Matematinė analizė
5 (100%) 1 vote

Matematinė analizė

Matematinė analizė

1. Funkcijos apibrėžimas ir jos išreiškimo būdai:

Jeigu kiekvienai kintamojo x reikšmei, priklausančio aibei X, pagal tam

tikrą dėsnį arba taisyklę, yra priskiriamas kitas kintamasis y,

priklausantis aibei Y, tai y yra vadinamas x funkcija.

y=f(x); y=g(x)

x vadinamas nepriklausomu kintamuoju, arba argumentu. y priklausomas

kintamasis/funkcija.

Aibė X vadinama funkcijos apibrėžimo sritimi, o Y – funkcijos reikšmių

sritis.

Funkcijos išreiškimo būdai:

1) Analizinis; (taisyklė, pagal kurią randama…)

2) Lentelinis; (kai atlieki eksperimentą)

3) Grafinis. (pagal grafiką, pvz. Širdies kardiograma).

Norint rasti funkcijos apibrėžimo sritį, reikia:

1)

2)

3)

4)

2. Lyginė, nelyginė funkcija:Jeigu f(-x)=f(x), tai funkcija yra lyginė. Pvz.: y=x2

Jeigu f(-x)=-f(x), tai funkcija yra nelyginė. Pvz.: y=x3

Dauguma funkcijų yra nei lyginės nei nelyginės.

3. Didėjanti, mažėjanti funkcija:

y=f(x) yra didėjanti intervale (a,b)

x1