Prokuroro veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą
5 (100%) 1 vote

Prokuroro veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1. Prokuroras………………………………………………………………………………………………………..4

2. Prokuroro veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą………………………………………………………..6

2.1 Prokuroro funkcijos organizuojant ir vadovaujant ikiteisminiame tyrime………………….6

2.2 Rezoliucijos surašymas………………………………………………………………………………………7

2.3 Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą………………………………………………………………….8

2.4 Prokuroro pavedimai ikiteisminio tyrimo įstaigai…………………………………………………10

2.5 Prokuroro, kuris organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, pareigos…………….11

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………….13

Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………………………..15

ĮVADAS

Lietuvos Respublikoje prokuroras pagal savo kompetenciją atlieka ir organizuoja ikiteisminį tyrimą, ir jam vadovauja, kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų proceso veiklą, palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, kontroliuoja nuosprendžių pateikimo vykdyti ir jų vykdymą. Prokuroras gali nuspręsti pats atlikti ikiteisminį tyrimą ar jo dalis. Prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, o mėginimas paveikti prokurorą siekiant kad jis priimtų neteisėtą sprendimą ar bet koks kišimasis jo veiklą ir užtraukia atsakomybę pagal įstatymus.

Prokuroras gavės skunda ar pranešima apie nusikalstama veika skundą, pareiškimą arba jai pats nustato nusikalstamos veikos požymius jis tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą pagal LR BPK 169str. Prokuroras gali atisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai skunde pareiškime ar pranešime nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi. Taigi jis yra atsakingas už nusikalstamos veikos išaiškinimą, įtariamųjų nustatymą bei tinkama parengtos ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimą į teismą. Prokuroras turi gauti visa informaciją apie kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką ir jis gali pats atlikti ikiteisminį tyrimą ar pavesti jį atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai ir jo nurodymai įstaigoms yra privalomi. Jis taip pat kontroliuoja, kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą ir surašo rezoliucija. Pradėjęs ikiteisminį tyrimą prokuroras arba pats atlieka visus reikalingus ikiteisminio tyrimo veiksmus, arba tai padaryti paveda ikiteisminio tyrimo įstaigai. Ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai, o ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras.

PROKURORAS

Prokuroras pagal savo kompetenciją atlieka ir organizuoja ikiteisminį tyrimą, ir jam vadovauja, kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų proceso veiklą, palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, kontroliuoja nuosprendžių pateikimo vykdyti ir jų vykdymą Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir Prokuratūros įstatymo nustatyta tvarka.

Prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir protingumo principu, gerbdamas asmens laisves ir teises , laikydamasis nekaltumo prezumpcijos, taip pat principo, kad įstatymui, valstybės institucijoms ir pareigūnams visi asmenys yra lygūs nepaisant asmens socialinės ir šeiminės padėties, pareigų, užsiėmimo, įsitikinimų, pažiūrų, kilmės, rasės, lyties, tautybės, kalbos, tikėjimo ir išsilavinimo. Atlikdamas savo funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. Mėginimas paveikti prokurorą siekiant, kad jis priimtų neteisėtą sprendimą, yra kišimasis į prokuroro veiklą ir užtraukia atsakomybę pagal įstatymus.

Prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Prokuratūros ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Prokuratūros Įstatymu, kitais teisės aktais bei Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis (toliau – tarptautinės sutartys).

Prokuratūrai vadovauja Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau – generalinis prokuroras). Už prokuratūros veiklą jis atsiskaito Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui. Prokuratūros veiklos prioritetus nustato ir prokuratūros parlamentinę kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos Seimas.

Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros. Teritorinės prokuratūros yra:1) apygardų prokuratūros;2) apylinkių prokuratūros.

Prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams generalinio prokuroro patvirtintos rekomendacijos ir kiti teisės norminiai aktai, formuojantys ikiteisminio tyrimo, valstybinio kaltinimo ir
nuosprendžių vykdymo kontrolės praktiką, yra privalomi.

Teisėti prokuroro reikalavimai ir nutarimai yra privalomi visoms valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, pareigūnams, tarnautojams ir darbuotojams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos valstybės teritorijoje. Šie subjektai už prokuroro reikalavimų ir nutarimų nevykdymą atsako pagal įstatymus. Prokuroro veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui. Dėl neteisėtų prokurorų veiksmų ar neveikimo asmenims atsiradusi žala atlyginama. Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo arba Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.PROKURORO VEIKSMAI PRADEDANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ

Gavęs skundą, pareiškimą ar pranešima apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą. Skundai, pareiškimai, pranešimai apie nusikalstamą veiką – tai prokuratūroje, ikiteisminio tyrimo įstaigoje gauti asmenų, mačiusių įvykį ar turinčių kitokių konkrečių duomenų apie įvykį, rašytiniai skundai, pareiškimai, pranešimai ar tarnybiniai pranešimai, kuriais informuojama apie konkrečioje vietoje konkrečiu laiku įvykusį konkretų įvykį, turintį tam tikros nusikalstamos veikos požymių, arba prokuroro ar pareigūno surašyti protokolai-pareiškimai apie nusikalstamą veiką, pasirašyti informavusio asmens. Įstatymas nenustato jokių skundo, pareiškimo ar pranešimo apie nusikalstamą veiką tikrinimo veiksmų, kol nepradėtas ikiteisminis tyrimas. Jai skunde, pareiškime ar pranešime apie nusikalstamą veiką nurodomi akivaizdžiai neteisingi faktai. Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais ir jų patikslinimą, gali atisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai skunde pareiškime ar pranešime nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi. Atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo motyvuota nutarimą. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą galimas tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sutikimu. Nutarimo nuorašas siunčiamas skundą, pareiškimą ar pranešimą padavusiam asmeniui, o nutarimo nuorašas per dvidešimt keturias valandas privalomai turi būti išsiųstas prokurorui.

Prokuroras yra atsakingas už nusikalstamos veikos išaiškinimą, įtariamųjų nustatymą bei tinkama parengtos ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimą į teismą. Taigi pasikartoju kad, BPK 169 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą.

PROKURORO FUNKCIJOS ORGANIZUOJANT IR VADOVAUJANT IKITEISMINIAME TYRIME

Prokuroras turi gauti informaciją apie kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką. Prokuroras gali pats atlikti ikiteisminį tyrimą ar pavesti jį atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai (nurodymai ikiteisminio tyrimo įstaigoms yra privalomi ) taip pat kontroliuoja, kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1013 žodžiai iš 3310 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.