Narkomanija Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Narkomanija Lietuvoje

ĮvadasXXa. – tai analogijų neturintis civilizacijos triumfas.Šiuolaikinis žmogus įvaldė atominę energiją, sukūrė kosmines raketas, iššifravo DNR genetinį kodą, atlieka bandymus genetinės inžinerijos srityje, kuria globalinį informacijos tinklą ir dirbtinį intelektą.Šį sąrašą būtų galima ilgai tęsti. Tačiau XX a. istorija turi ir savo išvirkščiąją, tamsiąją pusę. Civilizacijos atneštų nelaimių ir problemų sąrašas netrumpesnis: nežabotas ginklavimasis, pasauliniai karai, koncentracijos lageriai, ištisų tautų genocidas, nuolatinė atominio karo grėsmė, augantis nusikalstamumas ir terorizmas, gamtos užterštumas, ekologinė krizė, apnuodytas maistas, vanduo bei oras, psichinių ligų ir savižudybių daugėjimas, naujų ligų atsiradimas, milijonai iš bado mirštančių žmonių, žiniasklaidos platinamas smurtas bei prievarta ir t.t.O dabar į Lietuvą atkeliauja kartu su civilizacijos pasiekimais plintantis reiškinys – narkomanija.

Dabartinę civilizuotą pasaulį apėmusią krizę teisingiausia būtų galima pavadinti pasaulėžiūros krize. Jos priežastys įvairios, tačiau viena iš svarbiausių priežasčių yra švietimo sistema. Kultūringasis pasaulis per keletą šimtmečių suformavo visiems gerai žinomą švietimo arba mokymo sistemą. Nors ši sistema yra visuotinai pripažinta, tačiau ji yra nenatūrali, nes neatitinka visų žmogaus poreikių. Tradicinis švietimas ir mokymas beveik visai nepaiso vidinių žmogaus išgyvenimų ir yra nukreiptas į išorę, į žinių kaupimą ir įrankių gamybą, kurie vis labiau padėtų apvaldyti fizinę materiją. Labiausiai gerbiami tie, kurie pagamina daugiau įrankių ir įgyja didesnę galią medžiaginiam pasauliui apvaldyti.

Blogiausia yra tai, kad vidiniai žmogaus išgyvenimai lieka nepastebėti ar ignoruojami arba priskiriami prie patologijų, t.y. žmogui nebūdingų reiškinių. Taip automatiškai neigiamas dvasinis arba vidinis žmogaus gyvenimas. Esamas mokymo principas užslopina žmoguje paskutinius pirmapradės esmės arba sielos pasireiškimus. Žmogus nuo pat mažens mokomas žiūrėti vien tik į išorę, nes švietimo sistemoje praktiškai nėra beveik nieko, kas nukreiptų jo mintis nuo betarpiško susidomėjimo tik išoriniu medžiaginiu pasauliu.

Tokį žmogaus dėmesį medžiaginiam pasauliui transpersonalinė psichologija, kuri dar nėra visuotinai pripažinta, vadina hilotropine ( gr. hyle reiškia materija, o tropos – posūkis, atsigręžimas ) patirtimi arba visišku atsigręžimu į medžiaginį pasaulį.Vyrauja požiūris, kad normalus žmogus yra tas, kuris gyvena vien tik hilotropine patirtimi. Tačiau taip orientuotas žmogus yra atskirtas nuo savo dvasinės esmės. Jam labai trūksta darnos ir pusiausvyros, o jo būties

suvokimas yra linijinis.Svarbiausia jam yra išlikti – išsaugoti kūno gyvybę. Taip save ir pasaulį suvokiantiems žmonėms įprasta, kad kasdieninė veikla teikia mažai pasitenkinimo, todėl jie priversti sudarinėti sudėtingas schemas ir kurti ateities planus. Atsiranda pabaigos nuojauta, nesugebėjimas džiaugtis tuo, kas yra, ir ligotas, netgi skausmingas trūkumo pojūtis. Jiems visada kažko trūksta. Turtai nei pasiekimai neatneša laukiamo pasitenkinimo.

Tada kuriami planai ir projektai. Jeigu nepavyksta jų įgyvendinti, manoma, kad nebuvę tinkamų sąlygų ar projektas buvęs nevykęs. Bet jeigu projektas ir pasiseka, jis vis vien nesuteikia laukiamo pasitenkinimo, nes vien tik išoriniai pasiekimai niekada nesuteikia trokštamo džiaugsmo. Tokiu atveju nesėkmės priežastimi laikomas neteisingas pasirinkimas ir vienas projektas pakeičiamas kitu, dar sudėtingesniu.

