Outlook express5 programos žodinis meniu
5 (100%) 1 vote

Outlook express5 programos žodinis meniu

OUTLOOK EXPRESS5 PAGRINDINIS LANGAS. 2

OUTLOOK EXPRESS5 PROGRAMOS ŽODINIS MENIU: 3

ELEKTRONINIO PAŠTO IR NAUJIENŲ GRUPIŲ ŽINUČIŲ TVARKYMO MENIU (FILE): 3

ŽINUČIŲ REDAGAVIMO MENIU (EDIT): 4

OUTLOOK EXPRESS LANGO VAIZDO TVARKYMO MENIU (VIEW): 4

ĮRANKIŲ MENIU (TOOLS): 6

VEIKSMŲ SU ŽINUTĖMIS MENIU (MESSAGE): 7

PAGALBOS MENIU (HELP): 7

OUTLOOK EXPRESS5 ŽINUTĖS RAŠYMO LANGAS. 8

LAIŠKO RAŠYMO LANGO ŽODINIS MENIU: 9

NAUJOS ELEKTRONINIO PAŠTO ŽINUTĖS AR ATSAKYMO TVARKYMO MENIU (FILE): 9

LAIŠKO REDAGAVIMO MENIU (EDIT): 9

LAIŠKO RAŠYMO LANGO VAIZDO TVARKYMO MENIU (VIEW): 11

PAPILDOMOS INFORMACIJOS ĮTERPIMO MENIU (INSERT): 11

LAIŠKO FORMATAVIMO MENIU (FORMAT): 11

ĮRANKIŲ MENIU (TOOLS): 13

PRANEŠIMŲ MENIU (MESSAGE): 13

ADRESŲ KNYGA 14

NAUJAS ĮRAŠAS ADRESŲ KNYGOJE 15

OUTLOOK EXPRESS PARUOŠIMAS DARBUI, PROGRAMOS NUSTATYMAI (TOOLS  OPTIONS…) 16

VEIKSMŲ ATLIKIMAS, NAUDOJANT MYGTUKUS ARBA KLAVIŠŲ KOMBINACIJAS 20

OUTLOOK EXPRESS ELEKTRONINIO PAŠTO LAIŠKŲ ŽYMĖJIMO PIKTOGRAMOS 21

PATARIMAI 22

KAIP SKAITYTI ELEKTRONINIO PAŠTO LAIŠKUS BEI NAUJIENŲ GRUPIŲ ŽINUTES 22

KAIP ATSAKYTI ELEKTRONINĮ LAIŠKĄ 22

KAIP PRISEGTI INFORMACIJĄ PRIE LAIŠKO 23

KITA 23

Outlook Express5 pagrindinis langas.

Jame matoma pagrindinė parankinė:Rašyti naują žinutę Rašyti atsakymą Atsakyti visiems žinutės adresatams Persiųsti žinutę Atspausdinti Ištrinti žinutę Išsiųsti parašytas žinutes ir persiųsti gautas Atversti adresų knygą Ieškoti žinučių arba žmonių jūsų pašto dėžutėje, adresų knygoje ar naudojant paieškos sistemas

Lango apačioje matoma būsenos juosta:

Žinučių skaičius atidarytame kataloge Programos atliekamas veiksmas Internetinio ryšio būsena

Pažymėtos žinutės antraštė:

Outlook Express5 programos žodinis meniu:

Elektroninio pašto ir naujienų grupių žinučių tvarkymo meniu (File):

-Sukuria naują žinutę(laišką), katalogą žinutėms(laiškams) saugoti ar įrašą adresų knygoje

-Atidaro pažymėtą laišką

-Išsaugo laišką nurodytu pavadinimu bei formatu, nurodytoje vietoje

-Išsaugo failus, prisegtus prie laiško

-Išsaugo pažymėto laiško apipavidalinimo pavyzdį Stationery kataloge

-Veiksmai su Outlook Express5 katalogais

-Importuoja failus iš kitų programų

-Eksportuoja failus į kitas programas

-Spausdinti laišką

-Atidaro kitą pašto dėžutę

-Keičia individualių pašto dėžučių nustatymus

-Rodyti informaciją apie pažymėtą katalogą

-Outlook Express5 naudojimas atsijungus nuo Interneto

-Baigti darbą su Outlook Express5 programa

Meniu punktas File  New:

-Rašyti naują elektroninį laišką (atveria laiško rašymo langą)

-Rašyti naujienų grupės žinutę

-Sukurti naują katalogą pasirinktame Outlook Express5 kataloge

-Įrašyti naujas adresą į adresų knygą

Meniu punktas File  Folder:

-Sukuti naują katalogą nurodytame Outlook Express5 kataloge

-Perkelti pažymėtą katalogą į kitą vietą

-Pakeisti katalogo pavadinimą

-Ištrinti katalogą

-Suspausti laiškus (žinutes) nurodytame kataloge

-Suspausti laiškus (žinutes) visuose kataloge

Meniu punktas File  Export:

-Perkelia adresų knygą nurodytu formatu į failą

-Perkelia elektroninio pašto žinutes iš Outlook Express5 į Microsoft Outlook ar į Microsoft Exchange programas

Meniu punktas File  Import:

-Importuoja adresų knygos failą iš nurodytos vietos

-Importuoja adresų knygą iš kitų pašto programų

-Importuoja pašto žinutes

-Importuoja elektroninio pašto dėžutės nustatymus iš failo

-Importuoja naujienų grupės pašto dėžutės nustatymus iš failų

Meniu punktas File  Identities…:

-Sukuria kitą pašto dėžutę

-Atlieka veiksmus su individualiomis pašto dėžutėmis

Žinučių redagavimo meniu (Edit):

-Nukopijuoti pažymėtą žinutę (laišką)

-Pažymėti visas žinutes arba visą atidarytos žinutės (laiško) tekstą)

-Paieška žinutės (laiško) kataloguose arba asmens adresų knygoje

-Perkelti pažymėtą žinutę (laišką) į kitą pasirinktą katalogą

-Nukopijuoti pažymėtą žinutę (laišką) į kitą pasirinktą katalogą

-Ištrinti pažymėtą žinutę (laišką)

-Išvalyti ištrintų (išmestų) žinučių (laiškų) katalogą (Deleted Items)

-Pažymėti žinutę kaip skaitytą

-Pažymėti žinutę kaip neskaitytą

-Pažymėti žinučių grandinės žinutes kaip skaitytas

Pažymėti žinučių grandinės žinutes kaip neskaitytas

Meniu punktas Edit  Find:

-Ieškoti žinutės pagal nurodytus kriterijus: autorių, temą, datą ir t.t.

– Ieškoti žinutės atidarytame kataloge

-Tęsti paiešką

-Ieško informacijos apie asmenis adresų knygoje ir paieškos tarnybinėse stotyse

-Ieško atidarytoje žinutėje nurodyto žodžio ar frazės

Outlook Express lango vaizdo tvarkymo meniu (View):

-Pakeisti Outlook Expess programos lango vaizdą

-Surūšiuoti žinutes (laiškus) pagal nurodytą kriterijų

-Pasirinkti, kokias informacines skiltis apie žinutes rodyti Outlook Expess lange

-Nustato kuriuos programos lango elementus rodyti

-Pažymėtos žinutės (laiško) testo raidžių dydis

-Iškoduoti žinutę (laišką)

-Pereiti prie ankstesnės žinutės (laiško)

-Pereiti prie sekančios žinutės (laiško)

-Pereiti į nurodytą katalogą

-Išskleisti (parodyti) žinučių grandines

-Suglausti (paslėpti) žinučių
grandines

-Sustabdyti naujienų grupės žinučių siuntimą

-Persiųsti naujas elektroninio pašto ir naujienų grupės žinutes ir laiškus

Meniu punktas View  Curent View:

-Rodyti visas žinutes ar laiškus

-Nerodyti perskaitytų žinučių

-Nerodyti perskaitytų arba ignoruojamų žinučių ar laiškų

-Pakeisti Outlook Express lango vaizdą pagal vartotojo nurodymus

–Sukuri programos lango vaizdą pagal vartotojo pageidavimus ir suteikia jam vardą

-Sugrupuoti žinutes į grandines

Meniu punktas View  Sort By:

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal svarbumą

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal prisegtus failus

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal vėliavėles

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal siutėjų pavardes

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal temas

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal gavimo datą

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal dydį

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal išsiuntimo datą

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal adresatą

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pažymint atrankos kriterijų (domina, nepageidautina skaityti…)

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal pasirinktą kriterijų didėjimo tvarka

-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal pasirinktą kriterijų mažėjimo tvarka

Meniu punktas View  Text Size:

-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą didžiausiu šriftu

-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą šiek tiek didesniu šriftu

-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą vidutiniu šriftu

-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą šiek tiek mažesniu šriftu

-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą mažiausiu šriftu

-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą vienodo pločio raidžių šriftu

Meniu punktas View  Encoding:

-parodyti ilgesnį kodų lentelių sąrašą

Meniu punktas View  Next:

-Pereiti prie kitos (esančios žemiau) žinutės (laiško)

-Pereiti prie kitos neskaitytos žinutės ar laiško

-Atidaryti kitą žinučių grandinę, kurioje yra neskaitytų žinučių

-Atidaryti kitą katalogą, kuriame yra neskaitytų žinučių

Įrankių meniu (Tools):

-Išsiųsti ir parsiųsi elektroninio pašto žinutes

-Parsiųsi elektroninio pašto bei naujienų grupėsžinutes

Atversti adresų knygą

-Įtraukti pažymėtos žinutės siuntėją į adresų knygą

-Nustato taisykles žinutėms

-Nemokoma pašto serverio Hotmail interaktyvūs pakalbiai

-Šios paslaugos vartotojo būsena

Nustatyti elektroninio pašto dėžutes, naujienų grupes bei paieškos sistemas

-Sukurti naują ryšį su internetu per nemokamą Hotmail pašto serverį

-Programos Outlook Express parametrai

Meniu punktas Tools  Send and Receive:

-Išsiųsti ir parsiųsti visų vartotojų elektroninio pašto žinutes ir laiškus

-Pasiųsti visų atidarytos pašto dėžutės vartotojų elektroninio pašto žinutes

-Išsiųsti visų atidarytų pašto dėžutės vartotojų elektroninio pašto žinutes

-Išsiuntimas ir parsiuntimas žinučių pašto dėžutės vartotojo Hotmail pašto serveryje

– Išsiuntimas ir parsiuntimas žinučių pašto dėžutės vartotojo Delfi pašto serveryje

(panašių vartotojų gali būti ir kitokių)

Meniu punktas Tools  Message Rules:

-Nustato taisykles elektroninio pašto žinutėms

-Nustato taisykles naujienų grupės žinutėms

-Sudaro sąrašą nepageidaujamų asmenų, kurių pašto žinutės bus automatiškai ištrinamos ir ignoruojamos

Meniu punktas Tools  New Account:

-Sukurti pato dėžutę nemokame Hotmail pašto servceryje

Veiksmų su žinutėmis meniu (Message):

-Rašyti naują elektroninio pašto žinutę (laišką

-Rašyti naują elektroninio pašto žinutę (laišką), naudojant pasirinktą apipavidalinimą

-Rašyti atsakymą žinutės siuntėjui

-Rašyti atsakymą žinutės siuntėjui ir visiems. kam dar ši žinutė buvo pasiųsta

-Persiųsti žinutę kitam adresatui

-Persiųsti žinutę kaip prisegtą failą

-Sukurti taisyklę pagal pažymėtą žinutę

-Įtraukti pažymėtos žinutės siuntėją į nepageidaujamų sąrašą

-Pažymėti žinutę vėliavėle

-Pažymėti žinutes

-Pažymėti žinutes, kurių skaityti nepageidaujama

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1373 žodžiai iš 4554 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.