Neįgaliųjų vaikų globa ir ugdymas
5 (100%) 1 vote

Neįgaliųjų vaikų globa ir ugdymas

Turinys

I. Neįgaliųjų vaikų Globa ir jos rūšys…………………………………………………….2

II. Neįgaliųjų vaikų Ugdymas………………………………………………………………..3

III. Globa ir neįgaliųjų vaikų Ugdymas JAV…………………………………………………5

1. Protiniai atsilikimai……………………………………………………………………5

2. Klausos sutrikimai……………………………………………………………………..6

IV. Neįgaliųjų vaikų Globa ir ugdymas Lietuvoje ……………………………………..10

1. Vaikai, turintys regos sutrikimų ……………………………………………..13

2. Vaikai su fizine negalia (cerebriniu paralyžiumi) …………………………..14

3. Vaikai su klausos sutrikimais…………………………………………………………….15

Literatūra ir Šaltiniai ……………………………………………………………………………18

I. Neįgaliųjų vaikų Globa ir jos rūšys

Yra žinoma,jog pagrindinis visų rūšių globos tikslas – palengvinti tėvų rūpesčių naštą auginant vaiką su negalia, kad tokio vaiko gyvenimas būtų kuo panašesnis į kitų.

Daugeliui tėvų yra reikalinga pastovi, nuolatinė informacija, patarimai, parama, kurią gali suteikti socialiniai darbuotojai ir psichologai. Norint padėti vaikui būtina sužinoti ne tik apie vaiko sveikatos būklę, bet ir apie socialinius bei psichologinius poreikius, situaciją šeimoje.

Vienas iš būdų padėti neįgaliajam vaikui – reabilitacija, kurios tikslas padėti jam gyventi su negalia, lavėti ir socialiai prisitaikyti.Tai gali būti: medicininė, psichologinė ir socialinė parama.

Specialistų pagalba vaikui priklauso nuo jo pagrindinės ir galimos šalutinės negalios. Kuo labiau sutrikusi funkcija, tuo svarbiau, kad būtų lavinami ir jau egzistuojantys įgūdžiai. Atspirties taškas turėtų būti jau esami sugebėjimai.Būtina atsižvelgti į vaiko poreikius, jo emocinę raidą, o reabilitacijos tikslas-siekti, kad vaikas taptų harmoningu ir saugiai besijaučiančiu, galinčiu tobulinti savo sugebėjimus. Svarbus yra sveikatos apsaugos ir slaugos įnašas dėl kitų negalių (čia jau kalbama apie funkcinius sutrikimus)

Svarbiausia sveikatos apsaugos ir slaugos užduotis-diagnozuoti ligas ir funkcinius sutrikimus, nes jie stabdo proto raidą ir dažnai gali būti išgydomi.

Yra tam tikri globos būdai :

1. Ateinantis padėjėjas.Tai asmuo, laikinai atsakingas už žmogaus su negalia priežiūrą namie.

2. Pagalbinė šeima.Tai šeima,kuri priima negalės ištiktą vaiką į savo šeimą tam tikram laikui.

3. Kontaktinis asmuo.Tai ligoniui artimas asmuo, kuris paliko su juo ryšius, lanko, duoda patarimų, gali atstovauti įvairiomis situacijomis. Kontaktinis asmuo gali būti artimas žmogus ir už įstaigos ribų.

4. Asmeninis globėjas. Jo tikslas padėti vienam žmogui su negalia. Dažniausiai tai yra tokiais atvejai kai žmogui sunku bendrauti (autizmo,ryškaus protinio atsilikimo,baimės,nerimo,savidestrukcijos atveju). Specialistas neįgaliajam padeda išmokti gyventi su kitais. Globėju tampa dažniausiai artimas žmogus, mylintis tą neįgalųjį ar atvirksčiai.

Taip pat yra žinoma,jog šeimoms,norinčioms įvaikinti neįgalų vaiką yra įsteigtos specialiosios mokyklos,kurios parengia specialiuosius kursus,seminarus,užsiėmimus ir apmoko kaip auklėti ir prižiūrėti tokį vaiką.

Egzistuoja tokie kursai: juridiniai kursai,kurie jungia žinotinų įstatymų, globėjų teisių ir atsakomybės konsultacijas; medicininiai kursai (vaiko fziologijos ir sveikatos prognozės); psichologiniai kursai (psichologinis globėjų paruošimas įvaikinimui); psichopedagoginiai kursai (vaiko elgesio interpretacijos ir auklėjimo metodai); individualios konsultacijos su pedagogais ir psichologais; susitikimai su patirtį turinčiais globėjais ir jų globotiniais.

Tokie kursai gali skatinti neigaliųjų vaikų įvaikinimą.