Siekiantis tikslų žmogus nesugeba priimti gyvenimo su dėkingumu. Emocinis žmogaus gyvenimas užpildomas fantazijomis apie praeitį, sumanymų ir projektų vykdymu, o jų išsipildymas vis tiek neatneša laukto pasitenkinimo jausmo. Žmogus jaučia, kad jo gyvenimas yra beprasmis, netgi absurdiškas, ir to jausmo nepakeičia jokie matomi pasiekimai. Neretai būna, kad didelis pasiekimas sukelia ir gilią depresiją, t. y. visišką priešingybę tam, ko buvo tikėtasi.

Gyvenimas vien tik hilotropine patirtimi pasižymi specifiniais bruožais: per didelis rūpinimasis praeitimi ir ateitimi; nepakankamas esamo momento suvokimas; išskirtinis dėmesys išoriniam pasauliui; atitolimas nuo vidinio gyvenimo; skausmingas visų vykdomų projektų ribotumo suvokimas; per didelis noras kontroliuoti ir valdyti; nesugebėjimas susitaikyti su nepastovumu bei senėjimu ir giliai paslėpta mirties baime. Šalies mastu toks gyvenimo būdas žmogaus dėmesį nukreipia į išorinius dalykus, objektyvius dydžius ir pragyvenimo rodiklius. Gyvenimo kokybė matuojama materialinės gamybos gausa ir turėjimu, nekreipiant dėmesio į gyvenimo patirties pobūdį ir subjektyvų pasitenkinimą. Blogiausia, kad tokios pažiūros ir gyvenimo strategija laikoma natūralia ir logiška. Iš to kyla trumparegiška trauka į neribotą augimą, egoistinė ir lenktyniaujanti orientacija, gamtos ciklų ir ryšių negerbimas.

Šitokia gyvenimo filosofija nulemia visuotinę žmonijos judėjimo kryptį į globalinę katastrofą, kuri yra dažna tema spaudos puslapiuose. Dalis jaunų žmonių ( tokių vis daugėja ), nujausdami tokios gyvenimiškos orientacijos beprasmiškumą ir gręsiančią katastrofą, patys ima
save naikinti. Pasirinktas savinaikos būdas, tam tikra prasme, sugrąžina žmogų civilizuotai visuomenei, galima sakyti įveda į uždraustą vidinį išgyvenimų pasaulį, tačiau tai yra labai apgaulingas, sukeliantis sunkiausiai įveikiamą fizinę ir dvasinę priklausomybę, save naikinantis narkomanijos kelias.

Narkotikai jau Lietuvoje

Narkotikai. Tas žodis visai neseniai mums reiškė kažką tolima, svetima, nieko bendra neturintį su mūsų gyvenimu. Aguonos, kanapės buvo žinomi kaip kulinarijoje vartojami augalai. Žinojome, kad kažkur yra keistuolių, kurie save linksmina hašišu, marihuana ar dar kokiu kvaišalu. Praradę protą, daro nusikaltimus, žudo.

Po didelių permainų, sugriuvus sienoms, narkotikai atkeliavo ir į Lietuvą. Narkotikų prekeiviams atsirado nauja dirva rinkai ir tranzitui. Specialistai teigia, kad taip neseniai atkeliavę narkotikai jau renka savo derlių. Kasmet Lietuvoje nuo jų miršta 250 – 300 žmonių. Ši problema opi visai visuomenei. Geriausia būtų nieko nekaltinti dėl to ir, nelaukiant prognozuojamo didesnio narkomanijos protrūkio, kiekvienam iš mūsų paklausti savęs: o kur gi čia ir mano kaltės dalis? Kad savo vaikams galėtume perteikti kitokio pasaulio sampratą ir formuoti naują požiūrį į gyvenimą, nemažą darbą turime nuveikti patys.

Narkomanijos ir alkoholizmo mastai Lietuvoje

„O amžiau, prakeiktas ir mylimas amžiau!

