Pastatų šildymas
5 (100%) 1 vote

Pastatų šildymas

TURINYS

1.Atitvaros šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas 3

1.1.Per sienas 3

1.2.Per stogą 4

1.3.Per grindis 5

1.4.Per langus 6

1.5.Per duris 6

2.Namo savitieji šilumos nuostoliai 7

3.Šilumos nuostoliai vėdinamam orui šildyti 11

4.Radiatorių skaičiavimas patalpoms šildyti 12

5.Slėgio nuostolių skaičiavimas 12

6.Šildymo sistemos parinkimas 25

Brėžinys “Radiatorių išdėstymo planas” 26

Brėžinys “Šildymo prietaisų išdėstymo schema” 27

PRIEDAS 1 28

PRIEDAS 2 29

PRIEDAS 3 30

PRIEDAS 4 31

PRIEDAS 5 32

1.ATITVAROS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTŲ SKAIČIAVIMAS

1.1.PER SIENAS

1.1.pav.sienos atitvaros schema

Skaičiuojame pastato išorinės sienos šiluminę varžą:

Eil. Nr. Sienų dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)

1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,13

2. Gipso kartono plokštė R1 0,020 0,500 0,04

3. Keraminių plytų mūras R2 0,240 0,600 0,40

4. Akmens vata Paroc IL R3 0,100 0,036 2,78

5. Apdailinių skeltų plytų mūras R4 0,050 0,250 0,20

6. Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04

7. Sienos visuminė šiluminė varža Rt 0,410 – 3,59

Atitvaros sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:

Ri = di/dsi

Sienos šiluminė varža apskaičiuojama:

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + …. + Rse (m2 K/W)

Sienos šilumos perdavimo koeficientas

Ut = 1/Rt W/(m2 K)

U = 1 / 3,59 = 0,26 W/(m2 K)

Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį:

0,26=0,26

1.2.PER STOGĄ

1.2.pav.stogo atitvaros schema

Skaičiuojame pastato stogo šiluminę varžą:

Eil. Nr. Stogo dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)

1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,10

2. Gelžbetoninė plokštė R1 0,22 0,2 1,10

3. Išlyginamasis sluoksnis R2 0,04 0,3 0,13

4. Akmens vata Paroc Rob 5 (PDP) R3 0,04 0,036 1,10

5. Hidroizoliacija (ruberoidas) R4 0,01 0,17 0,06

6. Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04

7. Stogo visuminė šiluminė varža Rt 0,45 – 2,53

Stogo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:

Ri = di/dsi

Stogo šiluminė varža apskaičiuojama:

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + …. + Rse (m2 K/W)

Stogo šilumos perdavimo koeficientas:

Ut = 1/Rt W/(m2 K)

U = 1 / 2,53 = 0,18 W/(m2 K)

Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį :

0,18=0,18

1.3.PER GRINDIS

1.3.pav.grindų atitvaros schema

Skaičiuojame pastato grindų šiluminę varžą:

U = U0 + 2/B’

U0 – pagrindinis šilumos perdavimo koeficientas per grindis ant grunto, W/(m2K)

 – kraštų įtakos parametras grindims ant grunto, W/(m K)

B’ – grindų ant grunto būdingasis matmuo

A – grindų ant grunto plotas m2

P – grindų perimetras, m

B’ = A/(0,5xP)

Kadangi grindys ir pamatai per pastato perimetrą papildomai neapšiltinti, tai  = 0, o U = U0

Apskaičiuoju pastato grindų plotą tarp ašių 1-2 A = 6×24 = 144 m2

Apskaičiuoju pastato sienų perimetrą: P = 2×6+2×24=12+48=60 m

Buitinių patalpų B’ = 144/(0,5×60) = 144/30 = 4,8 m

Eil. Nr. Grindų dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)

1 2 3 4 5 6

1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,10

2. Keraminės plytelės R1 0,03 0,60 0,05

3. Išlyginamasis sluoksnis R2 0,04 0,67 0,06

4. Akmens vata Paroc VL R3 0,10 0,034 2,94

5. Betono pasluoksnis R4 0,08 1,88 0,11

6. Grindų visuminė šiluminė varža Rt 0,25 – 3,26

Grindų sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:

Ri = di/dsi

Grindų šiluminė varža apskaičiuojama:

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + …. + Rse (m2 K/W)

Grindų šilumos perdavimo koeficientas parenkame iš lentelės, žinodami B’ ir Rt reikšmes

(gruntas – žvyras, ds = 2,0 W/(m K):

U0 = 0,29 W/(m2 K)

Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį :

0,29<0,4

1.4.PER LANGUS

Šilumos perdavimo per langus koeficientas priklauso nuo šių veiksnių: rėmų ir įstiklinamų plotų santykio; lango perimetro santykio su plotu; stiklų ir oro tarpų tarp stiklų kiekio lange, atstumo tarp jų, stiklų storio ir jų skaidrumo šviesai ir šilumai, nuo to, kuo pripildyta uždaroji ertmė tarp stiklų, nuo rėmo įstatymo į staktas ir jų įstatymo į atitvaras konstrukcijos.

