Mokymasis bendradarbiaujant mokymosi vertinimas
5 (100%) 1 vote

Mokymasis bendradarbiaujant mokymosi vertinimas

Turinys:

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………2

Mokymasis bendradarbiaujant – vienas iš sėkmingiausių mokymosi veiksnių………………..3

Mokymosi bendradarbiaujant esmė…………………………………………………………………………..4

Bendradarbiavimas prieš rungtyniavimą……………………………………………………………………4

Bendrieji mokymosi bendraujant elementai………………………………………………………………..5

Mokymosi bendradarbiaujant mokomoji paskirtis……………………………………………………….5

Skirtingi mokymosi bendradarbiaujant būdai………………………………………………………………5

Mokymosi bendradarbiaujant efektyvumas………………………………………………………………..7

Vertinimas……………………………………………………………………………………………………………..7

Darbų pristatymas………………………………………………………………………………………………… 7

Darbų vertinimas…………………………………………………………………………………………………….8

Vertinimo ir įvertinimo sampratos analizė……………………………………………………………….. 8

Vertinimo funkcijos………………………………………………………………………………………………. 9

Išvados………………………………………………………………………………………………………………..10

Literatūra……………………………………………………………………………………………………………..11

Įvadas

Žmonijos kultūrinio vystymosi pradžioje kilo fundamentalūs klausimai: ko mokyti, kaip mokyti bei organizuoti mokymą. Daug šimtmečių šie klausimai buvo teorinių apmąstymų dalyku. XVIIa čekų pedagogas J.A. Komenskis ‘‘Didžiojoje didaktikoje‘‘ pirmą kartą didaktiką išnagrinėjo kaip mokslą.

Didaktika nėra savarankiška disciplina – ji yra viena svarbiausių pedagogikos mokslo dalių.

Šis terminas kilęs (pirmą kartą pavartotas 1613) iš senosios graikų kalbos žodžiu didaskein – mokyti, didaktikos – pamokantis ir etmilogiškai reiškia mokymo ir mokymosi mokslą ir meną, mokymo ir mokymosi teorijų ir meistriškumo sąvadą.

Ilgą laiką šis terminas (didaktika) buvo vartojamas ugdymo prasme, t.y. kada buvo kalbama apie mokymą, lavinimą ir auklėjimą. Tik nuo XIXa. vidurio didaktikos terminu imta vadinti mokymo teoriją. Taip didaktiką suprato pažangus vokiečių pedagogas A. Distervengas savo knygoje ‘‘Vadovas vokiečių mokytojams lavinti‘‘ (1835m.), o kaip protinimo teoriją – prof. S. Šalkauskis.

2.

Mokymasis bendradarbiaujant – vienas iš sėkmingiausių mokymosi veiksnių.

Kas lemia mokymosi sėkmę? Kodėl kai kuriems tos pačios klasės mokiniams, norintiems išmokti tą patį dalyką, reikia skirtingo laiko ir nevienodų pastangų? Tiksliai atsakyti į šiuos klausimus labai svarbu tiek mokiniui, tiek mokytojui. Išsivaduoti galima tik nuo žinomų nesėkmių ar sunkumų. Vokiečių psichologas H. Love (1971) nustatė, kad daugelio mokinių atsilikimas moksle yra netolygios jų psichinės brandos padarinys ir rodiklis. Dažniausiai mokymosi sėkmę lemia vaiko sugebėjimas išmokti. Šis sugebėjimas priklauso nuo jo individualių pažinimo procesų ir emocijų – valios ypatybių santykio. Mokymosi sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių ir sąlygų.

Per pastaruosius 20 metų daug tyrinėta mokytojo elgesio įtaka vaikų mokymuisi, daugiau dėmesio skiriant spėjamai sėkmingai pedagogų veiklai. Šis tyrimas grindžiamas tradiciniais mokymo ir mokymosi modeliais, todėl, mūsų nuomone, jo rezultatai nurodo pagrindines sąlygas, kurių reikia palankiai mokymosi aplinkai sukurti, tačiau jie nedaug tepasako apie tikrai skatinančią mokymosi aplinką. Tyrimai patvirtina, kad būtina parengti efektyvios pamokos planą; susigrupuoti moksleiviams pagal akademinius ir emocinius jų poreikius; efektyviai panaudoti laiką; sklandžiai ir efektyviai organizuoti klasės darbą; savo klausimais skatinti mokinius svarstyti, protauti; siekti aiškių, nuoseklių ir teisingų elgesio klasėje kriterijų; stengtis, kad per pamokas visi susikaupę dirbtų; dėti daug vilčių į mokinių mokymąsi; siekti, kad moksleiviai ir mokytojai kuo glaudžiau bendradarbiautų; kurti darbingą aplinką.

