Prekybininkų naudojamų marketingo priemonių įvertinimas
5 (100%) 1 vote

Prekybininkų naudojamų marketingo priemonių įvertinimas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 5

2. GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ĮVERTINIMAS 8

3. PARDUOTUVIŲ IŠORINĖ IR VIDINĖ APLINKA 10

4. MARKETINGO SISTEMOS ELEMENTAI 13

5. IŠVADOS 23

6. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 24

ĮVADAS

Įdėmiai pažvelgę į praėjusio šimtmečio Lietuvos krautuvininkų, karčemų ar po kaimus prekes vežiojusių prekeivių veiklą nesunkiai pastebime šiandieninio marketingo veiklos elementų. Jau tada prekės buvo vežamos ten ir tada, kur ir kada buvo tikimasi jas parduoti, o raštu, triukšmu ar balsu pardavėjų skleidžiami garsai ir skelbimai reiškė ano meto reklamą, siekiant pirkėjų dėmesio. Norom nenorom pastebi, kad praktinė marketingo pusė savo išraiškos formų pradėjo įgyti gerokai anksčiau už teorinį jo suvokimą ir aiškinimą. Ir tai nėra pavyzdžio neturintis atvejis. Panašiai atsitiko ir su garo mašina, kuri vos ne visą šimtmetį jau buvo naudojama, kol mokslininkai sukūrė jos veikimo teoriją. Medicina prasidėjo nuo žmogaus kūno aprašymo ir tik vėliau imta gilintis į ligų kilmę, jas sukeliančias priežastis. Šie paprasti ir gyvenimiški pavyzdžiai rodo, kad marketingo, kaip ir kai kurių kitų reiškinių ištakos, glūdi gerokai tolesnėje praeityje, lyginant su tuo laiku, kai buvo sukurta jo teorija ir parašyti pirmieji marketingo vadovėliai.

Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų.

Marketingo sistemos proceso elementai

Iš pateikto paveikslo matome, kad marketingo sistemos procesas yra daugelio elementų derinys, kuriame kiekvienas elementas yra nuoseklus sprendimo etapas. Tik išsprendus vieno etapo problemas, dažniausiai sukuriamos prielaidos ir prasmė pereiti prie kito etapo klausimų nagrinėjimo ir sprendimo.

Tik įsitikinus, kad prekė tikrai tenkina visus šios marketingo sistemos elementus, galima pripažinti, jog verslas yra tvarkomas pagal marketingo ideologiją ir pagrįstai galima tikėtis sėkmės.

Bandysiu šiame savo darbe pateikti pieno perdirbimo įmonės „Pieno Žvaigždės“ marketingo komplekso analizę.

AB “Pieno žvaigždės” savo veiklą pradėjo 1999 m. sausio 1 d., susijungus dviem lygiavertėms pelningai dirbančioms bendrovėms AB “Mažeikių pieninė” ir AB “Pasvalio sūriai”. 2000 m. lapkričio mėn. prie koncerno buvo prijungta ir AB “Kauno pienas”. Pasvalyje ir Mažeikių pieninės Tauragės filiale specializuojamasi gaminti fermentinius sūrius, o Mažeikių ir Kauno pieninėse – šviežius pieno produktus. Tai antroji pagal apyvartą pieno produktų gamintoja Lietuvoje po “Rokiškio sūrio”. Tačiau “Pieno žvaigždės” neslepia savo tikslo pagal apyvartą ir pelną pasivyti rokiškėnus.

Įmonė turi kelis filialus įvairiuose miestuose ir, manau, ne visuose filialuose pakankamai dėmesio skiriama marketingui ir tik kai kuriose daroma marketingo priemonių analizė. Kadangi įmonė labai didelė, manau, kad jos marketingo komplekso analizė atskleis daug naujovių, kaip būtų galima geriau patenkinti kliento poreikius, padidinti įmonės pelną ir nepalūžti kovojant su konkurencinėmis įmonėmis, pavyzdžiui, „Rokiškio sūriu“.

Norint gerai suprasti marketingo kompleksą, reikia kuo detaliau išnagrinėti visas marketingo komplekso dalis – pradedant prekėmis, kainomis ir baigiant įmonės vidaus ir išorės analize. Visų pirma panagrinėsime įmonės makroaplinką ir mikroaplinką, o po to, manau, būtų tikslinga apžvelgti įmonės bent vieno filialo („Pasvalio sūriai“) vietos analizę, konkurentus, aptarnavimo kultūrą bei kitus veiksnius, kurie lemia įmonės ir jos filialų sėkmę.

Kadangi įmonės gaminamos produkcijos asortimentas gana platus, reikėtų aptarti ir paanalizuoti gaminamos produkcijos kokybinius aspektus, kainų politiką.

Savo darbe paanalizuosiu prekių pateikimą, išdėstymą, prekybos vietos rengimą, pardavimo sistemą parduotuvėje „Pienė“. Bandysiu pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima geriau organizuoti prekybą.

