Metalinės konstrukcijos2
5 (100%) 1 vote

Metalinės konstrukcijos2

Aiškinamasis raštas

Projektuoju 30 metrų pločio ir 80 metrų ilgio lengvo metalinio karkaso pastatą, iš 11 skersinių rėmų. Rėmą sudaro 30 metrų ilgio, 3 metrų aukščio santvara iš kvadratinių vamzdžių ir ištisinio valcuoto plačiajuosčio dvitėjo HD 360 – 162 profilio 9.5 metrų ilgio kolonos, pagal EN 10034. Santvara dėl transportavimo suskirstoma į tris elementus 12 m – 6 m –12 m. Santvara projektuojama iš kvadratinių vamzdžių pagal EN 10219. Stogo paklotas iš plieninio profiliuoto lakšto TP 200/750, stogo danga iš plieninių lakštų TP 135/930. Sienos išorinis plieninis lakštas RAN 35, vidinei sienų apdailai parinkau “Rannila” Casseti plieninį lakštą, sieninės plokštės užpildas dvisluoksnė mineralinė vata PAROC UNS 37 ir WAS 35. Dedami 2×2 metrų trijų kamerų langai. Parenkant profilius atsižvelgiama į apkrovas nuo trijų derinių:

1) veikia nuosavas svoris + vėjas+ sniegas per visą stogą;

2) veikia nuosavas svoris +vėjas + pusė sniego apkrovos iš kairės pusės;

3) veikia nuosavas svoris + vėjas + pusė sniego apkrovos iš dešinės pusės.

. Pastatas projektuojamas Kauno mieste, todėl sniego rajonas I, vėjo taip pat I, vietovė B. Apkrovos skaičiuojamo programiniu paketu Staad.Pro

Santvaros viršutinė juosta, dirba kaip nekarpyta ištisinė sija, t.y. lenkiamas gniuždomas elementas, jai parinkau 220x220x10 kvadratinius vamzdžius. Spyriai projektuojami kaip gniuždomi, tempiami elementai iš 120x120x6 kvadratiniu vamzdžių. Apatinė juosta, kaip tempiami elementai iš 140x140x6.3 kvadratinių vamzdžių. Santvaros elementai jungiami tiesiai vienas į kitą suvirinant, pusautomačiu, po fliusu elektronine viela S 42.Elementų plienas S275 JR.

Santvara tvirtinama kolonos viršuje, šarnyriškai, tam panaudojant 2 30mm skersmens varžtus, pagal EN ISO 4014, veržlės pagal EN 4032, poveržlės pagal EN 7090. Poveržlės privirinamos statybos aikštelėje, rankiniu būdu, glaistytu elektrodu E42, pagal EN 499, elementų plienas S275JR.

Santvaros elementai sujungiami flanšinėmis plokštelėmis, stipriaisiais M24 varžtais, pagal EN 4014, trinties paviršiai apdirbami metaliniais šepečiais. Jungčiai viršutinėje ir apatinėje juostoje panaudota po 8 varžtus. Parenkamos stipriųjų varžtų veržlės pagal EN 4032, ir poveržlės pagal EN 7089, elementų plienas S275JR.

Kolona prie pamato tvirtinama standžiai, panaudojant 4 traversas ir 8 20 mm skersmens inkarinius varžtus, pagal EN 4014, plienas S235, varžtų mechaninės savybės atitinka 4.8 klasės varžtų savybes. Jungčiai panaudojamos 8 veržlės pagal EN 4032 ir 8 poveržlės pagal EN 7089. Skylė varžtui daroma 30 mm.

Kolona tvirtinama prie betoninių C 20/37 pamatų.

