Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija švietimo ugdymo įstaigose
5 (100%) 1 vote

Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija švietimo ugdymo įstaigose

1. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija

švietimo ugdymo įstaigose

Lietuvoje plinta rūkymas, alkoholinių ir kitų – nelegalių narkotikų vartojimas bei piktnaudžiavimas jais.

Remiantis apskričių, rajonų savivaldybių administracijos švietimo skyrių bei atskirų mokyklų (apie 1917 švietimo įstaigų) ataskaitomis apie vykdomą prevencinę veiklą atlikta duomenų analizė.

Tikslas – paremti iniciatyvas, kuriomis bus siekiama:

1.1. organizuoti psichologines-pedagogines reabilitacijos stovyklas vaikams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo. Projektus teikia organizacijos, galinčios profesionaliai dirbti su moksleiviais, nukentėjusiais nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, bei siekiančios vykdyti moksleivių reabilitaciją, integraciją ir socializaciją;

1.2. organizuoti literatūros, vaizdinių priemonių įvairaus amžiaus moksleiviams ir studentams rengimą ir leidybą. Kartu su projekto paraiška turi būti pateikta ekspertų komisijos rekomendacija dėl parengtos medžiagos leidybai. Ekspertų komisijai pritarus, galutinį tekstą arba vaizdinę priemonę būtina pateikti iki sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki š.m. liepos 1 d.;

1.3. organizuoti pedagogų mokymą. Projektus teikia institucijos, pavaldžios Švietimo ir mokslo ministerijai, bei savivaldybių administracijų švietimo įstaigos, taip pat šalies aukštosios mokyklos, akredituotos institucijos, galinčios kvalifikuotai organizuoti pedagogų mokymą bei švietimo įstaigų vadovų, pedagogų darbą bei pasirengimą dirbti narkomanijos prevencijos srityje;

1.4. organizuoti mokyklose neformalią narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją. Tai projektai, siekiantys organizuoti narkomanijos prevenciją neformaliojoje mokyklos veikloje, kurie aktyviais metodais siekia padėti moksleiviams formuoti teigiamus gyvenimo įgūdžius, pozityviai pakeisti nuostatas ir elgesį bei padėti vaikams ir jų tėvams, draugams ieškant kvalifikuotos specialistų pagalbos.

Rūkymas.

Rūkymas yra labai paplitęs tarp moksleivių ir jis labiausiai pastebimas.

Apklausų duomenys rodo, kad rūko 5-10% pradinių klasių moksleivių. Su amžiumi rūkančiųjų skaičius didėja ir 5-8 klasėse jis siekia 55%. Vyresnėse klasėse, o ypač jaunimo mokyklų moksleivių apklausa parodė, kad kasdien rūko nuo 38% iki 77% moksleivių, o bandžiusių rūkyti skaičius siekia 88 – 95%. Taigi yra mokyklų, kur beveik visi vyresnių klasių berniukai rūko. Tai jau viršija šalies vidurkį pagal ESPAD 1999 duomenis. Mūsų šalyje iki šiol rūkė daugiau berniukai, nei mergaitės. Tačiau kai kurios mokyklos išreiškė didelį susirūpinimą didėjančiu mergaičių rūkymu.

Moksleiviai gana anksti pradeda rūkyti. Daugiausia berniukai pradeda rūkyti šeštoje-septintoje klasėje, mergaitės – aštuntoje-devintoje klasėje. Daugelis mokyklų atžymėjo, kad tėvai pritaria vaikų rūkymui ir netgi nuperka cigarečių.

Alkoholis.

Labai paplitę yra alkoholiniai gėrimai. Kai kurios mokyklos nurodė, kad jų visi 5-12 klasių moksleiviai (100%) yra išbandę alkoholinius gėrimus. Dauguma mokyklų nurodo 92-95 % moksleivių bandžiusių alkoholinius gėrimus ir 10-31% dažnai jį vartojančių, o vienoje mokykloje 2,3% moksleivių alkoholinius gėrimus vartoja kasdien. Yra tokių mokyklų, kurios tarp 6-10 klasės moksleivių bandžiusių vartoti alkoholinius gėrimus nurodė tik 20%, o kitos net 77% trylikamečių konstatavo sistemingai vartojančių alkoholinius gėrimus. Apie moksleivių apsvaigimą nuo alkoholio nurodo nedaug įstaigų. Šis rodiklis siekia iki 73.2%, kai nurodomas girtumas bent kartą ir 18%, kai moksleiviai buvo apsvaigę 10 ir daugiau kartų, bei 31.0% 1-2 kartus per paskutines 30 dienų. Konstatuoti girtumo faktai jau penktoje klasėje. Tarp moksleivių yra labai paplitęs alus, tačiau jie nepriskiria alų prie alkoholinių gėrimų. Mokyklos, kurios išanalizavo, kaip paplitę yra atskiros alkoholinių gėrimų rūšys, nurodė, kad iki 65% moksleivių sistemingai vartoja alų. Priežastys, kodėl moksleiviai vartoja alkoholį, daugumoje psichologinės: noras atsipalaiduoti, užmiršti problemas, apsvaigti, smalsumas, pasijusti laimingesniu..

