Monės pelno statistinė analizė
5 (100%) 1 vote

Monės pelno statistinė analizė

TURINYS

ĮVADAS 2

1. ĮMONĖS DUOMENŲ ANALIZĖ REMIANTIS STATISTINIAIS METODAIS 3

1.2. Dinaminės eilutės ir jų analitiniai rodikliai 5

1.3. Santykiniai išvestiniai rodikliai 7

1.4. Ryšių glaudumo rodikliai 8

1.5. Regresijos lygtis 11

1.6. Koreliacijos indeksas ir determinacijos koeficientas 12

2. PROGNOZAVIMO METODAI 13

2.1. Analitinis 13

2.2. Mechaninis (grafinis) metodas 14

2.3. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą ir vidutinį didėjimo tempą 15

IŠVADOS 17

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………………..18

ĮVADAS

Dažniausiai visos įmonės, nepriklausomai nuo jų rūšies, turi vienintelį tikslą, t.y. gauti kuo didesnį pelną iš veiklos. Todėl, stengiamasi įvairiais būdais gerinti savo veiklą: didinti pajamas, dirbti kuo mažesnėmis sąnaudomis ir darbui panaudoti pažangiausias technologijas, plėsti prekybinius plotus. Kuo didesnio pelno siekimas yra aktualus klausimas įmonės vidaus politikoje ir tikslų įgyvendinime. Pelnas, tai atlygis įmonei už jos teikiamas paslaugas, parduodamas prekes.

Tyrimo problema: niekada nebuvo atliekamas joks statistinis tyrimas susijęs su įmonės pelno analizavimu.

Tyrimo tikslas: apdoroti gautus įmonės duomenis pagal remiantis statistiniais analizės būdais.

Tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti ar įmonė dirba pelningai;

2. Išsiaiškinti, kaip pardavimų apimtis įtakoja pelną;

3. Įvertinti kaip kito pelnas per 2000-2005 metų laikotarpį;

4. Apskaičiuoti pelno prognozę 2006 metams.

Tyrimo objektas: finansiniai rodikliai.

Darbas buvo atliktas remiantis įmonės pateiktais duomenimis 2000-2005 metų laikotarpiui.

1. ĮMONĖS DUOMENŲ ANALIZĖ REMIANTIS STATISTINIAIS METODAIS

1.1. Vidurkiai ir jų rūšys

Iš įmonės buvo gauti duomenys, kurie pavaizduoti 1.1.1 lentelėje:

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pelnas, tks. Lt. 112 138 129 146 173 197

Darbuotojų sk. 36 39 37 48 50 56

Reklamos išlaidos tks. Lt 1 2,5 2 4,5 4,5 5

Apyvarta tks. Lt 320 365 370 372 384 400

Pardavimų apimtis, tks. Vnt. 98 112 100 139 190 240

Klientų sk. 14 20 20 26 30 33

Parduotų prekių savikaina, tks. Lt. 200 210,5 220,3 193 180 186

1.1.1 lent. Įmonėje gauti duomenys

Analizuojant gautus duomenis buvo išvesti aritmetinis bei progresinis vidurkiai, kurie buvo skaičiuojami taikant šias formules:

– aritmetinis vidurkis;

Progresinis vidurkis buvo apskaičiuotas remiantis už apskaičiuotą vidurkį geresnėmis reikšmėmis. Rezultatai pateikiami 1.1.2. lent.

metai aritmetinis vidurkis progresinis vidurkis

pelnas, tks. Lt. 149,17 185

darbuotojų sk. 44

reklamos išlaidos tks. Lt 3,25

apyvarta tks. Lt 368,5 381,5

pardavimų apimtis, tks. Vnt. 146,5 215

klientų sk. 24

1.1.2. lent. Aritmetinis ir progresinis vidurkiai

Iš gautų duomenų matyti, kad vidutinis pelnas per visą nagrinėjamą laikotarpį yra 149,17 tks. litų, tačiau pasikeitus tam tikrom aplinkybėm, pvz. padidėjus pardavimų apimčiai, pelnas galėtų išaugti iki 185 tks. litų.

Vidutiniškai įmonėje per visą laikotarpį dirba 44 darbuotojai. Reklamos vidutinė išlaidos yra 3,25 tks. Lt.

Vidutinė įmonės apyvarta yra 368,5 tks. Lt per metus, tačiau kintant tam tikriems faktoriams apyvarta galėtų padidėti iki 381,5 tks. Lt.

UAB pardavimų apimtis vidutiniškai siekia 146,5 tks vienetų per metus, tačiau pasikeitus tam tikriems faktoriams, vidutinė pardavimų apimtis galėtų išaugti iki 215 tks. vienetų.

Vidutiniškai per metus įmonė aptarnauja 24 klientus.

Norint tiksliau sužinoti, kiek klientų ir už kokią sumą nuperka prekių, buvo apskaičiuojami tokie vidurkiai, pagal turimus duomenis, pateiktus 1.1.1. lentelėje:

Moda +d ;

Mediana Me= ;

Pirmoji bei trečioji kvartilės ;

Devintoji decilė .

Gauti rezultatai pateikiami 1.1.3. lentelėje:

Parduota prekių tks. vnt. Klientų sk. d

sukaupti S

1–5 11 4 2,75 11

5–10 14 5 2,8 25

10–12 5 2 2,5 30

12–15 3 3 1 33

Moda int. (5-10) 5,71

Mediana int. (5-10) 6,96

I-oji kvartilė int. (1-5) 4

III-oji kvartilė int. (5-10) 9,91

IX-oji decilė 11,88

1.1.3. lent. Moda, mediana kvartilė, decilė

Apibendrinant gautus rezultatus, galima teigti, kad dauguma klientų įsigyja 5,71 tks. vienetų gaminių .

Mediana parodo, kad pusė klientų įsigyja mažiau negu 6,96 tks. vienetų per metus, o pusė-daugiau negu 6,96 tks.

Pirmosios kvartilės rezultatas rodo, kad 25% pirkėjų nuperka mažiau negu 4 tks. vienetų, o 75% – daugiau.

Trečioji kvartilė parodo, kad 75% klientų nuperka mažiau negu 9,91 tks. vienetų gaminių per metus, o 25% – daugiau.

Apibūdinant devintosios decilės gautą rezultatą, matyti, kad 90% klientų įsigyja mažiau negu 11,88 tks. vienetų produkcijos.

1.2. Dinaminės eilutės ir jų analitiniai rodikliai

Kadangi šiame darbe nagrinėjamas įmonės pelnas, tai šiuo metodu nagrinėjamas bus jo kitimas per pastaruosius šešerius metus.

Skaičiavimai atliekami remiantis 1.1.1. lentelėje pateiktais duomenimis, o gauti rezultatai pateikiami 1.2.1. lentelėje:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 627 žodžiai iš 2066 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.