Rusijos vyriausybės ir prezidento rinkimų kompanijų praktika
5 (100%) 1 vote

Rusijos vyriausybės ir prezidento rinkimų kompanijų praktika

1996

Prezidento rinkimai…

Per pagrindinius rinkimus kampanija buvo vesta per visuomenės informavimo priemones. Paskirtų kandidatų masiniai mitingai ir Zyuganovo kampanija ypatingai stengėsi užbaigti seno stiliaus viešus masininius mitingus, tačiau tai turėjo mažą poveikį. Tačiau buvo dažnai rengiami kandindatų pasirodymai per jų laisvą laiką televizijoj ir per radiją.

Yra įrodymų, kad opozicijos kandindatai nekreipė dėmesio į visuomenės patogumus rengiant susitikimus, tačiau aukštesnių institucijų įsikišimu ši problema būdavo išspręsta.

1999

Parlamento ir federacijos rinkimai…

1999 metų rinkimai į Dūmą pasiūlė rinkėjams galimybę pasirinkti iš plataus partijų spektro, blokų ir kandidatų, iš kurių dauguma buvo stiprūs kandidatai. 26 partijoms ir blokams buvo leista dalyvauti rinkimuose. Visos partijos ir blokai išskyrus komunistų partiją ir Yabloką buvo formuotos aplink iškilusius individus, o ne aplink tų partijų politines programas.

Čečėnijos konfliktas be abejonės turėjo įtakos rinkimams ir žymiai pakeitė rezultatus. Karas nebuvo mėgstama tema, kad tarp partijų, blokų ir kandidatų būtų apie tai kalbama per rinkimų kampanijas. Visuomenės parama kariniams veiksmams per kampanijų periodą izoliavo Vyriausybę nuo kritikos svarbiuose vidaus klausimuose, kurie buvo priešaky politinių debatų metu.

Visuomenės informavimo priemonės ir priešrinkiminės kampanijos…

Centrinė rinkimų komisija stengėsi neutralizuoti politišką šališkumą spaudoje interpretuojant įstatymą apribojančiu žiniasklaidą nuo agitavimo už ar prieš kandidatus, partrijas ar blokus. Centrinės rinkimų komisijos interpretacija dėl įstatymo uždraudė bet kokiam žurnalistui diskutuoti apie rinkimus kokiu nors reikšmingu aspektu. Praktikoje, rezoliucija tikslas buvo išplėsti pažeidimus, tačiau kai rinkimu komicija nurodė šiuos pažeidimus valdžios insituticijoms, joms nepavyko imtis sankcijų prieš tai.

Spauda Rusijoje yra pliuralistinė ir įvairiapusiškai. Paskutiniais metais buvo pasirašta dėl nepriklausomos spaudos. Galingi, politiškai motyvuoti ir turtingi spaudos savininkai buvo pagrindiniai veikėjai rinkiminėse kampanijose, pavyzdžiui, televizijos kanaluose, kuriuose dominuoja visokios naujienos ir informacijos. Per periodą, vedanti prie rinkimų, žiniasklaidos karas vyko tarp konglomeratų, palaikomų ar valdomų Perzidentinės vyriausybės ir jos pagrindinio konkurento – Rusijos bloko „Tėvynė visiems“. Pažymėtina tai, jog atakos ir kontraatakos buvo papildomo daugiau žurnalistų ir komentatorių nei politinių blokų atsotvų.

Priešrinkiminis periodas pasižymėjo agitavimu, kurio metu kandidatai, partijos ir visuomenės informavimo priemonės vykdė negatyvias atakas prieš savo oponentus, dažnai peržengiant apkalbinėjimų ir šmeižimo liniją. Moralinės disciplinos trūkumas šiuo atžvilgiu, sumaišytas su civilinių kodeksų nesėkme bandant tai sustabdyti, suteikė galimybes toliau tęsti tokius puolimus. Nepaisant centrinės rinkimų komisijos mėginimų patraukti ORT, valstybės kontroliuojamą kanalą, baudžiamojon atsakomybėn, pavyzdžiui, dėl dažnų šmeižikiškų atakų prieš Rusijos bloką „Tėvynė visiems“, spaudos ministeriją, laidų ir masinio informavimo priemones buvo nesėkmingi. Sėkmingi teismo procesai leido toliau ORT kanalui tęsti atakas.

