Mašinų tp ir remonto dalykų projektas
5 (100%) 1 vote

Mašinų tp ir remonto dalykų projektas

Mašinų TP ir remonto dalykų kursinis projektas

Aiškinamojo rašto turinys

1. MTP sudėtis ir techninė būklė.

2. Remontų ir TP kiekio nustatymas.

3. Remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimas.

4. Remontų ir TP metinio plano sudarymas.

5. Dirbtuvių darbo režimo ir laiko fondų skaičiavimas.

6. Darbo jėgos skaičiavimas.

7. Nagrinėjamo skyriaus įrengimų parinkimas ir ploto nustatymas.

8. Nagrinėjamo skyriaus apšvietimo ir ventiliacijos skaičiavimas.

9. Darbų organizavimas nagrinėjamame skyriuje.

10. Ekonominiai skaičiavimai.

11. Darbų sauga nagrinėjamame skyriuje.

12. Išvados ir pasiūlymai.

13. Literatūra.

14. Turinys.

Grafinė dalis

1. Dirbtuvių užimtumo grafikas

2. Nagrinėjamo skyriaus planas su įrengimų išdėstymu

ĮVADAS

1991 m. atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę daug kas pasikeitė, nes buvo vykdoma privatizacija ir atsirado daug nemažai privačių žemės ūkio technikos remonto įmonių. Jų paslaugomis gali pasinaudoti ne tik žemės ūkio bendrovės, bet ir pavieniai ūkininkai.

Šiuo metu daugelis Lietuvos žemdirbių įsigyja galingos technikos iš Vakarų Europos, nors, dėl didelių technikos kainų, ji dažniausiai būna dėvėta. Jai kokybiškai suremontuoti reikalingos specialios remonto įmonės, reikia skirti daug lėšų kokybiškai atremontuoti, kad ji tarnautų ne vienus metus.

Dėvėtų detalių remontui ir atnaujinimui naudojamos naujausios technologijos ir atsparios dilimui medžiagos, todėl jos gali tarnauti kaip naujos, o jų remonto kokybė yra pakankamai gera.

1. MTP SUDĖTIS IR TECHNINĖ BŪKLĖ

1.1. MTP sudėtis

Traktoriams panaudojam šią formulę:

Čia n = 24 pagal sąrašą

Gauname

Iš jų 65 % bus traktoriai MTZ – 80

Iš jų 15% yra traktoriai T- 150 K

Iš jų 20 % yra traktoriai T – 25

Automobiliams panaudojam šią formulę:

Iš jų 15% bus Kamaz-5320

Iš jų 85% bus GAZ–53

Javų kombainams taikom šią formulę:

Iš jų yra 65% DON-1500

Iš jų yra 35% NIVA CK-5

Plūgams PN-3-35 taikom šią formulę:

Kultivatorius KPC-4 paskaičiuojam pagal šią formulę:

Sėjamąsias CZ-3,6 paskaičiuojam pagal šią formulę:

1.2. MTP techninė būklė

Traktoriai MTZ-80:

Reikalingas kapitalinis remontas sudeginus 64800 kg kuro, o tarpremontiniam išdirbiui taikomas koeficientas 1,9. Taigi gaunam:Traktoriai T-150K:

Reikalingas kapitalinis remontas sudeginus 134400kg kuro, o tarpremontiniam išdirbiui taikomas koeficientas 2,4. Taigi gaunam:Traktoriai T-25:

Reikalingas kapitalinis remontas sudeginus 17400kg kuro,o tarpremontiniam išdirbiui taikomas koeficientas 2,2. Taigi gaunam:Automobiliai:

Kapitalinis remontas atliekamas nuo ridos. KAMAZ-5320 rida 330000 km, o tarpremontiniam išdirbiui taikoma 0,2 koeficientas. Taigi gaunam:

GAZ-53 rida 105000 km, o tarpremontiniam išdirbiui taikoma 0,3 koeficientas. Taigi gaunam:

Javų kombainai:

Kapitalinis remontas atliekamas nuo nukulto ploto ha.

