Produkto konkurencingumo didinimo galimybės
5 (100%) 1 vote

Produkto konkurencingumo didinimo galimybės

TURINYS

1.Parduodamo produkto apibūdinimas———————————————————————3

2.Prekių asortimento klasifikavimas———————————————————————–4

3.Substitutai ir komplimentarūs produktai—————————————————————-6

4.Produkcijos kokybės ir išskirtinumo vertinimas——————————————————-7

5.Produkto konkurencinis potencialas———————————————————————9

6.Produkto kokybės valdymas—————————————————————————–11

7.Asortimento formavimas———————————————————————————13

Išvados——————————————————————————————————–16

Literatūra——————————————————————————————————17

1. Parduodamo produkto apibūdinimas

Produkcijos valdymas yra sistemingas ir nuoseklus sprendimų dėl prekių ar paslaugų, jų ženklų ir pakuotės sukūrimo, paklausos tyrimo, pardavimų organizavimo ir aptarnavimo priėmimas ir įgyvendinimas.

Produktas. Produktas(prekė,paslauga) sudarytas iš tarpusavyje susijusių ir nesusijusių konkrečių charakteristikų, skirtų tenkinti vartotojų poreikius.

Produkto (prekė ar paslaugos) vienetas yra užbaigtas vientisas daiktas, reiškinys ar idėja, apibūdinamas dydžiu, išoriniu vaizdu, laiku, kokybe, kaina ar kitais parametrais.

Prekės (pagal f.Kotlerį) gali būti fiziniai objektai, paslaugos, asmenys, vietovės, organizacijos ar idėjos, – visa, kas gali tenkinti poreikius ar reikmes ir pateikiama rinkoje pritraukiant vartotojų ar pirkėjų dėmesį, formuojant jų norą įsigyti, naudoti ar vartoti.

Įmonės gaminama ar realizuojama produkcija turėtų būti suvokiama konkrečiai, išplėstai, apibendrintai.

Konkretus produktas yra bazinė fizinė esmė, turinti tikslias charakteristikas ir pateikiama rinkoje pagal konkretų aprašymą ar numerinį modelį. Tokios charakteristikos gali būti spalva, stilius, skonis, dydis, masė, patikimumas, kokybiniai instrukcijos ypatumai, naudojimo efektyvumas, kaina ir kt.

Realus produktas gali būti apibūdinamas konkrečiomis charakteristikomis (pagal F.Kotlerį): kokybės lygiu, savybių rinkiniu, specifiniu apiforminimu, firminiu pavadinimu ir pakuote.

Išplėstinis produkto apibūdinimas apima ne tik konkrečias charakteristikas, bet ir visą jo pavidalą – įvaizdį ir patarnavimą: konsultacijas, rekomendacijas, garantinį ir kitą remontą, aprūpinimą atsarginėmis dalimis, pakeitimo ir grąžinimo sąlygas. Jei tam tikros produktų charakteristikos vienodos, laimi tos įmonės prekė, kuri geriau apiformina, labiau išreklamuota ir pirkėjui pateikia iš anksto nustatytus prabangos, prestižo, tvirtumo ar garantijos įvaizdžius.

Apibendrintas prekės ar paslaugos supratimas susijęs ne tiek su gamintojo ar pardavėjų interesų išreiškimu, kiek su vartotojų poreikių, norų ir siekių bei emocijų suformulavimu. Pavyzdžiui, avalynė perkama ne vien kojoms apauti ar apsaugoti, o savo individualybei išreikšti: vyriškumui, moteriškumui, elegancijai, išskirtinumui, griežtumui, jaunatviškumui, spindesiui ir t.t.

Paslaugos. Paslauga yra bet kokia priemonė ar nauda, kurią gali pasiūlyti viena šalis kitai ir kuri dažniausiai yra neapčiuopiama ir nesusijusi su kokio daikto ar gaminio užvaldymu ar įsigijimu. Paslaugos gali būti susijusios su prekėmis ar materialiu jų pavidalu ir kitomis paslaugomis ir nesusijusios.

