Monės finansinės būklės analizė
5 (100%) 1 vote

Monės finansinės būklės analizė

Turinys

1. Įvadas…………………………………………………………………………. 3

2. Finansų analizės teoriniai pagrindai..…………………………………………..3

2.1 Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai………………………………………….4

2.2 Finansų analizės rūšys…………….……………………………………………….5

2.3 Finansinių koeficientų reikšmė……………………………………………….. 7

2.4 Analizės būdai………………….………………………………………………….. 6

3.UAB „Markučiai“……………………………………..…………………………7

3.1 Balansų rodyklės analizė………………………………………………………. 10

3.2 Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė…………………………………………… 10

3.3 Veiklos efektyvumo analizė……….………………………………………….. 13

3.4 Bankroto tikimybė…………………………………………………………………………………. 14

4. Išvados…………………………..…………………………………………………….. 15

5. Priedas.Ataskaitos pavyzdys..………………………………………………… 16

6. Literatūra…………..………………………………………..…………………….22

1.Įvadas

Finansinė ataskaita – prekių ir paslaugų srautų iš organizacijos ir į organizaciją monetarinė analizė. Finansinės ataskaitos naudojamos organizacijos gaunamų ir teikiamų prekių ir paslaugų piniginei vertei stebėti. Jos suteikia galimybę stebėti tris svarbiausias organizacijos finansines sąlygas:

1)Likvidumą – galimybę paversti turtą grynais pinigais, siekiant patenkinti iškilusius finansinius poreikius ir įsipareigojimus.

2)Bendrą finansinę būklę – ilgalaikį santykį tarp skolų ir nuosavybės; turtą likusi atmetus įsiskolinimus.

3)Pelningumą – galimybes nuolat gauti pelno per tam tikrą laikotarpį.(J.Stoiner)

Kiekvienam žmogui tenka susidurti su finansais. Visiems žmonėms tenka skaičiuot savo išlaidas ir lygint jas su pajamom, kad išlaidos neviršytų pajamų ir nebūtų įsiskolinimo. Todėl mano darbo tikslas yra supažindint ir susipažint pačiai su finansinės analizės teoriniais pagrindais ir pateikt realiai veikiančios firmos finansinės būklės analizę.

Rašant šį darbą teko apsilankyti ne tik VGTU bibliotekoje, bet ir Mažvydo bibliotekoje. Daug naršyt internete, bei siekt kuo daugiau surast informacijos šiai temai. Be to, tam, kad pasiekt kuo didesnį efektyvumą teko perskaityt ne tik šios temos vadybos ir ekonomikos knygų (pvz.: J.Mackevičius „Apskaita“, L.Juozaitienė ir kt. „Verslo ir vadybos įvadas“, ir kt.).

Šiame darbe daugiausiai rėmiausi E.Buškevičiūtė „ Finansų analizė“. Taipogi didelį dėmesį skyriau J.Stoner knygai „Vadyba“, D.Šleikienė „Įmonės veiklos finansinis įvertinimas“, J. Mackevičius „Finansinė analizė“, J. Mackevičius „Finansinės ataskaitos“. Taip pat, naudojausi informacija rasta internete, bei žurnalu „ Inžinerinė ekonomika“. Taip po gi rėmiausi informacija iš seminaro „įmonės veiklos analizė“.

Darbo metu susipažinau su realiai veikiančia firma UAB „ Markučiai“. Tyrima vykdžiau buhalterijoje (Paplaujos g. 7, Vilnius).

2.Finansų analizės teoriniai pagrindai.

Čia aš pateiksiu :

1)Finansų analizės reikšmę

2)Finansinės analizės rūšis

3)Finansų analizės šaltinius

4)Analizės būdus

2.1.Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai

Finansinės analizės esmę geriausiai apibūdina jos tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės tikslas – teikti vartotojams objektyvią informaciją, padėti įmonių vadovams daryti veiklą efektyvesnę. Vakarų autorių literatūroje finansinės analizės uždaviniams skiriamas didelis dėmesys (socialinės įmonių veiklos analizės uždaviniams nagrinėti buvo skiriama nedaug dėmesio). Pažymėtini tokie uždaviniai:

Sukurti finansinę informacijos sistemą, atitinkančią įmonės strategiją.

Faktinę padėtį palyginti su kitais rodikliais.

Padėti kurti finansų valdymo ir apskaitos politiką.

Finansinė analizė teikia gana daug išsamios informacijos, kurią vartotojai gali naudoti įvairiems tikslams. Pastaraisiais metais finansinės analizės teikiamos informacijos poreikis nuolat didėja, jos reikia vis naujiems vartotojams ar jų grupėms. Žymus finansinės analizės specialistas B. Rees nurodo keturias finansinės informacijos vartotojų grupes:

I. Įmonės akcininkai.

II. Verslo partneriai.

III. Kiti vartotojai:

– vyriausybė (dėl pajamų apmokestinimo);

– centrinė valdžia (dėl vadovavimo politikos);

– vietinė valdžia;

– visuomeninio sektoriaus kontrolės agentūros;

– konkurentai;

– visuomenė.

