltic Master“ pristatymas 3

2 UAB „Baltic Master“ marketingo mikroaplinka 4

3 UAB „Baltic Master“ marketingo koncepcija 5

4 UAB „Baltic Master“ marketingo tipas 6

5 Strateginis planavimas UAB „Baltic Master“ 6

5.1 UAB „Baltic Master“ misija 6

5.2 UAB „Baltic Master“ tikslai 7

5.3 UAB „Baltic Master“ perspektyvų tyrimas 8

5.4 UAB „Baltic Master“ marketingo tikslai 9

5.5 UAB „Baltic Master“ marketingo strategija 9

5.5.1 Tikslinės rinkos strategija 9

5.5.2 Pozicionavimo būdo strategija 10

5.5.3 Atskirų marketingo komplekso elementų strategijos 10

5.5.4 Konkuravimo būdo strategija 12

5.5.5 Geografinės rinkos strategija 13

Išvados 14

Literatūra 15

Įvadas

Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos marketingui. Įmonės kuria ir tobulina prekes, reguliuoja jų kainas, parduoda jas pačios ar per partnerius. Be to, dedamos pastangos vartotojų poreikiams ištirti, ryšiams su jais per reklamą ar kitais būdais užmegzti ir palaikyti. Visus šiuos veiksmus galima atlikti atsitiktinai arba planingai. Pirmuoju atveju kiekvienas darbas gali būti atliekamas pakankamai profesionaliai, tačiau nebūtinai yra suderinamas su kitais įmonės aspektais. Antruoju atveju marketingo veiksmai apgalvotai derinami tiek tarpusavyje, tiek su kita įmonės veikla. Įmonės veiklos planavimas leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą ir taip pasiekti geresnį bendrą rezultatą. Be planuojamų veiksmų suderinimo strateginis planavimas leidžia geriau paskirstyti išteklius, efektyviau juos naudoti.

Tarptautinė verslo integracija, rinkų globalizacija ir auganti konkurencija tiesiogiai įtakoja verslo vystymąsi. Marketingo veiklos tobulinimas, pažangių verslo plėtotės strategijų diegimas – vienas svarbiausių būdų įmonėms iškylančių problemų sprendimui. Ypač strateginio planavimo būtinybė išryškėja kai rinkoje didelė konkurencija, steigiant filialus kitose šalyse, ruošiant naują prekę rinkai ar kai įmonės mastai perauga tokį lygį, kad veiklą sugebėtų kontroliuoti vienas ar keli vadovai. Strateginis planavimas padeda išvengti klaidų įvairiausiose įmonės funkcijose ir minimizuoti nuostolius, taupyti laiką, pelnyti pripažinimą. Tačiau net ir žinodami planavimo svarbą dar daugelio įmonių vadovai neturi parengę aiškios įmonės strategijos ir dažniausiai turi tik sugalvotą strategijos idėją, nėra linkę dalintis šia informacija su kitais įmonės darbuotojais, o viską pateikia tiesiogiai paskirstydami užduotis, beje, patys viską ir kontroliuoja. Sistema paprasta ir ji veikia, kol įmonė pasiekia tam tikras ribas. Išsiplėtus įmonei, atsiradus filialams tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, visų padalinių kontroliavimas, įvairių problemų (netikėtų, nes neplanuotų) sprendimas atima daug vadovybės laiko, jėgų ir pastangų. Pailgėja problemų sprendimo laikas, patiriami finansiniai nuostoliai, didėja galimybė suklysti, o pasekmės gali būti ypač skaudžios. Problemą galima būtų iliustruoti namo statybos pavyzdžiu, kai namas yra statomas visus darbus atliekant pagal projektą, ir lyginant jį su statyba namo, kuri vykdoma be projekto. Kažkas gausis, bet antruoju atveju klaidos bus pastebėtos popieriuje, jas pataisyti kainuos pigiau.

1 UAB „Baltic Master“ pristatymas

UAB „Baltic Master“ užsiima prekybos bei šaldymo įrangos realizavimu. Įmonė buvo įkurta 1990 metais.