Santvaros apatinė juosta suvaržoma horizontaliais plieniniais ryšiais pastato perimetru. Santvaros viršutinė juosta suvaržoma horizontaliais plieniniais ryšiais pastato kraštuose ir per vidurį. Taip pat kolona ir santvara suvaržomos vertikaliais plieniniais ryšiais, pastato kraštuose ir per vidurį. Ryšiai iš 90x90x7 kampuočiu, pagal EN 10056 – 2, plienas S275 JR

Turinys

Aiškinamasis raštas 1

1. KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMAS 3

2. RĖMO APKROVOS 5

2.1 NUOLATINĖ APKROVA 5

2.2 SNIEGO APKROVA 7

2.3 VĖJO APKROVA 7

3. ĮRĄŽŲ NUSTATYMAS 10

4. SANTVAROS PROJEKTAVIMAS 12

4.1 SANTVAROS VIRŠUTINĖS JUOSTOS ELEMENTAI 12

4.2 SANTVAROS APATINĖS JUOSTOS ELEMENTAI 14

4.3 SANTVAROS TINKLELIO ELEMENTAI 15

5. KOLONOS PROJEKTAVIMAS 17

5.1 KOLONOS SKERSPJŪVIO PARINKIMAS 17

5.1 KOLONOS GALVENOS PROJEKTAVIMAS 20

5.2 KOLONOS BAZĖS PROJEKTAVIMAS 21

MAZGŲ SKAIČIAVIMAS IR KONSTRAVIMAS 25

Atraminis mazgas (A). 26

Montažinio mazgo skaičiavimas (C, E). 29

Tarpinių mazgų skaičiavimas. 31

Skaičiuoju mazgą D. 31

Skaičiuoju mazgą E. 33

Skaičiuoju mazgą B. 34

1. KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMAS

Pastatas sudarytas iš 30,0 m pločio 10 skersinių rėmų, kurie išdėstyti kas 8,0 m (1.1 pav.).

Viso pastato ilgis 80,0 m. Skersinis pastato pjūvis parodytas 1.2 pav. Skersiniai rėmai pastato išilgine kryptimi sutvirtinami ryšiais (1.3 pav.).

1.1 pav.Pastato planas

1.2 pav. Pastato skersinis pjūvis

Rėmo kolonos pamate tvirtinamos standžiai. Ant kolonų šarnyriškai jungiama santvara. Ant santvaros dedama šilta stogo danga. Prie kolonų tvirtinamos šiltos konstrukcijos sienos. Atstumas tarp pastato skersinių rėmų išilgai pastato: B = 8,0 m. Kolonos įgilinimas nuo nulinės altitudės: aν1 = 0,5 m. Atstumas nuo nulinės altitudės (grindų) iki santvaros apatinės juostos aν2 = 6,0 m. Santvaros aukštis m. Parapeto aukštis yra 0,4 m. Plokštuminiai rėmai sujungiami horizontaliais bei vertikaliais ryšiais ir taip suformuojamas erdvinis pastato karkasas. Stogo santvaros plokščiųjų ryšių schema 1.3 pav.

1.3 pav. Stogo santvarų plokščiųjų ryšių schemos: 1-santvaros,2-plokštieji ryšiai

Santvarų vertikalieji ryšiai išilgai pastato dedami tose pačiose vietose (1.4 pav.) kur ir horizontalieji ryšiai, viršutinėje santvaros juostoje, ten pat dedami ir kolonų ryšiai.1.4 pav. Vertikalių ryšių išdėstymo schema: 1-kolona, 2-kryžminiai statieji statramsčiai,

3- santvaros vertikalūs ryšiai.

2. RĖMO APKROVOS

2.1 NUOLATINĖ APKROVA

Nuolatines apkrovas sudaro nuosavas konstrukcijų svoris: sienų, stogo

dangos, kolonų ir santvaros nuosavas svoris. 2.1 lentelėje apskaičiuota stogo dangos norminė ir skaičiuojamoji apkrovos 1 m2. 2.2 lentelėje – sieninių plokščių norminė ir skaičiuojamoji apkrovos 1 m2. Apkrovos patikimumo koeficientas γf paimtas iš [2].

