Pasaulio istorijos datos
5 (100%) 1 vote

Pasaulio istorijos datos

40 000 m. pr. Kr. Europoje atsiranda tiesioginis europidinės rasės protėvis – kromanjonietis.

18 000 m. pr. Kr. Pagrindinis kromanjoniečio užsiėmimas yra rankiojimas, papildomi – medžioklė ietimi su titnaginiu antgaliu ir žvejyba žeberklu. Pradėtos gaminti adatos iš medžio ir kaulo.

XI tūkst. pr. Kr.Vyksta galutinis ledyno atsitraukimas.

X tūkst. pr. Kr. Artimuosiuose Rytuose prasidėjo neolitas – naujasis akmens amžius.

10 000 m. pr. Kr. Baigėsi paskutinis ledynmetis – pleistocenas ir prasidėjo nuosaikaus klimato tarpledyninis laikotarpis – holocenas, kuris tęsiasi ir dabar. Atsitraukė ledynai, jūros pasiekė dabartinį lygį, atsiskyrė žemynai.

9000 m. pr. Kr.Mesopotamijoje (gr. mesos – „tarp”, potamos – „upių”) tarp upių Tigro ir Eufrato pasirodo pirmieji žemdirbiai ir apsigyvena Šumero krašte – Mesopotamijos pietuose.

8000–5000 m. pr. Kr. Mezolitas Europoje. Įrankių gamyboje pradeda vyrauti mikrolitai. Atsiranda prielaidos pereiti prie gamybinio ūkio. Vyrauja rankiojimas, bet išauga žvejybos reikšmė.

8000–6500 m. pr. Kr.Seniausios žinomos gyvenvietės: Artimuosiuose Rytuose (Jordanijoje) Jerichonas, Turkijoje – Čatal Chiujukas.

7000 m. pr. Kr. Anatolijoje (dabartinė Turkija) šaltu būdu iš vario buvo gaminami įrankiai.

VI–III tūkst. pr. Kr. Europoje plinta neolitas. Įsivyrauja žemdirbystė ir gyvulininkystė. Gyventojai tampa sėslūs.

6500–1700 m. pr. Kr.Indo civilizacija. Indo upės lygumoje (dabartinė Indija ir Pakistanas) apsistoja ir pradeda dirbti žemę pirmosios medžiotojų, rankiotojų, piemenų gentys, sukūrusios Indo civilizaciją.

VI tūkst. pr. Kr.Kretą, Egėjo jūros salas ir žemyninę Graikijos dalį užima žemdirbių tautos, atsibasčiusios iš Mažosios Azijos.

5200 m. pr. Kr. Į Nilo slėnį iš „Derlingojo pusmėnulio” atsikelia žemdirbiai.

5000 m. pr. Kr. Artimuosiuose Rytuose lydomas varis.

~ 4000–2000 m. pr. Kr. Vario amžius. Žmonės gyvena sėsliai ežerų ir upių pakrantėse.

3500 m. pr. Kr. Viduriniuosiuose Rytuose pasirodo bronza.

~ 3500 m. pr. Kr. Šumerų miestai Tarpupyje virsta miestais-valstybėmis, kuriems priklauso keletas dešimčių kaimų.

~ 3500–3100 m. pr. Kr. Šumerai sukūrė pirmąjį raštą – dantiraštį.

IV tūkst. pr. Kr. vidurys. Tarpupyje išrastas ratas ir arklas iš pradžių su mediniu noragu, paskui su bronziniu.

IV tūkst. pr. Kr.Artimuosiuose Rytuose nukalti pirmieji geležiniai daiktai.

~ 3100 m. pr. Kr. Karalius Menas suvienijo Egiptą.

~ 3000–1500 m. pr. Kr. Iškilo ir baigėsi seniausia Europoje – Kretos civilizacija.

III tūkst. pr. Kr. pradžia.Dabartinės Sirijos, Libano ir Izraelio teritorijoje įsikuria semitų tauta, graikų pavadinta fenkhu – finikiečiai.

2680–2180 m. pr. Kr.Egipto Senoji karalystė su sostine Memfiu. Egiptas šiuo laikotarpiu tapo labai galingas.

2600–2500 m. pr. Kr.Senovės Egipte pastatytos penkios didžiosios piramidės, tarp jų Cheopso, Chefreno ir Mikerino al Gizoje.

2300 m. pr. Kr.Akadų imperijos pradžia. Akado miesto karalius Sargonas I pirmą kartą suvienija Mesopotamiją.

2050–1780 m. pr. Kr.Vidurinės karalystės laikotarpis Senovės Egipte. Sostinė perkelta į Tėbus.