Įmonės steigimą įtakojo tyrimų duomenys, pagal kuriuos paaiškėjo, jog kyla didelis susidomėjimas maisto prekių prekybos centrų statyba, o vietinės įmonės smarkiai atsilieka paslaugų kokybe bei siūloma įranga. Buvo numatyta, jog įmonė „Baltic Master“ siūlys Lietuvoje pagamintas prekes, bei užmegs prekybinius santykius su Vokietijos koncernu „Linde“ ir importuos jų gaminamas prekes (parduotuvių šaldymo įrangą). Kadangi įmonės parduodama prekė techniškai sudėtinga, buvo nutarta steigti serviso tarnybą ir užsiimti parduotuvių įrangos montažu, teikti prekybinės įrangos aptarnavimo paslaugas, ir tokiu būdu užtikrinti parduodamų įrengimų garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Be šios veiklos įmonė užsiima prekybinių centrų projektavimu, technologinių projektų parengimu bei įrangos parduotuvėje išdėstymo planų ruošimu.

Šiuo metu UAB „Baltic Master“ dirba 170 darbuotojų. Įmonės specialistai yra aukštos kvalifikacijos ir turi sukaupę nemažai darbo patirties. Darbuotojai nuolat vyksta stažuotis į Vokietiją yra susipažinę su panašaus profilio užsienio įmonių veikla ir specifika. Įmonė nuolat dalyvauja parodose, įvairiuose seminaruose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose. Į įmonę dažnai atvyksta konsultantai iš įvairių vakarų įmonių, vyksta seminarai. Įmonė turi visus darbams atlikti reikalingus sertifikatus. Pastaruoju metu UAB „Baltic Master“ padarė didžiulę techninę pažangą, diegia naujas valdymo ir duomenų surinkimo technologijas, organizuodama jų techninį palaikymą.

Įmonės veiklos kryptys:

 Šaldymo įrangos parduotuvėms, šaldymo sandėliams ir šaldymo kameroms projektavimas, montavimas, garantinė ir pogarantinė
priežiūra.

 Technologinių procesų šaldymo įrangos projektavimas, montavimas, garantinė ir pogarantinė priežiūra.

 Šaldymo sandėlių ir šaldymo kamerų iš izoliacinių plokščių montavimas.

 Šilumos siurblių projektavimas, montavimas, techninė priežiūra.

 Oro kondicionavimo sistemų projektavimas ir montavimas.

 Šaldymo įrangos komponentų pardavimas.

 Įvairių gaminių iš medžio ir drožlių plokštės gamyba.

 Gaminių iš nerūdijančio plieno gamyba.

 Barų, restoranų, valgyklų įrangos pardavimas.

 Barų ir restoranų įrangos pardavimas.

Taigi įmonėje yra šie skyriai:

 Prekybinės įrangos pardavimo baras.

 Šaldymo sistemų projektavimo ir surinkimo baras.

 Nerūdijančio plieno gaminių gamybos baras.

 Medžio gaminių gamybos baras.

 Projektavimo skyrius.

 Komercijos skyrius.

Firmos filialai:

 Lietuvoje: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.

 Rusijoje: Sankt-Peterburge; Kaliningrade; Rostove prie Dono.

 Ukrainoje.

 Latvijoje.

 Baltarusijoje.

2 UAB „Baltic Master“ marketingo mikroaplinka

Pagrindiniai UAB „Baltic Master“ klientai:

 Prekybos tinklai „VP Market“, „IKI“, „Norfa“, „Aibė“ ir kt. Tai prekybos tinklai, užsiimantys prekyba maisto produktais ir savo tinklą kasmet plečiantys bent dešimčia parduotuvių. UAB „Baltic Master“ atstovaujama vokiška šaldymo įranga „Linde“ pasižymi geromis savybėmis, yra gerai žinoma kaip kokybiška ir patikima įranga.

 Kiti ne maisto prekių prekybos centrai, pvz. AB „Senukai“. Ne maisto prekių parduotuvėms yra pardavinėjama prekybinė įranga (lentynos, praėjimo kontrolės sistemos, prekybinės kasos, vežimėliai).

 Vaisių bei šaldytos produkcijos importuotojai bei gamintojai.

Nuolatinis noras tobulėti, darbe naudoti pažangias technologijas padeda UAB „Baltic Master“ užimti lyderio pozicijas prekybinės ir šaldymo įrangos rinkoje.

Pagrindiniai UAB „Baltic Master“ konkurentai yra kelios lietuviškos įmonės:

 UAB „Rolvika“, rinkoje dirbanti taip pat apie 10 metų ir atstovaujanti italų šaldymo ir prekybinės įrangos koncerną „Costan“.

 UAB „Makotek“, rinkoje dirbanti 8 metai ir atstovaujanti lenkų įmonę „MAWI“.

