Santykinių rodiklių analizė
5 (100%) 1 vote

Santykinių rodiklių analizė

1121

1. Literatūros sąrašas -21

ĮVADAS

Mano darbo tema yra santykinių rodiklių analizė. Tai vienas iš pagrindinių metodų, kuris yra naudojamas norint atlikti finansinę rodiklių analizę.Be šio metodo yra dar naudojami šie metodai: horizontaliosios analizės metodas, bei vertikaliosios analizės metodas.

Yra išskiriamos 2 finansinių rodiklių rūšys:

1. Trento

2. Šakos lyginamoji

Atliekant šį darbą aš atlikau Trento finansinės rodiklių analizės rūšį. Trento (laiko eilučių) finansinių rodiklių rūšis, kai lyginama kelių metų, vienos įmonės finansiniai rodikliai.

Santykinių rodiklių analizė, tai finansinių ataskaitų rodiklių santykio, ar proporcijų apskaičiavimas. Koeficientai leidžia palyginti, kelių įmonių rodiklius ar tos pačios įmonės skirtingų periodų rodiklius iš kurių galime spręsti ar naudinga yra finansuoti į tą įmonę.Todėl ir dėl šio tikslo ir yra atliekama santykinių rodiklių analizė. Visi rodikliai yra suskirstyti į 4 pagrindines dalis:

1. Likvidumo analizė. Ji parodo įmonės sugebėjimą padengti trumpalaikes skolas.

2. Mokumo analizė. Ji įvertina įmonės gebėjimą padengti visas skolas.

3. Apyvartumo analizė.ji parodo kaip efektyviai naudojamas įmonės turtas.

4. Pelningumo analizė. Ji įvertina įmonės sugebėjimą uždirbti pelną, bei parodo, kas jį uždirba.

Taip pat yra skaičiuojami kapitalo ir rinkos įvertinimo rodikliai. Jie yra svarbūs didelėms įmonėms ir šie rodikliai parodo vidinės ir išorinės rinkos rūšį.

Šiame darbe aš pasirinkau atlikti AB “ALITA” santykinių rodiklių analizę.Ją atlikau remdamasi 2002 –2003 metų duomenimis.

Šio mano darbo tikslas buvo išsiaiškinti ar įmonė dirba pelningai, ar padidėjo (sumažėjo) jos pelnas ir panašiai, bet aktualiausias klausimas į kurį atlikdama santykinių rodiklių analizę ieškojau atsakymo ar verta investuoti į šią įmonę.

Taigi siekiant šio tikslo šiame darbe aš atlikau likvidumo, mokumo, pelningumo, apyvartumo analizes, bei apskaičiavau atitinkamus rodiklius, kurie buvo būtini norint atlikti šias santykinių rodiklių analizes.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

AB “Alita” įsikūrė 1963 metais Alytuje, miškininkų g. 17. Tai alkoholinių gėrimų produkcijos gamintoja. Vieni iš populiariausių šios bendrovės produktų – vynai. 1996 metais AB “Alita” pradėjo gaminti ir stipriuosius alkoholinius gėrimus. Įmonė taip pat verčiasi ir obuolių sulčių gamyba. Iš viso bendrovė gamina apie 50 pavadinimų alkoholinius gėrimus. Pagrindinės žaliavos yra įsigyjamos vietinėje rinkoje. Įmonė importuoja vynuoges, įpakavimą, etiketes ir prancūzišką spiritą brendžio gamybai. AB “Alita” savo produkciją eksportuoja į tokias šalis kaip: Vengrija, Čekija, D.Britanija, Panama, Vokietija, Lenkija bei Danija. Nuo 1984 metų bendrovė dalyvauja įvairiose tarptautinėse parodose ir konkursuose Bratislavoje, Mikulove, Sankt Peterburge, Jaltoje, Kišiniove, Rygoje, Maskvoje, Londone ir Vilniuje, kur jos gaminiai patenka į geriausiųjų sąrašus.Vartotojai ypač vertina brendį „Alita“, kuris pradėtas gaminti 1995 m.

Šampanizuotas vynuogių vynas yra svarbiausias ir reprezentacinis AB „Alita“ gaminys. Šiandien AB „Alita“ pagal naujausią ir pažangiausią srovinę technologiją gamina daugiau kaip 10 rūšių šio gėrimo. AB „Alita“ šampanizuoto vyno gamyba yra artima klasikinei šampano gamybos technologijai.

2002 m. AB „Alita“ patobulino savo Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2000 standarto reikalavimus ir ją resertifikavo Vokietijos sertifikacinėje įstaigoje TUV CERT.

Bendra alkoholinės produkcijos gamybos apimtis hektolitrais 2002 metais padidėjo 1,8% (lyginant su 2001 metais). Tačiau atskirose produktų grupėse gamyba ir didėjo, ir mažėjo. Labiausiai sumažėjo spirituotų, natūralių vynuogių bei vaisių vynų gamyba. Koncentruotų obuolių sulčių bei obuolių aromato pagaminta perpus mažiau, nei praeitais metais. Mažėjusios keletą metų putojančių gėrimų gamybos apimtys išaugo 15,9%, alkoholinių kokteilių – 2,4 karto, sidrų – 32,8%, brendžio – 65,8%, trauktinių – 56,5%.

2002 metais toliau buvo plečiamas produkcijos asortimentas. Reikšmingiausias ir sėkmingiausias AB „Alita“ naujas gaminys – 5 rūšių alkoholiniai kokteiliai „MIX“, sulaukę didžiulio populiarumo ir padėję bendrovei tapti didžiausia kokteilių gamintoja Lietuvoje. Praeiti metai parodė, kad bendrovė vertinama ne tik Lietuvoje. Didžiausia pasaulyje sidro gamintoja – Didžiosios Britanijos kompanija „H P Bulmer Ltd.“ – šampanizuoto vyno gamintojai AB „Alita“ 2002 m. pardavė teisę gaminti ir platinti sidrą „Woodpecker“ Lietuvoje bei pasirinko ją kaip platformą sidro eksportui į kitas Baltijos šalis bei Rusiją. Lietuvos bendrovė planuoja užimti 30% Lietuvos sidro rinkos.