DON-1500. Reikia nukulti 1200 ha, o tarpremontiniam išdirbiui taikoma 0,7 koeficientas. Taigi gaunam:

CK 5 NIVA. Reikia nukulti 1200 ha, o tarpremontiniam išdirbiui taikoma 0,5 koeficientas. Taigi gaunam:

1 lentelė

Traktorių TP ir remontų periodiškumas

Traktoriaus markė Mato vienetas Kapitalinis remontas Einamasis remontas TP-3 TP-2 TP-1

MTZ-80 Kg 64800 21600 10800 2700 675

T-150K Kg 134400 44800 22400 5600 1400

T-25 Kg 17400 5800 2900 720 180

2 lentelė

Traktorių parko techninė būklė

Traktorių markė Traktorių skaičius Traktorių išdirbis po paskutinio remonto ir TP (kg)

Kapitalinis remontas Einamasis remontas TP-3 TP-2 TP-1

MTZ-80 34 58320 15120 4320 1620 270

T-150K 8 53760 8960 8960 3360 560

T-25 10 3480 3480 580 580 40

3 lentelė

Automobilių parko TP ir remonto periodiškumas

Automobilio

markė Mato vienetas Kapitalinis remontas TP-2 TP-1

KAMAZ-5320 Km 330000 12000 4000

GAZ-53 Km 105000 5500 1400

4 lentelė

Automobilių techninė būklė

Automobilio markė Automobilių skaičius Automobilio rida po paskutinio remonto ir TP

Kapitalinis remontas TP-2 TP-1

KMAZ-5320 1 66000 6000 2000

GAZ-53 7 31500 4000 1200

5 lentelė

Javų kombainų ir TP periodiškumas

Kombaino markė Mato vienetas Kapitalinis remontas Einamasis remontas TP-1

DON-1500 ha 1200 400 150

CK-5“Niva“ ha 1200 400 150

6 lentelė

Javų kombainų parko techninė būklė

Kombaino markė Mato vienetas

Javų kombainų išdirbis po paskutinio remonto ir TP

Kapitalinis remontas Einamasis remontas TP-1

DON-1500 13 840 40 40

CK-5“Niva“ 7 600 200 50

Plūgams, kultivatoriams ir sėjamosioms yra atliekami einamieji remontai. Jų skaičius yra skaičiuojamas pagal formulę:

Plūgams:

Kultivatoriams:

Sėjamosioms:


2. Remontų ir TP kiekio nustatymas

Traktoriams, automobiliams ir kombainams remontų ir TP kiekis nustatomas atsižvelgiant į mašinos išdirbį po paskutinio remonto ir
TP, tarpremontinio išdirbio ir planuojamo išdirbio metams.

Duotos markės mašinai kapitalinio remonto skaičius nustatomas pagal formulę:

(vnt.)

Čia:

– planuojamas mašinos išdirbis metams (traktoriams – sudeginto kuro kg; automobiliams – rida km; javų kombainams – nuimtas plotas fiziniais ha)

– mašinos išdirbis po paskutinio kapitalinio remonto (traktoriams – sudeginto kuro kg; automobiliams – rida km; javų kombainams – nuimtas plotas fiziniais ha)

– kapitalinių remontų periodiškumas (traktoriams – sudeginto kuro kg; automobiliams – rida km; javų kombainams – nuimtas plotas fiziniais ha)

Traktoriams yra:

MTZ 80 – 4000 kg

T 150K – 7000 kg

T 25 – 1000 kg

Automobiliams yra:

KAMAZ – 30000 km

GAZ 53 – 25000 km

Javų kombainams yra:

DON 1500 – 150 ha

CK 5 NIVA- 110 ha

Skaičiuojam kiekvienai mašinai atskirai:

Kapitalinio remonto šiems traktoriams nepriimu.