Nelegalūs narkotikai.

Nelegalūs narkotikai daugiau plinta didesnių miestų mokyklose. Daugelis kaimo ir mažesnių miestelių mokyklų nurodė, kad jų mokyklose narkotikų vartojimo nepastebėta ir moksleiviai anketose neatžymi.

Tačiau kai kurios gyvenviečių mokyklos pateikė gana liūdnus ir stulbinančius rezultatus tiek pagal pavartojusių moksleivių skaičių tiek pagal narkotinių medžiagų įvairove (amfetaminai, marihuana ir hašišas, LSD, ekstazy, kokainas, krekas, heroinas, leidžiami į veną, uostomos lakiosios medžiagos, narkotikai maišomi su alkoholiu ir tt.).

Moksleiviai atžymi, kad apie narkotikus jie yra plačiai girdėję. Iki 93% moksleivių žino narkotikų pavadinimus. Dauguma mokyklų nurodė, kad narkotikus išbandė ar nereguliariai vartoja 2-3% moksleivių, kai kurios nurodo 7-9%. Mokyklose, kur narkotikai paplitę, jų vartojimas siekia iki 15%, o atskirose ir ypač jaunimo mokyklose juos vartoja net iki 28 –37.5% moksleivių, daugiau berniukai nei mergaitės. Yra mokyklų, kuriose nustatyta 1-1.5% moksleivių pastoviai vartojančių narkotikus.

Labiausiai paplitusi “žolė”, raminamieji bei migdomieji ir
inhaliantai (klijai). Kai kuriose mokyklose marihuanos (“žolės”, kanapių) vartojimo rodiklis siekia iki 28.9-33.0%. Net 7-8% kai kurių globos namų auklėtinių uosto klijus. Klijų uostymas paplitęs ir kitose įstaigose, ypač kaimo mokyklose. Tačiau kitos įstaigos nurodė 2-5% moksleivių, uostančių klijus, daugiausia berniukų. Mergaitės dažniau vartoja raminamuosius ir migdomuosius (iki 9%). Daugėja mokinių vartojančių alkoholį kartu su tabletėmis (nurodoma net iki 12%, dažniau mergaitės). Kai kurios mokyklos nurodė, kad yra moksleivių jau pastoviai vartojančių narkotikus (piktnaudžiaujančių jais). Iš kitų nelegalių narkotikų paplitę ekstazi, amfetaminai, opijatai. Visagine 15% moksleivių vartoja trimadolį. Kaimo ir gyvenviečių mokyklose paplitęs lakiųjų medžiagų uostymas.

Dažniausiai narkotinės medžiagos vartojamos diskotekose, vakarėliuose, naktiniuose klubuose, pramogų centruose, o joms įsigyti moksleiviai išleidžia 60 litų ir daugiau per mėnesį, kuriuos gauna iš tėvų, kaip kišenpinigius. Moksleiviai gerai informuoti kur ir pas ką galima gauti narkotikų. Kai kurių mokyklų, anoniminių apklausos apie narkotikų vartojimą rezultatų analizėse, nurodoma, kad iki 42% kaimo mokyklų moksleivių narkotikų gali įsigyti mokykloje (per draugus). Daugumoje ataskaitose nurodoma, kad mokykloje narkotikų įsigyti negalima. Tačiau narkotikų galima gauti net kaimo vietovėse: 15-17% kaimo mokyklų moksleivių anketose nurodė, kad žino, kur savo gyvenvietėje gali gauti narkotikų.

Priežastys dėl ko vartojami narkotikai yra noras išbandyti (smalsumas), dėl narkotiko efekto (“dėl kaifo”), bendraamžių įtaka (dėl kompanijos, draugai pasiūlė), “madinga”, noras užsimiršti, spręsti savo problemas, neturėjimas ką veikti.