Šiuo metu rinkoje veikia dar keletas smulkesnių įmonių. Tačiau savo produkciją jie siūlo nedidelėms parduotuvėms ir pagal savo pajėgumus nesugeba dirbti su dideliais užsakymais.

Dažniausiai UAB „Rolvika“, „Makotek“, bei „Baltic Master“ varžosi dėl prekybinių centrų įrengimo sutarčių.

Pagrindiniai UAB „Baltic Master“ tarpininkai:

 „Doka“;

 „Holod Dog“;

 „Unifrost“.

Pagrindinis UAB „Baltic Master“ tiekėjas – Vokietijos koncernas „Linde“. Įmonė importuoja jų gaminamą parduotuvių šaldymo įrangą.

3 UAB „Baltic Master“ marketingo koncepcija

UAB „Baltic Master“ laikosi prekės koncepcijos ir ja pagrįstos prekės orientacijos.

Prekės koncepcijos pagrindas – teiginys, kad reikia konkuruoti ne prekės kaina, bet jos kokybe. Įmonė gali pagaminti prekę, kurios kaina yra tokia pat ar net didesnė už konkurentų gaminių. Tačiau jei minėta prekė geresnė, vartotojai dažniausiai rinksis kaip tik ją. Tuomet įmonė parduos daugiau prekių ir sukaups daugiau pelno, kurį vėl galės panaudoti naujoms prekėms kurti ir dabartinėms tobulinti. Tokiomis idėjomis veiklą grindžianti įmonė yra prekės orientacijos.

Prekės orientacija – tai verslo orientacija, kurios esmę sudaro įmonės pastangos siekti savo tikslų prekių kokybės tobulinimu.

Šiai verslo orientacijai būdingas loginis ciklas parodytas 1 pav.

1 pav. Prekės orientacijos schema

Prekės koncepcija gerai suderina UAB „Baltic Master“ ir vartotojų interesus. Įmonė suinteresuota pagaminti ir parduoti kuo geresnes prekes, o vartotojai – įsigyti ir vartoti būtent tokias prekes. Geriausias prekes siūlanti įmonė aplenkia konkurentus ir turi dar daugiau galimybių pasižymėti savo prekių kokybe. Tačiau vartotojai pajėgia pastebėti ir gali įvertinti kokybės gerinimą tik iki tam tikrų ribų. Pasiekus tam tikrą kokybės lygį, tolesnių tobulinimų vartotojai gali nepripažinti ir nenorėti už juos mokėti didesnės kainos. Tai įvyksta dėl šių priežasčių:

 vartotojai patobulinimo nepastebi;

 vartotojai patobulinimo nelaiko reikšmingu.

Taigi prekės kokybe pagrįstas konkuravimas turi ribas. Kai žmonės naujų patobulinimų nebepripažįsta, papildomų lėšų tam skirti nebeverta; geriau jas panaudoti ieškant naujų konkuravimo metodų.

4 UAB „Baltic Master“ marketingo tipas

Remiantis tarptautinės ir vietinės rinkos situacija, įmonės „Baltic Master“ marketingo pobūdis yra sinchromarketingas. Tai susiję su varijuojančia paklausa. Varijuojanti paklausa – tai tokia situacija, kai pati prekė perkama skirtingais laiko tarpais. Pavyzdžiui, žiemos metu šaldymo įranga genda rečiau ir dėl to sumažėja įrangos paklausa. Sinchromarketingo uždavinys – nors iš dalies suvienodinti varijuojančią paklausą. Tai galima pasiekti įvairias sezonais, keičiant prekių ar paslaugų kainas, pardavimo sąlygas, aktyvinant reklaminę veiklą.

Vietinėje rinkoje būdingas sezoniškumas. Ypač įrangos paklausa išauga vasaros sezonu: kuo šiltesnė ir ilgesnė vasara, tuo daugiau šaldymo įrangos
Didėja aptarnavimo paslaugos poreikis, nes įranga labiau apsikrauna bei genda. Žiemą šaldymo įrangos bei prekybinės įrangos poreikis sumažėja. Ypač prekybine prasme sunkūs yra sausio, vasario ir kovo mėnesiai. Tuomet pirkimas labai sumažėja. Sunkumų kyla ir vasarą, kuomet sutrinka tiekimas, nes Vokietijos gamintojai pradeda atostogauti, o poreikis šiuo metų laikų vietinėje rinkoje didžiausias.