II. Neįgaliųjų vaikų Ugdymas

Specialusis ugdymas – tai specialiai organizuotas mokymas,atitinkantis neįgaliojo (neįprasto) vaiko poreikius. Tam gali prireikti specialiųjų mokymo priemonių, mokymo metodų arba įrangos, kartais net patalpų. Siekiant, kad specialusis ugdymas duotų norimų rezultatų, gali prireikti papildomų paslaugų-specialiojo transporto, psichologinio įvertinimo, kineziterapijos ir užimtumo terapijos, medicininio gydymo bei konsultacijų.

Vienintelis ir svarbiausias specialiojo ugdymo tikslas- atrasti ypatingojo vaiko gebėjimus ir juos atskleist.Yra žinoma daugelis atvejų,kai negalią turintys vaikai turi ypatingų gabumų kai kurioms dalykams (pvz: gabumai piešti,dainuoti,groti).

Ugdymo paskirimas priklauso nuo 2 veiksnių: 1) kuo ir kiek vaikas skiriasi nuo vidutinio moksleivio ir 2) nuo mokyklos ir bendruomenės turimų išteklių.

Yra įvairios ugdymo įstaigos,priklausomai nuo negalės ir sugebėjimų bei amžiaus:

1. Darželis/parengiamoji mokykla, kuri užsiema vaiko užimtumu nuo 1 metų iki tol, kol jie pradeda lankyt mokyklą.Daugelyje Europos šalių yra įsteigti specialieji darželiai, žaidymų mokyklos.Yra netgi vadinamųjų šeimyninių darželių,kuriuose tam tikrą dienos dalį vaikais rūpinamasi privačiame bute ar name. Darželio ar parengiamosios mokyklos tikslai: palengvinti
šeimai prižiūrėti vaiką, mokyti vaiką bendrauti su kitais vaikais ir be to, vaikas specialiai mokamas, gydomas.

2. Kitas etapas, kai mažos vaikų grupės sudaromos sveikų vaikų darželyje/parengiamojoje mokykloje (grupinė integracija). Tai suteikia progą abiejų grupių vaikams bendrauti bei žaisti. Dar geresnė alternatyva, kai pavieniai vaikai su negalia lanko įprastas grupes.

3. Specialiosios mokyklos. Jų tikslas yra skatinti kiekvieną mokinį, kad jis įgytų pagal jo gebėjimus įmanomų įgūdžių ir žinių. Kartu siekiama lavinti mokinio jausmų pasaulį ir ugdyti valią.

4. Individuali integracija. Tai neįgalių vaikų integracija į įprastines klases. Siekmingai individualiai integracijai turi būti tinkamos sąlygos: teigiamas požiūris iš mokytojų ir klasės draugų. Daugeliui mokinių čia turėtų padėti asmeninis padejėjas.

5. Specialios profesinės mokyklos, kurios yra skirtos žmonėms,turintiems protinę negalią. Čia jie mokosi įvarių profesinių dalykų. Šis mokymas nuo kitų skiriasi tuo, jog čia daugiau dėmesio skiriams praktiniam, o ne teoriniam mokymui. Galimas ir parengiamasis treniravimas prieš pradedant dirbti specialiuose dirbtuvėse. (juose dirba žmonės su negalia)

6. Dienos centrai, kuriose užsiemama neįgaliųjų treniravimu, aktyvia veikla, bendravimu su kitais žmonėmis. Centras pirmiausia skirtas turintiems didžiausią negalią, o užsiemimai turėtų būti individualūs ir kuo įvairesni. Jiems turėtų vadovauti darbo terapeutai ir kiti specialistai. Dieninių centrų veiklai ypač svarbus glaudus artimųjų ir specialiosios įstaigos personalo bendradarbiavimas. Šis centras gali egzistuoti kaip atskiras vienetas arba būti įrengtas prieglaudoje ar internate.

III. Globa ir neįgaliųjų vaikų Ugdymas JAV

Yra žinoma, jog JAV yra viena iš labiausiai išsivysčiusių šalių globos ir socialinės srities atžvilgiu.Įvairios valstijos yra įkūrusios specialiąsias ligonines „Mentally Retarded“, panašiai kaip ir Anglijoje. Tos ligoninės buvo labai kritikuojamos dėl blogų sąlygų. Nemažai valstijų yra priėmusios specialiųjų įstaigų atsisakymo programą, ir JAV teismai gali nurodyti valstybei sudaryti atskirų asmenų reabilitacijos programas. Šioje šalyje taip pat toliausiai pažengta sutrikusio intelekto vaikų integruoto mokymo srityje (JAV tai vadinama mainstreaming – pagrindnis nukreipimas). Valstijos yra atsakingos už atvirąją globą, tačiau netgi ji yra gerokai kritikuojama, ypač didžiuosiuose miestuose.

JAV sutrikusio intelekto žmonių yra kelis kartus daugiau negu Švedijoje. Ypač skiriasi neryškiai sutrikusio intelekto žmonių skaičius. Tai priklauso nuo reiškinio, JAV vadinamo „social – cultural depreviation“ – socialine-kultūrine deprivacija.