II tūkst. pr. Kr. pradžia.Artimuosiuose Rytuose (Anatolijoje) hetitai pradėjo lydyti geležį.

2000–750 m. pr. Kr.Bronzos amžius. Gyvenvietės prie vandens, bet gausėja jų ir aukštumose.

1800–166 m. pr. Kr.Pirmoji Babilonijos karalystė. Ji žlugo dėl kasitų įsiveržimo prasidėjusios suirutės.

~ 1750 m. pr. Kr. Babilone paskelbtas Hamurabio įstatymų kodeksas.

1600–1100 m. pr. Kr.Egėjo jūroje viešpatauja achajų civilizacija, dar vadinama Mikėnų civilizacija.

1580–1080 m. pr. Kr.Naujoji Senovės Egipto karalystė – nepaprasto Egipto suklestėjimo laikotarpis.

1400–1419 m. pr. Kr. Egipto faraonas Amenchotepas IV įvykdė religinę reformą. Pasiskelbęs Echnatonu (Atono žvilgsniu) valstybine religija paskelbė Atono (Saulės) dievo kultą.

1200 m. pr. Kr.Italijoje įsikūrė daugelis iš Rytų atsikėlusių indoeuropiečių tautų, vadinamų italikais arba italiotais.

1100 m. pr. Kr.–800 m. pr. Kr. pabaiga. „Tamsieji šimtmečiai” arba „graikų viduramžiai” – laikotarpis, apie kurį beveik nėra žinių.

VIII a. pr. Kr. Homeras sukūrė poemas „Odisėją” ir „Iliadą”.

776 m. pr. Kr. Tradicinė Olimpinių žaidynių Graikijoje data.

753 m. pr. Kr. Tradicinė Romos miesto įkūrimo data. Pagal padavimus, ją įkūrė vilkės išmaitinti dvyniai Romulas ir Remas.

750–100 m. pr. Kr.Geležies amžius Europoje. Ėmė kurtis aukštumose įtvirtinti kaimai. Laidojama pilkapiuose.

750–450 m. pr. Kr. Ankstyvasis geležies amžius (Halštato kultūra) Europoje.

VII a. pr. Kr.Drakono įstatymai Atėnuose.

VII–VI a. pr. Kr. Didžioji graikų kolonizacija.

VI a. pr. Kr. pabaiga Solono reformos.

525 m. pr. Kr.Egiptą užkariavo persai.

510 m. pr. Kr.Atėnų demokratijos kūrimo pradžia.

500–449 m. pr. Kr. Graikų-persų karai. Graikija kariavo su Persijos imperija (nuo 500 m. pr. Kr.), sujungusia senovės Rytų tautas.

450–100 m. pr. Kr.Vėlyvasis geležies amžius (La Teno kultūra) – Europoje imta plačiai vartoti geležį.

443–429 m. pr. Kr.Atėnų demokratijos klestėjimo laikotarpis valdant Perikliui.

431–355 m.
pr. Kr. Peloponeso karai.

221 m. pr. Kr.–1911 m. Kinų imperijos gyvavimo metai.

47 m. pr. Kr.Julijus Cezaris užima Aleksandrijos miestą.

Ia. Atsiradus krikščionybei, romėnų religija, turinti senas tradicijas, patyrė sunkų sukrėtimą. Naujasis tikėjimas, kilęs iš Palestinos, greitai apėmė imperijos miestus.

64 m.Neronas organizavo pirmąsias krikščionių žudynes.

98–117 m. Labiausiai išsiplėtusi Romos teritorija imperijos laikotarpiu.

161–180 m.Marko Aurelijaus valdymo laikotarpiu Romoje ėmė ryškėti krizės požymiai.

II–III a. Daugėja tikinčiųjų Kristumi, nepaisant krikščionių persekiojimų.

284–476 m. Dominantas Romoje.

306–337 m. Konstantino Didžiojo valdymas.

313 m. Milano ediktas. Romos imperijoje leista išpažinti krikščionybę.

325 m. Nikėjos Bažnyčios susirinkimas.

392 m. Imperatorius Teodosijus Romos imperijoje paskelbė krikščionių religiją valstybine.

395 m. Romos imperija skilo į dvi dalis – Rytų (Bizantiją) ir Vakarų Romą.

455 m. Vandalai nusiaubė ir sudegino Romą.

476 m. Žlugo Vakarų Romos imperija – senovės istorijos pabaiga.

481–511 m. Chlodvigas – frankų karalius.

486 m. Mūšis prie Suasono. Frankai, vadovaujami Chlodvigo, nugalėjo romėnus. Įkurta frankų karalystė.

