Odos filtruojančios asmeninės apsaugos priemonės
5 (100%) 1 vote

Odos filtruojančios asmeninės apsaugos priemonės

Įvadas

Kad gamyboje būtų mažiau traumatizmo, o darbuotojai nesusirgtų profesinėmis ligomis, turi būti taikomi moksliškai pagrįsti profilaktikos ir bendros (kolektyvinės) apsaugos metodai ir priemonės. Paprastai jie numatomi dar projektavimo metu. Bendrosios apsauginės priemonės apsaugo darbuotojus nuo kenksmingų aplinkos veiksnių bei sudaro op¬timalias ar bent normalias darbo sąlygas nepriklausomai nuo pačių dar¬buotojų noro.

Pirmiausia reikia tobulinti patį gamybos procesą, naudoti progresy¬vias, saugias technologijas, saugius gamybos būdus, pakeisti naudoja¬mas kenksmingas medžiagas nekenksmingomis ar mažai kenksmingo¬mis, įrengti apskaičiuotą tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją, optimalų darbo vietų apšvietimą ir pan.

Šiame darbe pabandysime apžvelgti kai kurias iš asmeninių apsaugos priemonių ir įvertinti ar šios priemonės yra tikrai būtinos ir reikalingos, iškilus grėsmei susižaloti, būti sužalotiems kitų asmenų ar kitaip pakenkti savo sveikatai.

Asmeninių apsaugos priemonių reglamentacija

Darbuotojų aprūpinimą ir naudojimąsi asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reglamentuoja nuo 1999 m. sausio 1 d. galiojantys „Dar¬buotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“, patvirtinti LR SADM 1998.04.20. įsakymu Nr. 77. Jie taikomi visoms LR įmonėms, žemės ūkio bendrovėms ir organizacijoms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir reguliavimo sferos, fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat ir Lietuvoje veikiančioms užsienio kapitalo įmonėms.

Asmeninė apsauginė priemonė (individualiosios saugos darbe priemonė) – tai darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ar sveikatai.

Visas reikalingas asmenines apsaugines priemones privalo parinkti ir jomis nemokamai aprūpinti darbuotojus darbdavys, išskyrus kolekty¬vinėje darbo sutartyje numatytus atvejus, kai darbuotojas padengia dalį išlaidų už tas priemones, kuriomis naudojasi ne tik darbo vietoje. Kiek¬viena apsauginė priemonė turi atitikti jai keliamus reikalavimus ir pati¬kimai apsaugoti nuo kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje ir tikti darbuotojui (būtų priderinta).

Darbdavys privalo sudaryti rizikų įvertinimo darbo vietoje lentelę, darbo aplinkos veiksnių sąrašą ir parengti reikalingų asmeninių apsau¬ginių priemonių sąrašą (jų formos pateiktos nuostatų prieduose), kurį reikia suderinti ir su darbuotojų saugos ir sveikatos komitetu, profesi¬nėmis sąjungomis ar darbuotojų įgaliotiniu. Darbdavys turi kontroliuoti ar apsauginės priemonės turi atitikties žymą ar sertifikatą bei garantinį terminą, įrodantį, kad jos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos nor¬minių aktų reikalavimus (jie taip pat nurodyti nuostatuose).

Darbdavys privalo nemokamai išduoti apsauginę priemonę vietoj pirma nustatyto laiko susidėvėjusios, sugedusios ar dingusios ne dėl darbuotojo kaltės. Jis turi užtikrinti, kad tos priemonės būtų laikomos, naudojamos, valomos, jei reikia – dezinfekuojamos, techniškai prižiūri¬mos, aprūpinamos atsarginėmis dalimis gamintojo nustatyta tvarka. Pa¬gal konkrečias darbo sąlygas jis nustato ir apsauginių priemonių naudo¬jimo tvarką ir trukmę, atsižvelgiant į jų gamintojo sertifikatus.