Kadangi įmonės gaminama produkcija užima rinkoje esančių pieno produktų didžiąją dalį , tikslinga būtų panagrinėti įmonės parduotuvėje taikomas stimuliavimo priemones, pvz. reklamą, asmeninį pardavimą, pardavimų skatinimą ir pan. Itin yra svarbūs vidiniai veiksniai, tokie kaip klientų aptarnavimas, aptarnavimo kultūra, pardavėjų santykiai su pirkėjais, kuriuos šiame darbe taip pat bandysiu apžvelgti.

1. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

AB „Pieno žvaigždės” yra stambi pieno perdirbimo įmonė“, kuriai priklauso Pasvalio, Mažeikių ir Kauno pieno perdirbimo gamyklos. Svarbiausias AB „Pieno žvaigždės“ politikos tikslas – gaminti ir tiekti pirkėjams tokius produktus, kurie visiškai atitiktų jų lūkesčius tiek kokybės, tiek kainos atžvilgiu. Manoma, kad visų AB „Pieno žvaigždės“ darbuotojų nuoširdus darbas suteiks vartotojams pasitikėjimą šios įmonės gaminama produkcija.

Akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” veikla – puikus pavyzdys, įrodantis, jog šalies pieno pramonė gali turėti šviesias perspektyvas. Simboliška, kad sėkmingai veikianti pieno įmonė įsikūrusi Aukštaitijoje – viename gražiausių šalies regionų. Šiose apylinkėse pieno ūkiai turi gilias tradicijas, ir AB “Pieno žvaigždės” sugebėjo jas
perimti.

Pagrindinės šios įmonės pieno perdirbimo gamyklos yra

“Pasvalio sūriai” ,

“Mažeikių pieninė”

ir „Kauno pienas”.

„Pasvalio sūriai “ pagamina 38 %, „Mažeikių pieninė” – 30 % ir „Kauno pienas” – 32 % visos ¬„Pieno žvaigždžių“ gaminamos produkcijos.

AB „Pieno žvaigždės“ valdo 35% Lietuvos šviežių produktų rinkos. Produkcijos suvartojimas Lietuvoje keleto metų bėgyje labai skiriasi, nes įmonė dar neseniai apjungė tris jau minėtas pieno perdirbimo įmones. Kadangi pieno gaminiai sudaro apie 30 % kiekvieno žmogaus dienos normos raciono, suvartojamos produkcijos kiekis kiekvienais metais pastebimai auga. Įmonė per metus pagamina apie 238,3 tūkst. tonų produkcijos, o kiekvienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai per metus tenka apie 0,008 tonos. Kadangi kiekvienais metais gamybos apimtys didėja priklausomai nuo paklausos, tai reiškia, kad suvartojama vis daugiau produkcijos. Didėjant šalyje nedarbo lygiui bei nuolat brangstant mėsos gaminiams, vidutiniškai gyvenantys šalies gyventojai vis labiau renkasi pieno produktus.

Vidaus rinkai gaminamos produkcijos asortimentas pastoviai atnaujinamas. Visa produkcija gaminama tik iš aukščiausios rūšies pieno.

Tik stambios įmonės stengiasi įsitvirtinti rinkoje – Lietuvoje ir užsienyje pozicijas stiprinančiai įmonei „Pieno žvaigždės“ labiausiai rūpi nuolat pamaloninti vartotojus naujovėmis. Ir tradicinį, ir gurmanišką skonį džiugina AB “Pieno žvaigždžių” gaminių įvairovė: be įmonę išgarsinusių Pasvalio sūrių, vis populiaresni tampa čia pagaminti kiti produktai – sviestas, pienas, grietinė, varškė, o taip pat pramoniniam perdirbimui skirti -pieno milteliai. Viena iš didžiausių po „Rokiškio sūrio“ Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių „Pieno žvaigždės“ sausio mėnesį pardavė produkcijos už 28,1 mln. litų, arba 66,8 proc. daugiau nei pernai per tą patį mėnesį, kai įmonės apyvarta buvo 16,85 mln. litų.

Siekdama stiprinti savo pozicijas pieno produktų rinkoje, bendrovė kasmet skiria lėšų investicijoms. Į “Mažeikių pieninę” nuo 1995 metų kasmet investuojama vidutiniškai po 7 mln. Lt. 1998 metais į „Pasvalio sūrių“ bendrovę buvo investuota 14 mln. Lt. 1999 m. investicijos į „Mažeikių pieninę“, „Pasvalio sūrius“ bei „Kauno pieną“ buvo apie 8 mln. Lt. 2000 m. investicijos į šias bendroves siekė 13 mln. Lt. 2001 m. „Pieno žvaigždžių“ investicijos padidės 15 proc. iki 18 mln. Lt.