Parenku trijų stiklų paketą iš paprastojo stiklo (εn = 0,8), stiklų storis ir atstumas tarp stiklų 4-9-4-9-4, uždaroji ertmė pripildyta argono dujomis. Iš lentelės randu UG = 2,1 W/(m2ּK). Iš lentelės randu projektinę langų šilumos perdavimo koeficiento vertę, laikydama, kad rėmo plotas užima 20% lango ploto. Lango rėmai – mediniai: UF = 1,8 W/(m2ּK).

Ul = = = 1,9 W/(m2 ּ K)

Išvada. Apskaičiuoti šilumos perdavimo koeficientai atitinka norminius: 1,9=1,9

1.5.PER DURIS

Skaičiuojame pastato išorinių durų šiluminę varžą:

Eil. Nr. Durų dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)

1. Vidinio paviršiaus
šiluminė varža Rsi – – 0,13

2. Du sluoksniai dailylenčių R1 2×0,015 0,180 2×0,083

3. Plėvelė dėl oro infiltracijos R2 0,0016 0,04 0,04

4. Puskietė mineralinė vata R3 0,03 0,046 0,65

5. Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04

6. Durų visuminė šiluminė varža Rt 0,047 – 1,03

Durų sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:

Ri = di/dsi

Durų šiluminė varža apskaičiuojama:

Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + …. + Rse (m2 K/W)

Durų šilumos perdavimo koeficientas:

Ut = 1/Rt W/(m2 K) Ut = 1 / 1,03 = 0,97 W/(m2 K)

Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį:

0,97<1,9

2.NAMO SAVITIEJI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Turiu apskaičiuotus visų atitvarų (stogo, grindų ir sienų, langų) šilumos perdavimo koeficientus. Pagal brėžinius turiu atitvarų plotą. Todėl galiu apskaičiuoti savituosius šilumos nuostolius HT per angas, sienas ir denginį.

Atitvaros pavadinimas Atitvaros matmenys ir kiekiai Atitvaros plotas A, m2 Šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2ּK) Savitieji šilumos nuostoliai H=UּA, W/K

Ilgis, m Aukštis (plotis), m Kiekis, vnt.

1 2 3 4 5 6 7

1 patalpa

Langas ašyje E-E 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Langas ašyje 1-1 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Siena ašyje E-E (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Grindys 6,15 6,15 1 37,8225 0,29 10,96

Stogas 6,15 6,15 1 37,8225 0,39 14,75

2 patalpa

Langas ašyje E-E 1,50 1,70 1 2,55 1,95 4,97

Siena ašyje E-E (atmetus angą) – – 1 4,45 0,28 1,24

Grindys 2,80 6,15 1 17,22 0,29 4,99

Stogas 2,80 6,15 1 17,22 0,39 6,71

3 patalpa

Langas ašyje E-E 1,50 1,70 1 2,55 1,95 4,97

Siena ašyje E-E (atmetus angą) – – 1 4,45 0,28 1,24

Grindys 2,80 6,15 1 17,22 0,29 4,99

Stogas 2,80 6,15 1 17,22 0,39 6,71

4 patalpa

Langas ašyje E-E 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Siena ašyje E-E (atmetus angą) – – 1 9,4 0,28 2,63

Grindys 5,80 6,15 1 35,67 0,29 10,34

Stogas 5,80 6,15 1 35,67 0,39 13,91

5 patalpa

Langas ašyje E-E 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Siena ašyje E-E (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Grindys 6,15 6,15 1 37,8225 0,29 10,96