Darbuotojas privalo nepradėti dirbti be numatytų asmeninių apsau¬ginių priemonių, jeigu to reikalauja darbuotojų saugos ir sveikatos nor¬miniai aktai, instrukcijos, naudoti jas darbo metu, rūpestingai jas pri¬žiūrėti ir naudoti tik pagal paskirtį, laiku pranešti darbdaviui apie jų susi¬dėvėjimą, užterštumą ar naudojimo laiko pabaigą ir pan. Jeigu apsau¬ginė priemonė buvo sugadinta dėl darbuotojo kaltės, pastarasis privalo atlyginti nuostolius nustatyta tvarka. Atleidžiant darbuotoją iš darbo, apsauginė priemonė turi būti sugrąžinta darbdaviui. Dėvėtos, bet su¬tvarkytos, išvalytos, dezinfekuotos bei patikrintos apsauginės priemonės gali būti vėl išduodamos kitiems darbuotojams, komisijai ar darbdaviui patikslinus jų naudojimo terminus.

Apsauginės priemonės laikomos gamybinėse patalpose, sausoje, švarioje vietoje, išnešti jas už įmonės ribų, išskyrus numatytus atvejus, draudžiama. Asmeninių apsauginių priemonių bandymai ir periodiniai patikrinimai atliekami įmonės gamintojos instrukcijose numatyta tvarka ir terminais. Išlaikiusios bandymus priemonės turi turėti žymą, su bū¬simos patikros data, o neišlaikiusios bandymų – pataisytos ir iš naujo išbandytos arba, jeigu jos nebetinka, sunaikintos.

Pagrindinių asmeninių apsaugos priemonių skirstymas

Asmeninių apsauginių priemonių yra daug. Jos išvardintos nuosta¬tuose, nurodytos jų galimos naudojimo sritys. Čia pateiktos tik jų pa¬grindinės grupės pagal jų paskirtį.

1. Priemonės galvai apsaugoti: apsauginiai šalmai, lengvi galvos apdangalai plaukų apsaugai, galvos apsauginiai apdangalai ir kt.;

2. priemonės klausai apsaugoti: prieš triukšminiai kamščiai, šalmai, įdėklai (ausinės), įtvirtinti apsauginiame šalme, prieš triukšminiai įdėklai (ausinės) su lankeliu, tvirtinamu ant galvos, prieš triukšminiai šalmai su ryšio įranga, prieš triukšminės ausinės ir kt.;

3. priemonės akims apsaugoti: įvairūs apsauginiai
akiniai;

4. priemonės veidui apsaugoti: veido apsauginiai skydeliai;

5. priemonės kvėpavimo takams apsaugoti: dujokaukės, respirato¬riai, izoliaciniai aparatai su oro padavimu ir kt.;

6. priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti: pirštinės, apsau¬gančios nuo mechaninio poveikio, nuo vibracijos, pirštinės nuo cheminių medžiagų, drėgmės; dielektrinės pirštinės, pirštinės nuo aukštos ir že¬mos temperatūros; medvilniniai ir brezentiniai antrankoviai, alkūnės manžetai (įtvarai), pirštinės su metaliniu tinkleliu, rankos riešo manžetai, peties įtvarai ir kt.;

7. priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti: pusbačiai, auliniai ir žemaauliai batai, greitai nusiaunami batai, batai su pirštus saugančiu metaliniu ir plastmasiniu galu, batai su šilumą izoliuojančiu padu, ugniai atsparūs batai, nuo vibracijos apsaugantys batai, dielektriniai batai, bo¬tai, kaliošai; batai, nesukeliantys kibirkščiavimo; batai, apsaugantys nuo įpjovimo grandininiu pjūklu; batai, apsaugantys nuo paslydimo, pradū¬rimo; guminė darbo avalynė, apsauganti nuo drėgmės, rūgščių, šarmų, infekcinių ligų sukėlėjų poveikio; veltiniai, kelių apsaugos įranga ir t.t;

8. priemonės odai apsaugoti: apsauginiai kremai, tepalai;

9. priemonės liemeniui ir pilvui apsaugoti: liemenės, palaidinės, prijuostės, apsaugančios nuo mechaninių poveikių arba nuo agresyvių cheminių medžiagų, rentgeno spindulių; ugniai atsparios odinės pri¬juostės, liemens apsaugos diržai ir kt.;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 984 žodžiai iš 1953 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.