Kai kurių mokyklų narkotinių medžiagų vartojimo analizė rodo, kad moksleiviai labai daug žino apie narkotikus, bet tos žinios yra ribotos. Iš draugų, platintojų jie yra girdėję apie neapsakomus malonumus. Paaugliai įsitikinę, kad narkotikai yra “mirtini” ir “nemirtini” (tabletės, “žolė”). Jų nuomone nemirtini narkotikai sveikatai žalos nedaro ir yra mažiau pavojingi nei alkoholis. Kitas pavojingas dalykas yra tai, kad vaikai tiki, kad narkomanija yra pagydoma, kad bet kada gali mesti juos vartoti. Tai jiems padeda suvokti buvusių narkomanų lankymasis mokykloje, jų paskaitos. Buvę narkomanai laiko save pasveikusiais ir tiki, kad niekada nebeprisilies prie narkotikų.

Ugdymo įstaigos nurodė, kad tėvai nenoriai įsitraukia į rūkymo, alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos veiklą. Tik 22.2% ugdymo įstaigų nurodė, kad turi tėvų tarybą, kuri dalyvauja organizuojant renginius. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje 3-11 tėvų dalyvauja mokyklos tarybos veikloje. Dažniausiai tėvų veikla būna epizodinė, organizuojant kokį tai renginį. Tik labai nedidelė dalis ugdymo įstaigų nurodė, kad didelė dalis tėvų aktyviai dalyvauja šioje veikloje. Kai kurios mokyklos atsakė, kad nėra būtinybės organizuoti tėvų paramos grupės. Šiaip iš tėvų pusės paprastai iniciatyvos nebūna, kol tai nėra susiję su jų vaiku. Atvirkščiai, kai kurios mokyklos nurodė, kad yra tėvų, besipiktinančių, kad mokykla kišasi į jų vaikų asmeninius reikalus, kad vaikai rūko su tėvų žinia.

Norėdami aktyviau įtraukti tėvus į prevencijos veiklą, kai kurios mokyklos organizavo tėvų – mokytojų konferencijas, tokias kaip “Dorovinių vertybių svarba žmogaus ugdyme”, įtraukė tėvus rengiant projektus, subūrė tėvų rėmėjų grupę. Kai kurios mokyklos turi tėvų savitarpio pagalbos grupes. Dar kai kurios mokyklos nurodė, kad planuoja ar jau kuria tėvų paramos grupes narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti.

Daugelis mokyklų vykdė tėvų švietimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais, vedė seminarus “Mes prieš narkotikus”, kai kuriose mokyklose veikia tėvų klubai. Tėvai informuojami ką daryti, jei įtaria, jog vaikas vartoja šias medžiagas ar jas platina. Supažindinami kur kreiptis, norint gauti psichologinę ar medicininę pagalbą. Kai kurios mokyklos pripažįsta, kad vienas iš mokyklų prevencijos veiklos prioritetu – tėvų aktyvinimas. Tik 24.4% ugdymo įstaigų nurodė, kad jiems yra prieinama psichologinė pagalba ir, įtarus moksleivį vartojant narkotikus ar psichotropines medžiagas, jie gali kreiptis pagalbos. 4.8% įstaigų nurodė, kad jie gali kreiptis į respublikinius pedagoginius-psichologinius centrus. 29% įstaigų nurodė, kad jie gali kreiptis ir ieškoti pagalbos telefonu.

Psichologinė pagalba daugiau prieinama miestų įstaigoms. Kai kurios mokyklos turi psichologus, kitos palaiko ryšius su rajono psichologu, dar kitos nurodė, kad organizuojami sistemingi susitikimai su psichologais, kur supažindinami pedagogai su dažniausiai vartojamais narkotikais ir jų vartojimo pasekmėmis, aiškinama kaip organizuoti darbą su moksleiviais vartojančiais psichotropines medžiagas ir perspėti nevartojančius apie narkotinių medžiagų vartojimo padarinius.

Dauguma mokyklų atžymėjo, kad vykdant ŠM Ministro įsakymą buvo parengta narkotikų vartojimo (narkomanijos) prevencijos programa ir konkretus veiksmų planas. Kai kurios mokyklos supranta, kad prevencija ne vienkartinis aktas, o ilgas, sistemingas darbas, todėl stengiamasi sukurti
ilgalaikes programas, sudarytos komisijos šiam darbui įgyvendinti. Kai kurios – pasitenkina atskirų renginių organizavimu. Sumažinus mokyklos finansavimą, tarifikuotas papildomas ugdymas ženkliai sumažėjo.

PPRC ir kai kuriuose apskrityse pravesti seminarai ugdymo įstaigų vadovams, socialiniams darbuotojams, specialistams, atsakingiems už narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymą. Kauno apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento švietimo skyrius kartu su visuomenės sveikatos centru surengė seminarų ciklą apskrities savivaldybių komandoms, į kurias pakviesti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos sistemos, vidaus reikalų sistemos, vaikų teisių apsaugos tarnybos bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys su rizikos grupių vaikais.