Stogas 6,15 6,15 1 37,8225 0,39 14,75

6 patalpa

Langas ašyje 1-1 1,50 1,70 1 2,55 1,95 4,97

Durys ašyje 1-1 1,50 2,00 1 3,00 0,97 2,91

Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,10 1,95 9,94

Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 8,95 0,28 2,50

Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 9,40 0,28 2,63

Grindys x x 1 95,74 0,29 27,76

Stogas x x 1 95,74 0,39 37,33

7 patalpa

Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92

Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93

8 patalpa

1 2 3 4 5 6 7

Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92

Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,931

9 patalpa

Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92

Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93

10 patalpa

Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92

Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93

11 patalpa

Grindys 4,05 3,60 1 14,58 0,29 4,22

Stogas 4,05 3,60 1 14,58 0,39 5,68

12 patalpa

Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92

Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93

13 patalpa

Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92

Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93

14 patalpa

Grindys 4,30 3,60 1 15,48 0,29 4,48

Stogas 4,30 3,60 1 15,48 0,39 6,03

15 patalpa

Grindys 1,30 3,60 1 4,68 0,29 1,35

Stogas 1,30 3,60 1 4,68 0,39 1,82

16 patalpa

Langas ašyje 1-1 1,50 1,70 3 7,65 1,95 14,91

Durys ašyje 1-1 1,50 2,00 1 3,0 1,95 5,85

Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,10 1,95 9,94

Langas ašyje A-A 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 19,35 0,28 5,41

Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 9,40 0,28 2,63

Siena ašyje A-A (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Grindys x x 1 117,4125 0,29 34,04

Stogas x x 1 117,4125 0,39 45,79

17 patalpa

Langas ašyje A-A 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Siena ašyje A-A (atmetus angą) x x 1 9,4 0,28 2,63

Grindys 5,80 6,15 1 35,67 0,29 10,34

Stogas 5,80 6,15 1 35,67 0,39 13,91

18 patalpa

Langas ašyje A-A 1,50 1,70 4 10,2 1,95 19,89

Siena ašyje A-A (atmetus angą) x x 1 19,675 0,28 5,50

Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94

Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87

Grindys 11,95 6,15 1 73,49 0,29 21,31

Stogas 11,95 6,15 1 73,49 0,39 28,66

4.Projektinės patalpų šildymo galios

Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas.

n-priklauso nuo atitvaros kontakto su lauko oru

ki – priklauso nuo atitvaros padėties, vėjo, šildymo prietaisų, lauko durų.

at = H x  x n(1+ki)

Skaičiuoju šilumos nuostolius šalčiausią penkiadienį:

Atitvaros pavadinimas Savitieji šilumos nuostoliai H=UּA, W/K n  1+ki 

W

1 2 3 4 5 6

1 patalpa

Siena ašyje E-E (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29

Siena ašyje 1-1 (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29

Grindys 10,968 1 42 1,02 469,86

Stogas 14,751 1 42 1,02 631,93

Iš viso: 51,363 X X X 2200,39

2 patalpa

Siena ašyje E-E (su anga) 6,219 1 42 1,02 266,42

Grindys 4,994 1 42 1,02 213,94

Stogas 6,716 1 42 1,02 287,71

Iš viso: 17,929 X X X 768,07

3 patalpa

Siena ašyje E-E (su anga) 6,219 1 42 1,02 266,42

Grindys 4,994 1 42 1,02 213,94

Stogas 6,716 1 42 1,02 287,71

Iš viso: 17,929 X X X 768,07

4 patalpa

Siena ašyje E-E (su
viso: 36,832 X X X 1577,88

5 patalpa

Siena ašyje E-E (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29

Siena ašyje 5-5 (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29

Grindys 10,968 1 42 1,02 469,86

Stogas 14,751 1 42 1,02 631,93

Iš viso: 51,363 X X X 2200,39

6 patalpa

Siena ašyje 1-1 (su anga) 10,389 1 42 1,02 445,06

Siena ašyje 5-5 (su anga) 12,577 1 42 1,02 538,79

Grindys 27,764 1 42 1,02 1189,41

Stogas 37,338 1 42 1,02 1599,56

Iš viso: 88,068 X X X 3772,83

7 patalpa

Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22

Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40

Iš viso: 6,854 X X X 293,62

8 patalpa

Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22

Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40

Iš viso: 6,854 X X X 293,62

9 patalpa

Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22

Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40

Iš viso: 6,854 X X X 293,62

1 2 3 4 5 6

10 patalpa

Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22

Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40

Iš viso: 6,854 X X X 293,62

11 patalpa

Grindys 4,228 1 42 1,02 181,12

Stogas 5,686 1 42 1,02 243,58

Iš viso: 9,914 X X X 424,71

12 patalpa

Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22

Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40

Iš viso: 6,854 X X X 293,62

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1300 žodžiai iš 4330 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.