Rangos sutartis
5 (100%) 1 vote

Rangos sutartis

1. RANGOS SUTARTIS

Rangos sutarties principiniu nuostatu teisingas interpretavimas turi svarbią taikomąją reikšmę. Nuo to priklauso, kaip praktikoje sprendžiami imoniu darbuotojams ir verslininkams labai aktualūs klausimai, pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir rangos sutarties šalių materialinė atsakomybė.

1.1. Rangos sutarties rūšys. LR CK 6.644 str. numatyta, kad rangos sutartimi rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą pagal užsakovo užduotį iš jo ar savo medžiagos, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Darbų atlikimo rezultatas visada materialus – tai naujų daiktų iš savo arba užsakovo medžiagų ir savo lėšomis pagaminimas, daiktų perdirbimas, jų remontas ir pan. Rangos sutarties santykiai gan įvairus ir gali būti suskirstyti į dvi dideles grupes.

Pirmajai grupei priskirtini rangos santykiai (buitinio užsakymo sutartys), skirti fizinių asmenų poreikiams tenkinti. Tai drabužių siuvimas ir taisymas, baldų, batų gamyba ir remontas, gyvenamųjų namų ir kitos paskirties statinių statyba ir remontas, butų remontas ir pan. Užsakovai – fiziniai ir juridiniai asmenys, rangovai – įvairių rūšių įmonės (dirbtuvės), nepriklausomai nuo nuosavybės formos, ir fiziniai asmenys, turintys patentą ar licenciją tam tikriems darbams atlikti.

Antrajai grupei priskirtini gamybinės paskirties rangos santykiai:

1) nestandartinių mašinų, prietaisų, irangos gamyba;

2) įvairios paskirties gaminių iš užsakovo medžiagos gamyba;

3) ivairių techninių priemonių taisymas;

4) įvairios paskirties statybos ir remonto darbai;

5) žemės ūkio darbai (žemės tręšimas, chemizacija) ir kitokie darbai.

Užsakovai – fiziniai ir juridiniai asmenys (dažniau juridiniai), rangovai – įvairiu rūšių įmones, rečiau – fiziniai asmenys, turintys patentą ar licenciją tam tikriems darbams atlikti.

Rangos sutartims taip pat priskirtinos projektavimo-tyrimo darbų, mokslinio tyrimo ir konstravimo darbų sutartys, kurių dalykas yra rangovo kūrybinės (intelektualinės) veiklos rezultatas – projektiniai-sąmatiniai dokumentai, mokslinės-techninės ataskaitos ir pan.

1.2. Rangos sutartis ir kiti teisės institutai. Rangos sutartis panaši į darbo sutartį, pagal kurią viena šalis taip pat atlieka kitai šaliai tam tikrą darbą, o pastaroji jį apmoka. Kartu šios sutartys skiriasi keliais požymiais. Pirma, darbo sutarties šalis – darbdavys – paprastai yra juridinių asmenų – visų rūšių įmonių – savininkai arba vadovai, o darbuotojas – fizinis asmuo, pilietis. Tik tais atvejais, kai darbo sutartis sudaroma tarp fizinių asmenų patarnavimo darbams atlikti, darbdavys yra fizinis asmuo (DSI 5 str. 2 d.). Tuo tarpu rangos sutarties šalis yra tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Antra, šalis, atliekanti darbą pagal rangos sutartį, turtiniu ir organizaciniu požiūriu yra savarankiška, užsakovui nepavaldi ir nuo jo nepriklausoma. Rangovas atlieka savo darbą savo lėšomis ir savo rizika. Priešingai yra dirbant pagal darbo sutartį: darbuotojas pavaldus administracijai, jis dirba paklusdamas nustatytai vidaus darbo tvarkai; turtas, reikalingas jo darbui, priklauso įmonei, už atsitiktinį daikto sugadinimą ar sunaikinimą jis materialiai neatsako. Trečia, rangos sutarties dalykas yra tam tikras atlikto darbo materialus rezultatas – naujas ar pataisytas daiktas, pastatytas ar suremontuotas pastatas ir kt. Darbo sutartimi darbuotojas isipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai darbo tvarkai (DSI 3 str.). Taigi šios sutarties dalykas yra darbo funkcijos, bet ne darbo rezultatas. Jis nėra perduodamas. Netgi esant vienetinei apmokėjimo sistemai, kai darbo rezultatai fiksuojami, jie neperduodami, nes negalima perduoti darbdaviui tai, kas jam priklauso. Darbo apmokejimas tokiais atvejais apskaičiuojamas priklausomai nuo darbo proceso sąlygų.

Praktikoje daugiausia problemų kyla atribojant rangos sutartį ne nuo darbo sutarties apskritai, bet nuo terminuotos darbo sutarties. Ji sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų terminui (DSI 9 str. l d.) arba jos terminas nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo (DSI 10 str. l d.). Tuo tarpu rangos sutarties skiriamasis požymis yra ne tiek laikinas darbo pobūdis, kiek fizinio ar protinio darbo materialus rezultatas – daiktai, statiniai, įrengimai, dokumentacija ir kt.

Siekiant teisingai išspręsti praktikoje kylančius ginčus, rangos ir darbo sutartis būtina pagal objektyvius ir pagrįstus kriterijus atriboti. Tokie kriterijai, kaip jau buvo aptarta šiame komentare, yra sutarties šalys, jū teisinis statusas, sutarties dalykas.

1.3. Darbo sutarties dalykas. Darbo sutarties šalys paprastai yra juridinis asmuo (darbdavys) ir fizinis asmuo (darbuotojas), nesavarankiškas, pavaldus darbdaviui, sutarties dalykas – darbo funkcija, procesas. Rangos sutarties šalys yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, turtiniu ir organizaciniu požiūriu savarankiški, vienas kitam nepavaldus, sutarties dalykas – materialaus fizinio ir protinio darbo rezultatas.

Jeigu darbdavys, iš kurio neginčo tvarka išieškomi Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir delspinigiai, mano, kad tai padaryta už darbuotojus, gaunančius pajamas pagal rangos sutartį, jis gali
kreiptis į teismą dėl neteisėtai išieškotų įmoku ir delspinigių grąžinimo. Tokiais atvejais ieškovas prie ieškinio pareiškimo turi pridėti rangos sutartį, darbų sąmatą, darbų priėmimo aktą ir kitus dokumentus, liudijančius jo pretenzijų pagrįstumą.

Ieškovui įrodžius, kad Valstybinio socialinio draudimo įstaiga rangos sutartį neteisingai traktavo kaip darbo sutartį, jo ieškinys turi būti tenkinamas.

1.4. Rangos sutarties turinys ir forma. Tinkamai sudaryta ir įforminta rangos sutartis įgalina vienareikšmiškai spręsti šalių teisių ir pareigų, materialinės atsakomybės klausimus. Rangos sutartys sudaromos pagal bendras sandorių sudarymo taisykles (CK 1.69-1.77 str.), paprastai raštu, išduodant kasos čekius, kvitus, žetonus. Prireikus pridedamas rangovo ir užsakovo suderintas busimo darbo eskizas.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 862 žodžiai iš 1650 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.