Politologija ir politologijos samprata
5 (100%) 1 vote

Politologija ir politologijos samprata

TURINYS

Įvadas ………………..3

1.Visuomenės politinė sistema ..4

2.Politikos samprata 7

3.Politikos mokslo struktūra 9

4.Politologijos samprata. Kas yra politologija? 10

5.Politologijos objektas 13

Išvados …16

Naudota literatūra ……17

ĮVADAS

Visai laikais, o ypač dabar, politika turi svarbią reikšmę, o kartais ypatingą įtaką ne tik žmonių gyvenimui, bet tautoms. Ji netrūkstamai yra susijusi su žmonijos civilizacijos pagrindais. Pasak Aristotelio, didžiausio antikinio proto, politika esti žmoguje kaip socialinė esybė, kuri pilnavertei sugeba gyventi tik kolektyve, visuomenėje ir „pasmerktas“ bendrauti su kitais žmonėmis.

Šiomis dienomis politinės žinios ir kultūra yra reikalingos kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo profesinio statuso, kadangi gyvendamas visuomenėje jis neišvengiamai privalo bendrauti su kitais žmonėmis ir valstybe. Asmenybei neturint tokių žinių yra rizika tapti politikos žaidime tapti iškeičiama moneta, virsti manipuliavimo objektu ir priklausomu nuo aktyvesniu individu politiniuose santykiuose.

Mūsų šalies dvasiniam ir intelektualiniam vystymuisi svarbia aktualija yra pasaulėžiūros sistemos fundamentalus persitvarkymas, kurioje pagarbią vietą turi užimti politologija. Esant totaritariniam režimui politologijos likimas nulėmė visus visuomeninius mokslus: ji buvo paversta KPSS politikos ir komunistinės valstybės tarnaite, tam tikru marksistinės-leninistinės ideologijos priedu. Todėl prieš mus iškylo politologijos sukurimo dialema ir ten jos formavimas, kaip naujos, savarankiškos disciplinos.

Visų pirma svarbu nustatyti pačios sąvokos „politologija“ turinį. Iki šiol mūsuose nenustatytos konkrečios ribos, problemų ratas, klausimai, institutai ir fenomenai, sudarantys politologijos objekto pagrindą, kaip savarankiškos moksliškos disciplinos.

Reikia pastebėti, kad politologija yra įtakojama visuomeniniu ir tiksliųjų mokslų. Politinis pasaulis negali egzistuoti izoliacijoje, glaudžiai persipina su istorija, kultūra, ekonomikos sfera, socialiniu fenomenu ir panašiai. Politologams pastoviai reikia „konkuruoti“ su filosofais, istorikais, socialogais. Dabartiniu metu nei mūsų šalyje, nei Vakaruose nėra kokio nors visuotinai priimtino politologijos apibūdinimo. Įvairūs tyrinėtojai nesutaria dėl jos ribų ir turinio, jos apimamų problemų rato, kriterijų pagal kuriuos ji išskiriama į savarankišką mokslišką discipliną. Politologijos ribų nenustatynumas papildomas įvairiomis socialinėmis-filosofinėmis ir politinėmis-idėjinėmis pozicijomis, metodologiniais principais, tyrinėjimo metodais.

VISUOMENĖS POLITINĖ SISTEMA

Visuomenės politiniame gyvenime svarbų vaidmenį atlieka politine sistema:

• Tai politinei valdžiai įgyvendinti skirto mechanizmo: socialinių – politinių institucijų, organizacijų bei jų funkcionavimo normų ir principų visuma;

• Politinėms sistemoms atsirasti reikėjo tam tikrų socialinių, istorijos subrandintų sąlygų. Jos pirmiausia glūdi visuomenės kaitos kultūrinio, ekonominio bei dorovinio gyvenimo procesuose. Pati žmonių visuma, arba visuomenė, buvo ir yra sudėtingas organas.

Visuomenė – tai organizaciniais ryšiais ir tikslinga veikla susietas bendras žmonių gyvenimas, kurio pagrindas yra materialinė, ekonominė ir dvasinė jų tarpusavio priklausomybė.

Visuomenę sudaro ekonominė, politinė, socialinė, kultūrinė ir kitos sistemos. Kiekviena iš jų turi savo vietą visoje visuomenės organizacijoje:

• Sistemos, sąveikaudamos tarpusavyje, sudaro visuomenės savireguliacijos mechanizmą;

• Visuomenė yra organizuotas socialinis bendravimas. Visuomenei būdinga socialinio integravimosi (jungimosi) ir diferencijavimosi (skirstymosi) procesai;

• Bendrai tvarkant reikalus, istoriškai susidarė ir toliau kuriasi įvairios daugmaž pastovios žmonių grupės, o tų grupių visuma ir yra socialinė struktūra.