Visos šalies ugdymo įstaigos, tame tarpe ir pradinės mokyklos organizavo labai daug įvairių renginių narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai. Renginiai buvo skirti mokytojams, tėvams ir moksleiviams.

Daugumoje mokyklų buvo organizuotos paskaitos pedagogams. Pedagogai supažindinti su narkotikais, kaip atpažinti narkomaną, kada ir kokią informaciją pateikti ugdytiniams, kaip kalbėtis su moksleiviais. Jas skaitė policijos komisarai, gydytojai specialistai, AIDS centro ar jo padalinių darbuotojai. Tik nedaugelyje mokyklų su paskaitomis dalyvavo psichologai.

Daugelis mokyklų organizavo paskaitas tėvams, kurias skaitė vietos policijos darbuotojai ir gydytojai specialistai. Tėvams buvo demonstruojami narkotinių ir psichotropinių medžiagų pavyzdžiai, aiškinama kaip atpažinti, kai vaikas yra pavartojęs šių medžiagų.

Iš pateiktų ataskaitų susidaro įspūdis, kad mokytojams ir tėvams yra suteikiamos elementarios žinios kas tie narkotikai ir kaip atrodo vaikas pavartojęs juos. Tačiau labai mažai pedagogai ir tėvai gavo žinių kaip apsaugoti vaikus, kad jie nepradėtų vartoti ar kartą paeksperimentavę, jų atsisakytų. Pirminė prevencija suprantama kaip informacijos ir žinių perteikimas, naudojant netgi gąsdinimo metodus, pasikviečiant buvusius narkomanus.

Dauguma mokyklų pravestos vidurinių ir vyresnių klasių valandėlės moksleiviams, tarpklasinės diskusijos, įvairūs masiniai renginiai “Narkotikams – ne”. Populiarios yra paskaitos ar paskaitų ciklai. Nemažai mokyklų nurodė, kad lankosi AIDS internetinėje svetainėje. Vieni globos namai nurodė 22 prevencijos renginius ir 40 papildomo ugdymo renginių.

Ypatingai populiarūs yra piešinių, plakatų, rašinių, rečiau atvirukų, fotonuotraukų, karpinių, žinių, video klipų konkursai skirti AIDS, rūkymo, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo problemai. Organizuojamos moksleivių piešinių, plakatų, lankstinukų (pvz. “Stop – AIDS”) parodos. AIDS, nerūkymo dienai paminėti skirtos įvairios akcijos, tokiomis temomis, kaip “Žalingi įpročiai, kaip jų išvengti”, “Pasyvus rūkymas”, “Ką aš žinau apie žalingus įpročius ir jų pasekmes”, “Žalingiems įpročiams ne”, “Daryk kažką, kol tau tai neatsitiko”, “Diena be cigaretės”, “Mesk cigaretę” “Kaip ir kodėl tampama narkomanu” ir kita. Akcijos yra madingiausia renginių forma ir jų tematika labai įvairi. Moksleiviai dalyvavo Europos narkotikų prevencijos savaitėje. Kai kuriuose mokyklos paruošti vyresnių klasių moksleiviai dirbti su jaunesniais vaikais. Kvaišalų prevencijos aktualijos įtraukiamos į papildomojo ugdymo veiklos planus.

2. Veiklos planas

Paminėtini tokie papildomojo ugdymo, prevencijos renginiai popamokinėje veikloje:

. Įrengti ir nuolat atnaujinami informaciniai stendai narkotikų vartojimo

prevencijos temomis, skelbiami pagalbos telefonai.

. Jaunųjų policijos rėmėjų šventės “Stabdyk nusikalstamumą”

. Specialūs mokyklos laikraščių numeriai, sienlaikraščiai

. Specialūs skyreliai ar kampeliai bibliotekose moksleiviams ir tėvams, parodėlės, renginiai bibliotekoje ”Narkotikai, jų poveikis ir pavojai”. Tokie kampeliai kai kuriose mokyklose yra ir pedagogams mokytojų kambaryje.

. Diskusijos “Ką žinai apie narkotines medžiagas”, “Kaip padėti draugui patekusiam į savigriovos situaciją”, “Narkotikai skrydis į bedugnę”, “Kodėl žmonės rūko?”, “Prie paskutinės ribos”, “Narkomanija: liga ar liguistas potraukis”, “Narkotikai – mitai ir tikrovė”, “Mano vertinimai”,”Kas lemia mano elgesį”. Pokalbių ciklai: “Rūkoriaus portretas”, “Kvėpuokime švariau”, “Narkotikai ir įstatymas”. Paminėtinos diskusijos-pokalbiai pradinių klasių moksleiviams: “Ar galima pasitikėti nepažįstamais žmonėmis”,, “Kokį poveikį sukelia alkoholiniai gėrimai”, “Narkotinės medžiagos. Pavojus sveikatai”.