„Pieno žvaigždžių” vadovai patenkinti 2000 m. veiklos rezultatais: anot jų, metai buvo rentabilūs, visi planai įgyvendinti 100 proc., laiku atsiskaitoma su pieno tiekėjais. Preliminariais duomenimis bendrovės apyvarta, palyginus su 1999 m., išaugo apie 44 proc. ir buvo 240,59 mln. Lt. Bendrovė uždirbo 14,48 mln. Lt grynojo pelno. Buvo eksportuota produkcijos už 94 mln. Lt. Už 2000 m. nutarta akcininkams bus išmokėti 2 proc. dydžio dividendai – 0,02 Lt vienai 1 Lt nominaliosios vertės akcijai. Iš viso dividendams ketinama skirti 0,9 mln. Lt.

Per 2001 m. I ketv. ‘Pieno žvaigždžių” pardavimai siekė 62,8 mln. Lt, o grynasis pelnas – 1,826 mln. Lt (per tą patį 2000 m. laikotarpį, be ‘Kauno pieno”, šie rodikliai buvo atitinkamai 53,3 mln. Lt ir 0,738 mln. Lt). Anot bendrovės atstovų, rezultatai yra geri dėl išaugusio eksporto ir rinkoje išaugusių fermentinių sūrių paklausos.

Per 2001 m. I pusmetį “Pieno žvaigždės” pardavė produkcijos už 138,8 mln. Lt – 18,1 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (117,3 mln. Lt) ir uždirbo 5,342 mln. Lt grynojo pelno (4,279 mln. Lt).

Metai 1995 1996 1997 1998 1999

Gautas pelnas (mln. Lt) 138,26 142,24 147,36 158,56 167,08

Grafiškai šios įmonės gautas pelnas pavaizduotas 1 pav.

1 pav.

Įmonė stengiasi realizuoti savo produkciją, steigdama parduotuvių tinklą ne tik tuose miestuose, kuriose yra jos gamyklos, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

Jausdama tvirtą tradicijų pagrindą, bendrovė drąsiai diegia naujas technologijas ir kitas įmones lenkia ne tik pardavimų apimtimi, bet ir gamybos modernumu. Tai 1998 metais pripažino Europos Sąjungos institucijos, suteikusios šiai įmonei veterinarijos numerį, leidžiantį eksportuoti produkciją į ES šalis.

2. GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ĮVERTINIMAS

Įmonės SWOT analizė

Strateginėje analizėje analizuojamos dažniausiai dvi sritys: aplinkos analizė ir išteklių analizė. Šiuos abu tyrimus padeda atlikti SWOT analizė. AB “Pieno žvaigždės” SWOT analizę atlieka prieš pasirinkdama strategiją, analizuodama konkurentų veiksmus ir t.t.

AB “Pieno žvaigždės” SWOT analizė

Stiprybės

Užima didžiausią rinkos dalį tarp pieno perdirbėjų;

Įmonėje dirba patyrę specialistai;

Įmonė sugalvoja vis naujas savo produktų pakuotes;

Produktai visada kokybiški ir švieži;

Turi didelį pirkėjų pasitikėjimą;

Gerai išplėtotas paskirstymas.

Silpnybės

Nedidelis finansinis pajėgumas;

Gali pasenti technologijos.

Galimybės

Naujos rinkos Europos Sąjungoje;

Naujų produktų jau sukurti projektai ir kiti būsimi nauji produktai;

Mažėjanti konkurencija, nes įmonė užvaldo vis daugiau rinkos supirkdama akcijas;

Ekonominis augimas turės geros įtakos įmonės veiklai.

Grėsmės

Įstojus į Europos Sąjungą gali atsirasti naujų konkurentų;

Gali
ekonominė situacija;

Gali išaugti didesni klientų reikalavimai ir poreikiai.

PRANAŠUMŲ IR TRŪKUMŲ ANALIZĖ

Lyginant nagrinėjamos įmonės parduotuvę „Pienė“ su konkurencinėmis parduotuvėmis, radau ir privalumų, ir trūkumų. Visos konkurencinės parduotuvės yra daug didesnės, todėl ir jų prekių asortimentas bei apyvarta kur kas didesni. Lyginant šią parduotuvę su kitomis parduotuvėmis, radau tokius „Pienės“ pranašumus:

1. Parduotuvės išorė kur kas gražesnė, tvarkingesnė ir skoningesnė.

2. Viduje prekės išdėstytos tvarkingiau ir pagal gaminių rūšis.

3. Geresnis apšvietimas.

4. Aptarnavimo kokybė aukštesnio lygio nei konkurencinėje.

5. Prekių kainos mažesnės.

6. Parduotuvė turi stovėjimo aikštelę – patogus privažiavimas.

Trūkumai:

1. Mažesnės parduotuvės patalpos.

2. Mažesnės vitrinos.

3. Nėra savitarnos.

Lentelėje pateiksiu veiksnių, įtakojančių įmonės veiklą, įvertinimą balais:

Eil. Nr. Veiksniai Įvertinimas balais (nuo -5 iki +5)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1687 žodžiai iš 5623 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.