IV. Analitikai ir konsultantai.

Finansinės analizės šaltiniai rinkos ekonomikos sąlygomis yra tokie:

Balansas.

Pelno (nuostolio) ataskaita.

Pinigų srautų ataskaita.

Nuosavybės (savo kapitalo) ataskaita.

Kita vidaus ir išorės informacija:

a) planai, prognozės, normatyvai;

b) statistiniai leidiniai ir informaciniai žinynai;

c) vidinės ataskaitos ir apskaitos duomenys.

Finansinės
analizės turinys yra ūkio subjektų finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas siekiant tobulinti tiriamojo subjekto valdymą ir didinti jo veiklos efektyvumą ir pelningumą. Toks tyrimas gali būti atliekamas naudojant informaciją apie buvusią veiklą, atliekama dabar ir perspektyvoje.

Finansų analizės tyrimų objektas yra įmonių finansinė veikla ir jos rezultatai.

Svarbiausi finansų analizės uždaviniai:2.2. Finansų analizės rūšys

Finansų veiklos ir jos rezultatų analizė yra sudėtingas procesas. Priklausomai nuo atskirų autorių jai keliamų tikslų bei supratimo ji klasifikuojama į tam tikras rūšis pagal įvairius požymius.Perspektyvinė analizė apima įvairių projektų vertinimą, siekiant priimti taktinius bei strateginius sprendimus ūkio subjekto atžvilgiu.

Operatyvinė analizė kartais dar vadinama išankstine, nes ji atliekama, nepasibaigus visai savaitei ar mėnesiui, naudojantis laukiamais duomenimis. Tuo siekiama iš anksto diagnozuoti finansinius rezultatus ir pakoreguoti palnus ar priimti naują veiksmų programą. Diagnozavimas – tai reiškinio, proceso, būsenos išaiškinimas, atpažinimas ir apibūdinimas.

Retrospektyvinė analizė – praeityje gautų finansinių rezultatų įvertinimas.

Įvairūs finansinių ataskaitų rodikliai, atsižvelgiant į jų turinį, struktūrą ir skaičiavimo metodiką, analizuojami įvairiais būdais, atskleidžiančiais kokį nors įmonės veiklos aspektą, ypatybę arba dėsningumą. Vakarų literatūroje išskiriamos trys finansinės analizės rūšys:

1. Horizontalioji analizė. Tai dvejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas. Ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką, kuri išreiškiama absoliučiais dydžiais arba procentais.

2. Vertikalioji analizė. Atitinkamas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas bazinio dydžio procentais.

3. Santykinė analizė. Santykinių rodiklių analizė labai plačiai taikoma atliekant lyginamąją kelių įmonių ir tam tikro laikotarpio analizę. Taikant santykinius rodiklius galima palyginti skirtingų įmonių finansines ataskaitas arba vienos įmonės tam tikro laikotarpio finansiniu rodiklius.

2.3. Finansinių koeficientų reikšmė

Finansiniai koeficientai, naudojami finansinių ataskaitų analizėje, yra geras pagrindas kliento finansiniam stabilumui įvertinti. Finansiniai koeficientai gali suteikti informacijos apie dvi įmonės valdymo sritis:

– pajamas, gaunamas iš investicijų;

– finansinę įmonės padėtį.

Kadangi koeficientų analizė susijusi su kiekybine informacija apie skolininką ir joje neįvertinami kokybiniai veiksniai, koeficientų analize naudojamasi tik kaip pagalbine priemone vertinant finansinį kliento stabilumą. Negalima analizuoti pavienių koeficientų, nes vertinami turi būti kelerių metų duomenys.

2.4. Analizės būdai

Skaitmeninės ir loginės informacijos apdorojimui naudojamas analizės būdų sistema. Tokiu būdu išsiaiškinama ekonominių bei finansinių procesų veiksniai, ūkio subjekto vidinės veiklos galimybes.

Analizės būdai:Lyginimo būdas. Taikant šį būdą, galima išsiaiškinti nukrypimus nuo projektuojamų rodyklių dydžių.

Grupavimas – yra analizuojamų rodiklių jungimas į grupes pagal grupei būdingus tam tikrus požymius.

Svarbiausių grandžių išskyrimas tyrimo sistemoje yra prioritetinių įmonės finansinės veiklos bei su ja susijusios veiklos sričių nagrinėjimas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1063 žodžiai iš 3498 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.