Ms excelio teorija
5 (100%) 1 vote

Ms excelio teorija

Darbo lapo struktūra

Pagrindinis šios temos tikslas – trumpai supažindinti su pagrindiniais terminais, lango elementais ir pirmaisiais veiksmais;

Microsoft Excel programos langas (1 pav.) – stačiakampė ekrano sritis, kurioje atliekami įvairūs veiksmai su vartotojo dokumentais. Šis langas turi pavadinimų juostą, meniu juostą, dvi ar kelias įrankių juostas, specialią formulės eilutę. Microsoft Excel programos lango centrinėje dalyje pateikiamas svarbiausias elementas – dokumento langas, vadinamas darbo knyga. Kai iškviečiama Microsoft Excel programa, jos lange pateikiama pirmoji tuščia darbo knyga, pavadinta Book1. Jei po to atidarysime dar vieną naują knygą, Microsoft Excel ją pavadins Book2 ir t.t.

1. pav. Pagrindiniai Microsoft Excel programos lango elementai.

Darbo knyga

MS Excel darbo knyga turi darbo lapus.2. pav. Darbo knygos lango pagrindiniai elementai.

Darbo lapas (worksheet), dar vadinamas skaičiuoklės lentele, arba sutrumpintai lentele yra skaičiuoklės Excel darbo knygos lapas, kuriame rašomi, saugomi bei apdorojami duomenys; Kiekvienas darbo lapas yra stačiakampė lentelė, turinti 256 stulpelius (columns) ir 65536 eilutes (rows). Kiekviena stulpelio ir eilutės sankirta yra celė (cell), kurioje rašomi duomenys. Kiekvieno stulpelio viršuje yra stulpelio antraštė (column heading). Stulpelio antraštės žymimos nuo A iki IV (A, B, …, Z; AA, AB, …, AZ; …,IA, IB, …,IV). Kiekvienos eilutės kairėje pusėje yra eilutės antraštė (row heading). Eilutės antraštės žymimos skaičiais nuo 1 iki 65536. Tada kiekviena celė turi koordinates, pvz. A13, H5. Celes galima pažymėti (tada celė apsiveda ryškiu rėmeliu) rodyklėmis arba pele. Vertikaliosios ir horizontaliosios juostos padeda pamatyti ekrane nurodytas lentelės dalis. Pamatyti paskutinę lentelės eilutę arba stulpelį galima taip: iš pradžių reikia nuspausti [Shift] klavišą ir vilkti šliaužtę (scroll box).

Meniu juosta

Meniu juosta (menu bar) – pateikia Microsoft Excel programos atveriamųjų meniu vardus. Microsoft Excel meniu juostoje yra devyni meniu: File (byla), Edit (redaguoti), View (vaizdas), Insert (įterpti), Format (tvarkyti formatus), Tools (įrankiai), Data (duomenys) ir Help (žinynas). Iš kiekvieno išvardinto Meniu juostos punkto galima pasirinkti ir nurodyti reikiamą komandą.

Formulės eilutė

Formulės eilutė (formula bar) – Microsoft Excel programos lango dalis, naudojama duomenims rašyti į darbo lapo celę ir jiems redaguoti. Formulės eilutėje rodoma visa veikiamojoje celėje įrašyta konstanta (tekstas ar skaičius) arba formulė. Norint redaguoti formulės eilutę, reikia pelės žymekliu bakstelėti formulės eilutėje rodomo teksto redaguotiną vietą. Tada teksto lauke atsiranda įterpties ženklas, o formulės eilutėje – trys mygtukai: įvesties, anuliavimo ir formulės redagavimo. Įterpies ženklas (insertion point) – mirksintis vertikalus brūkšnelis formulės eilutėje, celėje arba teksto lauke – rodo, kur bus įterptas klaviatūra renkamas tekstas. Rinkti arba redaguoti duomenis baigiame, paspausdami [ENTER] klavišą arba pele bakstelėdami įvesties mygtuką (enter button). Surinkto naujo arba suredaguoto teksto atsisakome, paspausdami [ESCAPE] klavišą arba pele bakstelėdami anuliavimo mygtuką (cancel button). Bakstelėjus formulės redagavimo mygtuką (edit formula buton), ekrane pateikiamas formulės skydas (formula palette), kuris padeda sukurti formulę

Būsenos eilutė

Būsenos eilutė (status bar) – sritis darbo lapo lango apačioje, kurioje rodoma informacija apie atliekamą komandą arba Microsoft Excel darbo srities būseną. Kairėje eilutės dalyje pateikiamas trumpas pažymėtos komandos ar labiausiai tikėtino veiksmo aprašas, o dešinėje dalyje rodomas tuo metu įjungtas klaviatūros rėžimas. Klaviatūros darbo rėžimai.