Kapitalinio remonto šiems traktoriams nepriimu.

Kapitalinio remonto šiems traktoriams nepriimu.

Kapitalinio remonto šiam automobiliui nepriimu.

Kapitalinio remonto šiems automobiliams nepriimu.

Kapitalinio remonto šiems kombainams nepriimu.

Kapitalinio remonto šiems kombainams nepriimu.

Einamųjų remontų skaičius traktoriams ir kombainams nustatomas pagal formulę:

Čia:

– planuojamas išdirbis

– išdirbis po paskutinio einamojo remonto

– einamųjų remontų periodiškumas

– kapitalinių remontų skaičius. Šiuo atveju jis lygus nuliui.

Einamų remontų šiems traktoriams nepriimu.

Einamų remontų šiems traktoriams nepriimu.

Einamų remontų šiems traktoriams nepriimu.

Einamų remontų šiems kombainams nepriimu.

Einamų remontų šiems kombainams nepriimu.

Traktoriams TP-3 skaičius nustatomas pagal formulę:

Čia:

– traktoriaus išdirbis po paskutinio TP-3

– TP-3 periodiškumas

– einamųjų remontų skaičius

– kapitalinių remontų skaičius

Šiuo atveju ir yra lygūs nuliui

TP-3 šiems traktoriams nepriimu.

TP-3 šiems traktoriams nepriimu.

TP-3 šiems traktoriams nepriimu.

Traktoriams ir automobiliams TP-2 skaičius nustatomas pagal formulę:

Šiuo atveju , ir yra lygūs nuliui

Čia:

– mašinos išdirbis po paskutinio TP-2

– TP-2 periodiškumas

TP-2 šiems traktoriams priimu 2

TP-2 šiems traktoriams priimu 1

TP-2 šiems traktoriams priimu 2

TP-2 šiam automobiliui priimu 3

TP-2 šiems automobiliams priimu 5

Traktoriams TP-1 skaičius nustatomas pagal formulę:

Čia:

– išdirbis po paskutinio TP-1

– TP-1 periodiškumas

– TP-2 skaičius

TP-1 šiems traktoriams priimu 4

TP-1 šiems traktoriams priimu 4

TP-1 šiems traktoriams priimu 3

Automobiliams TP-1 skaičius nustatomas pagal formulę:

TP-1 šiam automobiliui priimu 5

TP-1 šiems automobiliams priimu 13

Kombainams TP-1 skaičius nustatomas pagal formulę:

TP-1 šiems kombainams priimu 1

TP-1 šiems kombainams priimu 1

3. REMONTŲ IR TP DARBO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS7 lentelė

Traktorių remonto ir TP darbo sąnaudų skaičiavimas

Traktorių

markė Traktorių

kiekis Remonto ir TP

rūšis

Remontų ir TP

kiekis

Darbo sąnaudos (ž/h)

Vieno Bendros

MTZ-80

34 TP-2

TP-1

SP

KD

GLE 68

136

68

– 7

2

13

8

17,4 476

272

884

272

591,6

Viso 2495,6

T150K

8 TP-2

TP-1

SP

KD

GLE 8

32

16

– 10

3,6

15

10

31,5 80

115,2

240

80

252

Viso 767,2

T25

10 TP-2

TP-1

SP

KD

GLE 20

30

20

– 3

1

5

5

6,7 60

30

100

50

67

Viso 398 138,2 307

Viso traktoriams:

Automobiliams yra skaičiuojamas einamo remonto darbo sąnaudos nuo ridos pagal formulę:

Čia:

– planuojama rida km

– duotos markės automobilių skaičius

– einamo remonto darbo sąnaudos 1000 km

8 lentelė

Automobilių remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimas

Automobilių

markė Automobilių

kiekis Remonto ir TP

rūšis

Remontų ir TP

kiekis

Darbo sąnaudos (ž/h)

Vieno Bendros

KAMAZ-5320

1

ER

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1091 žodžiai iš 3636 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.