Paklausa ir pasiūla
5 (100%) 1 vote

Paklausa ir pasiūla

1. PAKLAUSA

Paklausa – tai polinkis pirkti. Ji remiasi galėjimu ir norėjimu pirkti.

Rinkos dėsnius lengviau suprasti, nagrinėjant idealų rinkos modelį. Idealios rinkos subjektai yra individualus pirkėjas ir individualus pardavėjas. Kiekvienas iš jų gali pirkti arba parduoti kokią nori prekę ir tiek prekės vienetų, kiek jis trokšta.

Pirkėjas ir pardavėjas (juos sutapatinsime su vartotoju ir gamintoju) yra dvi rinkoje veikiančios jėgos. Pirkėjas kaip veikianti jėga formuoja rinkos paklausą, o pardavėjas – rinkos pasiūlą.

Paklausa pasireiškia pirkėjo siekimu įsigyti konkrečią prekę ar paslaugą. Jei pirkėjas tik nori tos prekės, bet neturi pinigų, jo noras nėra paklausa.

Kiekvienas pirkėjas žino, kad perkamos prekės kiekis priklauso nuo kainos: kuo aukštesnė kaina, tuo mažiau jis gali įsigyti ir atvirkščiai, kuo mažesnė kaina, tuo daugiau prekių gali pirkti, kitoms sąlygoms esant nekintamoms (pavyzdžiui, turimų pinigų kiekiui, poreikiams, madai ir pan.). Vadinasi, paklausa suprantama ne kaip fiksuotas perkamos prekės kiekis, o kaip kiekis, kurį sąlygoja tos prekės kaina. Kainos ir norimo įsigyti prekės kiekio ryšys rodo, ar prekė bus perkama.

Paklausa – perkamo prekės kiekio priklausomybė nuo tos prekės kainos.

Pastebime, kad tarp kainos kitimo ir perkamos prekės kiekio egzistuoja pakankamai pastovus ryšys: didėjant kainai, paklausa mažėja, o mažėjant kainai, atvirkščiai – didėja.

Paklausą lemiantys veiksniai yra šie:

– prekės kaina;

– vartotojų pajamos;

– skonis ir pirmenybės teikimas;

– alternatyvių prekių kainos;

– kainos pasikeitimo lūkesčiai.

Paklausos rūšys:

1. Tiesioginė paklausa: vartojimo prekių paklausa (mūsų maisto produktų, drabužių paklausa ir pan.). Pavyzdžiui, jei sumažėja

2. Išvestinė paklausa: gamyboje naudojamų išteklių paklausa. Ją nulemia su tais ištekliais gaminamo produkto paklausa.

Pavyzdžiui, jei sumažėja mėsos paklausa, tai sumažės ir skerdikų paklausa, nes skerdikų paklausa yra išvestinė paklausa. Arba, mažėjanti plokštelių paklausa lemia darbuotojų atleidimą iš darbo plokštelių gamykloje.

Paklausos dėsniu vadinamos kainos ir perkamo prekės kiekio ryšys, kai pastarasis kinta priešinga kainos kitimui linkme.

Paklausos dėsniui iliustruoti pateiksime šiuos kainos, žymimos raide P ir perkamo prekės kiekio, žymimo raide Q, duomenis (skaičiai sąlyginiai):

1 lentelė. Prekės paklausa ir kaina

Prekės vieneto kaina (lt.) Prekės paklausos kiekis (tūkst. vnt.)

8

6

4

2 200

400

600

800

Esant kainai, pavyzdžiui, 8 litams už prekės vienetą, pirkėjas nupirks rinkoje 200 tūkst. šios prekės vienetų. Kainai sumažėjus iki 6 litų, perkamas prekės kiekis išaugs iki 400 tūkst. vienetų. Palyginę lentelės stulpelių duomenis, galime sužinoti, koks prekės kiekis bus nupirktas, esant tam tikrai kainai.

1-os lentelės duomenis atidėsime koordinačių sistemoje: abscisių ašyje kainą P, o ordinačių – prekių kiekį Q (1 paveikslas). Gautus taškus sujungiame linija. Ši linija rodo ryšį tarp perkamos prekės kiekio ir kainos, už kurią prekė perkama. Ši kreivė vadinama paklausos kreive ir žymima raide D. Kreivės taškai rodo, koks yra paklausos dydis, esant skirtingoms kainoms.

P

D

200 400 600 800 Q

1 paveikslas. Paklausos kreivė

Paklausos kreivė – tai koordinačių sistemos kreivė, rodanti perkamo prekės kiekio ir kainos, už kurią ji perkama ryšį.

Kaip matome, paklausos kreivė krinta žemyn iš kairės į dešinę. Tai reiškia atvirkščią paklausos dydžio ir kainos priklausomybę. Paklausa, kainoms mažėjant, auga. Pagrįstai galima teigti, kad daugumos prekių paklausos kreivė krinta žemyn.

Mažėjant kainai, paklausa didėja dėl dviejų priežasčių: pirma, atsiranda galimybė pirkėjui pirkti daugiau šios prekės vienetų: antra, kainų mažėjimas vilioja naujus pirkėjus.

Kita vertus, paklausos kiekis gali pasikeisti, kainai nepasikeitus. Paklausa gali mažėti ar didėti dėl to, kad pasikeitė pirkėjo norai, kitų prekių kainos, vartotojo piniginės pajamos, gyventojų skaičius, mada ir pan.