496 m. Chlodvigo – frankų karaliaus – krikštas.

VI a. pradžia Sudarytas pirmasis frankų įstatymų rinkinys – „Salijų teisynas”.

527–565 m. Imperatoriaus Justiniano I valdymas – Bizantijos imperijos klestėjimo laikai.

528–534 m. Parengtas ir išleistas Justiniano kodeksas.

529 m. Šv. Benediktas įkūrė pirmąjį Vakarų Europoje vienuolyną Monte Kosine, Italijoje.

~ 538 m. Konstantinopolyje pastatyta šv. Sofijos katedra.

570–632 m. Pranašo Mahometo gyvenimo metai.

622 m.Mahometas persikėlė iš Mekos į Mediną. Islamo pradžia.

~ 630 m. Įkurta arabų valstybė.

VII–VIII a. Arabų valstybės klestėjimo laikai. Arabai nukariavo Palestiną, Siriją, Persiją, Egiptą, Šiaurės Afriką, Ispaniją, – teritorija išplito nuo Ispanijos iki Kinijos.

VII–XV a. Rekonkista. Arabų užimtų teritorijų atkariavimas Pirėnų pusiasalyje.

732 m. Mūšis prie Puatjė. Frankų pergalė prieš arabus.

756 m. Susikūrė Popiežiaus sritis.

768–814 m. Karolio Didžiojo valdymas.

772–804 m.Karolio Didžiojo karas su saksais.

VIII–XII a. Vikingų epocha.

800 m. Karolis Didysis vainikuotas imperatoriumi.

843 m. Verdeno sutartis. Karolio Didžiojo imperijos padalijimas.

862 m. Į slavų žemes atvyko Riuriko vadovaujami vikingai ir įkūrė Novgorodo miestą.

IX a.Susikūrė Kijevo Rusia.

IX a. vidurys. Šv. Kirilas ir šv. Metodijus graikų alfabeto pagrindu sukūrė slavų abėcėlę – Kirilicą.

IX a.Konstantinopolyje įkurtas pirmasis universitetas.

X a.Susikūrė Čekijos, Lenkijos, Vengrijos valstybės.

X–XI a. Kliuni reforma – Katalikų bažnyčios persitvarkymas.

962 m. Įkurta Šventosios Romos imperija. Otonas I vainikuotas imperatoriumi.

988 m.Kijevo Rusios krikštas.

1019–1054 m. Kijevo Rusios suklestėjimas valdant Jaroslavui Išmintingajam.

1054 m. Krikščionių bažnyčia suskilo į Rytų ir Vakarų bažnyčias.

1066 m. Hastingso mūšis. Normanai nukariavo Angliją.

1073–1085 m. Popiežiumi buvo Grigalius VII.

1086 m. Paskelbiama Anglijos žemės nuosavybės knyga, žinoma kaip „Paskutinio teismo knyga”.

1095 m. Klermono Bažnyčios Susirinkimas. Popiežius Urbonas II pakvietė į Kryžiaus žygį prieš kitatikius.

1096–1099 m. Pirmasis kryžiaus žygis.

XI a. pabaiga Italijoje įkurtas Bolonijos universitetas – pirmasis Vakarų Europoje.

XII a.–XIII a. pradžia Kijevo Rusia suskilo į atskiras kunigaikštystes.

1122 m. Vormso konkordatas – sutartis tarp popiežiaus ir Vokietijos imperatoriaus, kuria susitarta, kad vyskupus skirs dvasinė valdžia.

1147–1149 m. Antrasis kryžiaus žygis.

1189–1192 m. Trečiasis kryžiaus žygis.

XII–XIV a.Anglija tapo centralizuota valstybe.

1202–1204 m.Ketvirtasis kryžiaus žygis. Šio kryžiaus žygio dalyviai nusiaubė Konstantinopolį.

1204–1261 m.Įkurta Lotynų imperija.

1215 m.„Didžioji laisvių chartija” Anglijoje.

1233 m.Domininkonų ordinui patikėta inkvizicija.

1240 m.Kijevo Rusia pateko į mongolų-totorių priespaudą.

1243 m.Įkurta Aukso Orda.

1253 m.Livonijos riteriai užpuolė Pskovo žemes.

XIII a.Liudvikas IX (1226–1270) įtvirtina savo valdžią Prancūzijos pietuose.

1257 m. Paryžiuje įkurta Robero de Sorbonos kolegija vargingiesiems mokslinti.

XIII a. vidurys.Sudaromi pirmieji žemėlapiai.

