Sartų regioninis parkas
5 (100%) 1 vote

Sartų regioninis parkas

SARTŲ REGIONINIS PARKAS

ĮVADAS

Sartų regioninis parkas įsteigtas 1992 m. Dusetų kraštovaizdžio draustinio pagrindu. Parkas išsidėstęs Zarasų ir Rokiškio rajonų sandūroje ir užima 1230 ha plotą. Miškai parke užima 30 proc. teritorijos, o esantys 30 ežerų – 17 proc. viso ploto. Parke yra 1 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 3 hidrografiniai, 2 botaniniai – zoologiniai ir 1 urbanistinis draustiniai, apimantys 65 proc. visos parko teritorijos. Išskirtinę vietą užima Vosynos gamtinis rezervatas, užimantis 0,7 proc. Sartų RP teritorijos. Apie Sartų ežerą galima pastebėti savitą paežerių kaimų išdėstymą, vienkiemio kaimo kraštovaizdžio kompleksus bei jų įvairovę. Vizualiniu ir pažintiniu aspektu labai įdomios centrinė ir rytinė parko dalys. Parke esančiame Dusetų vienkiemyje gyvena aludaris R. Čižas – Lietuvos “Alaus kelio” ir Aukštaitijos regiono kulinarinio paveldo dalyvis.

Turizmo teritorinio planavimo požiūriu rekreacinių ir kultūrinių resursų koncentracija leidžia išskirti ežerų regioną Rytų aukštumoje kaip vieną iš respublikos regionų, turinčių palankiausias sąlygas turizmo plėtrai.

Rokiškio rajono kraštovaizdis yra pakeistas melioracijos veiklos išskyrus Sartų ežero apylinkes, kurios yra saugomos. Čia įkurtas Sartų regioninis parkas.

Sartų regioninis parkas įsteigtas, siekiant išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį Sartų ežero kraštovaizdį. Kito tokio ežero Lietuvoje nerasime. Per regioninį parką ir Sartų ežerą teka Šventoji. Šio regioninio parko kraštovaizdis vertingas savita vandens telkinių, žemės paviršiaus formų struktūra, biologinėmis vertybėmis, kultūros paveldu, tinkamas rekreacijai.

REGIONINIO PARKO STEIGIMO TIKSLAI

Sartų regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį Sartų ežero kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

REGIONINIO PARKO PASKIRTIS:

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“. Regioninio parko paskirtis yra:

 išsaugoti ypač vertingą dubaklonių sankirtoje susiformavusią Sartų, Rašų ir gretimų ežerų sistemą;

 išsaugoti vertingas Dusetų girios ir Antazavės šilo biocenozes;

 išsaugoti kultūros paveldo vertybes: Dusetų urbanistinį kompleksą, esamus piliakalnius ir parkus.

SARTŲ REGIONINIO PARKO APSAUGOS REGLAMENTO BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sartų regioninio parko apsaugos reglamentas (toliau vadinama – Reglamentas) – tai teisės aktas, nustatantis specialius regioninio parko apsaugos, projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus.

2. Veiklą Sartų regioniniame parke reglamentuoja Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Vandens, Teritorijų planavimo, Statybos, Turizmo bei kiti įstatymai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, Sartų regioninio parko nuostatai, statybos techniniai reglamentai, šis Reglamentas bei apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų Sartų regioniniame parke, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo, Sartų regioninio parko tvarkymo planas (planavimo schema), jo dalių specialieji ar detalieji planai, taip pat bendrieji planai.

3. Kultūros paveldo objektams (nekilnojamosioms kultūros vertybėms), esantiems Sartų regioniniame parke, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato kultūros paveldo objektų (nekilnojamųjų kultūros vertybių) apsaugos reglamentai.

4. Gamtos paveldo objektai (saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai) ir jų teritorijos tvarkomos, remiantis Saugomų teritorijų įstatymu, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis bei Saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų nuostatais, pagal šių objektų gamtotvarkos projektus.

SARTŲ REGIONINIO PARKO TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS:

Regioninio parko funkcinės zonos ha %

Konservacinė: 8 252 65,8

Gamtiniai rezervatai 84 1,0

Draustiniai: 8 168 64,8

Gamtiniai 7 016 50,7

Kultūriniai 160 2,0

Kraštovaizdžio 992 12,1

Apsauginė (prezervacinė) 2 091 16,6

Rekreacinė 827 6,6

Ūkinė 1 176 9,4

Gyvenamoji 201 1,6

Iš viso: 12 547 100

1 pav. Sartų regioninio parko funkcinis zonavimas( Sartų regioninio parko direkcija)

Fig. 1. Functional zone of the Regional park Sartai ( according of the directorate of the Sartai information)

Sartų regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Sartų regioninio parko direkcija.

REGIONINIO PARKO FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS

Sartų regioninio parko apsauga ir tvarkymas, veiklos reglamentavimas siejamas su teritorijos funkcinio prioriteto zonomis:

1. konservacinio prioriteto: Vosynos gamtinis rezervatas, Antazavės šilo ir Dusetų girios botaniniai-zoologiniai, Kalviškių ir Mielėnų geomorfologiniai, Rašų, Sartų ir Salinio
hidrografiniai, Ilgašilio kraštovaizdžio, Dusetų urbanistinis draustiniai;

2. ekologinės apsaugos prioriteto: Stravų–Kriaunų, Pasarčių, Margėnų, Kriugiškio–Bobriškio-Rupetų, Velikuškių–Pakačinės, Marimonto, Dumblynės, Minkūnų, Joneliškių, Kavolių, Jaskoniškių, Paeglynės, Šventosios (upės) pelkės apsaugos zonos;

3. rekreacinio prioriteto: Baršėnų, Bradesių šilelio, Zalvio, Dusetų girios, Kavolių šilelio, Didžiadvario, Jaskoniškių miškai;

4. ūkinio prioriteto: Bradesių, Anapolio, Velikuškių, Dumblynės, Dusetų vienkiemio žemės ūkio, Dusetų girios, Antazavės šilo miškų ūkio paskirties zonos;

5. kitos (gyvenamosios) paskirties: Antazavės, Kavolių, Padustėlio gyvenamosios zonos;

SVARBIAUSIOS VERTYBĖS:

Svarbiausios gamtos vertybės:

 unikali Sartų, Rašų ir gretimų ežerų sistema;

 vertingos Dusetų girios ir Ilgašilio miško bendrijos;

 Sartų ežeras, kurio guolį sudaro šeši gilūs dubakloniai, – penktas pagal dydį Lietuvoje ežeras. Nuo siauro penkiolikos kilometrų ilgio ežero stuomens atsišakoja penkios atšakos, iš vandens kyla septynios salos. Jo krantai driekiasi apie aštuoniasdešimt kilometrų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 843 žodžiai iš 2797 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.