Nuvertinai Dievą, nuvertinai žmogų,

Iškeldamas robotą – aklą mašiną

Dėsningas gyvybės idėjos smukimas,

Jos kelias atgal ( Jeigu norit – į priekį )“

Justinas Marcinkevičius

Lietuvoje narkomanija gal kiek mažiau išplitusi negu kaimyninėse valstybėse. Pirmoji narkotikų banga buvo pastebėta 7 – ojo dešimtmečio viduryje kaip hipių judėjimo atgarsis. Antrąkart paklausa padidėjo, kai buvo pradėtas gaminti naminis heroinas. Trečiasis – atkūrus nepriklausomybę, kai atsivėrė sienos, išaugo tranzitas iš Rytų.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais narkotikų vartojimo beveik nepastebėta. 1995 m. buvo užregistruota pavieniai atvejai. Pastarųjų metų statistika kelia didelį susirūpinimą, nes per paskutiniuosius 5 metus narkomanų skaičius išaugo 10 kartų. Pastebima tendencija, kad alkoholį ir kitas narkotines medžiagas pradeda vartoti vis jaunesnio amžiaus moksleiviai. Studentų apklausos rodo, kad 9 – 10 % akademinio jaunimo vartoja narkotikus. Rūkančių ir geriančių alkoholį nepalyginamai daugiau. Jau 1996 m. AIDS centras apklausė 288 atsitiktinius „sargio šventės dalyvius“: 28,5 % iš jų jau buvo mėginę narkotikų, 59% turėjo draugų, mėginusių narkotikų, net 34,5% apklaustųjų norėtų pamėginti, 37% 13 – 18 m. moksleivių teigė, kad jų mokykloje platinamos narkotinės medžiagos.

1998 – 1999 m. Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose vykę tyrimai parodė, kad Lietuvoje jaunimo vartojamų alkoholio, cigarečių bei kitų narkotikų kiekis siekia pavojingą ribą.

2000 m. pavasarį UNICEF, UNDP ir PSO pasiūlė Baltijos šalims ir Lenkijai, naudojant greito vertinimo metodą, atlikti labiausiai pažeidžiamų grupių vaikų tyrimą dėl svaigiųjų medžiagų vartojimo. Tyrimo duomenys parodė problemų mastą. 81% tiriamųjų (beveik visi berniukai) bent kartą vartojo kokį nors narkotiką. Net 49% mergaičių ir 28,3% berniukų bandė bent kartą žudytis.

Jeigu žmogaus nebaugina net narkotikų vartojimo pasekmės, tai kas gi atsitiko žmogui? Kas tada didžiausia vertybė? Gal belieka prarastas vertybes susigražinti ar naujai jas atrasti?

Kas yra narkotikai?

Graikų kalba narkotiko reikšmė yra – „stingdantis, apsvaiginantis“. Tai – medžiagos slopinančios centrinę nervų sistemą ir sukeliančios narkozę. Nedideliais kiekiais naudojamos jos sukelia ypatingą psichinę būseną, vadinama euforija. Žmogus jaučia jaudulį, jėgų antplūdį, žvalumą, pagerėja nuotaika, atsiveria neribotos galimybės. Kai kada lengviau ir stipriau apsvaigstama, atsipalaiduojama, jaučiama apgaulinga palaima.

Tačiau narkotikų sukelta būsena labai pavojinga. Žmogus praranda realybės pojūtį, nepajėgia spręsti iškilusių problemų, nes mėgaujasi apgaulinga cheminių medžiagų sukelta psichikos ekstaze. Narkotinės medžiagos paveikia gebėjimą logiškai protauti ir neleidžia suvogti, kokios pasekmės laukia besimėgaujantiesiems jomis.

Pagal tarptautinių klasifikaciją medžiagos, kurios sukelia psichikos ir elgesio sutrikimus, skirstomos taip: 1) alkoholis, 2) opioidai, 3) kanapinoidai, 4) raminančios ir migdančios medžiagos, 5) kokainas ir preparatai iš kolos augalo, 6) stimuliatoriai ir kofeinas, 7) haliucinogenai, 8) tabakas, 9) lakiosios medžiagos, 10) psichoaktyvios medžiagos ir kelių narkotikų mišinys. Minėtų medžiagų poveikis įvairus. Jos vartojamos nuskausminimui arba kaip migdomieji. Vienos iš jų malšina skausmą, kitos veikia stimuliuojančiai. Kai kurios sukelia haliucinacijas. Visos narkotinės medžiagos žmogų įklampina į priklausomybės liūną ir alina sveikatą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1471 žodžiai iš 4730 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.