XIII a.Paryžius – didžiausias Vakarų miestas, turėjęs 200 000 gyventojų.

1261 m.Bizantijos imperijos atkūrimas.

1263–1265 m.Pilietinis karas Anglijoje.

1265 m.Sušauktas Anglijos parlamentas.

1270 m.Aštuntasis, paskutinis kryžiaus žygis.

1271–1295 m.Venecijiečio Marko Polo kelionės. Septyniolika metų jis gyveno Kinijoje.

1280–1368 m.Mongolų Juan dinastija Kinijoje.

1281–1289 m. Osmanas I įkūrė nedidelę valstybę, kuri tapo Osmanų imperijos branduoliu.

1282 m.Sicilija prijungta prie Aragono Ispanijoje.

1285–1314 m.Pilypas IV Gražusis – Prancūzijos karalius.

1291 m. Prieš Habsburgus susivienija Ūrio, Švico ir Untervaldeno kraštai.

1291 m. Akros,

paskutinės kryžininkų tvirtovės , žlugimas Artimuosiuose Rytuose. Krikščionys išvejami iš Rytų.

1295 m.Marko Polo kelionių aprašymai „Stebuklų knygoje”.

XIII a. pabaiga.Pasirodo pirmieji vekseliai. Keliaujančius pirklius keičia sėslūs prekybininkai. Iš mainų gimsta bankas.

1300 m.Indija subyra į daugybę kunigaikštysčių.

1302 m. Sušaukti Generaliniai luomai Prancūzijoje.

1309–1377 m. Popiežių „Avinjono nelaisvė”. Didžiojo Vakarų Bažnyčios skilimo pradžia.

1314 m.Panaikintas tamplierių ordinas.

XIV a. pradžia.Šiaurės ir pietų šalys jau nuolatos susisiekia vandenynu.

XIV a. pradžia.Florentietis Dantė Aligjeris (Dante Alighieri) parašo „Dieviškąją komediją”, viduramžių Europos literatūros šedevrą.

1320–1384 m.Džono Viklifo gyvenimo metai. Anglijos kunigas, garsus pamokslininkas. Jis neigė popiežiaus valdžią.

XIV a. Europoje paspartėja žemės ūkio pažanga, tai galima pavadinti „agrarine revoliucija”.

XIV–XVI a.Renesanso epocha Europoje.

1325–1340 m. Ivanas Kalita – Maskvos kunigaikštis (nuo 1328 m. – didysis kunigaikštis).

1325 m.Maskvoje pradėta statyti pirmoji mūrinė cerkvė – Uspenės soboras.

1327–1377 m.Eduardas III – Anglijos karalius.

1335–1392 m.Dviejų vyriausybių – šiaurinės ir pietinės – Japonijoje periodas.

1335–1340 m.Badas nusiaubia Viduržemio jūros pakrantes.

1336–1338 m.Florencijoje buvo apie 80 bankų.

1337–1453 m. Šimtametis karas tarp Prancūzijos ir Anglijos.

1337 m. Anglija paskelbė karą Prancūzijai.

XIV a.Beveik visa Vakarų Europa apimta karo. Maras ir karas nusinešė du trečdalius Vakarų Europos gyventojų.

1342–1382 mLiudvikas I – Vengrijos karalius.

1343 m. Kališo taikos sutartis. Lenkijos karalius Kazimieras sudarė sutartį su Kryžiuočių ordinu, kuria faktiškai panaikino 1325 m. sutartį su Lietuva.

1346 m. Mūšis prie Kresi. Anglų pergalė prieš prancūzus. Anglai užsitikrina priėjimą prie žemyno.

1347 m. gruodis. Prasideda maras Marselyje.

1347–1378 m.Karolis IV – Vokietijos imperatorius ir Čekijos karalius.

1348 m. Įkurtas Prahos universitetas.

1348–1350 m. „Juodoji mirtis” – maro epidemija Vakarų Europoje.

1349 m. Strasbūre imta žudyti žydus, įtariant juos sukėlus maro epidemiją.

1350 m. Paryžiuje išleistas įsakymas, draudžiantis sveikiems žmonėms elgetauti.

1356–1358 m. Etjeno Marselio sukilimas Paryžiuje.

1356 m.„Auksinė bulė”, išleista imperatoriaus Karolio IV.

1356 m. Mūšis prie Puatjė. Anglija nugalėjo Prancūzijos kariuomenę. Prancūzija priversta pasirašyti Brentji sutartį, pagal kurią dalis jos teritorijų atitenka Anglijai.

1358 m.Žakerija Prancūzijoje.

1364 m.Krokuvoje įkurtas pirmasis Lenkijos universitetas.

