Mokymosi negalės
5 (100%) 1 vote

Mokymosi negalės

„Mokymosi negalės‘‘ bei „mokymasis ir negalės‘‘

Tokiu dviprasmišku pasakymu norima pabrėžti du mokymosi sunkumų aspektus,dvi jų kilmės priežasčių grupes: 1) sunkumus (negalias, nesklandumus, problemas), kylančius dėl paties mokymosi mechanizmo nepakankamo funkcionavimo, kuriuos galia įvardyti žodžiais „mokymosi negalės‘‘2) sunkumus, kylančius dėl kitų funkcinių sistemų sutrikimo, mokymą veikiančių netiesiogiai (pvz.: somatinės ligos, fizinės negalios…). pastaruoju atveju labiau tinka sąvokų derinys „mokymasis ir negalės‘‘.

Integracija ir integruotas ugdymas

Jau labai daug ir seniai kalbama apie integraciją, apie negalias turinčių vaikų ugdymą kartu su sveikais vaikais. Buvo, yra ir bus vadinamųjų integracijos priešų, lygiai kaip ir fanatiškų jos propaguotojų. Blogai kai integracija suprntama tiesmukiškai, kaip mechaniškas negales turinčių vaikų perkėlimas iš specialiųjų ugdymo įstaigų į bendrojo lavinimo įstaigas.

Integracija gali bųti įvairaus laipsnio ir kiekvieno konkretaus vaiko atžvilgiu sprendimai turi būti priimami vadovaujantis ne kokiomis nors instrukcijų limituotomis nuostatomis, o sveiku protu. Be integracijos nesukursime atviros demokratinės visuomenės. Tačiau negalią turintis vaikas gali pasijusti izoliuotas ir patirti segregaciją pačioje pažangiausioje bendrojo lavinimo mokykloje. Integracijos būdų yra labai daug ir jų pasirinkimą turi lemti konkretaus vaiko konkreti situacija. Svarbi yra ne tik individuali integracija, bet ir darnus visos specialaus ugdymo sistemos susiliejimas su bendruoju ugdymu. Vadinasi, integracija liečia ir vadovėlius, ir programas, ir mokytojų rengimą, ir specialųjį bei bendrąjį ugdymą reglamentuojančių dokumentų ruošimą, ir pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybų steigimą.

Ugdymo programos

Integracija turi prasidėti nuo ugdymo programų derinimo. Manoma, kad specialiojo ir bendrojo ugdymo programų atskyrimas yra vienas iš svarbesnių integracijos stabdžių. Specialių poreikių vaikų įvairovė didžiulė. Net protiškai atsilikusių vaikų kontingentas toks įvairus, yra tiek daug intelekto sutrikimo priežasčių, tiek daug jų reiškimosi laipsnių, kad kyla abejonių, ar imanoma parengti specialaus ugdymo ir ypač askirų dalykų mokymo programas.

Manytume, kad jau artimiausiu laiku turėtų būti parengti atskirų dalykų žinių standartai atskiroms klasėms ir jais remiantis kuriamos bendrosios atskirų dalykų mokymo programos. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas turėtų remtis principu: mokytojas pats rengia tokių vaikų ugdymo programas paimdamas iš bendrųjų programų ir perteikdamas neįgalinčiam vaikui tiek žinių, kiek jis pajėgus perimti. Mokytojas individualizuoja bendrojo ugdymo programas, ir išsilavinimo lygiai turi būti nustatomi neformaliai, iš anksto, pagal bendrojo ir specialiojo ugdymo ar kokias nors adaptuotas bei modifikuotas programas, o pagal klases: vaikas išmoko tokios ir tokios klasės programą.

Kitas dalykas – atskyrų vaiko sugebėjimų ugdymas, sutrikusių funkcijų kompensavimas, negalių padarinių silpninimas ir veiklos treniravimas. Kiekvienam vaikui sudaromos individualaus poveikio programos. Dalykinio ugdymo programas individualizuoja mokytojas, o individualaus poveikio programas sudaro specialistų brigados, į kurių veiklą įtraukiami ir vaiko tėvai bei mokytojai.

Specialiosios priemonės ir kompensacinė technika

Specialiųjų porekių vaikų ugdymo kaštai visuomet bus didesni už normalių vaikų ugdymo kaštus. Bet prasidėjus integracijai nebuvo atskirai peržiūrėtas mokyklų finansavimas. Didesius specialiojo ugdymo kaštus lemia ne tik mažesnis skaičius vaikų klasėse, specialistų pagalbos apmokėjimas, bet ir specialių priemonių bei kompensacinės technikos įsigijimas bei ugdymo įstaigos aplinkos sutvarkymas. Dėl kalbos barjerų daugumą priemonių reikėtų gamintis patiems. Plėtojantis integracijai tokių priemonių įsigijimas ir naudojimas virs didelia ekonomine problema. todėl Švietimo ir mokslo ministerija turėtų ieškoti būdų kaip efektyviau naudoti mokomasiąs priemones ir kompensacinę techniką. Manytume, kad vienintelis problemos sprendimo būdas – specialiųjų priemonių ir kompensacinės technikos centrų kūrimas didžiosiose miestuose ir apskrityse. Mokytojai, tėvai ir vaikai galėtų skolintis iš tokių centrų – bibliotekųnreikiamas priemones, videofilmus, įgarsintas ar kitaip specialiai nedideliu tiražu išleistas knygas. Pavyzdžiu gali būti Vilniaus vaikų invalidųnugdymo centre esanti žaisloteka. Tokie centrai galėtų kaupti ir atskirų mokytojų ar ugdymo įstagų sukurtas priemones.

Kompiuterinė kompensacinė technika

Nors ir sparčiai mokyklos aprūpinamos kompiuteriais, tačiau iki tikrosios ugdymo kompiuterizacijos dar labai toli. Mokyklų turimi kompiuteriai naudojami neefektyviai, neretai morališkai sensta mokyklų vadovų kabinetuose. Su jų pagalba galima ugdyti įvairiausias pažinimo funkcijas, mokyti rašto, skaičiuoti. Jie plačiai taikytini kaip kompensacinė technika vaikams, turintiems žymių regėjimo, šnekos ar judėjimo sutrikimų. Kalbos sintezatorių turintis personalinis kompiuteris pagelbėtų disleksikui, aklam ar silpnaregiui skaityti tekstą, paralyžuotam ir nekalbančiam vaikui – bendrauti su kitais žmonėmis.

Kyla kompiuterizuoto ugdymo
programų kūrimo ir vartotojų aprūpinimo jomis problema. Dažniausiai dėl kalbos barjerų nukopijuoti vakarietiškų programų nepavyks. Dėl šios priežasties savarankiškai teks kurti ir lietuvių klabos sintezatorių. Didžiuosiuose miestuse ir apskričių centruse reikėtų kurti kompiuterines tarnybas, kurios konsultuotų mokytojus, platintų vartotojams ugdymo programas. Galėtų tai būti bendri priemonių ir kompiuterinės technikos centrai.

Knygos specialiųjų poreikių vaikams

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 807 žodžiai iš 2584 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.