. Diskusijų klubai (“N-14”, “Juice”, “Eurika”, “Visagalis”, “Laisvalaikio klubas”, “Ištiesk draugui ranką”, “Aš galiu”, “Linksmųjų ir išradingųjų”, “Sveika mokykla”, “Už ir prieš”, “Harmonija”, “Bendraminčiai” ir kt). Klubas “Mes čia gyvename” lanko rizikos grupės vaikai, klubas “Vėtrungė” numato priemones narkotinių medžiagų ir kitų kvaišalų vartojimo prevencijai mokykloje ir kaimo bendruomenėje.

. Konferencijos vyresnių klasių moksleiviams “Jaunimo problemos”, “Sveikatos versmės”,
“Tikrovė neatleidžia”, “Narkomanija – kas tai?”,”Aš galiu pasakyti NE”, skirtą pedagogams ir moksleiviams, tarpmokyklinės konferencijos “Sveika mokykla”, mini konferencijos, jaunųjų oratorių konferencija “Kvaišalai ir jaunimo problemos”, bendros moksleivių, mokytojų ir tėvų konferencijos “Kuriame saugią aplinką”, “Civilizacijos neigiami poveikiai vaikui”.

. Sveikos gyvensenos būrelių veikla, sveikos gyvensenos kabinetas, sveikatingumo salė.

. Dramos būrelių spektakliai “Žiebtuvėlis”, “Kaip aš praradau draugą”, “Pagunda”, “Aš galiu pasakyti ne”, “ Prarasti”, lėlių teatro , skaitovų šventės, mini spektakliai įvairiomis prevencijos temomis, teatro studijos etiudai ir kt..

. Kino ir video filmų “Narkotikų kelias”, “Kokainas”, “Kiksas”, “Pražūties karta”, “Apie priklausomybę sukeliančias medžiagas ir jų vartojimo prevenciją”, “Sidabrinė styga”, “Du bokalai Pilzeno alaus…”, “Kaltė”, “Niekur”, “Fronto linija”, “Traukinių žymėjimas”, “Memento”, “Narkomanai”, “Gražus aguonos žiedas”, “Kasadra”, “Alkoholio žala”, “Rūkymo žala” peržiūros ir aptarimai. Vyresnių klasių aštuonių filmų ciklas “Metadonas”, “Adatų keitėjai”, “Kalėjime ties įstatymo riba”, “Narkotikai čigonų tabore”, “ŽIV kelias”, “Narkotikams STOP”, “Ekstazy”, “Auksinė adata”. Daugelis šių filmų neaprobuoti ŠMM sveikatos ir kūno kultūros ekspertų komisijos.

. Viktorinos “Sveikame kūne – graži siela”, “Kodėl aš sakau narkotikams ne”, “Mes prieš rūkymą”, “Jaunystės griekai – senatvės vargai”, “Sveikata – didžiausias mūsų turtas”ir kt.

. Popietės su medikais, psichologais, policijos darbuotojais, literatais, dvasininkais (“Kvaišalai – savižudybė”, “Kvaišalai ir aš”, “Padėk draugui”, “Gyvenk sveikai”, “Sportuok – atsisakyk žalingų įpročių”, “Knyga prieš narkotikus”, “Mokėkime pasakyti ne”, “Atsisakymo įgūdžių formavimas”, “Noriu augti sveikas”, ‘Ateisi liūdnas – išeisi linksmas”, Adventinė popietė “Žvakių šviesoje”, rytmetis “Užgavėnių balius”, Velykinė popietė ir kt.).

. Teminiai vakarai “Mes prieš narkotikus”, muzikos “fanų” teminiai- muzikiniai vakarai, klausimų – atsakymų vakarai.

. Forumai rajono moksleiviams “Noriu būti sveikas”, “Juoda-balta”.

. Lankymasis patanatominiame muziejuje, psichiatrinėje ligoninėje, toksikologijos skyriuje, įvairios ekskursijos į narkologijos, AIDS centrus, Jaunimo psichologinės paramos centrą, reabilitacijos centrus, informacinį autobusą, kinologų centrą, policijos patrulinės tarnybos žirgyną, griežtojo režimo pataisos darbų koloniją, į nepilnamečių koloniją.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2484 žodžiai iš 8153 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.