5 Strateginis planavimas UAB „Baltic Master“

UAB „Baltic Master“ marketingo planavimas apima šiuos etapus:

 Įmonės misija.

 Įmonės tikslai.

 Perspektyvų tyrimas.

 Marketingo tikslai.

 Marketingo strategija.

5.1 UAB „Baltic Master“ misija

UAB „Baltic Master“ misija – kokybiškos prekybinės ir šaldymo įrangos pasiūla, pardavimas bei aptarnavimas.

5.2 UAB „Baltic Master“ tikslai

Vykdydama savo veiklą įmonė siekia įgyvendinti įmonės tikslus. Pirmiausiai nustatydami įmonės tikslus įmonės vadovai siekia, kad juos galima būtų pagal ką nors išmatuoti, pvz. kad tikslą būtų galima išmatuoti kokybiniais, kiekybiniais rodikliais ar tai būtų kokios nors užduotys, kurias įmonė privalėtų įgyvendinti per tam tikrą laiką. Atsižvelgdami į įmonės tikslus, vadovai paskirsto užduotis atskiroms veiklos sritims.

UAB „Baltic Master“ tikslai formuluojami ir priimami aukščiausios grandies vadovų vertybių ir tikslų pagrindu. Tikslai turi turėti šias charakteristikas:

 tikslai turi būti konkretūs ir išmatuojami. Vadovybė, išreikšdama organizacijos tikslus konkrečiais išmatavimais, gali tiksliai įvertinti darbo sėkmę;

 tikslai turi būti pasiekiami, tada jie didina organizacijos efektyvumą, kadangi daugelis žmonių nori greičiau matyti darbo rezultatus;

 tikslai turi būti tarpusavyje vienas kitą palaikantys. Taigi veikla ir sprendimai, siekiant vieno tikslo, neturi trukdyti siekti kito tikslo.

UAB „Baltic Master“ keliami tikslai yra kelių tipų:

 ilgalaikiai tikslai;

 vidutinio laikotarpio tikslai;

 trumpalaikiai tikslai.

UAB „Baltic Master“ ilgalaikiai tikslai:

1. Didinti parduodamos produkcijos kiekį ne mažiau kaip 25% per metus. Šio tikslo siekti aktyviai plečiant prekių pardavimą į užsienio rinkas per filialus. Siekiant mažiau investuoti, nuolat ieškoti norinčių pardavinėti įrangą įmonių (dilerių).

2. Įdiegti įmonėje ISO 9001:2000 standartą, gauti kitus sertifikatus, kurie padėtų įmonei plėtoti verslą į Rytų rinką bei mažintų muitus ir tokiu būdu taupytų lėšas.

3. Iki 2007 metų esamą gamybos cechą praplėsti trečdaliu ir jį modernizuoti. Pasiekti tokį lygį, kad užsakymas nuo užsakymo iki pagaminimo būtų įvykdytas per 4 dienas.

4. Tobulinti darbų organizavimą, valdymą ir apskaitos sistemą.

UAB „Baltic Master“ vidutinio laikotarpio tikslai:

1. Greitą įrangos pristatymo bei operatyvaus esamų klientų aptarnavimo nuolatinis užtikrinimas. Logistinės sistemos tobulinimas, optimaliausių kelių įmonei pristatyti parinkimas, sandėliavimo problemos išsprendimas, gamybos cecho pajėgumo didinimą.

2. Našių technologijų taikymas (standartinių gamybos schemų atidirbinėjimas);

3. Įmonės kompiuterizavimas ir sujungimas į bendrą sistemą.

4. Užsakymo priėmimo ir užsakymo atkrovimo proceso apskaitos įvedimas; užsakymo tvarka.

5. Įmonės apskaitos tobulinimas (sandėliuojamų prekių, nelikvidžių prekių, broko, atliekų).

6. Pigesnių, tačiau brangesnėms kokybe nenusileidžiančių žaliavų paieška (tiekėjų paieška).

7. Naujovių taikymas gamyboje (naujų modelių gaminimo schemų atidirbimas bei naujų gaminių gamyba).

8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymas, apmokymai užsienyje, seminarai.

UAB „Baltic Master“ trumpalaikiai tikslai:

Tai priemonės klientui atvilioti, būdai konkrečiam užsakymui pagaminti ar pan.

5.3 UAB „Baltic Master“ perspektyvų tyrimas

UAB „Baltic Master“ pasirinktas tikslas – pardavimus kasmet didinti 25 proc. Šiam tikslui pasiekti įmonė pasirinko naujų rinkų užvaldymo strategiją. Marketingo tikslai buvo formuluojami atsižvelgus į perspektyvų tyrimą.