Vartotojų nuomonę apie kokybę formuoja paslaugos suteikimo būdas, teikėjo elgesys ir kitos aplinkybės, kuriomis paslauga apsiekia savo tikslą. Klientą veikia ne tik tai, ką jis gauna, bet ir tai, kaip jis gauna paslaugą, kaip ir kiek sužino apie gamybos ir vartojimo procesą. Skirtingai nei produktų gamybos, paslaugų įmonėje vartotojas gali pamatyti jos išteklius, veikimo būdą, atliekamus veiksmus. Susidaręs įvaizdis labai svarbus daugeliui paslaugų. Jei teikėjas vartotojo požiūriu yra geras, tai ir jo įvaizdis bus patrauklus, lankytojas dažniausiai nepaisys nedidelių klaidų. Ir priešingai, jei įvaizdis negatyvus, klaidos poveikis daug didesnis, negu turėtų būti. Įvaizdis tampa savotišku atramos tašku, vartotojui suvokiant patirtos paslaugos kokybės techninę ir funkcinę dalis. Prekių ir paslaugų bei jų derinių kokybė yra integruota sąvoka, kuriai lemiamą reikšmę turi vartotojo vertinimas. Techninė ir funkcinė kokybė, transformuota vartotojo įvaizdžio apie paslaugą ir jos teikimą, suformuoja jo patirtą kokybę ir jos vertinimus.

2. Prekių asortimento klasifikavimas

Asortimentas gali būti prekybinis ir gamybinis, bazės ir mažmeninės prekybos, standartinis ir sezoninis, prekių atsargų ir teikiamų paslaugų bei daugelis kitų, kurių ypatumai priklauso nuo vietos ir laiko, įvairių kitų veiksnių ir prekių pasirinkimo principų. Prekybinis sortimentas yra atskirų prekių, jų pavidalų, prekių rinkinių, sugrupuotų pagal tam tikrus požymius, visuma, leidžianti išryškinti asortimento tipiškumo, bendrumo ir išskirtinumo ypatybes.

Kai kurių prekių asortimento klasifikavimo požymiai (žr. lentelę).

Prekių asortimento klasifikavimo požymiai Klasifikavimo
charakteristikos

Grupės Pogrupiai arba grupės apibūdinimas

1.Paklausos kompleksiškumas Makrogrupės

Kompleksas „Prekės namams“ Pagrindinės prekių grupės

Mikrokompleksas „Skalbimo prekės“

2.Paklausos pobūdis Epizodinės

Periodinės paklausos

Retos paklausos

Kasdieninės paklausos

Sezoninės Ilgai naudojamos prekės

Drabužiai, avalynė

Prabangos prekės, baldai

Maisto prekės

Turizmo, žūklės prekės

3.Paklausos dažnumas Pavienė

Masinė paklausa Labai didelio ūgio apranga

Populiariausių ūgių, dydžių apranga

4.Prekės funkcija Pagrindinė

Papildoma

Pagalbinė Maisto produktai

Kasdieninės ne maisto prekės

Visuomeninio transporto bilietas

5.Prekių klasės pagal kokybę ir kainas Ypatinga, aukšta, vidutinė

Žema Įvairios konstrukcijos, skirtingai apipavidalintos, nevienodos kokybės to paties pavadinimo prekės

Nukainotos prekės

6.Prekės prestižas Išskirtinė

Madinga, nauja, standartinė, nukainota Meno dirbiniai

Modelinė, serijinė ir nukainota avalynė

7.Pasiūlos trukmė Standartinė

Sezoninė Duona, pienas

Vynuogės

8.Pasiūlos privalomumas Privaloma

Pasirenkama Nustatoma pagal asortimento sąrašą

Pasirenkama savo nuožiūra

9.Asortimento atspindėjimo lygis Platumas

Gilumas Siūtos prekės

Kostiumai

10.Asortimento platumo ir gilumo formos Pasirenkamas

Disponuojamas Momentinis tam tikros datos prekių sortimentas (pozicijų skaičius)

Prekių pavadinimų (pavidalų) skaičius per tam tikrą laikotarpį

11.Visuomeninės reprodukcijos vieta Gamybinis

Prekybinis Ūkio šakos arba komplekso produkcija

Didmeninės ir mažmeninės prekybos asortimentas

12.Prekybinis Didmeninės prekybos

Mažmeninės prekybos

Masinio maitinimo Bazių (kontorų) atskirų jų padalinių prekių asortimentas

Parduotuvių, kioskų, palapinių ir kitų vienetų bei jų padalinių prekių asortimentas