1364–1380 m. Karolis V – Prancūzijos karalius. Jis atsikariauja anglams pagal Brentji sutartį atiduotas teritorijas.

1367 m. Prancūzijoje gimė Ričardas II, kuris nuo 1377 iki 1399 m. buvo Anglijos karalius.

1368–1644 m.Mingų dinastija Kinijoje.

1370 m. Prasidėjo Stiuartų dinastijos valdymas – Škotijos karaliumi tapo Robertas II.

1371–1415 m. Jano Huso gyvenimo metai.

1377–1399 m. Ričardas II – Anglijos karalius.

1378–1417 m. Didžioji Bažnyčios schizma (skilimas). Katalikų bažnyčios laikotarpis, kai vienu metu valdė 2 arba 3 popiežiai.

1378–1382 m. Vilnos audėjų ir dažytojų sukilimas Florencijoje. Juo siekta susilpninti amatininkų cechų valdžią.

1380 m. Kulikovo mūšis. Rusų pergalė prieš Aukso Ordą.

1381 m.Wat’o Tyler’io vadovaujamas sukilimas Anglijoje.

XIV a. pabaiga.

Į Europą iš Mažosios Azijos pradeda veržtis turkai.

1382 m.Maskvą užpuola chano Tochtamyšo kariuomenė. Sukilimas Maskvoje.

1382 m.Sukilimas Ruanoje, Prancūzijoje.

1386 m.Anglija ir Portugalija pasirašė Vindzoro sutartį, pagal kurią pasižadėjo viena kitai amžiną sąjungą ir draugystę.

1386–1434 m.Jogaila – Lenkijos karalius nuo 1386 m. kovo 4 d.

1389 m. Kosovo mūšis. Jungtinę serbų kariuomenę nugalėjo Osmanų kariuomenė.

1389 m. Falkiopingo mūšis. Danai sumušė Švedijos karaliaus Alberto pajėgas ir į nelaisvę paėmė patį karalių. Danijos karalienė Margarita tapo faktiška Švedijos ir Danijos valdove.

1392–1393 m.Nižnij Novgorodo prijungimas prie Maskvos.

1395 m. pabaiga.Smolensko kunigaikštis Jurijus siaubė Lietuvos valdas.

~ 1397–1468 m. Johano Gutenbergo, knygų spausdinimo išradėjo, gyvenimo metai.

XIV a. pabaiga. Ant laivų bortų įtaisoma artilerija.

XV a. Sukonstruojama karavelė, mažas ir judrus laivas, labai pasitarnavęs didiesiems geografiniams atradimams.

XV–XVI a.Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpis.

XV a.Dažnai atliekamos chirurginės operacijos: atstatomi kaulų lūžiai, prideginamos kraujagyslės, susiuvamos žaizdos, šalinami inkstų akmenys ir kt. Taip pat taikomas nuskausminimas opijumi ir kt. medžiagomis.

XV a.Vakarų Europoje nyksta baudžiava.

1403 m.Sukilimas Bulgarijoje prieš turkų feodalus.

1405 m. Gimė būsimasis popiežius Pijus II, tikrasis jo vardas Enėja Silvijus Pikolominis.

1405 m. Keliaudamas užgrobti Kinijos mirė karvedys Timūras. XIV a. pabaigoje jis valdė teritoriją nuo Kinijos iki Viduržemio jūros.

1405–1433 m.Kinų admirolas Džengchė

Indijos vandenyną ir pasiekia Pietų Afriką.

1407 m.Mingų dinastija užkariauja Vietnamą.

1409 m.Pizoje sušauktas Bažnyčios susirinkimas – visų vyskupų sinodas. Jis išrinko naują popiežių – Aleksandrą V.

1413–1422 m. Henrikas V – Anglijos karalius.

1414–1418 m.Konstanco Bažnyčios susirinkimas. Jis nušalino nuo sosto visus tuo metu buvusius tris popiežius ir išrinko naują – Martyną V, kurį visi pripažino.

1415 m.Anenkūro mūšis. Anglijos karalius Henrikas V Prancūzijoje prie Azenkūro išžudo burgundų šalininkų riteriją.

1417 m.Portugalai pasiekia Bochadoro kyšulį.

1419–1434 m. Husitų karai Čekijoje.

1420 m.Trua sutartis. Anglijos karalius Henrikas VI tampa Prancūzijos ir Anglijos karaliumi.

1422–1461 m.Karolis VII – Prancūzijos karalius.

1424 m.Mirė Janas Žiška, husitų vadas Čekijoje (g. 1360 m.).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2292 žodžiai iš 7612 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.