Paklausos pokyčius rodo paklausos kreivės poslinkiai: į dešinę, jei paklausos kiekis didėja, arba – į kairę, jei paklausos kiekis mažėja ( 2 paveikslas).

P

P

D2 D1

D1 D2

Q Q

a) paklausos padidėjimas b) paklausos sumažėjimas

2 paveikslas.Paklausos pasikeitimas

Paklausos pasikeitimas keičia paklausos kreivės padėtį iš D1 į D2. Esant tai pačiai kainai, bus perkamas arba didesnis, arba mažesnis prekių kiekis.

Rinkos paklausa yra bendras prekių kiekis, kurį nori įsigyti vartotojai esant konkrečiai kainai.

Pavyzdys. Tarkime, kad yra trys vartotojai – A, B ir C. Pateikiame paklausos lygtis vartotojui A, vartotojui B ir vartotojui C.

Vartotojui A: K=12 – QA

Vartotojui B: K=10 – 2QB

Vartotojui C: K=10 – QC

Dabar apskaičiuosime rinkos paklausą.

Vartotojo A paklausos lygtis bus tokia:

K=10 – QA

QA=12 – K

Vartotojo B paklausos lygtis bus tokia:

K=10 – 2QB

2QB=10 – K

QB=(10/2) – (K/2)

QB=5 – (K/2)

Vartotojo C paklausos lygtis bus tokia:

K=10 – QC

QC=10 – K

Rinkos paklausa

(QM) =QA+QB+QC=[12 – K] + [5 – (K/2) + [10 – K] =27 – (5/2)K

QM=27-2,5K

Galima paklausos funkciją išreikšti ir standartine forma (perkelia K į lygties kairiąją pusę):

QM=27 – 2,5K

2,5K=27 – QM

K=10,8 – 0,4QM

2. PASIŪLA

Pasiūla pasireiškia pardavėjo siekimu parduoti kuo daugiau prekių ir kuo didesne kaina.

Pasiūla – parduodamo prekės kiekio priklausomybė nuo tos prekės kainos.

Pasiūla yra polinkis parduoti. Jis grindžiamas noru ir galėjimu parduoti

Kaip ir paklausos atveju, tarp kainos kitimo ir pardavėjo siūlomo pirkti prekės kiekio egzistuoja pakankamai pastovus ryšys: kainai didėjant, pasiūla didėja ir atvirkščiai, kainai mažėjant, pasiūla mažėja.

Pasiūlos dėsniu vadinamas ryšys tarp kainos ir parduodamo prekės kiekio, kai pastarasis kinta kainos kitimo linkme.

Pasiūlos dėsniui iliustruoti pateiksime šiuos duomenis:

2 lentelė. Prekės pasiūla ir kaina.

Prekės vieneto kaina (Lt) Prekės pasiūlos kiekis (tūkst. vnt.)

8

6

4

2 1200

900

600

300

2 lentelės duomenys rodo, kad esant kainai 10Lt už prekės vienetą, pirkėjui bus pasiūlyta 1500 tūkst. vienetų. Kainai sumažėjus iki 8 Lt, siūlomų prekių kiekis sumažės ir sudarys 1200 tūkst. vienetų.

2 lentelės reikšmes atidėję koordinačių sistemoje per gautus taškus nubrėžiame liniją. Gautoji kreivė vadinama pasiūlos kreive ir žymima raude S. Ji vaizduoja siūlomo prekės kiekio ir kainos ryšį (3 paveikslas).

P S

300 600 900 1200 Q

3 paveikslas. Pasiūlos kreivė

Pasiūlos kreivė rodo siūlomo prekės kiekio ir kainos, už kurią bus parduota, ryšį koordinačių sistemoje.

Skirtingai negu paklausos kreivė D, pasiūlos kreivė S paprastai kyla aukštyn iš kairės į dešinę ir rodo, kad, didėjant kainoms, prekių pasiūla auga.

Gamintojas suinteresuotas tokia kaina, kuri padengtų gamybos išlaidas ir užtikrintų pelną. Kainos didėjimas skatina gamintoją pateikti į rinką daugiau prekių. Tokiu būdu gamintojas skatinamas tobulinti ir plėsti gamybą, panaudojant pažangias technologijas, mokslo ir technikos pasiekimus.

Galima manyti, kad prisotinus rinką prekėmis, jų kaina ims kristi. Pasiūlos kreivė S pakeis kryptį.

Pasiūlos pokyčius vaizduoja pasiūlos kreivės S poslinkiai: į dešinę, jei pasiūlos kiekis didėja, į kairę, jei pasiūlos kiekis mažėja. 4 paveiksle parodyti galimi pasiūlos pasikeitimo variantai.

Pasiūlos pokyčiai keičia pasiūlos kreivės padėtį iš S1 į S2. Esant tai pačiai kainai, bus parduodamas didesnis (4 paveikslo a) arba mažesnis (4 paveikslo b) prekių kiekis.

P P

S1

S2 S2 S1

Q Q

a) pasiūlos padidėjimas b) pasiūlos sumažėjimas

4 paveikslas. Pasiūlos pasikeitimas

Veiksniai, lemiantys pasiūlą:

– prekės kaina;

– alternatyvių prekių
ų kainos (gamybos kaštai);

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1233 žodžiai iš 4103 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.