Kai kuriuose regionuose vietinės informavimo priemonės buvo suvaržytos vietinės vykdomosios valdžios, kuri taip pat buvo atsakinga už šių priemonių subsidijavimą bei paramą. Elektroninės informavimo priemonės ir nacionalinių laikraščių regioniniai leidinei negalėjo reikšti kritinio požiūrio dėl vietinių valdžios struktūrų. Primorski Krai, the Republic of Kalmikiya, Barshkotostan ir Tatarstan‘o diktoriai ir leidėjai prarado savo teises, o kai kurie žurnalistai neteko savo darbo vietų.

Taigi, Rusijos masinės informavimo priemonės neteikė nešališkos ir teisingos informacijos apie politinius pasirinkimus dėl rinkimų. Spausdinama informacija buvo tarsi partizaninė, tačiau dėl didelio laikraščių skaičiaus buvo galima susidaryti platesnę pliuralistinę nuomonę.

2003 metų gruodžio 7

Rinkimai į valstybė dūmą…

Politinis peizažas žymiai pasikeitė po paskutinių Dūmos rinkimų 1999‘tais metais. 2001 metais buvo sukurta pro-prezidentinė partija „Jungtinės Rusijos partijos“, kuria sudarė politiniai blokai: „Vienybė“ ir „Rusija Tėvynė visiems“, kurie per paskutinius rinkimus buvo varžovai. Mažiausiai trys kitos pro-prezidentinės partijos ar blokai susijungė vadovaujant įžymiems politikams. Apie pusę partijų dalyvusių šiuose rinkimuose, ankstesnuose Dūmos rinkimuose nedalyvavo.

Iš viso 18 politinių partijų ir 5 blokai buvo buvo užregistruoti dalyvavę valstybiniuose proporciniuose rinkimuose. Beveik visos partijos iškėlė kandidatus į 225 vienmandates apygardas. Buvo rinkiminių susitarimų tarp kaip kurių partijų nesivaržyti tarpusavy tam tikrose rinkiminėse apygardose. Apie vieną trečdalį kandidatų buvo patys save iškėlę.

Nebuvo pastovaus modelio svarstomoms problemoms, į kurias buvo atkreiptas dėmesys per ilgalaikius rinkimų kampanijų stebėjimus visoje Rusijos federacijoje. Be to, kalbant apie šališkumą visuomenės informavimo priemonėse, pagrindinės problemos pastebėtos
tos, kad buvo nelygus tam tikrų partijų ir kandindatų dalyvavimas valstybės administacijos rankose. Šios problemos buvo matomos daugelyje šalies dalių, nors ir jų mastas ir rimtumas skyrėsi.

Labiausiai išplito nusiskundimai, susiję su tuo, kad valstybės aparatas Suvienytos Rusijos kandidatų vardu naudojo administracinius resursus. Pareigybių privalumai yra visur pastebimi, tačiau tai buvo dominuojantis ginčyjamas klausimas šių rinkimų kontekste. Vykdomosios valdžios piknaudžiavimai rimtai statė į pavojų demkratinės rinkimų sistemos integravimą.

Buvo įsidėmėtinas dalykas kai aukštesni pareigūnai rėmė tam tikras partijas ir kandidatus. Pavyzdžiui, prezidento atstovas Volgos federalinei apygardai rėmė „Jungtinės Rusijos“ lyderį, Borisą Gryzlovą, ir Nizhegorodo regiono gubernatorių kampanijos metu Nizhny Novgorode. Be to, buvo pastebėta kad kai kurie pareigūnai sulaužė reikalavimą sustabdyti savo oficialią veiklą, kol jie kadnidatavo. Kai kurie iš šių pareigūnų vis tiek pasirodydavo visuomenėje veikiantys savo oficialia kompetencija, pavyzdžiui, ligoninių atidaryms ir pan.

Buvo pastebėta ir kitų būdų, kuriais kai kurios partijos ir kandidatai patyrė nesąžingas sąlygas agituojant. Buvo nusiskundimų iš kai kurių šalies dalių, kad kandidatams buvo trukdoma gauti tinkamas vietas susirinkimams ar masiniams mitingams, arba buvo nepaisomos lygios teisės rengiant kampanijų susitikimus nukreiptus į darbuotojus viešose įstaigose. Buvo mažiausiai trys instancijos, kur partijoms ir kandidatams buvo uždrausta uždrausta reklamuotis, nors dėl jų buvo anksčiau susitarta. Kai kuriais atvejais kandidatai net būdavo spaudžiami ar gąsdinami. Policija suiminėdavo kandidatų kampanijų darbuotojus Maskvos Regione, Volgograde, Vladivastoke ir Barshkokostane, kur taip pat būdavo konfiskuojamas ir šių kampanijų turtas.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1009 žodžiai iš 1892 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.