Marketingo tyrimai ir jo etapai
5 (100%) 1 vote

Marketingo tyrimai ir jo etapai

Marketingo tyrimas

Marketingo tyrimo sanprata

Norint padaryti teisingą sprendima reikia surinkti reikiamą informaciją.Taigi , sprendimo teisingumas labai priklauso nuo turimos informacijos.Taip pat ir marketingo sprendimai reikalauja informacijos,tam ir yra daromas marketingo tyrimas.

Marketingo tyrimas-tai sistemingas duomenų , susijusių su marketingo prblemomis , rinkimas,kaupimas ir apdorojimas.

Tipiško marketingo tyrimo eigoje galima išskirti keletą etapų:

1.Problemos formulavimas.

2.Pažintinis tyrimas.

3.Hipotezės formulavimas.

4.Tyrimo planavimas

5.Duomenų rinkimas

6.Interpretavimas ir pateikimas.

Problemos formulavimas-tai pradinis marketingo tyrimo etapas , kuriame apibrėžiami klausimai , kuriuos išspręsti turi padėti organizojamas tyrimas.

Marketingo tyrimas duoda geresnius rezultatus tada , kai problema suformuluota konkrečiau. Kartais konkretizavimo metu jau dalinai paaiškėja ir galimos sprendimo kryptys . Tolesni tyrimo etapai padeda pagrįsti ar atmesti susiformavusias nuomones.

Kartais firma susiduria su nepažįstamu reiškiniu ( nauja rinka ar kt. ) , todėl konkrečiai suformuluoti problemą gana sunku . Tada tyrimui prireikia daugiau išlaidų o rezultatas gaunamas mažesnis , nes surenkama daug nereikalingų duomenų. Todėl toks tyrimas mažiau efektyvus , nes tyrimo išlaidas sąlygoja visa tyrimo apimtis , o rezultatą – tik jo dalis , padedant daryti sprendimą.

Pažintinis tyrimas – marketingo tyrimo etapas , kuriame renkama lengvai prieinama informacija apie suformuluotą problemą tiek firmos viduje , tiek ir už jos ribų .

Šiame etape vyksta kosultacijos su firmos darbuotojais bei kitų organizacijų atstovais , susiduriančiais su įvairiais iškeltos problemos aspektais . Be to , analizuojami įvairūs firmos vidiniai dokumentai bei kiti lengvai prieinami informacijos šaltiniai .

Analizuojant vidinius duomenis paprastai tiriama ankstesnių laikotarpių pardavimų apimtis , struktūra , marketingo išlaidos , jų pasiskirstymas ir t.t. Toks tyrimas leidžia suformuluoti hipotezę .

Hipotezės formulavimas – tai marketingo tyrimo etapas kuriame apibrėžiami su marketingo problema susijusių reiškinių spėjami ryšiai

ar tikėtinos vystimosi tendencijos .

Hipotezės suformulavimas iškelia būtinybę ją patikrinti. Kaip tai bus atliekama , numatoma tyrimo planavimo metu.

Tyrimo planavimas – tai marketingo tyrimo etapas , kuriame numatomi duomenų rinkimo metodai , tam rekalingos priemonės ir atrankinės visumos formavimo būdai.

Šio etapo rezultatas – marketingo tyrimo planas , kuriuo remiantis toliau vykdomas duomenų rinimas .

Duomenų rinkimas – tai marketingo tyrimo etapas , kuriame tam tikrų metodų ir priemonių pagalba kaupiami reikalingi duomenys .

Visi duomenys gali būti suskirstyti į pirminius ir antrinius .

Pirminiai duomenys- tai duomenys , pirmą kartą gauti būtent šio tyrimo metu .

Antriniai duomenys – tai duomenys , gauti atliekamo tyrimo metu ir vienokia ar kitokia forma jau skelbti .

Antrinių duomenų panaudojimas paprastai daug pigesnis , negu pirminių . Antrinių duomenų šaltiniais gali būti vyriausybinių organizacijų leidiniai , privačių tyrimus atliekančių įstaigų paskelbta informacija , mokslinių organizacijų publikacijos ir kt. Jie gana prieinami tačiau kartais gali iškreipti situaciją , nes dažniausiai būna surinkti , sugrupuoti ir apibendrinti , siekiant visiškai kitų tikslų . Be to, ne visada patogu naudoti iš kelių skirtingų šaltinių paimtus duomenis .

Pirminių duomenų rinkimas – gana sudėtingas ir darbaimlus procesas . Tačiau jis patogus tuo , jog galima kontroliuoti jo eigą , atrinkti ir fiksuoti tik dominančias reiškinių savybes . Tam būtina atitinkama darbuotojų kvalifikacijas bei tam tikros priemonės .