Kai kuriose valstyjose pernelyg paskubėta uždaryti prieglaudas, ir sutrikusio intelekto žmonės atsidurė gatvėje. Neretai tenka pamatyti juos vaikštančius su visais asmeniniias daiktais, sukrautais į plastmasinį maišelį. Dar taip seniai paplitusios prieglaudos buvo kritikuojamos ir palaipsniui išskaidomos. Steigiami maži gyvenamieji namukai, kurių orumo nežeidžiančios sąlygos ir gana jauki aplinka padėdavo negalę turintiems žmonėms sėkmingai integruotis į visuomenę. Apie panašias prieglaudas, turinčias nežmoniškas sąlygas ir žeidžiančias žmogaus orumą parašė Amerikos rašytojai fotografai Burton Blatt and Fred Kaplan. Jie akivaizdžiai kritikavo tokias prieglaudas. Jų albumas su daugiau nei 150 nuotraukų padarytas per pačias Kalėdas liūdija apie nežmoniškas gyvenimo sąlygas. Neveltui jų darbas taip ir vadinamas „Christmas in Purgatory“ (Kalėdos skaistykloje)

Bet vis dėlto JAV psichinis intelekto sutrikimas yra tyrinėjamas plačiau nei visose kitose pasaulio šalyse paėmus kartu.

1. Protiniai atsilikimai

Vaikai su protiniais atsilikimai visada gimdavo ir gims ateityje bet kurioje šalyje. Tik,deja,ne kiekviena valstybė gali pasirūpinti tais vaikais,arba padėti kitam pasirūpinti jais. Dar senovė Graikijoje,Atėnuose,kur sudievinamas buvo gražus, sveikas kūnas, negalė nebuvo pasmerkta. Vaikai,gimę su protiniais ar fiziniais atsilikimais iš karto buvo atimami iš motinų ir metami nuo uolos. O ką kalbėti apie Sovietų sąjungoje vyraujančią nuostatą? Tais laikais negalė taip pat buvo nepripažįstama. Buvo propoguojama atiduoti tokius vaikus į prieglaudą,atsisakyti jų. Jeigu vaiko tėvai bandydavo atsispirti bei palikti vaką pas save,auginti jį patys,-tokia šeima buvo visuomenės smerkiama.

Sunkiai protiškai atsilikę vaikai nustatomi dar prieš jiems einant į mokyklą,o lengvai protiškai atsilikę – dažniausiai pirmiausiais mokyklos lankymo metais.Lengvą protinį atsilikimą pirmiausia rodo suletėjusi motorinių,kalbos,socialinių ir savarankiškumo įgūdžių raida.Lengvai protiškai atsilikę moksleiviai gali įgyti šiuos įgūdžius,tačiau jie mokosi labai lėtai,todėl jų išvystymo lygis prilygsta jaunesnių už juos vaikų išsivystymų lygiui.

Negana to,daug lengviau protiškai atsilikusių moksleivių turi trumpalaikės atminties problemų ir nežino,kaip naudotis mokymosi strategijomis,kurias be jokio vargo taiko negalių neturintys moksleiviai.Taigi,mokslieviams,turientiems negalę iškyla problemų visose mokymosi srityse.

Nuo 1950m. Amerikos protinio atsilikimo asociacija (APAA; American Association
Mental Retardation)- pagrindinė profesinė organizacija,skirta protiškai atsilikusių žmonių problemoms spręsti.

Mokymosi pasiekimai irgi nestebina. Protiškai atsilikę moklsieviai smarkiai atsilieka nuo negelių neturinčių savo bendraamžių visose srityse.Jie turi problemų,susisjusių su dėmesiu,atmintimi,savireguliacija,kalbos raida,mokymosi pasiekimais,socialine raida ir motyvacija. Bet reiktų pasakyti,jog žmonės dažnai neįvertina ir draugystės svarbos.Labai didelį vaidmenį protiškai atsilikusių vaikų gyvenime gali atlikti draugystė. Draugystė leidžia vaikui pajusti, kad jis yra priklausomas, priimamas ir vertinamas, taip atsiranda ryšys tarp žmonių. Draugystė užtikrina saugumo jausmą. Santykiai su kitais žmonėmis yra gyvybiškai svarbūs. Protiškai atsilikę vaikai nori draugauti; draugystės jiems reikia lygiai kaip ir visiems kitiems. Tačiau jie dažnai neturi galimybių užmegzti draugiškų santykių ar įgyti reikiamų įgūdžių socialiniams ryšiams palaikyti. Jie mažai laiko praleidžia su savo bendraamžiais, nes dažnai gyvena atskiroje ar izoliuotoje aplinkoje. Nors JAV (taip pat ir Lietuvoje) įsteigta begalo daug dienos centrų, vaikai su atsilikimais gali bendrauti tarpusavyje, o taip pat ir su kitais, norinčias jiems padėti savanoriais.Bet, deja, daugelis žmonių vengia protiškai atsilikusius.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1664 žodžiai iš 5364 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.