Psichoze
5 (100%) 1 vote

Psichoze

Įžanga

“Visuomenės ir individo laisvė, klestėjimas ir tobulėjimas yra svarbiausios žmogaus vertybės. Jos bus pasiektos, jei gerai informuoti piliečiai galės naudotis savo demokratiškomis teisėmis ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Kūrybiškas dalyvavimas ir demokratijos plėtra priklauso nuo pakankamo švietimo ir nuo galimybės laisvai ir nevaržomai naudotis žiniomis, idėjomis, kultūra ir informacija. Viešoji biblioteka, vietiniai žinijos vartai, sukuria pagrindines individo ir visuomenės grupių visą gyvenimą nenutrūkstančio mokymosi, nepriklausomų sprendimų ir kultūrinio tobulėjimo sąlygas.” (UNESCO viešųjų bibliotekų manifestas 1994).

Šis Manifestas išreiškia UNESCO tikėjimą viešąja biblioteka kaip švietimo, kultūros ir informacijos gyvybine jėga, kaip esminiu veiksniu puoselėjant taiką ir dvasinę gerovę per vyrų ir moterų protus. Todėl pasirinkdamas organizaciją (įmonę, įstaigą ar kitą susivienijimą) kaip vadovavimo psichologijos savarankiško darbo tyrinėjimo objektą, pagrindiniai mano vidiniai motyvai ir įsitikinimai buvo priežastys, dėl kurių norėčiau panagrinėti tokią viešąją organizaciją kaip Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kurioje, galima sakyti, užaugau ir subrendau kaip asmenybė ir pilnavertis visuomenės dalis.

Šio savarankiško darbo tikslas: trumpai apžvelgti Zarasų bibliotekos istoriją, pagrindinę veiklą; viziją, misiją; bibliotekos tradicijas, vertybes; organizacinę valdymo struktūrą; motyvavimo priemonės ir metodai, kurie taikomi Zarasų bibliotekos valdymo (vadovavimo) procese. O taip pat : įvertinti Zarasų bibliotekos vadovavimo stilių, nustatyti vadovavimo stiliaus charakteristiką; pritaikyti vadovavimo psichologijos teorinius aspektus prie praktinių stebėjimų, analizuojant esamą ir gautą informaciją apie Zarasų bibliotekos darbo vidinius santykius, elgseną, vadovavimo ypatybes.

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija

1923 m. gegužės 15 d. buvo įsteigtas Centrinio valstybės knygyno Zarasų skyrius. Prasidėjo bibliotekos kūrimas.

Bibliotekos užuomazgą sudarė kelios iš dvarų atgabentos be savininkų likusios ir išplėštos bibliotekos. Prie jų buvo prijungtas nemažas Zarasuose veikusios kultūros švietimo draugijos „Akstinas“ rinkinys, keliasdešimt knygų dovanojo patys zarasiečiai, be to buvo nupirkta 221 knyga iš švietimo ministerijos skirtų lėšų.

1925 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas A.Stulginskis paskelbė Seimo 1925 m. lapkričio 27 d. priimtą Švietimo Ministerijos Ežerėnų skyriaus vedėjo etatą.

1923 – 1932 metais įsigyta 5200 knygų, iš jų lietuvių kalba 42 rusų kalba – 40 %, vokiečių kalba – 16 %, lenkų kalba – 2%. Prie skyriaus veikė skaitykla, kurioje kasmet vidutiniškai buvo prenumeruojami 38 – 45 periodiniai leidiniai.

Nuo 1936 metų rugsėjo 1 dienos knygyno Zarasų skyrius pavadintas Zarasų valstybine viešąja biblioteka.

Platiesiems skaitytojų sluoksniams biblioteka buvo neprieinama. Zarasų viešojoje bibliotekoje 1939 metais buvo 330 skaitytojų, 7 628 tomų knygų.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje gaisruose žuvo beveik viskas, kas buvo sukaupta bibliotekoje.

Pokario metais prasidėjo bibliotekos atkūrimas. Dalį knygų atnešė patys Zarasų miesto gyventojai. Zarasuose vėl pradėjo veikti biblioteka, kuri įsikūrė Pakalnės gatvėje Nr.1.

1949 m. Zarasų viešojoje bibliotekoje dirbo bibliotekos vedėjas ir bibliotekininkas. Biblioteka aptarnavo 497 skaitytojus, kuriems išdavė 5 335 knygas.

1950 m. Zarasų valstybinė viešoji biblioteka tapo rajonine biblioteka.

Tais pačiais 1950 metais bibliotekoje kilo gaisras. Žuvo beveik visas knygų fondas. Po gaisro biblioteka įsikūrė M. Melnikaitės gatvėje.

1953 m. biblioteka perkelta į kultūros namus.

1973 m. biblioteka įsikūrė buvusios gimnazijos patalpose D. Bukonto gatvėje Nr.20 ( dabartinėse patalpose). Antras aukštas buvo skirtas suaugusiųjų skaitytojų ir vaikų aptarnavimui. Trečiame – administracija, metodikos, knygų katalogavimo ir tvarkymo skyrius, saugykla.