Surinkus reikalingus duomenis ir juos atitinkamai apdorojus , rengiama tyrimo ataiskaita . Tai paskutinis marketingo tyrimo etapas .

Interpretavimas ir pateikimas- tai baigiamasis marketingo tyrimo etapas , kuriame surnktų ir apdorotų duomenų pagrindu daromos išvados ir numatyta forma pateikiamos firmos vadovybei.

Šiame etape grįžtama prie anksčiau iškeltų hipotezių sugretinimo su gautais tyrimo rezultatais . Nepasitvirtinusio hipotezės atmetamos , pasitvirtinusios išvadų ir pasiulymų formos pateikiamos ataskaitoje .

Pirminių duomenų rinkimas

Pirminių duomenų rinkimu dažniausiai užsiima stambiu firmos , galinčios skirti tam pakankamai resursų . Priklausomai nuo problemos pobūdžio ir firmos galimybių pasirenkama patogiausi tyrimo metodai ir atitinkamos techninės tyrimo priemonės .

Plačiausiai naudojami 3 pirminių duomenų rinkimo metodai stebėjimas , apklausa ir eksperimentavimas . Marketingo teorijoje stebėjimo sanprata yra žymiai siauresnė , negu statistikoje ir maždaug atitinka betarpiško stebėjimo sąvoka pastarojoje .

Stebėjimas-tai pirminių duomenų rinkimo metodas pagrįstas tiesioginiu arba techninėmis priemonėmis vykdomos faktų fiksavimu , nesikišant į vykstančių procesų eigą .

Stebimoje situacijoje atsidūrę asmenys (paprastai pirkėjai) dažniausiai net nežino apie vykdomą stebėjimą . Stebėtojas pagal iš anksto sudarytą planą registruoja stebimus faktus . Tai gali būti pirkėjų skaičius paduotuvėje arba labiausia perkama prekė.

Šio metoo privalumas-objektyvumas . Tačiau jis leidžia tik fiksuoti veiksmus , bet
nepaaiškina motyvų .

Apklausa-tai duomenų rinkimo metodas , pagrįstas tiriamosios grupės asmenų atsakymu į pateiktus kausimus registravimu .

Apklausa gali vykti kaip laisvas pokalbis arba atsakinėjant į iš anksto pateiktus klausimus . Nors pirmasis variantas leidžia apklausiamajam išdėstyti savo nuomonę jam patogia forma , jis apsunkina duomenų apdorojimą . Todėl labiau paplitusios apklausos anketų pagrindu .

Apklausos dažniausiai vykdomos vienu iš šių būdų:

1.Telefonu .

2.Paštu .

3.Tiesioginiu interviu .

Nepriklausomai nuo pasirinkto būdo , tam tikrą įtaką apklausos duomenims gali turėti subjektyvūs veiksniai-klausiančiojo ir atsakinėjačio nuotaika , požiūris į apklausą . Jei bent vienas iš minėtų asmenų skuba ar yra blogos nuotaikos –atsakymai gali būti netikslūs .

Šis duomenų rinkimo būdas įgalina kaupti informaciją apie pirkėjų nuomones jų elgesio motyvus . Todėl naudojamas išsiaiškinti pirkėjų požiūriui į prekes , aptarnavimo būdą , reklamos formą ir t . t

Eksperimentavimas – tai duomenų rinkimo būdas , pagrįstas tiriamos situacijos modeliavimu patogiomis tyrimui sąlygomis .

Eksperimentavimo tikslas- numatomų marketingo veiksmų teisingumo patikrinimas , vykdant šiuos veiksmus vietos ir laiko požiūriu apibrėžtose situacijose . Taip galima tyrti pirkėjų reakcija į prekės kokybės , ir kainos ar įpakavimo pokyčius , taip pat į aptarnavimo formos pakeitimą . Paprastai eksperimentas vykdomas kuo labiau izoliutije vietovėje arba vienoje iš firmos prekybinių organizacijų . Tačiau visada lieka rizika , kad pirkėjų reakcija į mažo ar didelio mąsto veiksmus bu skirtinga

Visi minėti metodai paprastai tiria ne visą dominančią reiškinių visumą , tiktai tam tikrą jų dalį t . y atranką .

Atranka – tai tam tikros apimties visumos dalis , kuri sudaryta pagal pasirinktą metodiką ir kurios analizės pagrindu padarytos išvados pritaikomos visai visumai .

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 991 žodžiai iš 3227 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.