Molekulių pasiskirstymas pagal greičius
5 (100%) 1 vote

Molekulių pasiskirstymas pagal greičius

Normalaus tankio dujose kiekv. molekulė per 1s vidutiniškai su-

siduria su kitomis 10 9 kartų.Kie

kv. atveju tai gali pakisti mole-

kulės modulis ir kryptis.Dėl to molekulės judėjimas yra chaoti-

škas, todėl molekulės juda įvai-

riais greičiais.

Nagrinėjame molek. pasiskirstymą tik pagal greičių

modulius v.

Negalime atsakyti kiek mole-

kulių juda konkrečiu greičiu v.

Galima atsakyti kiek molek. tū-

rio vienete juda greičiais ,kurių

moduliai yra intervale:nuo v iki

v+dv (dv-intervalo plotis).Sakykime tokių molek. tūrio vnt. yra dn, jei šis interva-

las plotis dv yra labai mažas lyginant su greičiu v (dv<