AB „Alita“ įstatinis kapitalas – 73,088 mln. litų. Valstybė, valdanti 83,77 proc. įmonės akcijų, rengiasi privatizuoti įmonę, kuri sulaukė užsienio ir vietos investuotojų dėmesio. Bendrovė yra

Lietuvos maisto pramonės įmonių asociacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė. 2002 metais įmonėje vidutinis darbuotojų skaičius siekė 494.

2002 m. bendrovė uždirbo 3,226 mln. Lt pelno ir išmokėjo 2,99 ct. dividendų už akciją. 2003 metais bendrovė planuoja pasiekti 90
milijonų litų apyvartą ir gauti 6 milijonus litų grynojo pelno. Investicijoms planuojama skirti 6,5 mln. Lt.

LIKVIDUMO RODIKLIAI

Finansinės veiklos analizė paprastai pradedama nustatant įmonės finansinio likvidumo rodiklius, kurie parodo įmonės gebėjimus padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Bendrasis likvidumas. Bendrojo likvidumo lygis turėtų svyruoti nuo 1,2 iki 2,5.Šis rodiklis parodo ar įmonė sugeba grąžinti trumpalaikes skolas.

Bendrasis likvidumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Greitasis likvidumas. Jis parodo įmonės sugebėjimą laiku grąžinti trumpalaikius įsipareigojimus ir parodo likvidumo laipsnį, kai į įmonės trumpalaikį turtą neįtraukiamos atsargos. Jo lygis turėtų svyruoti nuo 0,7 iki 1.

Greitasis likvidumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

`

Absoliutus likvidumas. Jis parodo ar įmonė racionaliai panaudoja pinigines lėšas. Priimtina, kad šis absoliutaus likvidumo rodiklis yra lygus 0,2.

Absoliutus likvidumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Apyvartų kapitalas.

Apyvartų kapitalas skaičiuojamas pagal šią formulę:

APK=TT-TĮ

2003 metai 2002 metai

APK= 50173422 – 19585337 = 30588085 APK= 60525643 – 23862581 =36663062

MOKUMO RODIKLIAI

Mokumo rodikliai padeda įvertinti finansinę struktūrą, tai yra parodo kokiomis lėšomis finansuotas įmonės turtas.

Bendrasis mokumas. Šio rodiklio lygis turėtų svyruoti nuo 0,5 iki 0,7.

Bendrasis mokumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Skolų koeficientas. Šis rodiklis parodo ar įmonė turi pusiausvyrą tarp skolinto ir nuosavo kapitalo. Šio rodiklio lygis turėtų svyruoti nuo 0,3 iki 0,5.

Skolų koeficientas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Pastovaus mokumo koeficientas. Laikoma, kad šio rodiklio reikšmė turėtų būti nedidesnė už 1, tačiau jei įmonė galės garantuoti skolos grąžinimą konkrečiu turtu, tai ji gaus paskolą esant mažesnei šio koeficiento reikšmei.

Pastovaus mokumo koeficientas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metaiTurto investicijų padengimo koeficientas. Normalia skaitine reikšme laikoma 0,85 – 0,9. Koeficiento skaitinė reikšmė lygi 1, tai visas įmonės turtas yra finansuojamas iš nuosavų lėšų.

Turto investicijų padengimo koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

APYVARTUMO RODIKLIAI

Apyvartiniai (turto valdymo) rodikliai. Analizuojant finansinės atskaitas būtina atlikti ir turto valdymo rodiklių analizę. Didelė apyvarta garantuoja testinius pinigų srautus, o tai dažnai svarbiau nei pelnas. Šie rodikliai parodo turto naudojimo efektyvumą, tai yra parodo kaip dažnai per atskaitinį laikotarpį pakeičiamos skirtingos turto dalys.

Turto apyvartumas. Šis rodiklis parodo kiek tenka kiekvienam turto vienetui realizacijos. Manoma, kad geras apyvartumo rodiklis svyruoja 1,6 – 1,8.

Turto apyvartumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Ilgalaikio turto apyvartumas.

Ilgalaikio turto apyvartumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Trumpalaikio turto apyvartumas. Jis daro didelę įtaką įmonės finansinei būklei, nes iš jo galima spręsti ar įmonei netrūksta savų apyvartinių lėšų.

Trumpalaikio turto apyvartumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai


Atsargų apyvartumas. Nedidelis atsargų apyvartumo rodiklis gali reikšti, kad įmonėje susikaupę atsargų arba stokojama gamybinių pajėgumų, o taip pat gali būti ženklas, kad įmonė nesėkmingai realizuoja pagamintą produkciją.Labai didelis atsargų apyvartumas gali reikšti, kad įmonė nesukaupia pakankamai atsargų, nepertraukiamam gamybos procesui garantuoti.

Atsargų apyvartumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai


Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas parodo, kas kiek įmonė išieško, savo lėšas, atsiskaitymo procese.

Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Jis rodo kaip dažnai įmonė atsiskaito su savo kreditoriais.

Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

2003 metai 2002 metai

Kapitalo apytakos ciklas. Jo trukmė priklauso nuo laiko per kurį atsargos tampa pardavimais, pirkėjų įsiskolinimas pinigais ir per kurį apmokamas kreditorinis įsiskolinimas.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1286 žodžiai iš 2540 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.