2.1 lentelė. Stogo dangos apkrova:

Stogo elementai ir masė Norminė apkrovagst,n(kN/m2) Apkrovospatikimumokoeficientasγf Skaičiuojamojiapkrovagst(kN/m2)

Perforuotas plieninis lakštas TP – 200/750 0,193 1,35 0,261

Garo izoliacija polietileninė plėvelė – – –

Šiluminė izoliacija PAROC UNS 37, 150 mmρ = 32 kg/m3, 0,047 1,35 0,063

Šiluminė izoliacija PROC WAS 35, 30 mmρ = 80 kg/m3, 0,024 1,35 0,032

Plieninis lakštas TP – 135/930 0,127 1,35 0,172

Viso: 0,391 kN/m2 – 0,528 kN/m22.2 lentelė. Sienos apkrova:

Sienos elementai ir masė Norminė apkrovagst,n(kN/m2) Apkrovospatikimumokoeficientasγf Skaičiuojamojiapkrovagst(kN/m2)

Profiliuotas sienų lakštas, “Rannila” RAN 356,5 kg/m2 0,064 1,35 0,086

Izoliacija nuo vėjo – – –

Šiluminė izoliacija PAROC UNS 37, 150 mmρ = 32 kg/m3, 0,047 1,35 0,063

Šiluminė izoliacija PROC WAS 35, 50 mmρ = 80 kg/m3, 0,039 1,35 0,053

Garo izoliacija, polietileno plėvelė – – –

“Rannila” Casetti, sienų vidinė apdaila11,7 kg/m2 0,115 1,35 0,155

Stiklo paketas (priimame, kad lango matmenys 2×2 m, tada sienos m2 tenkantis lango svoris 2,014 kg/m2 ) 0,02 1,35 0,027

Viso: 0,285 kN/m2 – 0,384 kN/m2

Sieninių plokščių apkrova (pridedama taške, kolonos viršuje):

Kolonos skerspjūvio aukštis parenkamas pagal sąlygą:pagal šią sąlygą priimame dvitėjį profilį HE 500A, kurio h=490mm.

Kolonos geometrinis ilgis:

Kolonos nuosavo svorio apkrova (pridedama kolonos viršuje):

čia: m – kolonos 1 m. masė kg, (105 kg);

Lc – kolonos geometrinis ilgis, (9,50 kg);

γf – apkrovos patikimumo koeficientas [2], (1.35).

2.2 pav. Santvaros ir kolonos nuolatinė apkrova

Išskirstyta stogo apkrova, pridėta ant santvaros viršutinės juostos, skaičiuojama į metrą tiesinį:

2.2 SNIEGO APKROVA

Stogas projektuojamas sutapdintas:

Sniego apkrova į stogo horizontaliąją projekciją:

;

čia: sk – sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė, kadangi projektuojamas pastatas yra Kaune, kuris priskiriamas I sniego rajonui, tai ;

– stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas iš [2];

– atodangos koeficientas, kurio reikšmė paprastai imama 1,0;

– terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos, imamas 1,0;

– sniego apkrovos patikimumo koeficientas 1,3.

Visa tiesinė tolygiai ant santvaros išskirstyta sniego apkrova:

2.3 pav. Sniego apkrovimo schemos

2.3 VĖJO APKROVA

Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius (spaudimo) dedamoji wme apskaičiuojama:

čia: ce – išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas, nustatomas pagal [2] lygus +0,8;

γQ – patikimumo koeficientas, dėl vėjo apkrovų lygus 1,3;

c(z) – koeficientas įvertinantis vėjo slėgio pokytį pagal aukštį, imamas iš [2] 12.1 lentelės.

slėgis į vidinius konstrukcijos paviršius (siurbimas):čia: ci– vidinio slėgio koeficientas, nustatomas pagal [2] lygus -0,6.

Koeficientas įvertinantis vėjo kitimą pagal aukštį nustatomas iš [2] 12.1 lentelės. Šis koeficientas priklauso nuo aukščio (2.4 pav. diagrama.). Ši diagrama suvedama į stačiakampę diagramą (2.4 pav. diagrama).

Koeficientų reikšmės, imamos vietovei B: c(z)5 = 0,5; c(z)10 = 0,65; tada c(z)9,40 = 0,632.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1193 žodžiai iš 3952 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.