Siekiant sužadinti įvairius protavimo aspektus reikia imtis skirtingų mokymo ir mokymosi strategijų. Naująja paradigma norima pasakyti, kad kiekvienas žmogus turi intelektą ir protauja skirtingai. Todėl atitinkamai būtinos įvairios strategijos. Kai siekiame, kad mokymasis būtų prasmingas ir nuoseklus, kad mokiniai suvoktų mokymąsi ir sugebėtų juo remtis, tada tradiciniai mokymo metodai nėra tinkami visiems vaikams.

Viena aiški strategija yra informatyvaus technikos taikymas klasėje. Net nekyla klausimo, kad reikia rengti vaikus gyventi naujame žiniomis pagrįstų technologijų pasaulyje. Tačiau Postman (1993) tvirtina, kad technika gali būti ir žmonijos draugė, ir
priešė. Jos nuomone, technologija padeda, nes ‘‘švarina, lengvina ir ilgina gyvenimą‘‘, tačiau ji turi blogąją pusę. Technikos dovanos brangiai atseina. Kalbant labai griežtai, nekontroliuojama technologijų plėtra gali sunaikinti gyvybinius žmonijos šaltinius. Ji kuria kultūrą, neturinčią moralės pagrindų. Ji naikina tam tikrus pcichinius procesus ir socialinius ryšius, kurie daro žmogaus gyvenimą vertingą.

Mokymosi bendradarbiaujant tyrimai rodo, kad ši stategija gali būti tvirta tradicinių mokymo modelių alternatyva, nes ji sudaro sąlygas visiems mokiniams patirti sėkmę. Be to, ji padeda gerinti emocinį klimatą – bendradarbiauti, dirbti komandomis, toleruoti kitus ir teigiamai vertinti save. Kitais tyrimais grindžiamos strategijos apima kurybišką problemų sprendimą, pažangius organizatorius, grafinį pateikimą ir metapažinimą. tai tik keletas strategijų, kurias tinkamai panaudojant galima vaikams palengvinti mokymosi procesą (L. Stoll, D. Fink, 1998).

3.

Mokymosi bendradarbiaujant esmė

Mokymasisi bendradarbiaujant – tai toks mokymosi modelis, kuris siekia ne tik padėti mokiniams įgyti akademinių žinių ir įgūdžių, bet imasi svarbių socialinių (bendradarbiavimo) tikslų ir uždavinių.

Mokytis bendradarbiauti galima nedidelėse grupėse – nuo 2 iki 12-16 moksleivių. Vaikai mokydamiesi tik bendradarbiauja – nuoširdžiai dalijasi išmintimi ir patyrimu, nesivaržo ir nerungtyniauja, tik siekia gerai įsisamoninti individualaus ir visiems bendro tikslo. Mokydamiesi tokioje grupėje, vaikai stebi įvairiausių minčių ir veiksmų spektrą, jo fone plečia ir vertina savo patyrimą. Pagrindinė mokymosi bendradarbiaujant taisyklė – būti visiškai atviram savo ir kitų grupės narių patyrimui, nuoširdžiai siekti bendro ir dalinių tikslų, pavyzdžiui, suformuluoti problemą, išsiaiškinti veiksmo atlikimo būdą arba sąlygas, pamatyti ir įsisąmoninti dėsningumą, apibendrinti atgamintą informaciją, padaryti konkretų sprendimą, įsigyti tam tikrus įgūdžius ar kt.

Svarbu mokyti bendradarbiauti nuo pat pirmųjų klasių. Palankiausias amžius šiam, kaip ir grupinio mokymo metodui, paauglystė. VII-IX klasėse šie mokymosi metodai gali sustiprinti susilpnėjusį mokinių norą mokytis.

Pateikime septintokams ir aštuntokams tokių klausimų ir tokių namų darbų užduočių, kurias reiktų atlikti kolektyviai. Tegul jie mokosi grupelėmis per pamokas, eina vieni pas kitus į namus ir diskutuoja duota tema, tegul po 2 ar 3 ieško papildomos literatūros bibliotekose, rašo referatus, o klasėje tą patį klausimą gvildena su kita grupele, išklauso kitos nuomonės ar skirtingo patyrimo (G. Butkienė, A. Kepalienė, 1996).

Bendradarbiavimas prieš rungtyniavimą

Bendradarbiavimo ir rungtyniavimo sąlygų poveikiu individui ir grupei imta domėtis XXa. pradžioje. Eksperimentai laboratorijose, darbo organizacijose ir klasėje aiškiai liudijo, kad bendradarbiavimo tikslo struktūros (veikla, kai žmonės dirba kartu, siekdami bendrų grupės tikslų) yra vaisingesnės negu rungtyniavimo struktūros. Daugelis įvairioje aplinkoje atliktų tyrimų rodo, kad bendradarbiaujant, kai žmonės apdovanojami už grupės sėkmę, stebima trejetas dalykų:

• Tarpusavio priklausomybės santykiai, kai bendradarbiavimas yra apdovanojamas, skatina stiprią motyvaciją atlikti bendrą uždyotį.

• Dirbdami grupėje, jos nariai gana stipriai susidraugauja.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1009 žodžiai iš 3349 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.