1. lentelė

Rėžimo pavadinimas Rėžimo įjungimas Rėžimo žymuo būsenos eilutėje

Sudėtinio bloko (kelių negretimų celių ar blokų) žymimasis rėžimas Paspauskite [SHIFT] + [F8] ADD

Celių bloko žymėjimo išplėtimas Paspauskite [F8] EXT

Skaitmeninės klaviatūros įjungimas Paspauskite [NUM LOCK] NUM

Trupmeninio skaičiaus kablelio padėties nustatymas nurodytoje skaičiaus vietoje Atverskite Tools + Options komandos dielogo skydo Edit kortelę ir įjunkite Fixed Decimal (fiksuotas trupmeninis skaičius) jungiklį. FIX

Teksto keičiamasis rėžimas Kai įterpties ženklas yra formulės eilutėje arba celėje, paspauskite [INSERT] klavišą. OVR

Darbo lapo slenkamasis rėžimas – krypčių klavišais galima paslinkti lapą nekeičiant veikiamosios celės Paspauskite [SCOROLL LOCK] klavišą SCRL

Darbo lapo pabaigos rėžimas – krypčių klavišais celės žymėjimą galima perkelti rodyklės kryptimi į gretimą užimtą sritį arba paskutinę darbo lapo celę Paspauskite [END] klavišą END

Didžiųjų raidžių registro įjungimas Paspauskite [CAPS LOCK] klavišą

Būsenos eilutė

Kai dvi ar daugiau celių yra pažymėtos ir mažiausiai viena iš jų yra netuščia, būsenos eilutėje pateikiama šių reikšmių apibendrinamoji suma. Ši savybė vadinama automatiniu skaičiavimu. Paprastai būsenos eilutės automatinio skaičiavimo srityje rodoma pažymėtų reikšmių suma (Sum). Tačiau kai bakstelite ją nuspaudę dešinį pelės klavišą, atveriamas meniu, kuriame galite pasirinkti
kitą skaičiavimo funkciją: vidurkio (Average), netuščių celių kiekio (Count), skaitinių reikšmių kiekio (CountNum), minimalios (Min) arba maksimalios (Max) reikšmes. Jei yra pažymėta None (nieko) reikšmė, skaičiavimai neatliekami (žr. 3 pav.) .3. pav. Būsenos eilutėje atliekami automatiniai skaičiavimai.

Pirmasis meniu, pirmi įrankiai ir veiksmai

Kad sukurti naują darbo knygą Microsoft Excel programoje iš meniu juostos reikia pasirinkti meniu punktą File. Naudodamiesi File Meniu (4 pav.) komandomis galima sukurti naują darbo knygą, atverti jau esančią, išsaugoti pakeistą darbo knygą ir atlikti eilę kitų veiksmų. Universaliausias būdas norimai komandai nurodyti, pelės žymekliu iš Meniu juostos išsirinkus pvz.: File, papildomame Meniu bakstelime į norimą atlikti komandą pvz.: New ir mums atverčiama nauja darbo knyga Meniu pavadinimas

Sukurti naują

Atidaryti

Uždaryti Išsaugoti

Išsaugoti vardu

Išsaugoti kaip Web puslapį

Išsaugoti darbo erdvę

Web puslapio peržiūra

Nustatyti puslapio parametrus

Spausdinti sritį

Peržiūrėti spausdinamą dokumentą Spausdinti

Nusiusti

Parametrai Darbo knygos bylos vardas

Darbo knygos bylos vardas

Išeiti

4. pav. File meniu komandos

Ląstelės fomatai

MS Excel programos ląstelė turi gana nemažai fizinių formatų. Juos visus keisti galima taip: pažymėjus ląstelę ar jų bloką Format-> Cells..(arba Ctrl+1) ir ten atsidaro atsidariuseme lange yra šešios kortelės, apie kurias toliau ir kalbėsime:

1. Pirmoji kortelė su pavadinimu Number. Joje galima ląstelei priskirti kategoriją. Lauke Category yra išvardintas kategorijų sąrašas: General, Number, Currency ir tt…

a. General – tai standartinis lątelės formatas, jei tai bus tekstas, jis bus rašomas nuo kairiojo krašto, jei skaičius tai dešiniame, jei įrašysite datą, ji bus tokiu formatu, kokiu parašysite, bet Excel’is, supras, kad tai yra data.

b. Number – galima nurodyti kiek skaičių po kablelio rodyti, (laukas Decimal place). Jei prie punkto Use 1000 Separotor (.) uždėsite varnelę, tada skaičiai kas tūkstantasias dalis bus atskiriami (.), pvz.: 1000 atrodys šitaip 1.000. Lauke Negative numbers galima pasirinkti kokia spalva rodyti teigiamas ir neigiamas reikšmes.

c. Currency – galima priskirti kokios nos šalies valiutos simbolį. Jei priskirsime litus, tai toje ląstelėje automatiškai bus rodomas skaičius kurį parašysite ir prisidės simbolis LT. Taip kaip ir akstesniame punkte galima pasirinkti skaičių po kablelio kiekį ir teigiamų neigiamų reikšmių spalvas.

d. Accounting – jis taip pat prideda piniginio vieneto simbolį, bet kuo jis skiriasi nuo Currency ir kada kokį reikia vartoti, aš tikrai nežinau. Jei atsirastų žmogus apie tai žinantis ir galintis paiškinti, prašau paršyti man e-mail’u brikas@siauliai.omnitel.net, būsiu labai dėkingas.

e. Date – tai datos formatas. Ląstelėje, kurioje uždėtas toks formatas, turi būti rašoma data. Jei jūs ten parašysite skaičių MS Excel jį pavers į datą. Kokiu tipu rodyti datą, galima pasirinkti lange Type. Kaip Excel’is paverčia skaičių į datą? Paimkime ant ląstelės uždėkite formatą Date ir pasirinkite tipą, kad rodytų mėnesio pavadinimą, dieną, metus. Tada toje ląstelėje įrašikite skaičių 36526. Tokiu atveju gausite: sausis 1, 2000. MS Excel skaičiuoja kiek dienų paraėjo nuo 1900.01.01 (imtinai). Parašius vienetą gautume: sausis 1, 1900

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1331 žodžiai iš 4282 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.