Perspektyvų išsiaiškinimui geriausiai tinka plačiai taikoma SWOT analizė. Kadangi įmonės tikslas yra didinti pardavimus, išanalizuosiu perspektyvas tai įgyvendinti.

UAB „Baltic Master“ privalumai:

 Kadangi įmonė rinkoje jau 13 metų, ji yra gerai žinoma tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

 Įmonė nuolat investavo į gamybos technologijas ir dabar turi modernų gamybos cechą.

 Įmonė turi daug filialų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

 Plačiai išvystytas pardavimų tinklas ir patirtis produkciją realizuojant per filialus.

 Įmonėje dirba kvalifikuotas personalas, darbuotojai gerai informuoti apie savo pareigas.

 Patirtis ir technologijos leido pasiekti aukštą gaminamų produktų kokybę.

 Įmonės atstovaujamas šaldymo įrangos gamybos koncernas „Linde“ turi gerą reputaciją, ji tiekia daugelio šalių rinkose reikalingas prekes.

UAB „Baltic Master“ trūkumai:

 Įmonėje nėra įdiegtas ISO 9000:2000 standartas, ir dėl to kai kurios stambios įmonės nesiryžta bendradarbiauti.

 Įmonė dirbdama su filialais nenaudoja užsakymo formų, todėl kartais kyla nepilno įrangos sukomplektavimo atvejų, dėl kurių gadinami santykiai su klientais

 Sunku kontroliuoti filialų
veiklą.

 Dėl didelių gamybos apimčių kartais vėluojama įvykdyti užsakymus, arba užsakymo gamybos terminai būna per ilgi, kad klientas lauktų.

 Dėl įrangos pirkimo sezoniškumo darbas įmonėje yra išbalansuotas. Vasarą nespėjama gaminti, o žiemą cechui trūksta darbo.

UAB „Baltic Master“ galimybės:

 Įmonės produkciją gerai perka Rytų rinkoje. Vystant prekybą šiose rinkose bus didinami pardavimai.

 Geros gamybos technologijos bei moderni įranga leidžia greitai ir kokybiškai gaminti.

 Įmonė turi pakankamai apyvartinių lėšų filialų tinklo plėtimui

Grėsmės UAB „Baltic Master“:

 Kadangi įmonės veikla pelninga, gali daugėti konkurentų.

 Dėl eksporto pasikeitimo sąlygų gali išaugti gaminių kaina. Jie taps nekonkurentabilūs.

 Gali brangti žaliava naudojama gaminiams gaminti ir dėl to pabrangs gaminiai.

 Dėl didelių gamybos tempų ir vėluojančių atsiskaitymų už prekes didėja ar išsibalansuoja atsiskaitymas su tiekėjais.

 Dėl klientų įsiskolinimo sunku planuoti įmonės finansus.

5.4 UAB „Baltic Master“ marketingo tikslai

UAB „Baltic Master“ marketingo tikslai atitinka įmonės tikslus.

5.5 UAB „Baltic Master“ marketingo strategija

5.5.1 Tikslinės rinkos strategija

UAB „Baltic Master“ taiko nediferencijuoto marketingo strategiją: įmonė visą rinką laiko vienalyte ir iš visų vartotojų tikisi tokios pat reakcijos į marketingo veiksmus. Tai nutinka dėl to, kad:

 Vartotojų tarpusavio skirtumai laikomi nesvarbiais siūlant konkrečias prekes;

 įmonė neturi galimybių ar noro geriau prisitaikyti prie skirtingų poreikių.

Tai gana paprasta strategija, tačiau retai veiksminga. Klaidinga yra manyti, kad visiems vienodai reikalingos tos pačios prekės. Vartotojai tarpusavyje sluoksniuojasi ir vis labiau skaidosi pagal įvairiausius požymius, atsiranda vis daugiau ir vis smulkesnių rinkos segmentų, kurie turi specifinių poreikių. Taigi esant pakankamai stipriai konkurencijai universalūs pasiūlymai atrodo vis mažiau patrauklūs. Tačiau UAB „Baltic Master“ turi nedaug konkurentų, todėl ši strategija kol kas yra gana efektyvi. Rinkoje atsiradus daugiau konkurentų reikėtų pradėti taikyti diferencijuoto marketingo strategiją.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2459 žodžiai iš 7999 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.