Politinės sistemos paskirtis – palaikyti visuomenėje esamą tvarką ir integraciją bei užtikrinti tvarkingą visuomenės transformaciją į naują būvį:

• Skirtingai nuo socialinio, kultūrinio ir kitų tvarkos visuomenėje palaikymo būdų, politinis būdas gali remtis įstatymais įteisinta, todėl ypač efektyvia priemone – fizine prievarta;

• Politiniame gyvenime įeina į politinę sistemą ir tampa jos masine socialine baze.

Visuomenės politinė sistema – valstybinių ir nevalstybinių institutų visuma. Ši sistema reguliuoja bei vairuoja visuomenės gyvenimą, valstybės funkcijų vykdymą. Politinės sistemos įvairios intitucijos yra glaudžiai susijusios, jų veikla koordinuojama. Politinė sistema yra santykiškai uždara, nes apima tik tam tikros šalies teritoriją. Politinės sistemos turi savo hierarchinių posistemių, kuriuos sudaro valstybės organų, politinių partijų ar judėjimų junginiai. Pagal mąstą, politinės sistemos ir jų posistemiai gali būti pasaulio lygio, regioniniai – vienos arba kelių valstybių, o valstybės viduje – centriniai ir vietiniai. Metavaldymas turi garantuoti darnią ir efektyvią politinės sistemos veiklą ir nuolat ją tobulinti, numatyti tolesnę visuomenės vystymosi programą. Visose politinės sistemos institucijose veikia sudėtingas informacijos mechanizmas, laiduojantis jų veikimą, atsinaujinimą ir
tobulinimąsi. Šį mechanizmą sąlygiškai galima pavadinti socialiniu – politiniu genotipu.

Politiniuose santykiuose kultūrinis palikimas pasireiškia gana savitai:

• Politika yra kultūros dalis tik tiek, kiek politinėje veikloje laikomasi tam tikrų pastovių elgesio normų, nustatomų pagal vertės kriterijus;

• Valdžia yra centrinis politinio gyvenimo reiškinys, tam tikras kultūros palikimas.

Politinė sistema susideda iš elementų – politinių organizacijų, politinės sąmonės, politinės kultūros, politinių santykių ir politinio aktyvumo (politinė veikla), tačiau pastarieji yra ne tik politinės sistemos, bet ir viso politinio gyvenimo, kurio sudėtinė dalis yra politinė sistema, turinys.

Politinės organizacijos yra valstybinių – teisinių ir visuomeninių – politinių organizacijų bei įstaigų (valstybė, partijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldos organai), per kurias reguliuojami politiniai santykiai visuomenėje, sistema:

• Svarbiausia politinėje organizacijoje yra valstybė, pati susidedanti iš daugybės sistemų bei struktūrų. Ji vienintelė savo teritorijoje leidžia įstatymus, priima elgesio taisykles, privalomas visiems šalies piliečiams, turi išimtinę teisę vykdyti vidaus ir užsienio politiką, imti išimtinę teisę vykdyti vidaus ir užsienio politiką, imti mokesčius ir rinkliavas, yra susikūrusi gausų, specialų, profesionaliai dirbančių valdymo darbą įmonių, aparatą;

• Savo politines funkcijas valstybė atlieka visose visuomenės gyvenimo srityse.

Politinė sąmonė, tai politinio gyvenimo dalyvių žinių, vertinimų, įgūdžių, vaizdinių apie politinę aplinką, politiką ir politinę valdžią visuma. Masinė, grupinė ir individuali politinė sąmonė turi dvi sadedamąsias dalis – ideologinę (teorinę) ir emocinę – psichologinę (empyrinę):

• Ideologinė dalis – žinios, įsitikinimai, vertybės;

• Emocinę – psichologinę (empyrinę) dalį sudaro orientacijos ir nuostatos dėl politinių institucijų, normų, konkrečių politikų, politinių įvykių, kitų politikos objektų. Abi šios politinės sąmonės dalys labai lemia žmonių politinį elgesį, kita vertus, atskiriems individams arba grupėms vieno arba kito iš jų poveikis gali būti labai skirtingas.

Kaip sudėtinis komponentas i politinę sistemą, įeina specifinė visuomeninių santykių rūšis – politiniai santykiai. Kiek socialiniai santykiai yra klasikiniai, tiek jie yra politiniai. Politinių santykių esmę sudaro valdžios problema, jos naudojimas, kurių nors klasių, grupių interesams. Politinė veikla reiškiasi:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1030 žodžiai iš 3428 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.