1974 m. Zarasų rajono biblioteka pradėjo dirbti centralizuotai. Ji tapo centrine biblioteka su 36 filialais.

1995 m. Zarasų rajono centrinė biblioteka pavadinta Zarasų rajono Savivaldybės viešąja biblioteka su 22 filialais.

1998 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle – 23 filialai ( 1998 01 01 įjungtas Zarasų m. ligoninės filialas).

2003 m. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle – 22 filialai (2002 m. pabaigoje uždarytas Užtiltės kaimo filialas).

Zarasų rajono savivaldybės bibliotekos veikla

Lietuvos bibliotekos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos norminiais aktais bei Lietuvos Respublikos tarptautiniais susitarimais. Kiekviena biblioteka, nesvarbu, ar ji turi juridinio asmens teises, veikia pagal steigėjo patvirtintus bibliotekos nuostatus.

Bibliotekos steigėjas yra rajono savivaldybės taryba. Biblioteka registruojama vadovaujantis Kultūros įstaigų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka – kultūros, švietimo, informacijos įstaiga. Svarbiausia veikla yra rinkti,
tvarkyti, sisteminti ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus (rankraščius, garsinius, regimuosius, vaizdinius, elektroninius ir kt.), suteikti visuomenės švietimui, informacijai bei asmenybės ugdymui reikalingus išteklius ir paslaugas, užtikrinti lygias piliečių teises laisvai prieiti prie informacijos, nežiūrint jų rasės, tautybės, amžiaus, tikėjimo, kalbos, negalios, socialinės ar turtinės padėties, išsilavinimo.

Zarasų viešojoje bibliotekoje vartotojams:

· spaudiniai išduodami į namus

· teikiama informacija ir žinios, atsakoma į užklausas žodžiu, raštu, telefonu

· galima vykdyti paiešką Internete, bibliotekos elektroniniame viešajame dialoginiame kataloge OPAC,

· galima vykdyti paiešką kompiuterinės teisinės informacijos duomenų bazėje LITLEX

· suteikiama galimybė užsisakyti spaudinius per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų

· sudarytos sąlygos savarankiškai mokytis užsienio kalbų, naudotis mokomąja medžiaga ir elektronine informacija: anglų ir vokiečių kalbų mokomosiomis programomis kompiuteriniuose kompaktiniuose diskuose

· suteikiama galimybė gauti specializuotą informaciją apie Europos Sąjungą, nevyriausybines organizacijas ir verslo sektorių.

· suteikiama galimybė naudotis garso ir vaizdo dokumentais: plokštelėmis, garso kasetėmis, muzikos kompaktiniais diskais, skaitmeniniais diskais

· suteikiama galimybė nemokamai žiūrėti videofilmus: vaidybinius, dokumentinius, animacinius

· suteikiama galimybė naudotis žaisloteka

· sudarytos sąlygos plėtoti klubų veiklą – angliškai kalbančių „5 o’clock“., vokiškai kalbančių „Edelweiss“, jaunimo meno klubo „Lietus vitraže“, literatų „Virš tylos“.

Zarasų rajono centralizuotą bibliotekų tinklą sudaro 22 bibliotekos: viešoji biblioteka, 3 miestų filialai, iš jų – specializuotas Zarasų ligoninės filialas, 19 kaimo filialų, 2 knygų išdavimo punktai.

Zarasų rajono savivaldybės bibliotekos fondas, struktūra

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje sukaupta per 70 tūkst. dokumentų, iš jų – 48 tūkst. vnt. knygų lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Per metus apsilanko apie 42 tūkst. lankytojų, išduodama per 74 tūkst. vnt. dokumentų.

Informacijos ir Periodikos skaitykloje yra gausus laikraščių ir žurnalų pasirinkimas. Bibliotekoje prenumeruojami 106 pavadinimų periodiniai leidiniai lietuvių ir užsienio kalbomis.

Kraštotyros skaitykloje sukaupta per 1,7 tūkst. dokumentų: knygų, brošiūrų, lapelių, lankstukų, laikraščių, bibliografų parengtų kraštotyros darbų, atvirukų, skaidrių, spausdintos grafikos, plakatų ir kita. Kraštotyros leidinių fonde surinkta ir užfiksuota informacija apie žymių krašto žmonių – kalbininko K.Būgos, poetų A.Vienažindžio, F.Kiršos, P.Širvio, L.B.Švalkaus, kompozitoriaus J.Gruodžio, dailininko M.Šileikio ir kitų gyvenimą ir veiklą. Saugomi jų kūriniai, autografai. Kraštotyros kartotekoje surinkta 39 tūkst. kortelių. Nuo 1999 m. analiziniai įrašai kuriami elektroniniame kataloge. Sukurta apie 5000 įrašų. Atskirą fondo dalį sudaro seni ir reti spaudiniai, išleisti Lietuvoje ir kitose valstybėse iki 1945 m. Seniausia knyga – „Swenta Jezaus Christaus Ewngelia“, išleista 1816 m.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1123 žodžiai iš 3628 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.