Kulinarijos parduotuvių, kioskų, bufetų ir kitų vienetinių prekių, patiekalų ir kitos savos produkcijos asortimentas

13.Gamybinis Ūkio šakos arba komplekso Atskiros pramonės arba žemės ūkio įmonės, jos padalinio išleidžiamų prekių asortimentas

Kai kurios ekonominės mokyklos, be gamybinio ir prekybinio asortimento, išskiria ir prekinį. Šis asortimentas – prekių pavadinimų rinkinys, sudarytas pagal vartojimo ar žaliavų požymį, nors jo klasifikavimas gana artimas prekybiniam:

 Grupinis prekių asortimentas pagal pagrindines žaliavų rūšis ir vartojimo kompleksus,

 Išplėstinis vidinis prekių asortimentas pagal pogrupius, pavidalus, artikulus ir kitus skirtingus požymius (žaliavų, dydį, spalvą ir t.t.),

 Prekių asortimentas pagal paklausos pobūdį:

-kasdieninės paklausos (duona,druska,siūlai,skalbimo priemonės),

-retos paklausos (baldai, televizoriai, siuvimo mašinos),

-periodinės paklausos (aprangos prekės, konditerijos gaminiai),

-sezoninės paklausos (eglutės žaislai, slidės),

 Prekių asortimento sudėtis pagal jų pasiūlos funkciją (papildomos prekės: kojinės, batų raišteliai),

 Prekių asortimentas pagal jo sudėtingumą:

-paprasto asortimento prekės, sudarytos iš mažo skaičiaus pavidalų (druskos, cukraus),

-sudėtingo asortimento prekės, turinčios daug klasifikavimo lygių ir požymių (aprangos prekės),

 Prekių asortimento atspindėjimo lygis:

-platumas

-gilumas.

3. Substitutai ir kompilmentarūs produktai

Substituciją, arba vieno produkto pakeitimą kitu, lemia lyginamųjų kaštų ir panaudojimo efektyvumo santykis tenkinant poreikį (naujos industrinės teorijos sekėjai), tačiau vartotojas produktus lygina dar iš naudos ir vertingumo, komforto, suderinamumo ir patogumo, operatyvumo ir bendravimo bei kitų pozicijų.

Sąveika tarp paslaugų ir prekių vienu metu gali būti kaip:

 Paslaugų ir prekių substitucija,

 Paslaugų ir prekių komplimentarumas

Remiantis turima statistika galima teigti (B.Vengrienė, 1998, p. 122), kad:

 Paslaugos turi tendenciją vartojant tiek absoliučiai, tiek santykinai didėti sparčiau nei prekės,

 Gana dideli ar panašūs tampai yra ir ilgai naudojamų prekių (kartais didesni nei paslaugų),

 Nuo bendro vartojimo lygio kilimo atsilieka vidutinės trukmės ir trumpalaikių prekių vartojimas.

Substitucijos formos gali būti:

 Tarp prekių,

 Tarp prekių ir paslaugų (arba atvirkščiai),

 Tarp paslaugų.

Vartotojai įsigydami prekes, naudojasi tam tikromis paslaugomis (draudimu, techniniu aptarnavimu, instaliacija, konsultacijomis, kitomis paslaugomis). Ir atvirkščiai, teikiant paslaugas, sunaudojamos materialinės gėrybės (remontui – detalės, medžiagos, mokymuisi – vadovėliai, kanceliarinės prekės, kompiuterinė įranga ir t.t.). Abipusis prekių ir paslaugų kompleksiškas naudojimas priskiriamas prie komplimentarių produktų.

Prekių ir paslaugų komplimentarumo santykis gali pasireikšti kaip (B.Vengrienė, 1998, p. 127):

 Tiesioginis komplimentarumas, kai prekės ir paslaugos naudojamos vienu metu,

 Vartojimo komplimentarumas, kai vartojant prekę reikia paslaugų arba, atvirkščiai, naudojant paslaugą reikia prekių (vartojimo komplimentarumas – atskiras laiko ir

vietos),

 Dinaminis komplimentarumas: vartojant prekę reikia kitokios paslaugų struktūros, kai naudojant paslaugą reikia kitos prekių sudėties.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1350 žodžiai iš 4449 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.